intTypePromotion=1
ADSENSE

Huy động nguồn lực

Xem 1-0 trên 0 kết quả Huy động nguồn lực
 • Bài viết Bàn về phương thức huy động các nguồn lực để phát triển du lịch Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá đề cập khái quát tới tình hình khai thác các nguồn lực phục vụ phát triển du lịch ở Việt Nam, đánh giá những thách thức và đề xuất một số định hướng và giải pháp cơ bản để khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong phát triển du lịch Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

  pdf6p vigeneralmotors 13-07-2022 8 3   Download

 • Bài viết "Một số vấn đề đặt ra đối với hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay" trình bày một số thách thức đặt ra đối với hệ thống an sinh xã hội (ASXH) như dịch bệnh Covid-19, tình trạng già hóa dân số, rủi ro thiên tai,... Trên cơ sở phân tích các thách thức bài viết đưa ra một số khuyến nghị như cần phát triển kinh tế ổn định, bền vững; tăng cường các chính sách tín dụng ưu đãi; xã hội hóa trong lĩnh vực ASXH, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính ứng phó với rủi ro thiên tai,...

  pdf7p runordie2 06-06-2022 11 1   Download

 • Bài viết Huy động nguồn lực tài chính để đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam nghiên cứu kinh nghiệm từ các nước trong việc huy động nguồn lực nói chung và NLTC nói riêng để rút ra bài học cho Việt Nam là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Khởi sự kinh doanh - Chương 5: Khởi sự cơ sở kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: cân nhắc kế hoạch khởi sự; lựa chọn hình thức pháp lý; nhận biết trách nhiệm pháp lý; huy động các nguồn lực;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p hidetoshidekisugi 15-06-2022 15 3   Download

 • Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách huy động nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật (KHKT) tham gia chuyển giao khoa học công nghệ (KHCN) trong xây dựng nông thôn mới (NTM) chính là nhằm góp phần thực hiện mục tiêu “xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ”; góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về NTM trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

  pdf18p vimarillynhewson 17-05-2022 30 3   Download

 • Nghiên cứu đã làm rõ khái niệm về nguồn lực tài chính và hệ thống các chính sách huy động, quản lý các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới; làm rõ các nguyên tắc, vai trò, các nhân tố ảnh hưởng tới việc huy động và quản lý nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới; chỉ ra xu hướng trong huy động và quản lý các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới.

  pdf32p vimarillynhewson 17-05-2022 10 2   Download

 • Trong phạm vi của bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập đến phát huy vai trò của nguồn nhân lực chính trong vận hành du lịch trải nghiệm vườn cây ăn trái tại Đồng Tháp, đó là người nông dân (chủ vườn cây ăn trái).

  pdf6p vimarillynhewson 17-05-2022 6 1   Download

 • Trong quá trình phát triển, kinh tế tư nhân ở Hải Phòng đã đạt được những kết quả tích cực, cho thấy đây là khu vực kinh tế năng động, sáng tạo. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn bộc lộ nhiều hạn chế, cần có nhiều giải pháp tích cực để khai thác và phát huy hơn nữa mọi tiềm năng, nguồn lực của thành phần kinh tế này. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 9 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu áp dụng cơ chế TDR tại Việt Nam cần dựa trên cơ sở lý luận và bối cảnh thực tiễn của Việt Nam để giải quyết các thách thức về mặt pháp lý, kỹ thuật và chính sách; từ đó, có các kế hoạch áp dụng thí điểm trong phạm vi hạn chế trước khi thể chế hóa và áp dụng rộng rãi. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p atarumoroboshi 05-05-2022 22 2   Download

 • Bài viết "Huy động nguồn lực thông qua đấu giá quyền sử dụng đất: Hiệu lực và hiệu quả" có nội dung trình bày về đấu giá quyền sử dụng đất và thực tiễn tại TP.HCM (và khu đô thị Thủ Thiêm), “từ chối quyền mua”: hệ lụy và những vấn đề đặt ra, một số khuyến nghị chính sách,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 05-05-2022 12 1   Download

 • Bài viết "Khả năng hội nhập của nguồn nhân lực kế toán Việt Nam trong AEC" bàn về khả năng hội nhập của nguồn nhân lực kế toán Việt Nam trong AEC sẽ được đảm bảo và phát huy khi và chỉ khi có cơ chế, chính sách để kế toán Việt Nam và các nước trong AEC thực hiện quá trình hài hòa hóa với chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 05-05-2022 8 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn việc huy động nguồn lực phát triển trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia, đề xuất các biện pháp huy động nguồn lực xây dựng trường tiểu học ở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đạt chuẩn Quốc gia nhằm thực hiện có hiệu quả xã hội hóa giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học của huyện.

