intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Huy động nguồn lực

Xem 1-20 trên 853 kết quả Huy động nguồn lực
 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Công tác xã hội trong phòng chống mua bán người" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: các hoạt động công tác xã hội trong phòng chống mua bán người và hỗ trọ nạn nhân bị mua bán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p khanhchi2560 17-05-2024 0 0   Download

 • Nghị quyết số 218/NQ-CP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 99/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội Giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

  doc11p khanhchi2540 11-05-2024 3 0   Download

 • Nguồn lực tài chính có vai trò quan trọng đối với phát triển giáo dục đại học công lập. Việc huy động hiệu quả nguồn lực tài chính không chỉ giúp giáo dục đại học công lập phát triển, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế mà còn giúp cho việc sử dụng nguồn NSNN nói riêng và nguồn lực tài chính của cả quốc gia được sử dụng hiệu quả hơn. Bài viết sẽ đi sâu nghiên cứu về vấn đề này.

  pdf6p zizaybay1101 09-05-2024 1 0   Download

 • Bài viết nhằm nêu rõ vai trò của nguồn lực Phật giáo nói chung và nguồn lực Phật giáo ở tỉnh Khánh Hòa nói riêng trong các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội hiện nay, đồng thời khẳng định lại những đóng góp của nguồn lực Phật giáo trong tiến trình đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế.

  pdf15p viellison 06-05-2024 1 0   Download

 • Bài viết dựa trên nguồn số liệu thứ cấp được thu thập từ Tổng cục Thống kê và sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tích đánh giá nhằm đánh giá thực trạng huy động nguồn lực tài chính thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong thời gian vừa qua Việt Nam đã huy động được nguồn tài chính đa dạng và phong phú và có xu hướng gia tăng, đó là nguồn lực từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn từ tư nhân, nguồn vốn từ đầu tư nước ngoài, nguồn vốn từ các quỹ đầu tư và quỹ tín thác.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 6 2   Download

 • Luận văn "Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực tài chính tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - chi nhánh Hoàng Quốc Việt" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về hiệu quả hoạt động huy động NLTC tại ngân hàng thương mại, để đề xuất ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động nguồn lực tài chính cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - chi nhánh Hoàng Quốc Việt.

  pdf84p khanhchi2510 19-04-2024 3 2   Download

 • Bài viết đề xuất một số khuyến nghị chính sách để nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn từ nay đến 2030.

  pdf10p gaupanda028 22-04-2024 5 4   Download

 • Sự kết hợp giữa kinh tế tuần hoàn và mô hình xã thương mại điện tử tại Cần Giờ không chỉ hứa hẹn tạo ra giá trị gia tăng cho nông sản địa phương, mà còn góp phần vào việc bảo vệ môi trường, tạo dựng một nền nông nghiệp sinh thái và nông thôn hiện đại. Mô hình này cần huy động sự tham gia của cả cộng đồng, doanh nghiệp và chính quyền địa phương để mô hình này có thể được triển khai một cách hiệu quả và bền vững.

  pdf5p longtimenosee09 08-04-2024 2 2   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Kỳ 2 tháng 12 (số 254) - 2023 tập hợp nhiều bài viết liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác. Một số bài viết như: Một số đề xuất xây dựng chiến lược giáo dục tài chính quốc gia hướng đến mục tiêu phát triển tài chính toàn diện bền vững tại Việt Nam; Thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011 - 2022 và các khuyến nghị chính sách; Huy động nguồn lực tài chính nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam;...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Kỳ 1 tháng 11 (số 251) - 2023 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh mới tại Việt Nam, Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam hiện nay, Tăng cường huy động nguồn lực tài chính cho phát triển giáo dục đại học công lập Việt Nam, Nguy cơ gia tăng bất bình đẳng thu nhập trong kinh tế số: Cơ chế và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam, Một số vấn đề cơ bản về thể chế thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư phát tri...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán - Kỳ 2 tháng 8 (số 246) - 2023 bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Giải pháp phát triển bền vững thị trường bất động sản ở Việt Nam; Tự chủ tài chính tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Vài nét về thị trường trái phiếu xanh ở Việt Nam; Vai trò của quản lý dữ liệu trong kinh tế số: Thách thức và cơ hội; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số nền kinh tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Thúc đẩy phát huy chức năng thị ...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Phân cấp quản lý ngân sách giữa chính quyền trung ương và thành phố Hà Nội; Giải pháp thu hút FDI xanh ở Việt Nam giai đoạn 2022- 2030; Huy động nguồn lực tài chính từ vốn đầu tư công cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế; Nâng cao chất lượng quản lý tài chính đối với các đoàn kinh tế - quốc phòng;...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 2 1   Download

