intTypePromotion=4
ADSENSE

Hyđrocacbon

Xem 1-20 trên 295 kết quả Hyđrocacbon
 • Một số lưu ý khi giải bài tập tổng hợp về hydrocacbon : Bài tập tổng hợp là một dạng bài tập trong

  doc4p my-tam 05-02-2011 359 168   Download

 • Lý do chọn đề tài Hóa học hydrocacbon là phần mở đầu của chương trình hóa học hữu cơ phổ thông. Tất cả những khái niệm cơ bản, những lý thuyết chủ đạo của chương trình hóa học hữu cơ phổ thông đều được trình bày trong phần hydrocacbon. Nếu các em học sinh hiểu rõ phần này thì việc học hóa học ở phổ thông sẽ thuận lợi hơn. Nhưng làm sao để các em có thể hiểu, nhớ và vận dụng bài một cách tốt nhất được ? Kiến thức về hydrocacbon ở phổ thông rất nhiều...

  pdf116p rose_12 04-12-2012 260 85   Download

 • Có 2 cách xác định dãy đồng đẳng của các hydrocacbon : Dựa vào định nghĩa đồng đẳng Dựa vào electron hóa trị để xác định Lưu ý : C luôn có hóa trị IV tức là có 4e hóa trị nC sẽ có 4ne hóa trị H luôn có hóa trị I tức là có 1e hóa trị - Parafin chính là ankan, dãy đồng đẳng parafin chính là dãy đồng đẳng của CH4. - Olefin chính là anken, dãy đồng đẳng olefin chính là dãy đồng đẳng của C2H4 - Ankadien còn được gọi là đivinyl - Aren...

  pdf74p 123968574 22-06-2012 275 79   Download

 • Hydrocacbon no là các hydrocacbon mà các nguyên tử cacbon trong phân tử của nó liên kết với nhau bằng liên kết đơn. Còn những hóa trị còn lại được bão hòa bởi các nguyên tử hydro. Công thức chung của các hydrocacbon no là CnH2n+2. Hydrocacbon no còn được gọi là ankan hoặc parafin.

  pdf4p phungnhi2011 17-03-2010 288 68   Download

 • Hiđrôcacbon là các hợp chất hữu cơ mà phân tử chỉ gồm cacbon và hiđrô.Chúng lại được chia thành hydrocacbon no, hydrocacbon không no, xycloparafin và hyđrocacbon thơm.Hiđrôcacbon no là các hiđrôcacbon mà các nguyên tử cacbon trong phân tử của nó liên kết với nhau bằng liên kết đơn. Còn những hóa trị còn lại được bão hòa bởi các nguyên tử hydro. Công thức chung của các hiđrôcacbon no là CnH2n+2. Hiđrôcacbon no còn được gọi là ankan hoặc parafin....

  pdf75p ktct_1669 09-05-2012 147 61   Download

 • Là hydrocacbon chưa nomạch hở có chứa liên kết ba trong phân tử, công thức tổng quát là CnH2n-2 Chất đơn giản nhất là axetylen

  ppt24p nt_anh14 02-11-2011 176 54   Download

 • Bài tập về đồng đẳng v Phương pháp : Có 2 cách xác định dãy đồng đẳng của các hydrocacbon : Dựa vào định nghĩa đồng đẳng Dựa vào electron hóa trị để xác định

  pdf8p dauhukhothom 15-04-2011 126 38   Download

 • Chương 3: Dẫn xuất hydroxi (Ancol-Phenol-Ete) 3.1 Ancol 3.1.1 Định nghĩa- phân loại 1. Định nghĩa 2. Phân loại +Dựa vào cấu trúc của gốc hydrocacbon: ( thẳng, vòng, no, không no, thơm…) + Dựa vào bậc của nguyên tử cacbon liên kết với nhóm OH: ta có ancol bậc 1,2,3 +Dựa vào số lượng nhóm OH trong phân tử: ta có monoancol, diancol, poliancol…

  pdf5p artemis04 06-09-2011 111 33   Download

 • Tài liệu tham khảo 100 câu trắc nhiệm về hyđrocacbon giúp các bạn ôn thi hóa học tốt hơn

  doc13p linh2021750 27-02-2011 119 29   Download

 • Áp dụng ĐLBT nguyên tố (O) cho ptpu cháy : nO2 pứ = nCO2 + ½ nH2O Þ nH2O = 2(nO2 pư – nCO2) = 2(1,8-1) = 1,6 mol. Ta thấy nH2O nCO2 Þ hai hydrocacbon trên thuộc dãy đồng đẳng ankan.

