Hội đồng tư vấn đặc xá

Xem 1-20 trên 903 kết quả Hội đồng tư vấn đặc xá
 • Hướng dẫn số 82/HĐTVĐX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1744/2008/QĐ-CTN ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2009 do Hội đồng tư vấn đặc xá ban hành

  pdf14p lawttnh15 13-11-2009 51 3   Download

 • 2. Quyết định về đặc xá là văn bản do Chủ tịch nước ban hành quy định thời điểm đặc xá, đối tượng, điều kiện của người được đề nghị đặc xá và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện đặc xá. 3. Quyết định đặc xá là văn bản của Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân.

  pdf8p thanhan 10-07-2009 173 19   Download

 • Nội dung cuốn sách gồm hai phần: Phần I - Bình luận Luật Đặc xá, phần II - Các quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá về việc triển khai thực hiện Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước từ khi Luật Đặc xá có hiệu lực thi hành (01/3/2008) đến nay. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 2. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf135p lalala8 25-12-2015 19 6   Download

 • Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Đặc điểm thơ văn Tú Quỳ được nghiên cứu nhằm hướng tới việc đánh giá một cách đúng đắn, công bằng về Tú Quỳ, về những đóng góp của ông cho nền văn học Việt Nam, trên cả phương diện lịch sử và văn học.

  pdf26p hacgiay01 17-11-2016 13 3   Download

 • Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học xã hội và nhân văn: Đặc sắc của tản văn Nguyễn Ngọc Tư được nghiên cứu nhằm góp phần làm sáng rõ hơn tài năng văn chương của một nhà văn trẻ ở thể loại tản văn, đồng thời bổ sung thêm một góc nhìn về văn xuôi Nguyễn Ngọc Tư; qua ñó thấy được những đóng góp của chị cho văn chương Nam Bộ nói riêng và nền văn học dân tộc nói chung trong thế kỉ XXI này.

  pdf26p hacgiay01 17-11-2016 17 8   Download

 • Hướng dẫn số 01/2006/HĐĐX về đặc xá năm 2006 do Hội đồng tư vấn đặc xá trung ương ban hành, để thi hành Quyết định số 797/2006/QĐ-CTN ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2006

  pdf16p lawtttotung1 29-10-2009 63 6   Download

 • Hướng dẫn số 03/2006/HD-HĐ về việc thực hiện đặc xá bổ sung do Hội đồng Tư vấn Đặc xá Trung ương ban hành theo Quyết định số 797/2006/QĐ-CTN ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Chủ tịch nước

  pdf4p lawtttotung1 29-10-2009 73 5   Download

 • Hướng dẫn số 129/HĐTVĐX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1002/2009/QĐ-CTN ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2009 (đợt 2) do Hội đồng tư vấn đặc xá ban hành

  pdf12p lawttnh4 11-11-2009 59 3   Download

 • Hướng dẫn số 01/2000/TVĐX về đặc xá năm 2000 do Hội đồng tư vấn đặc xá trung ương ban hành, để thi hành Quyết định số 35/QĐ-CTN ngày 23/2/2000 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2000

  pdf17p lawqds4 09-12-2009 65 3   Download

 • Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương Tổ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hải quan (Cơ quan thường trực: Tổng cục Hải quan) Tổ chuyên gia liên ngành xây dựng đề án đổi mới cơ chế tín dụng đầu tư của Nhà nước (Cơ quan thường trực: Văn phòng Chính phủ)

  pdf5p phuoctam25 09-06-2011 47 3   Download

 • Quyết định số 182/TTg về việc cử Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawbmhc8 24-11-2009 44 2   Download

 • Từ việc nhận diện đặc điểm tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Quang Thân qua hai tác phẩm Con ngựa Mãn Châu và Hội thề, luận văn đi đến khẳng định phong cách nghệ thuật của tác giả, đồng thời khẳng định vị trí và những đóng góp của nhà văn trong việc đổi mới thể loại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p bautroibinhyen24 20-04-2017 11 1   Download

 • Tổng hợp bài giảng Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á trong bộ sưu tập là các tài liệu tham khảo hữu ích cho thầy cô giáo và học sinh trong giảng dạy và học tập. Bài học cung cấp kiến thức giúp học sinh thấy được ĐNA có dân số đông, dân số tăng khá nhanh, sự phân bố dân cư gắn liền với đặc điểm kinh tế nông nghiệp với ngành chính là trồng trọt, trong đó trồng lúa nước chiếm vị trí hàng đầu. Biết được sự đa dạng trong văn hóa của khu vực.

  ppt37p chieutim_33 06-03-2014 236 40   Download

 • Tuyển chọn các bài giáo án Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á dành cho thầy cô giáo và học sinh sử dụng làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và học tập. Bài học giúp học sinh trình bày được đặc điểm nổi bậc về dân cư, xã hội của các khu vực Đông Nam Á. Biết được sự đa dạng trong văn hóa của khu vực. Phân tích những thuận lợi khó khăn của dân cư xã hội ĐNA đối với sự phát triển kinh tế xã hội.

  doc7p quehuong_22 06-03-2014 234 22   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CỬ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐẶC XÁ NĂM 2011 CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf1p hoa_kimngan 02-09-2011 43 4   Download

 • 10 lý do để chọn nghề tư vấn tuyển dụng Thứ nhất, bước chân vào thế giới của “dân” tư vấn tuyển dụng, điều đầu tiên bạn thu được là sự am hiểu rộng rãi về các lĩnh vực ngành nghề, cũng như hiểu biết sâu sắc về hệ thống tuyển dụng trong một công ty và đòi hỏi của từng vị trí công việc.

  pdf4p bibocumi22 24-12-2012 29 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐẶC XÁ NĂM 2011 CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf3p vitconhamchoi 02-08-2011 53 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐẶC XÁ NĂM 2011 CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf2p hoa_kimngan 02-09-2011 57 3   Download

 • CÔNG ĐIỆN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN: Kính gửi: - Bộ Công an; - Bộ Quốc phòng; - Bộ Thông tin và Truyền thông; - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 21/7/2011, Hội đồng tư vấn đặc xá đã ban hành Hướng dẫn số 48/HĐTVĐX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1123/2011/QĐ-CTN ngày 19 tháng 7 năm 2011 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2011.

  pdf2p hoa_kimngan 02-09-2011 60 2   Download

 • Đề tài đã nghiên cứu về văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam thế kỷ XV - XVII - "Dòng riêng giữa nguồn chung"; đặc điểm văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam thế kỷ XV - XVII nhìn từ thế giới hình tượng nhân vật; đặc điểm văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam thế kỷ XV - XVII nhìn từ phương thức thể hiện.

  pdf26p bautroibinhyen24 20-04-2017 3 2   Download

Đồng bộ tài khoản