Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hợp tác kinh tế quốc tế

Xem 1-20 trên 1958 kết quả Hợp tác kinh tế quốc tế
 • Bài viết Xây dựng cơ chế liên minh giữa nhà trường và doanh nghiệp tại Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm của các nước Châu Âu trình bày các giải pháp cụ thể để tăng cường chuyển giao công nghệ và hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp tại Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm của các trường đại học ở Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc...

  pdf5p vispyker 16-11-2022 4 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Những biện pháp giúp học sinh vận dụng các tư thế, động tác cơ bản vận động trên chiến trường phù hợp với địa hình, địa vật" nhằm giúp học sinh nắm được ý nghĩa vận dụng các tư thế động tác cơ bản vận động trên chiến trường vào địa hình, địa vật cụ thể; làm tiền đề vận dụng cho thực tế chiến đấu.

  pdf19p matroinho0804 17-11-2022 8 1   Download

 • Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế "Nghiên cứu tác động của nợ công, tham nhũng đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia trên thế giới" có mục tiêu là kiểm định có hay không mối quan hệ phi tuyến giữa nợ công và TTKT để từ đó xác định ngưỡng nợ công hợp lý (nếu có) của các nhóm quốc gia: Thu nhập cao, thu nhập trung bình cao và thu nhập trung bình thấp. Phân tích tác động của tham nhũng đến TTKT của các nhóm quốc gia. Đề xuất hàm ý chính sách từ các kết quả nghiên cứu nhận được cho các nhóm quốc gia nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết luận án tại đây.

  pdf29p phuongduy205 01-11-2022 5 1   Download

 • Bài viết Pháp luật về ngoại lệ quyền tác giả qua sao chép, trích dẫn và gợi ý cho Việt Nam trình bày khái quát về hành vi sao chép, trích dẫn và các trường hợp ngoại lệ quyền tác giả qua hành vi sao chép, trích dẫn tác phẩm; đối chiếu các quy định của pháp luật quốc tế và đưa ra kinh nghiệm cho Việt Nam; phân tích một số bất cập trong thực tiễn áp dụng pháp luật ở Việt Nam đã qua; từ đó đưa ra một số giải pháp gợi ý cho pháp luật Việt Nam.

  pdf10p vispyker 14-11-2022 7 1   Download

 • Luận văn "Giải pháp hạn chế tín dụng ngoại tệ tại Việt Nam" nghiên cứu lý thuyết và kinh nghiệm của một số quốc gia về tác động của tín dụng ngoại tệ đối với nền kinh tế và việc quản lý hoạt động tín dụng ngoại tệ để làm cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc tìm hiểu, phân tích thực trạng tín dụng ngoại tệ tại Việt Nam. Từ đó đề xuất một số kiến nghị phù hợp nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu hạn chế tín dụng ngoại tệ tại Việt Nam mà không tạo ra tác động lớn đến hoạt động của doanh nghiệp.

  pdf105p bigdargon01 02-11-2022 2 1   Download

 • Bài viết Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay tiếp cận trên cơ sở phương pháp luận là nguyên tắc toàn diện và lịch sử cụ thể của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử, và những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, bài viết cũng sử dụng phương pháp lôgic và lịch sử, phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp đối chiếu, so sánh.

  pdf8p viporsche 28-10-2022 9 1   Download

 • Bài giảng “Quản trị tác nghiệp chế biển món ăn" được tập thể cán bộ giảng viên khoa Quản trị Chế biến món ăn biên soạn có sự tổng hợp, chắt lọc các kiến thức quản trị của nhiều nhà nghiên cứu trong nước, quốc tế và kết hợp với thực tế kinh doanh, phục vụ hàng ăn uổng tại các khách sạn, nhà hàng. Phần 1 bài giảng trình bày về: tác nghiệp chế biến món ăn, kinh doanh sản phẩm ăn uống, loại hình chế biến món ăn, kinh doanh hàng ăn uống. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf157p phuongnhung205 23-10-2022 9 2   Download

 • Bài viết Tác động của xuất khẩu đến năng suất của các doanh nghiệp ngành nông lâm thủy sản ở Việt Nam được nghiên cứu nhằm làm rõ ảnh hưởng của xuất khẩu tới năng suất nhân tố tổng hợp các doanh nghiệp trong ngành nông lâm thủy sản ở Việt Nam giai đoạn 2010-2016, sử dụng phương pháp ước lượng vững hàm sản xuất bằng kết hợp các kỹ thuật tham số và bán tham số của Levinshon – Petrin, sau đó sử dụng năng suất làm biến phụ thuộc ước lượng tác động của xuất khẩu và các đặc trưng của các doanh nghiệp.

  pdf3p vipagani 20-10-2022 2 1   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần quốc tế ZOMA" nhằm nghiên cứu lý thuyết về hệ thống thông tin quản lý, các phương pháp phân tích thiết kế hệ thống và quy trình phân tích thiết kế hệ thống với UML; đưa ra giải pháp và tiến hành thiết kế, xây dựng một hệ thống thông tin quản lý nhân sự phù hợp, giải quyết được bài toán quản lý nhân sự của công ty, giúp công ty đạt được hiệu quả cao trong công tác quản lý lao động.