 • bao gồm các bài viết/nghiên cứu liên quan đến các vấn đề tài chính vĩ mô, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và các vấn đề kinh tế nổi bật khác như: Phát triển nguồn nhân lực kế toán trong thời đại công nghệ số, Khơi thông dòng vốn tín dụng ngân hàng vào lĩnh vực bất động sản, Chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp tại Việt Nam trước cơ chế thuế tối thiểu doanh nghiệp toàn cầu, Huy động nguồn lực tài chính từ đầu tư trực tiếp nước ngoài cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Trao đổi về nội dung cơ bản chương trình kế toán của liên đoàn kế toán quốc tế,...

  pdf96p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Sinh viên là lực lượng kế tục, phát huy nguồn trí tuệ nước nhà, là nguồn lực chủ yếu trong thời đại kinh tế tri thức, khoa học công nghệ, đóng vai trò then chốt trong phát triển đất nước, là lực lượng to lớn trong việc giữ gìn và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. Bài viết trình bày mức độ thích ứng tâm lý của sinh viên năm thứ nhất phân hiệu Đại học Thái nguyên tại tỉnh Lào Cai; Mức độ thích ứng tâm lý qua học tập qua các trạng thái tâm lý tiêu cực.

  pdf3p visergey 02-04-2024 2 0   Download

 • Bài viết trình bày thực trạng lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Trên cơ sở đó, chủ động trong việc định hướng sử dụng, huy động và phát triển nguồn lực kinh doanh tối ưu.

  pdf7p viohoyo 02-04-2024 6 2   Download

 • Bài viết "Hoạt động công tác xã hội tại trung tâm nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam" phân tích thực trạng hoạt động công tác xã hội trong trung tâm điều dưỡng người có công tập trung của Nhà nước với địa bàn khảo sát là Trung tâm Nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng và Điều dưỡng người có công tỉnh Hà Nam. Hoạt động công tác xã hội được phân tích gồm: Tuyên truyền, tham vấn - tư vấn và kết nối, huy động nguồn lực. Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết ý kiến được trưng cầu đánh giá hoạt động công tác xã hội được thực hiện khá tốt ở các nội dung trên.

  pdf9p cotieubac1004 14-03-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Cơ chế phát triển cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới từ thực tiễn tỉnh Quảng Trị và Hòa Bình" trên cơ sở sử dụng dữ liệu thứ cấp từ tổng kết xây dựng nông thôn mới ở hai tỉnh nói trên kết hợp với phỏng vấn sâu một số đối tượng liên quan, khẳng định quan điểm cho rằng, ở đâu phát huy đúng, đầy đủ và kịp thời cơ chế phát triển cộng đồng, thì ở đó thành công trong xây dựng nông thôn mới. Ngược lại, ở đâu không vận dụng, vận dụng không đầy đủ và kịp thời cơ chế phát triển cộng đồng, thì ở đó chưa có sự thành công trong xây dựng nông thôn mới.

  pdf9p cotieubac1004 14-03-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng và thích ứng với già hóa dân số giai đoạn 2021-2030" nhằm xem xét thực trạng và kết quả phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng và thích ứng với già hóa dân số của Việt Nam trong thời gian qua và các vấn đề đặt ra đối với thị trường lao động và đảm bảo an sinh xã hội của Việt Nam.

  pdf13p cotieubac1004 14-03-2024 4 2   Download

 • Bài giảng Thuế và hệ thống thuế Việt Nam: Chương 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Khái niệm, đặc điểm; Vai trò của thuế; Hệ thống thuế; Các yếu tố cấu thành một sắc thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt49p congcuaong2003 13-03-2024 6 4   Download

 • Bài viết nhằm phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục chuyên biệt ở Việt Nam, đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật trên mọi miền của Tổ quốc trên cơ sở tận dụng nguồn lực sẵn có trong hệ thống giáo dục đào tạo, huy động được các nguồn lực xã hội cùng tham gia thực hiện giáo dục người khuyết tật.

  pdf7p gaupanda014 24-02-2024 5 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1224 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2