intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoạch toán tài chính

Xem 1-0 trên 0 kết quả Hoạch toán tài chính
 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp 1 (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành về doanh thu, chi phí, giá thành, lợi nhuận và kế hoạch hóa tài chính doanh nghiệp. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan tài chính doanh nghiệp; chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp; doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf66p hayatogokudera 18-07-2022 3 3   Download

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp 1 (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành về doanh thu, chi phí, giá thành, lợi nhuận và kế hoạch hóa tài chính doanh nghiệp. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: vốn cố định trong doanh nghiệp; vốn lưu động trong doanh nghiệp; kế hoạch hóa tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf95p hayatogokudera 18-07-2022 2 2   Download

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) kết cấu gồm 4 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: doanh nghiệp và tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp; lập kế hoạch, chiến lược trong quản trị doanh nghiệp; quản trị nhân sự, khoa học công nghệ trong doanh nghiệp; quản trị chi phí, kết quả và chính sách tài chính trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf80p hayatogokudera 18-07-2022 0 0   Download

 • Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên trình độ trung cấp chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp. Giáo trình kết cấu gồm 6 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: vốn cố định trong doanh nghiệp; vốn lưu động trong doanh nghiệp; kế hoạch hóa tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf95p hayatogokudera 18-07-2022 2 1   Download

 • (NB) Phần 1 cuốn sách giáo trình Kế toán tài chính trình bày các nội dung: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp, kế toán vồn bằng tiền và các khoản tạm ứng, kế hoạch đâu tư tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf293p bakerboys07 05-07-2022 4 1   Download

 • Đề tài "Ứng dụng phần mềm ETAP cho bài toán tính toán ngắn mạch áp dụng cho hệ thống điện miền Nam năm 2017" sẽ phục vụ cho công việc chỉnh định rơle và chọn lựa thiết bị bảo vệ; đồng thời các thông tin chính này góp phần quan trọng trong qui hoạch, thiết kế hệ thống điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf84p bakerboys08 15-07-2022 6 0   Download

 • Giáo trình mô đun "Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh" giúp người học có khả năng khái quát những công việc cần phải làm như tìm hiểu thị trường lâm sản; lên kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế hoạch tài chính cũng như dự toán số vốn cần có để thực hiện công việc sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực lâm nghiệp quy mô nhỏ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc79p yenkhi 20-07-2022 62 1   Download

 • Giáo trình Kế toán quản trị (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) nhằm giúp học viên trình bày được những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị trong doanh nghiệp; phân tích được các thông tin cho nhà quản lý trong việc lập kế hoạch điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý hoạt động kế toán tài chính trong nội bộ doanh nghiệp; vận dụng được các thông tin kinh tế trong việc ra quyết định kinh doanh ngoài thực tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf49p hayatogokudera 18-07-2022 19 2   Download

 • "Toán kinh tế: Hướng dẫn giải bài tập" dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu cho sinh viên hệ chính quy, hệ tại chức và những thí sinh cần ôn luyện về toán kinh tế để dự tuyển hệ cao học kinh tế. Phần 1 của tài liệu gồm 3 chương đầu, trình bày về: cơ sở toán của quy hoạch tuyến tính; bài toán quy hoạch tuyến tính, phương pháp đơn hình; lý thuyết đối ngẫu trong quy hoạch tuyến tính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf181p ryomaechizen 01-07-2022 13 0   Download

 • "Toán kinh tế: Hướng dẫn giải bài tập" dùng làm tài liệu học tập, nghiên cứu cho sinh viên hệ chính quy, hệ tại chức và những thí sinh cần ôn luyện về toán kinh tế để dự tuyển hệ cao học kinh tế. Phần 2 của tài liệu gồm 3 chương sau, trình bày về: bài toán vận tải; một số bài toán ứng dụng của quy hoạch động; một số mô hình của lý thuyết điều khiển dự trữ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf108p ryomaechizen 01-07-2022 13 0   Download

 • Bài viết Xác định nồng độ ion đồng trong xử lý nguồn nước bằng phép đo phổ hấp thụ nghiên cứu đề xuất dự báo phụ tải cho khu vực Hà Nội với các đặc điểm: Xét yếu tố ảnh hưởng chính GDP (%); Sử dụng thuật toán hồi qui tuyến tính trong machine learning để dự báo.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 4 0   Download

 • Bài giảng Thực hành kiểm toán báo cáo tài chính cung cấp cho học viên những kiến thức về: thực hành lập kế hoạch kiểm toán; thực hành kiểm toán tài sản; thực hành kiểm toán nợ phải trả và vốn chủ sở hữu; thực hành kiểm toán doanh thu và chi phí; thực hành kiểm toán lưu chuyển tiền tệ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf29p charaznable 06-06-2022 33 4   Download

 • Dựa trên những đánh giá về thực trạng, bài viết "Giải pháp phát triển du lịch bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hội nhập" đã đề xuất 6 nhóm giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch bền vững của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

  pdf10p thenthen19 08-06-2022 22 1   Download

 • Bài giảng Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA); vận dụng các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trong quá trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính tại các đơn vị, tổ chức; là cơ sở đối chiếu, so sánh giữa VSA với ISA và với chuẩn mực kiểm toán của các quốc gia khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p charaznable 06-06-2022 11 1   Download

 • Bài viết này giới thiệu trò chơi mô phỏng Lập kế hoạch tài chính và ứng dụng của trò chơi nay trong giảng dạy các môn học Tài chính, kế toán. Trò chơi mô phỏng tái tạo một môi trường kinh doanh thực tế cho phép người học đảm nhận các vai trò khác nhau khi họ phân tích tình huống và đưa ra quyết định.

  pdf14p vithales 20-04-2022 16 2   Download

 • Tài liệu "Lắp dựng nhà thép" Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lắp dựng an toàn kết cấu thép; An toàn cho phần bao che (tôn tường, tôn mái); Quy trình, kế hoạch lắp dựng; Chuẩn bị công trường; Quy trình lắp dựng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf53p viplato 05-04-2022 16 0   Download

 • Từ ý nghĩa của việc đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong giai đoạn lập kế hoạch, đề tài này muốn làm rõ hơn quy trình về đánh giá rủi ro kiểm toán trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính. Đồng thời, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn để có những nhận xét khách quan về ưu, khuyết điểm trong quy trình thực hiện của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Phan Dũng, từ đó đưa ra một số kiến nghị cũng như giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức kiểm toán tại công ty.

  pdf51p badbuddy10 02-04-2022 16 2   Download

 • Bắt nguồn từ tầm quan trọng của việc đánh giá rủi ro trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính và thực tế công việc được thực hiện tại công ty, đề tài này sẽ giúp tìm hiểu hơn nữa về thủ tục đánh giá rủi ro tại công ty. Từ đó xem xét những mặt được và chưa được trong việc thực hiện thủ tục đánh giá rủi ro. Sau đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị dưới góc nhìn từ một bên thứ ba để giúp công ty hoàn thiện thêm.

  pdf58p badbuddy10 02-04-2022 17 1   Download

 • Đề thi môn Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021-2022 được biên soạn bởi Học viện Tài chính sau đây sẽ giúp bạn đọc nắm bắt được cấu trúc đề thi, từ đó có kế hoạch ôn tập và củng cố kiến thức một cách bài bản hơn, chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  doc2p flynn_beret 04-04-2022 22 0   Download

 • Các bạn hãy tham khảo và tải về “Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THCS Phấn Mễ 1” sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn thi tốt!

  pdf5p xiaogui_2005 01-04-2022 10 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hoạch toán tài chính
p_strCode=hoachtoantaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2