  pdf141p bakerboys03 02-05-2022 13 3   Download

 • Giai đoạn 2016-2020, phân cấp quản lý, điều hành ngân sách đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là đối với việc phân cấp, quản lý điều hành ngân sách địa phương. Kết quả đó đã đảm bảo các nguồn lực tài chính quốc gia được huy động và phân phối sử dụng hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết những vấn đề bức thiết nảy sinh trong xã hội. Nghiên cứu nhìn nhận lại thực trạng phân cấp quản lý ngân sách địa phương, đánh giá những mặt được, những mặt còn tồn tại và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phân cấp quản lý ngân sách địa phương phù hợp với bối cảnh mới.

  pdf4p vinikolatesla 25-03-2022 13 2   Download

 • Thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) là một thành tố quan trọng của thị trường vốn nhằm huy động nguồn lực đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp bên cạnh kênh tín dụng từ ngân hàng, trong thời gian qua thực tiễn cho thấy còn nhiều vấn đề bất cập trong việc xây dựng chính sách và thực thi pháp luật dẫn tới nguy cơ mất an toàn cho thị trường vốn và nền kinh tế quốc gia. Bài viết tổng hợp và phân tích các quy định về TPDN, các rủi ro đã và đang xảy ra do bất cập của các quy định hiện hành và đề xuất hướng hoàn thiện pháp luật.

  pdf4p vilouispasteur 11-03-2022 28 0   Download

 • Dự đoán trong thời gian sắp tới loại hình kinh tế này sẽ tác động tới huy động nguồn lực xã hội cho phát triển kinh tế; thúc đẩy kinh doanh, mở rộng và phát triển thị trường; thúc đẩy cạnh tranh và tăng tính minh bạch của thị trường; tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế; công tác đảm bảo độc lập, tự chủ và an ninh của nền kinh tế; về thuế và quản lý thuế; việc làm cho người lao động; quan hệ lao động trong nền kinh tế; sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; thể chế quản lý nền kinh tế.

  pdf7p vilouispasteur 11-03-2022 16 0   Download

 • Hiện nay việc tăng cường mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại nhằm khai thác có hiệu quả nguồn lực quốc tế là một tất yếu khách quan. Trên cơ sở quan sát thực tiễn và nghiên cứu có hệ thống một số tài liệu cơ bản, bài tham luận nhằm phân tích và chứng minh xu thế phát triển kinh tế của Việt Nam cần phát huy tinh thần chủ động hội nhập quốc tế song vẫn đảm bảo tính độc lập tự chủ, đề ra các quan điểm cần nắm vững cũng như một số giải pháp cần tập trung thực hiện để đạt được thắng lợi trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf5p vikissinger 03-03-2022 11 0   Download

 • Bài viết tập trung phân tích hệ thống báo cáo của QUIDAMTUR để đánh giá trách nhiệm của các công ty du lịch. Đây là hệ thống đánh giá được phát triển dựa trên khía cạnh kinh tế, môi trường, văn hóa và xã hội. Bài viết là tài liệu tham khảo cho các công ty lữ hành xây dựng hệ thống đánh giá trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

  pdf9p viclerkmaxwel 16-02-2022 13 1   Download

 • Nghiên cứu này chỉ ra thực trạng hoạt động tín dụng nói chung và tài trợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Tiền Giang (AgribaNk Tiền Giang) nói riêng bằng phương pháp phân tích, so sánh. Đồng thời đưa ra những nhận định về các mặt hạn chế, tồn tại và đề xuất giải pháp cụ thể, phù hợp cho việc mở rộng tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

  pdf6p vialexanderfleming 09-02-2022 8 1   Download

 • Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước (NSNN) là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng, liên quan đến việc huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư và nguồn lực tài chính của Quốc gia.

  pdf8p vialexanderfleming 09-02-2022 13 1   Download

 • Sự phát triển của doanh nghiệp (DN) thành phố Cần Thơ, trung tâm vùng Tây Nam bộ (TNB), những năm qua khá ấn tượng và dần khẳng định vai trò động lực phát triển của vùng. Trên cơ sở số liệu điều tra DN giai đoạn 2011-2018, nhóm nghiên cứu chỉ ra thực trạng và những vấn đề phát triển của các DN thành phố Cần Thơ. Những vấn đề đó cần được giải quyết để củng cố và phát huy vai trò động lực tăng trưởng kinh tế của thành phố Cần Thơ đối với vùng TNB.

  pdf10p viericschmid 12-01-2022 10 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1303 lượt tải
320 tài liệu
1126 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Huy động nguồn lực
p_strCode=huydongnguonluc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2