  pdf63p tieuduongchi 24-10-2022 14 4   Download

 • Văn kiện Đảng toàn tập, tập 62 tập hợp các văn kiện phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 2003, là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng. Ban chấp hành Trung ương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf338p canhdongco10 07-10-2022 2 1   Download

 • Văn kiện Đảng Toàn tập tập 49 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1988 và năm 1989. Trong hai năm này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ra nhiều văn bản nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội VI của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hoá, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf434p canhdongco10 07-10-2022 6 1   Download

 • Bài viết Pháp luật về hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) theo luật đầu tư – những vấn đề lý luận và thực tiễn phân tích các khía cạnh pháp lý của Hợp đồng BCC ở Việt Nam theo quy định tại Luật đầu tư, quá trình áp dụng thực hiện Hợp đồng này, những điểm thuận lợi cũng như những bất cập còn tồn tại trong quy định của pháp luật để từ đó đề xuất một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật điều chỉnh Hợp đồng BCC theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật liên quan.

  pdf8p vikoenigsegg 26-09-2022 18 1   Download

 • Tập 34 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm những thư từ trao đổi giữa hai nhà kinh điển và thư từ của hai ông viết cho những người khác trong những năm 1875-1880. Đây là những năm phát triển tương đối hòa bình của chủ nghĩa tư bản, cũng là những năm mở đầu thời kỳ chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn cạnh tranh tự do sang giai đoạn độc quyền. Sau thất bại của Công xã Pa-ri, phong trào công nhân tạm thời lắng xuống, tập hợp lực lượng, chuẩn bị các điều kiện để tiến tới cuộc cách mạng xã hội.

  pdf617p vuhuyennhi 02-08-2022 10 1   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Quản trị văn phòng" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đại cương về văn phòng và quản trị văn phòng, công tác tổ chức văn phòng, quản trị lao động trong văn phòng, tổ chức công tác thông tin, quản lý thời gian làm việc, tổ chức tiếp khách, tổ chức hội họp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf168p bakerboys07 05-07-2022 43 8   Download

 • Đề tài Nghiên cứu và lựa chọn giải pháp lắp đặt pháo phòng không lên xe ô tô nhằm tăng tính năng cơ động, tác chiến" ghiên cứu nhằm cải tiến lắp đặt pháo phòng không Zu 23-2 mm lên xe ô tô Kamaz 43118, giải quyết được nhiều vấn đề mang tính khoa học, tạo điều kiện cho việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu tính toán, thiết kế chế tạo mới các hệ thống trang bị vũ khí có các tính năng kỹ chiến thuật cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự và phù hợp với điều kiện công nghệ - kinh tế quốc phòng của Quân đội ta.

  pdf116p bakerboys08 15-07-2022 10 2   Download

 • Trong quan hệ với Trung Quốc về giải quyết vấn đề trên Biển Đông, Việt Nam vẫn mong Trung Quốc sẽ xử lý và giải quyết vấn đề trên biển không phải bằng những tuyên bố mang tính áp đặt hoặc bằng các hành vi mang tính đe dọa, mà là giải quyết hoà bình các tranh chấp trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật biển 1982 của Liên hợp quốc;...

  pdf7p vimelindagates 18-07-2022 28 3   Download

 • Giáo trình "Lịch sử các học thuyết kinh tế" trình bày tóm tắt các học thuyết kinh tế với nguyên tắc phản ánh trung thực nhất các học thuyết của các nhà kinh tế. Giáo trình kết cấu gồm 9 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: học thuyết J.M.Keynes và trường phái Keynes; trường phái Chính hiện đại; lý thuyết tăng trưởng kinh tế và thương mại quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf176p ryomaechizen 01-07-2022 14 2   Download

 • Bài giảng môn Tổ chức công tác kế toán được tổ chức biên soạn trong nền kinh tế chuyển biến theo yêu cầu hội nhập, hành lang pháp lý về các nội dung tổ chức công tác kế toán đang trong quá trình hoàn thiện từng bước phù hợp với các chuẩn mực kế toán quốc tế, đặc biệt chế độ kế toán hiện nay theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ra ngày 22/12/2014 đã đổi mới hơn nhiều so với trước kia. . Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây để nắm chi tiết nội dung.

  pdf83p namkimcham10 04-07-2022 42 4   Download

 • Bài giảng Kinh tế hải quan - Chương 5: Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hải quan. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổ chức hải quan thế giới (WCO); quá trình tham gia tổ chức hải quan thế giới của Việt Nam; hợp tác quốc tế trong WTO liên quan hoạt động hải quan; liên minh hải quan (liên minh thuế quan) Custom Union - CU;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p hidetoshidekisugi 15-06-2022 31 5   Download

 • Việt Nam là một quốc gia có bờ biển kéo dài trên 3.260 km và hơn 3.000 các đảo lớn nhỏ. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển như dầu khí, du lịch, thủy sản… Nhưng thực tế cho thấy chính những nhu cầu và lợi ích đó của con người đã và đang làm cạn kiệt dần nguồn tài nguyên biển và làm cho môi trường biển ngày càng ô nhiễm một cách trầm trọng, đặc biệt là ô nhiễm rác thải nhựa.

  pdf8p vimegwhitman 10-06-2022 18 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1142 lượt tải
207 tài liệu
1332 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Hợp tác kinh tế quốc tế
p_strCode=hoptackinhtequocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2