intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hoá môi trường

Xem 1-20 trên 32163 kết quả Hoá môi trường
 • Hoạt động văn hóa là toàn bộ những biểu hiện của con người (cá nhân, tập thể) trong môi trường sống phản ánh nhận thức, thái độ và hành vi của con người đối với môi trường tự nhiên và xã hội, trong lao động sáng tạo và hưởng thụ các giá trị vật chất, tinh thần. Bài viết tập trung bàn về phương thức quản lý hoạt động văn hóa.

  pdf4p vialicene 02-07-2024 1 0   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Kinh tế học cho kỹ sư kinh tế" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Kinh tế học và nền kinh tế; Chương 2 - Mô hình kinh tế; Chương 3 - Cung cầu thị trường hàng hóa hay dịch vụ; Chương 4 - Lý thuyết lựa chọn tiêu dùng; Chương 5 - Lý thuyết hành vi của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p tuongmothua 11-07-2024 0 0   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Hóa học vô cơ và vật liệu vô cơ" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương mở đầu - Đại cương về nguyên tố hóa học và các hợp chất; Chương I - Các nguyên tố nhóm VII của bảng hệ thống tuần hoàn; Chương II - Các nguyên tố nhóm VI của bảng HTTH; Chương III - Các nguyên tố nhóm V của bảng HTTH; Chương IV - Các nguyên tố nhóm IV của bảng HTTH; Chương V - Các nguyên tố nhóm III của bảng HTTH;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf143p tuongmothua 11-07-2024 1 1   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Hóa học vô cơ và vật liệu vô cơ" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương VI - Các nguyên tố nhóm II của bảng HTTH; Chương VII - Các nguyên tố nhóm I của bảng HTTH; Chương VIII - Các nguyên tố nhóm VIII của bảng HTTH; Chương IX - Các chất kết dính có nguồn gốc vô cơ và các loại vật liệu vô cơ; Chương X - Các loại bãi thải công nghiệp và ứng dụng; Chương XI - Các loại phụ gia sử dụng trong vữa ximăng và bêtông;...

  pdf124p tuongmothua 11-07-2024 1 1   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Cơ sở các quá trình lý hóa sinh trong kỹ thuật nước - môi trường nước" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Dung dịch và đặc trưng chất lượng nước; Chương 2 - Động hóa học và các quá trình chuyển khối; Chương 3 - Các quá trình tách pha;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf158p tuongmothua 11-07-2024 0 0   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Cơ sở các quá trình lý hóa sinh trong kỹ thuật nước - môi trường nước" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 4 - Các quá trình sinh học trong xử lý và khử trùng nước; Chương 5 - Các bài thí nghiệm và thực hành;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf102p tuongmothua 11-07-2024 0 0   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Công nghệ GIS" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Giới thiệu chung về bản đồ; Chương 2 - Giới thiệu chung về hệ thống thông tin địa lý; Chương 3 - Dữ liệu và quản lý dữ liệu; Chương 4 - Thu thập, chuẩn hóa và hiển thị dữ liệu; Chương 5 - Phân tích không gian; Chương 6 - Ứng dụng GIS trong quy hoạch đô thị, quản lý tài nguyên và môi trường;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf156p tuongmothua 11-07-2024 0 0   Download

 • Giáo
dục
thẩm
mỹ
thông
qua
hoạt
động
nghệ
thuật
là
phương
thức
quan
trọng
để
phát
huy
giá
trị
văn
hóa
truyền
thống,
hình thành
những
phẩm
chất,
nhân
sinh
quan,
củng
cố
hệ
giá
trị
văn
hóa truyền
thống
cho
học
sinh,
trong
đó
có
hoạt
động
trải
nghiệm
 làng
nghề.
Bài viết tập trung phân tích đổi mới cách thức tổ chức hoạt động trải nghiệm làng nghề trong nhà trường trung học phổ thông vùng đồng bằng sông Hồng.

  pdf5p vialicene 02-07-2024 0 0   Download

 • Mẫu giấy đề nghị bổ sung hoạt động hòa giải thương mại cho trung tâm trọng tài (Mẫu 03/TP-HGTM-sđ) được quy định tại Thông tư số 03/2024/TT-BTP, Điều 8 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p zizaybay1104 08-07-2024 0 0   Download

