Hoàn thiện pareto

Xem 1-6 trên 6 kết quả Hoàn thiện pareto
 • trong nền kinh tế hỗn hợp , thị trường cạnh tranh có vai trò quan trọng và quyết định trong việc phân bổ sử dụng các nguồn lực con người và nguồn lực tự nhiên hiệu quả. nếu không có các thất bại của kinh tế thị trường và những thất bại của chính sách chính phủ gây ra độc quyền hàng hoá công cộng, ngoại ứng, thông tin không hoàn hảo, hàng ngoại nhập.

  pdf0p mssdau 20-03-2013 263 89   Download

 • Câu 1: Trong nền kinh tế cạnh tranh, đường lợi ích biên là đường: A. Bàng quan xã hội B. Giới hạn khả năng sản xuất C. Cung D. Cầu Câu 2: Nếu X là một phân bổ đạt hiệu quả Pareto còn Y là phân bổ chưa đạt hiệu quả thì: A. X chắc chắn là một hoàn thiện Pareto so với Y B. X chắc chắn không là một hoàn thiện Pareto so với Y C. Cả A và B đều sai D. Cả A và B đều đúng Câu 3: Việc phân bổ lại nguồn lực giữa 2 cá nhân A và B được coi là một...

  doc19p vioviola134 12-04-2013 110 29   Download

 • Câu 1: Trong nền kinh tế cạnh tranh, đường lợi ích biên là đường: 1. Bàng quan xã hội 2. Giới hạn khả năng sản xuất 3. Cung 4. Cầu Câu 2: Nếu X là một phân bổ đạt hiệu quả Pareto còn Y là phân bổ chưa đạt hiệu quả thì: 1. X chắc chắn là một hoàn thiện Pareto so với Y 2. X chắc chắn không là một hoàn thiện Pareto so với Y 3. Cả A và B đều sai 4.

  doc21p duongphucthuong 07-03-2013 96 21   Download

 • B2 : Lập phiếu kiểm kê dữ liệu. B3 : Lập bảng dữ liệu Pareto. B4 : Vẽ các trục. B5 : Xây dựng biểu đồ. B6 : Vẽ đường cong tích luỹ. B7 : Viết các mục cần thiết lên biểu đồ. Các trục biểu đồ Pareto Hai trục tung : Trục bên trái : Chia từ 0 đến toàn bộ khuyết tật. Trục bên phải : Chia từ 0%-100% Trục hoành : Chia trục hoành thành các khoảng theo số các khuyết tật đã được xếp hạng. b.Biểu đồ nhân quả: + Khái niệm: Biểu đồ nhân quả là...

  pdf10p lavie7 29-07-2011 43 10   Download

 • Chính phủ là một tổ chức được thiết lập để thực thi nh?ng quyền lực nhất định, điều tiết hành vi của các cá nhân sống trong xã hội nhằm phục vụ cho lợi ích chung của xã hội đó và tài trợ cho việc cung cấp nh?ng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà xã hội đó có nhu cầu

  ppt55p duongphucthuong 07-03-2013 55 9   Download

 • Hoàn thiện Pareto:Nếu còn tồn tại một cách phân bổ lại các nguồn lực làm cho ít nhất một người được lợi hơn mà không phải làm thiệt hại cho bất kỳ ai khác thì cách phân bổ lại các nguồn lực đó là hoàn thiện Pareto so với cách phân bổ ban đầu.

  ppt45p dahoaquan2509 31-07-2013 79 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản