Hợp nhất

Xem 1-20 trên 18066 kết quả Hợp nhất
 • Một số vấn đề về báo cáo tài chính hợp nhất trong mô hình công ty mẹ - con Nhằm tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, đồng thời hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh, làm nòng cốt cho khu vực kinh tế nhà nước, ngày 8.5.2002 Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 2387/VPCPĐMDN cho phép chuyển đổi thêm 09 doanh nghiệp từ doanh nghiệp nhà nước sang mô hình công ty mẹ – con (Tập đoàn)....

  doc10p kieuhau0701 29-04-2010 640 344   Download

 • Tài liệu tham khảo cách lập báo cáo tài chính hợp nhất

  pdf6p panda12 03-08-2010 588 280   Download

 • Tài liệu tham khảo về báo cáo tài chính hợp nhất

  pdf28p panda12 03-08-2010 431 230   Download

 • Tiểu luận Kế toàn tài chính: Kỹ thuật lập báo cáo tài chính hợp nhất trình bày về những quy định chung, nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất, kỹ thuật lập báo cáo tài chính hợp nhất, lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp, so sánh VAS và IAS về lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

  pdf51p thin_12 25-07-2014 211 123   Download

 •  Ebook Kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính: Phần 2 cung cấp cho bạn đọc về kế toán các khoản đầu tư trên báo cáo tài chính riêng rẽ của công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất khi mua, báo cáo tài chính hợp nhất lập khi hợp nhất và phần phụ lục. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf316p uocvongxua02 15-05-2015 193 106   Download

 • Mục tiêu bài giảng: Trình bày những nội dung cơ bản của các học thuyết âm dương, ngũ hành, thiên nhân hợp nhất; phân tích sự ứng dụng các học thuyết vào trong giải thích cơ chế bệnh, chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh bằng y học cổ truyền

  ppt58p svdhyduoc 18-08-2014 357 100   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tài chính hợp nhất: lý luận, thực trạng và phương hướng hoàn thiện', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf128p bidao13 19-07-2012 204 98   Download

 •  Ebook Kế toán hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính: Phần 1 trình bày những vấn đề chung về hợp nhất kinh doanh, các phương pháp và kỹ thuật hợp nhất kinh doanh, hợp nhất kinh doanh tại Việt Nam, các phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính, qui trình hợp nhất báo cáo tài chính, qui trình hợp nhất báo cáo tài chính của Việt Nam - so sánh với thế giới.

  pdf307p uocvongxua02 15-05-2015 195 96   Download

 • Ban giám đốc Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam ( gọi tắt là tổng công ty) đệ trình báo cáo này cùng các báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Tổng công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009. Các thành viên của Hội đồng quản trị và ban giám đốc đã điều hành tổng công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo này gồm :

  pdf37p lovequynh861 13-04-2011 212 85   Download

 • Trình tự thực hiện: + Bước 1: Nộp hồ sơ: Khi có nhu cầu chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp.quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nộp đơn xin Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) chấp thuận. + Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) xem xét, thẩm định hồ sơ.

  doc3p batrinh 19-08-2009 302 82   Download

 • Tiểu luận: Hợp nhất kinh doanh trình bày về những vấn đề chung về hợp nhất kinh doanh, phân loại hợp nhất kinh doanh, các hình thức hợp nhất kinh doanh, các hình thức thanh toán trong quá trình hợp nhất kinh doanh, phương pháp hợp nhất kinh doanh, kế toán hợp nhất kinh doanh.

  pdf59p wide_12 28-07-2014 170 71   Download

 • Thuyết trình: Nhập môn báo cáo tài chính hợp nhất trình bày về những vấn đề chung của báo cáo tài chính hợp nhất, các thành phần của báo cáo tài chính hợp nhất như: bảng cân đối kế toán hợp nhất, báo cáo kết quả HĐKD hợp nhất, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, bảng thuyết minh BCTC hợp nhất.

  pdf65p wide_12 28-07-2014 216 69   Download

 • - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Giấy đề nghị được chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi Công ty + Kế hoạch chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi Công ty gồm các nội dung chi tiết như cách thức chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, phạm vi kinh doanh sau chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, dự báo tình hình tài chính trong 03 năm tới, phương án phân chia, xử lý Hợp đồng quản lý đầu tư và các hợp đồng kinh tế...

  doc5p batrinh 18-08-2009 629 67   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuẩn mực 11: hợp nhất kinh doanh', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p womanhood911_06 03-11-2009 235 67   Download

 • Tham khảo tài liệu 'báo cáo hợp nhất lợi thế thương mại', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt26p duclechinh 04-03-2010 148 58   Download

 • Luận văn thạc sĩ với đề tài "Công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty Cienco 5" có nội dung gồm 3 chương: chương 1 cơ sở lý thuyết về mô hình công ty mẹ-công ty con và báo cáo tài chính hợp nhất, chương 2 thực tế công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại tổng công ty Cienco 5, chương 3 hoàn thiện công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại công ty Cienco 5.

  pdf26p ngaymoibinhye 12-07-2014 91 52   Download

 • Sau khi bỏ quy định về mã số xuất nhập khẩu trong năm 2004, đến nay pháp luật Việt Nam lại tiếp tục cải tiến và hạn chế tối thiểu các thủ tục hành chính đó là hợp nhất mã số thuế và số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Như vậy, hiện nay doanh nghiệp chỉ còn duy nhất một mã số trong quá trình hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu và đăng ký thuế. Vào ngày 29/7/2008, liên Bộ Kế hoạch đầu tư, Công an và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch...

  pdf3p phuonghoangnho 23-04-2010 625 44   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo tài chính hợp nhất ở Việt Nam trình bày lý luận chung về công tác lập báo cáo tài chính hợp nhất tại Việt nam; Thực trạng công tác lập và phân tích báo cáo tài chính hợp nhất tại Việt Nam. Từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo tài chính hợp nhất ở Việt Nam.

  pdf111p sms_12 07-05-2014 97 44   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chuẩn mực kế toán số 11: hợp nhất kinh doanh', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc37p sauluoi_mrdark 10-12-2010 153 43   Download

 • Luận văn trình bày những nội dung chính: lý luận về kế toán hiện hành vào việc tổ chức lập báo cáo tài chính hợp nhất tại doanh nghiệp, thực trạng lập báo cáo tài chính hợp nhất ở tổng công ty điện lực miền Trung.

  pdf13p four_12 21-03-2014 83 41   Download

Đồng bộ tài khoản