Huy động nguồn lực

Xem 1-20 trên 475 kết quả Huy động nguồn lực
 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Huy động nguồn lực tài chính từ kinh tế tư nhân nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam trình bày lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về huy động nguồn lực tài chính từ kinh tế tư nhân cho phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam, thực trạng huy động nguồn lực tài chính từ kinh tế tư nhân nhằm phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam, quan điểm, phương hướng và giải pháp tăng cường huy động nguồn lực tài chính từ kinh tế tư nhân nh...

  pdf228p cuong300 23-05-2014 279 118   Download

 • Trong bối cảnh kinh tế- xã hội trong nước và Quốc tế có nhiều biến động, giáo dục Việt Nam đang đối diện với nhiều cơ hội và thách thức. Toàn cầu hóa, nền kinh tế tri thức và cách mạng khoa học công nghệ có những tác động lớn làm thay đổi vai trò chức năng của nhà giáo. Bài SKKN về công tác huy động nguồn lực phát triển trường PT, mời các bạn tham khảo.

  pdf14p somitim123 26-03-2014 79 12   Download

 • Xuất phát từ tình hình thực tế tại nahf trường, do điều kiện thời gian không cho phéo, do khả năng nghiên cứu còn hạn hẹp, chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm này được ra đời. Bài SKKN Một số kinh nghiệm bước đầu trong việc huy động nguồn lực tài chính thực hiện công tác xã hội mời quý vị tham khảo khi tìm hiểu đề tài này.

  pdf12p somido123 26-02-2014 51 11   Download

 • Bài viết Một số vấn đề quản trị trong huy động nguồn lực xã hội cho giáo dục và y tế phân tích một số vấn đề về quản trị từ huy động nguồn lực từ ngoài ngân sách cho giáo dục phổ thông và y tế. Mời các bạn tham khảo.

  pdf9p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 15 6   Download

 • Bài viết Huy động nguồn lực tài chính cho ứng phó với biến đổi khí hậu sau đây bao gồm những nội dung về biến đổi khí hậu - những nỗ lực của Việt Nam; xu thế về tài chính cho biến đổi khí hậu trên thế giới. Mời các bạn tham khảo.

  pdf3p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 26 3   Download

 • Bài viết Một số giải pháp huy động nguồn lực cho nhà ở xã hội giới thiệu tới các bạn một số nội dung về chật vật với nhà ở xã hội; và một số giải pháp về vấn đề này. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về nội dung này.

  pdf3p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 14 3   Download

 • Bài viết Huy động nguồn lực tài chính cho giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam tập trung làm rõ một số kết quả đạt được, những hạn chế và giải pháp nhằm huy động nguồn lực tài chính cho giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

  pdf3p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 14 1   Download

 • Bài viết Vấn đề huy động nguồn lực tài chính để ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam đưa ra một số giải pháp tài chính đề ứng phó với biến đổi khí hậu như chiến lược tài chính bền vững đáp ứng được nhu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, tiếp cận toàn diện trong việc đối phó với biến đổi khí hậu,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf4p maiyeumaiyeu16 24-10-2016 15 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của bài viết dựa trên cơ sở phân tích công tác xã hội hóa giáo dục (XHHGD) của nước ta dựa trên các văn bản chính thức của Đảng và Nhà nước Việt Nam và thực tiễn XHHGD trong những năm qua bài báo đã trình bày những nguyên nhân chính của sự suy giảm hiệu quả của chính sách XHHGD, so sánh giữa XHHGD của nước ta với các đặc điểm cơ bản của một phong trào xã hội nói chung để rút ra kết luận về sự cần thiết phải huy động nguồn lực xã ...

  pdf9p truongtien_08 06-04-2018 4 1   Download

 • Để bảo đảm mục tiêu quản trị dự án, quản trị gia phải giải quyết hợp lý mối liên hệ giữa việc hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể trong thời hạn mong muốn và chi phí thích đáng. Yêu cầu phải điều hoà nguồn lực thực hiện dự án.

  ppt17p sony_12 25-06-2013 75 13   Download

 • Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về huy động nguồn lực tài chính và đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội của chính quyền địa phương (trực thuộc tỉnh); phân tích khả năng ảnh hưởng của các nhân tố đặc trưng của các thành phố cửa khẩu, biên giới nói chung và tại thành phố cửa khẩu quốc tế Móng Cái nói riêng có ảnh hưởng đến huy động nguồn lực tài chính; phân tích đánh giá thực trạng đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội và huy động nguồn ...

  pdf242p change05 10-06-2016 34 10   Download

 • Bài viết Chính sách huy động và quản lý các nguồn lực tài chính xây dựng nông thôn mới bao gồm những nội dung về việc huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, quản lý và sử dụng nguồn lực xây dựng nông thôn mới, khuyến nghị chính sách.

  pdf12p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 22 7   Download

 • Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về huy động nguồn lực tài chính và đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội của chính quyền địa phương (trực thuộc tỉnh); phân tích khả năng ảnh hưởng của các nhân tố đặc trưng của các thành phố cửa khẩu, biên giới nói chung và tại thành phố cửa khẩu quốc tế Móng Cái nói riêng có ảnh hưởng đến huy động nguồn lực tài chính; phân tích đánh giá thực trạng đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội và huy động nguồn ...

  pdf14p change05 10-06-2016 28 2   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Nguồn lực tài chính cho ứng phó với biến đổi khí hậu trong các chương trình lồng ghép sau đây để nắm bắt những nội dung về những lợi ích của việc lồng ghép, nguồn lực tài chính cho ứng phó với biến đổi khí hậu trong các chương trình lồng ghép; phương thức huy động nguồn lực tài chính.

  pdf5p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 8 1   Download

 • Tài liệu tập huấn huy động nguồn lực tổ chức sự kiện gây quỹ có nội dung giới thiệu với bạn đọc các thuật ngữ như nguồn vốn, huy động nguồn lực – gây quỹ, trình bày một số hình thức gây quỹ, một số sự thật nền tảng về gây quỹ, nhà tài trợ, những điều nên làm và với nhà tài trợ, tiến trình gây quỹ và các nội dung khác nhằm giúp các nhà hoạt động tổ chức sự kiện gây quỹ một cách thuận lợi hơn.

  doc19p vinhlinhadp 07-08-2014 363 68   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Xây dựng mạng lưới và vận động nguồn lực dưới đây để có thêm những kiến thức và kỹ năng bổ ích về xây dựng mạng lưới, liên kết các cá nhân, nhóm, tổ chức bên trong và ngoài cộng đồng để tăng khả năng và nguồn lực giải quyết các vấn đề của cộng đồng; đồng thời cũng cung cấp các kiến thức về huy động, tích góp, phát huy các nguồn lực để thực hiện các hoạt động công tác xã hội hiệu quả.

  pdf26p cobetocxul9 04-09-2015 36 10   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về nội dung cơ bản cách tiếp cận phát triển cộng đồng dựa vào nội lực, thực hành các công cụ khám phá và huy động nguồn lực, lập kế hoạch phát triển dựa vào nguồn lực, xây dựng kế hoạch áp dụng ABCD vào công việc.

  pdf132p kloiroong88 04-10-2017 17 4   Download

 • Bài viết Kinh nghiệm quốc tế về chính sách huy động nguồn vốn tư nhân cho phát triển cơ sở hạ tầng và hàm ý chính sách cho Việt Nam trình bày vai trò đặc biệt quan trọng của một hệ thống pháp lý hoàn chỉnh, cơ chể bảo vệ nhà đầu tư, cũng như các công cụ khuyến khích hiệu quả. Trên cơ sở đó, bài viểl đưa ra một số hàm ý chính sách cho Việt Nam trong thu hút nguồn lực từ khu vực tư nhân cho phát triển cơ sở hạ tầng thông qua hợp tác công tư,...

  pdf9p vangthibaoyen1907 15-05-2018 0 0   Download

 • Đầu tư được coi là động lực của sự phát triển nói chung và sự phát triển kinh tế nói riêng của mọi quốc gia trên thế giới. Có thể hiểu đầu tư là việc huy động nguồn lực để biến các lợi ích dự kiến thành hiện thực trong một khoảng thời gian đủ dài trong tương lai. Trong đó: các nguồn lực chính là vốn, chất xám, tài nguyên thiên nhiên, thời gian...

  pdf90p matbuon_266 19-07-2012 155 94   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2012-2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf6p oggianoel 08-01-2013 30 4   Download

Đồng bộ tài khoản