intTypePromotion=1
ADSENSE

Hợp đồng tương lai

Xem 1-20 trên 1731 kết quả Hợp đồng tương lai
 • Đề tài nghiên cứu công tác tuyển dụng nhân sự của công ty, qua đó có thể giúp ban lãnh đạo công ty có cái nhìn tổng thể về hoạt động tuyển dụng nhân sự và định hướng phát triển trong tương lai. Ngoài ra báo cáo còn đề ra một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tuyển dụng có thể phần nào giúp cho công ty hoạt động hiệu quả hơn.

  pdf92p baphap06 31-01-2023 6 2   Download

 • Bài viết "Tổng hợp và thử hoạt tính của một số dẫn chất benzothiazol-2-thiol hướng ức chế con đường quorum sensing" tiến hành tổng hợp, thử hoạt tính của một số dẫn chất benzothiazol-2-thiol hướng ức chế QS và đã tổng hợp thành công 5 dẫn chất bằng phương pháp vi sóng. Kết quả thử nghiệm hoạt tính cho thấy, chất 2 và 5 ức chế trung bình hoạt động của QS so với chất chuẩn 4-Nitropyridine-1-oxide (4NPO) với giá trị IC 50 tương ứng là 212,03±2,17 và 198,11±3,48 µg/ml. Kết quả của nghiên cứu mở ra một khung chất mới cho phát triển thuốc trong tương lai.

  pdf4p phuong62310 31-01-2023 6 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phát triển dịch vụ bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng" là tổng hợp hệ thống các cơ sở lý luận về dịch vụ bảo lãnh; phân tích thực trạng hoạt động bảo lãnh tại đơn vị nghiên cứu, đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động bảo lãnh trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016 tại đơn vị lựa chọn nghiên cứu; từ những cơ sở lý luận cũng như kết quả nghiên cứu thực trạng đã đạt được, tác giả đưa ra các đề xuất giải pháp, khuyến nghị nhằm hoàn thiện để phát triển dịch vụ bảo lãnh trong tương lai tại đơn vị nghiên cứu.

  pdf103p starandsky03 24-01-2023 4 1   Download

 • Trên cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, vận dụng các lý luận về kênh phân phối sản phẩm đã được nghiên cứ vào điều kiện thực tiễncủa công ty, luận văn "Quản trị kênh phân phối sản phẩm bông băng gạc y tế của Công ty cổ phần Y tế Danameco" nghiên cứu nhằm đưa ra các giải pháp về công tác quản trị kênh phân phối, tạo lợi thế cạnh tranh cho Công ty.Đề ra định hướng chiến lược về công tác quản trị kênh phân phối sảnphẩm phù hợp với thay đổi môi trường kinh doanh trên thị trường của Côngty trong tương lai.

  pdf138p starandsky02 19-01-2023 2 1   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu sự liên kết của các bên liên quan trong mạng lưới điểm đến Đà Nẵng" hệ thống hóa lý thuyết và phân tích thực tiễn các nghiên cứu về sự hợp tác giữa các biên liên quan trong quản lý và tiếp thị cho điểm đến du lịch và việc tiếp cận lý thuyết mạng lưới trong nghiên cứu điểm đến du lịch. Từ đó, ứng dụng để nghiên cứu đặc điểm liên kết giữa các bên liên quan trong mạng lưới du lịch tại đối với hoạt động quản lý và tiếp thị điểm đến Đà Nẵng và đưa ra các định hướng giải pháp nhằm tăng cường sự hợp tác để nâng cao năng lực cạnh tranh cho điểm đến này trong tương lai.

  pdf133p starandsky01 03-01-2023 3 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam" là lựa chọn được một mô hình nghiên cứu phù hợp với điều kiện đặc thù của đơn vị hoạt động bảo hiểm; xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại BHXH tỉnh Quảng Nam; đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại BHXH tỉnh Quảng Nam. (4) Đề xuất một số kiến nghị và hàm ý chính sách nâng cao mức độ hài lòng công việc của nhân viên tại BHXH tỉnh Quảng Nam trong tương lai.

  pdf159p starandsky01 03-01-2023 5 0   Download

 • Bài viết Thực hiện các chiến lược điều trị mới ở bệnh nhân AML mới chẩn đoán thảo luận về bối cảnh điều trị hiện tại và mới nổi của AML, làm nổi bật các nhóm thuốc mới và kiến thức mở rộng của chúng tôi về cơ chế kháng thuốc đang cung cấp thông tin cho các liệu pháp điều trị trong tương lai và cung cấp cơ hội mới cho các chiến lược kết hợp hiệu quả.

  pdf12p vifred 23-12-2022 8 1   Download

 • Bài viết "Dự báo xu hướng thay đổi cơ cấu sử dụng đất bằng công nghệ GIS - viễn thám và mô hình Land Change Modeler: Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng" nhằm mục đích trình bày kết quả mô phỏng dự báo thay đổi cơ cấu sử dụng đất tại thành phố Đà Nẵng trong tương lai dựa trên nền tảng công nghệ GIS và viễn thám kết hợp với việc ứng dụng mô hình Land Change Modele (LCM). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p lieuyeuyeu18 23-12-2022 12 1   Download

 • Bài viết "Phân tích ứng dụng blockchain hỗ trợ cho quản lý và chia sẻ tài nguyên trong truyền thông Internet vạn vật" nhằm phân tích tiềm năng về quản lý và chia sẻ tài nguyên trong truyền thông Internet vạn vật với sự hỗ trợ của Blockchain. Sự tích hợp của Blockchain và IoT được xem như một bước tiến quan trọng thúc đẩy cho sự phát triển hệ thống truyền thông trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p lieuyeuyeu18 23-12-2022 31 1   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm THCS "Xây dựng và dạy - học theo chủ đề tích hợp liên môn trong dạy - học Địa lí 9 theo định hướng phát triển năng lực học sinh" nhằm giúp giáo viên hiểu sâu sắc những vấn đề về lí luận và cách xây dựng chủ đề liên môn, dạy - học theo hướng tích hợp liên môn, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lự học sinh để nâng cao hiệu quả dạy- học. Tạo cho học sinh những cảm xúc mới, tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm của các em, đem lại hiệu quả giáo dục tích hợp sâu sắc, nâng cao năng lực cá nhân của học sinh.

  doc40p phuongthu205 29-12-2022 19 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Kinh nghiệm dạy học tích hợp liên môn khi giảng dạy bài Nhiên liệu - Hóa học 9" nhằm giúp giáo viên hiểu sâu sắc những vấn đề về lí luận và cách dạy- học theo hướng tích hợp liên môn theo hướng phát triển năng lự học sinh để nâng cao hiệu quả dạy - học; Tạo cho học sinh những cảm xúc mới, tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm của các em, đem lại hiệu quả giáo dục tích hợp sâu sắc, nâng cao năng lực cá nhân của học sinh.

  doc17p phuongthu205 29-12-2022 18 2   Download

 • Ngày nay với sự hội nhập mạnh mẽ, đất nước ta đã có nhiều chương trình hợp tác với các nước trong khu vực và trên toàn thế giới. Thực tế đó đã đòi hỏi nguồn nhân lực trẻ, những thế hệ tương lai của đất nước phải sử dụng được Tiếng Anh như là một phương tiện để làm việc và học tập.

  doc24p phuongthu205 29-12-2022 17 3   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phát triển văn hóa tổ chức tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi" là nghiên cứu tác động làm thay đổi các giá trị văn hóa tổ chức của Cục Hải quan để phù hợp và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển hoạt động của Cục Hải quan trong tương lai.