 • Mẫu "Đơn đăng ký hoạt động trung tâm trọng tài" mới nhất hiện nay được áp dụng theo mẫu 04/TP-TTTM-sđ ban hành kèm theo Thông tư số 03/2024/TT-BTP. Mẫu này thay thế cho mẫu 04/TP-TTTM ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại.

  doc3p zizaybay1104 08-07-2024 2 0   Download

 • "Giấy đề nghị cấp lại giấy phép thành lập của trung tâm hòa giải thương mại" mới nhất hiện nay được áp dụng theo mẫu 08/TP-HGTM-sđ ban hành kèm theo thông tư số 03/2024/TT-BTP. Mẫu này thay thế cho mẫu 08/TP-HGTM ban hành kèm theo Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại.

  doc2p zizaybay1104 08-07-2024 0 0   Download

 • Giấy đề nghị thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu 10/TP-HGTM-sđ) được quy định tại điều 8 Thông tư số 03/2024/TT-BTP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2018/TT-BTP ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p zizaybay1104 08-07-2024 1 0   Download

 • Học phần "Giao tiếp trong kinh doanh" gồm 8 chương, bao gồm những nội dung cơ bản như bản chất và các hình thức giao tiếp trong kinh doanh, môi trường giao tiếp kinh doanh, giao tiếp trong môi trường đa văn hóa, kỹ thuật soạn thảo văn bản như viết báo cáo và kế hoạch kinh doanh, viết thư, kỹ năng sử dụng Email, kỹ năng truyền tải các thông điệp thuyết phục và kỹ năng thuyết trình;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc18p hoangvanlong23 16-07-2024 6 3   Download

 • Học phần "Quản trị chất lượng" cung cấp kiến thức cơ bản về hoạt động quản lý chất lượng, quá trình quản lý chất lượng tại các tổ chức. Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn các quan điểm, trường phái, xu hướng quản trị chất lượng trên thế giới và trong nước; Hệ thống các bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng trên thế giới và các quốc gia đang áp dụng tại các tổ chức, hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng trong nước đang áp dụng; xu hướng quản lý chất lượng mới trên thế giới;...

  doc13p hoangvanlong23 16-07-2024 4 1   Download

 • Học phần "Quản trị đa văn hóa" này tập trung vào ba vấn đề lớn trong quản trị đa văn hóa và xuyên quốc gia là văn hóa, hành vi và chiến lược quản trị đa văn hóa. Từ những thách thức và cơ hội trong môi trường đa văn hóa sẽ tạo lập chiến lược quản trị văn hóa tập thể mang bản sắc công ty trong môi trường toàn cầu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc16p hoangvanlong23 16-07-2024 1 1   Download

 • ‘Đề thi học kì 2 môn Giáo dục địa phương lớp 7 năm 2023-2024 có đáp án - Trường PTDTBT TH&THCS Trần Phú, Bắc Trà My’ sau đây sẽ giúp bạn đọc nắm bắt được cấu trúc đề thi, từ đó có kế hoạch ôn tập và củng cố kiến thức một cách bài bản hơn, chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc6p gaupanda042 12-07-2024 0 0   Download

 • Mời các bạn học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo “Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 10 năm 2023-2024 có đáp án - Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Kon Tum” để giúp học sinh hệ thống kiến thức đã học cũng như có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kì thi sắp tới và giúp giáo viên trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.

  pdf8p gaupanda042 12-07-2024 0 0   Download

 • Môn học "Kinh tế đô thị" với mục tiêu giúp các bạn sinh viên hiểu cá khái niêm cơ bản cơ bản về kinh tế học ứng dụng cacs hoạt động kinh tế đô thị; diễn giải được những vấn đề chính sách và lựa chọn chính sách khi phát triển đô thị; phân tích được các hoạt động học tập phù hợp hoạt động kinh tế trong thành phố và vùng đô thị;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p hoangvanlong23 16-07-2024 3 1   Download

 • Bài viết đề cập văn hóa trường học (VHTH), đây là vấn đề của giáo dục đương đại và được các nhà quản lí giáo dục quan tâm. Ở Việt Nam, VHTH có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần thúc đẩy đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).

  pdf14p vithomson 02-07-2024 0 0   Download

 • Học phần "Kinh tế chính trị Mác-Lênin" được thiết kế gồm 6 chương, đảm bảo tính cơ bản, hệ thống, khoa học, cập nhật tri thức mới, gắn với thực tiễn, tính sáng tạo, kỹ năng, tư duy, phẩm chất người học.

  doc15p hoangvanlong23 16-07-2024 5 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2