  pdf8p dauhukhothom 15-04-2011 87 28   Download

 • 4.1 Định nghĩa- Phân loại 4.1.1 Định nghĩa • Axit cacboxylic là các hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm cacboxyl (-COOH) liên kết trực tiếp với gốc hydrocacbon. Hay nói cách khác axit cacboxxylic là dẫn xuất của hidrocacbon khi thay thế 1 hoặc một vài nguyên tử H bằng nhóm cacboxyl. 4.1.2 Phân loại • Tùy thuộc vào cấu tạo của gốc hidrocacbon mà ta có axit mạch hở hoặc mạch vòng, axit no hay không no hoặc thơm • Tùy thuộc vào số lượng nhóm cacboxyl trong phân tử là 1,2,…mà ta có axit mono,...

  pdf5p artemis04 06-09-2011 121 26   Download

 • Ta có : nT = nS Þ a + a(x + 0,25y) = ax + 0,5ay Þ1 + x + 0,25y = x + 0,5y Þ 0,25y = 1 Þ y = 4 Þ Vậy cả 4 hydrocacbon trên đều có 4 nguyên tử H trong phân tử. Mặt khác do A, B, C, D đều ở thể khí nên x £ 4 Þ

  pdf2p dauhukhothom 15-04-2011 89 23   Download

 • 3.1. Khái niệm về hợp chất cacbonyl. • Hợp chất cacbonyl là các hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa nhóm cacbonyl C=O. Nhóm này còn gọi là nhóm oxo do đó hợp chất cacbonyl còn gọi là hợp chất oxo. • Phân loại + Nếu nhóm C=O có liên kết với nguyên tử H thì ta có andehit + Nếu nhóm C=O lên kết với 2 gốc hydrocacbon thì ta có hợp chất xeton + Tùy theo bản chất của gốc hydrocacbon là no, không no, thơm…mà ta có andehit hoặc xeton tương ứng + Tùy theo số...

  pdf5p artemis04 06-09-2011 94 16   Download

 • Phần 1 tài liệu Rèn kĩ năng giải bài tập Hóa học trung học phổ thông - Chuyên đề: Hydrocacbon giới thiệu tới người đọc kiến thức cơ bản, bài tập trắc nghiệm và tự luận đại cương về hóa học hữu cơ, hidrocacbon no, hidrocacbon không no. Mời các bạn tham khảo.

  pdf109p tramnamcodon_04 08-04-2016 59 13   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 tài liệu Rèn kĩ năng giải bài tập Hóa học trung học phổ thông - Chuyên đề: Hydrocacbon, phần 2 giới thiệu tới người đọc kiến thức cơ bản, bài tập trắc nghiệm và tự luận về hidrocacbon thơm, nguồn hidrocacbon thiên nhiên, lời giải bài tập tự luận, đáp án trắc nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf73p tramnamcodon_04 08-04-2016 63 13   Download

 • phần 1 cuốn sách "rèn kĩ năng giải bài tập hóa học trung học phổ thông - chuyên đề: hydrocacbon" giới thiệu tới người đọc kiến thức cơ bản, bài tập trắc nghiệm và tự luận đại cương về hóa học hữu cơ, hidrocacbon no, hidrocacbon không no. mời các bạn tham khảo.

  pdf138p bautroibinhyen14 19-01-2017 52 9   Download

 • nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "rèn kĩ năng giải bài tập hóa học trung học phổ thông - chuyên đề: hydrocacbon", phần 2 giới thiệu tới người đọc kiến thức cơ bản, bài tập trắc nghiệm và tự luận về hidrocacbon thơm, nguồn hidrocacbon thiên nhiên, lời giải bài tập tự luận, đáp án trắc nghiệm. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf44p bautroibinhyen14 19-01-2017 43 5   Download

 • Trắc nghiệm Hydrocacbon giúp các bạn biết được các dạng bài tập Hóa học thường được ra về Hydrocacbon, từ đó làm quen dần với những dạng toán này để nâng cao năng lực về Hóa học. Tài liệu phục vụ cho các bạn yêu thích Hóa học và những bạn quan tâm tới môn học này.

  doc5p nhatthao_conghoa 04-03-2015 28 3   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu xác định hàm lượng một số Hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) trong nước và bùn đất ở thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng bằng phương pháp sắc khí lỏng cao áp" đã xây dựng quy trình chiết tách PAHs trong nước và trong đất; xác định PAHs tại một số vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

  pdf28p dien_vi09 04-11-2018 34 2   Download

 • Tài liệu Các tính chất Vật lý của Hydrocacbon N2, CO2, H2S gồm có 2 phần: Lý thuyết và bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về các tính chất vật lý của các chất trên, cũng như các dạng bài tập liên quan.

  pdf44p buithanhhau_bk 27-08-2016 30 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Hyđrocacbon
p_strCode=hydrocacbon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2