  pdf26p bigdargon06 15-12-2022 4 1   Download

 • Luận văn "Nhận diện người tiêu dùng đổi mới (identify consumer innovativeness – tình huống dịch vụ 4G" nghiên cứu tổng hợp cơ sở lý luận về khách hàng đổi mới và nhận diện khách hàng đổi mới.  Nghiên cứu thực nghiệm để nhận diện nhóm khách hàng đổi mới đối với dịch vụ mạng 4G có những đặc điểm cá nhân nào nổi bật; đưa ra hàm ý chính sách giúp các công ty viễn thông hoạch định chính sách Marketing thích hợp cho các sản phẩm mạng di động trong tương lai.

  pdf105p bigdargon07 09-12-2022 12 1   Download

 • Bài giảng Đầu tư tài chính: Chương 4 Chứng khoán phái sinh và các loại hình đầu tư khác, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chứng khoán phái sinh gồm có hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai; các loại hình đầu tư khác như đầu tư vốn tư nhân; quỹ đầu cơ; đầu tư bất động sản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf38p matroicon2510 02-12-2022 27 2   Download

 • Bước đầu khảo sát sự biến đổi một số thông số huyết động bằng phương pháp USCOM ở tám bệnh nhân cắt hoại tử bỏng và ghép da được sử dụng phương pháp theo dõi cung lượng tim theo nguyên lý siêu âm. Qua nghiên cứu 8 trường hợp cắt hoại tử bỏng ghép da bước đầu chúng tôi nhận thấy các thông số biến thiên thể tích nhát bóp (SVV), sức cản mạch hệ thống (SVR) đều cao hơn giá trị bình thường tương ứng với khoảng tuổi, trái lại thể tích nhát bóp (SV), chỉ số thể tích nhát bóp (SVI) thấp hơn giá trị bình thường tương ứng với khoảng tuổi.

  pdf8p runthenight01 18-11-2022 5 0   Download

 • Cuốn sách gồm tập hợp 100 câu hỏi đáp về di tích lịch sử – văn hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là về Gia Định – Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh, các di tích lịch sử là niềm tự hào của nhân dân Thành phố về quá trình đấu tranh giành độc lập trong thời gian trước 1975. Quyển sách này cố gắng phản ánh nội dung cơ bản của những di sản ấy, những di sản cần và phải được bảo tồn đồng thời phát huy giá trị để sự nghiệp xây dựng Thành phố có thể phát triển một cách hài hòa và bền vững không những trong hiện tại mà còn cả trong tương lai.

  pdf202p vimaybach 16-11-2022 12 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Tích hợp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh thông qua dạy học chủ đề xác suất" nhằm nghiên cứu các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực chú trọng phương pháp dạy học tích hợp liên môn, nghiên cứu các nội dung, phương pháp tư vấn, hỗ trợ GDHN cho học sinh THPT.

  pdf45p matroicon0804 21-11-2022 15 2   Download

 • Đề tài "Phát triển kỹ năng ứng phó với căng thẳng và kiểm soát cảm xúc cho học sinh THPT qua công tác chủ nhiệm" tập trung nghiên cứu về tác động của căng thẳng tâm lý đến chất lượng học tập cũng như chất lượng sống của học sinh, thực trạng ứng phó với căng thẳng và kiểm soát cảm xúc trong học sinh hiện nay. Từ đó tìm ra các biện pháp giáo dục phù hợp nhằm phát triển cho các em những kỹ năng mềm có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc sống của các em ở hiện tại và trong tương lai.

  pdf50p matroinho0804 17-11-2022 9 4   Download

 • Bài viết Giải pháp triển khai nghiệp vụ giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam trình bày cơ sở lý luận về hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu; Đánh giá các điều kiện nhằm triển khai nghiệp vụ giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam; Giải pháp triển khai nghiệp vụ giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu.

  pdf6p vispyker 16-11-2022 16 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hợp đồng tương lai
p_strCode=hopdongtuonglai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2