Hướng dẫn xác định giá tính thuế

Xem 1-20 trên 25 kết quả Hướng dẫn xác định giá tính thuế
 • Công văn 4345/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xác định giá tính thuế muối nhập khẩu

  doc1p tuuyen 17-08-2009 78 4   Download

 • Công văn 914/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn kiểm tra xác định giá tính thuế hàng nhập khẩu

  doc4p hueman 16-08-2009 59 5   Download

 • Thông tư hướng dẫn bổ sung Thông tư số 75-TC/TCT ngày 30/10/1997 về tỷ giá quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam làm cơ sở xác định giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  doc1p nguyetnga 19-08-2009 99 6   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Quản lý tài sản nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính (Ban Chỉ đạo 13 Thành phố ) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục tài chính doanh nghiệp Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tài chính, Cục thuế thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố C...

  pdf5p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 70 7   Download

 • Công văn 5784/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xác định giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 87/2004/TT-BTC

  doc7p trucmoc 16-08-2009 42 3   Download

 • Công văn 2277/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xác định giá tính thuế

  pdf1p phamvu 14-08-2009 28 1   Download

 • Công văn số 1921/TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xác định giá tính thuế hàng đã qua sử dụng

  pdf1p huathao 16-08-2009 42 1   Download

 • Công văn 8956/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc thực hiện Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 hướng dẫn xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 ban hành tờ khai trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo

  doc2p nguyendung 13-08-2009 169 29   Download

 • Tài khoản này phản ánh giá trị tài sản, vật tư, hàng hoá của đơn vị khác nhờ doanh nghiệp giữ hộ hoặc nhận gia công, chế biến. Giá trị của tài sản nhận giữ hộ hoặc nhận gia công, chế biến được hạch toán theo giá thực tế khi giao nhận hiện vật. Nếu chưa có giá thì tạm xác định giá để hạch toán.

  pdf2p nkt_bibo46 16-02-2012 140 20   Download

 • "Ebook Hướng dẫn về các biện pháp phòng vệ thương mại tại Hoa Kỳ Pháp luật, thực tiễn và thủ tục chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ: Phần 1" trình bày về phạm vi luật pháp về các biện pháp phòng vệ thương mại Hoa Kỳ, khung thủ tục đối với các biện pháp phòng vệ thương mại của Hoa Kỳ và trình bày về thuế chống bán phá giá trên các phương diện: so sánh giá để xác định biên độ phá giá, phân tích chi phí và xác định giá xây dựng, tính biên đ...

  pdf212p thuytrangseven 02-10-2014 67 26   Download

 • Chữ ký số đƣợc sử dụng trong các giao dịch điện tử nhằm xác định danh tính của ngƣời ký, bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu và giá trị pháp lý. Nhờ việc ứng dụng chữ ký số, các giao dịch từ xa qua Internet trở nên đơn giản và an toàn. Chữ ký số đƣợc ứng dụng phổ biến trong: o Dịch vụ hành chính công điện tử nhƣ kê khai thuế qua mạng, khai hải quan điện tử, đấu thấu trực tuyến… o Các giao dịch điện tử khác nhƣ email,...

  pdf44p badaovl 23-05-2013 73 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'xác nhận đơn xin thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình cá nhân', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p oo_caito 27-12-2010 116 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'xác nhận đơn xin thuê đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p aa_banhda 26-12-2010 79 6   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT SỬ DỤNG KHÔNG ĐÚNG MỤC ĐÍCH, DIỆN TÍCH ĐẤT LẤN, CHIẾM, DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH ĐỂ TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

  pdf5p duahau0hat 03-02-2012 38 5   Download

 • Thông tư 65-TC/TCT của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc xác định giá tính thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu của các đối tượng được miễn thuế nay thay đổi lý do miễn thuế

  doc3p thachsanh 18-08-2009 86 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục xác định đơn giá thuê đất cho các tổ chức được nhà nước cho thuê đất, mã số hồ sơ t-bpc-015872 -tt', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p titihaudau 09-06-2011 59 3   Download

 • Thông tư số 81/1997/TT/BTC về tỷ giá quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam làm cơ sở xác định giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn bổ sung Thông tư số 75-TC/TCT ngày 30/10/1997 về tỷ giá quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam làm cơ sở xác định giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

  pdf1p lawxnk7 11-11-2009 46 5   Download

 • Thông tư số 65-TC/TCT về việc hướng dẫn việc xác định giá tính thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu của các đối tượng được miễn thuế nay thay đổi lý do miễn thuế do Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lawxnk7 11-11-2009 48 4   Download

 • Việc xác định phản ánh cả giá trị thực và giá trị thời gian của quyền lựa chọn và đảm bảo đính kèm; d) Tỷ lệ chiết khấu thị trường hiện hành, thậm chí tỷ lệ chiết khấu đó phản ánh tỷ lệ lãi ước tính trên tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm. 26. Trong một số phương pháp tính toán, tỷ lệ chiết khấu được dùng để xác định giá trị hiện tại của khoản lợi nhuận trong tương la...

  pdf5p phuoctam48 05-08-2011 15 3   Download

 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ LIÊN QUAN ĐẾN PHÍ KỲ VỤ (PHÍ BẢN QUYỀN)

  pdf2p haihoabatbuom 23-04-2010 60 2   Download

Đồng bộ tài khoản