Karl marx

Xem 1-20 trên 408 kết quả Karl marx
 • Mặc dù không tự nhận mình là nhà xã hội học nhưng các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đều coi Karl Marx là nhà xã hội học vĩ đại của mọi thời đại, là người đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển xã hội học hiện đại nhất là xã hội học Mácxit. Bài thuyết trình sau đây sẽ giới thiệu Karl Marx ở phương diện là nhà xã hội học.

  ppt25p phanphan9001 05-08-2015 74 25   Download

 • Bài thuyết trình Lịch sử xã hội học: Xã hội học Karl Marx trình bày bối cảnh lịch sử, tiểu sử Karl Marx, đóng góp của Karl Marx trong lĩnh vực xã hội học.

  ppt27p phanphan9001 05-08-2015 60 21   Download

 • Chủ nghĩa Marx là hệ thống học thuyết về triết học, lịch sử và kinh tế chính trị dựa trên các tác phẩm của Karl Marx (1818–1883) và Friedrich Engels (1820–1895).

  pdf56p chaiendanhnobita 28-04-2011 37 12   Download

 • Để trả lời các phản đối chống lại quyền lực nhà nước chuyên chính, Lênin dẫn dắt trong quyển Nhà nước và Cách mạng lý thuyết "Mác-xít" về sự chết dần của nhà nước, việc sẽ xảy ra khi đạt đến chủ nghĩa cộng sản, khi mà nhà nước như là công cụ của giai cấp thống trị sẽ trở thành dư thừa, mặc dầu là khái niệm này không có ở Karl Marx – điều không được nhìn thấy trong một thời gian dài....

  pdf49p chaiendanhnobita 28-04-2011 51 6   Download

 • THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA C.MÁC VÀ PH. ĂNG-GHEN Karl Marx sinh ra trong một gia đình luật sư người Do Thái nghèo ở Trier (còn gọi là Trèves) thuộc tỉnh Rhénanie của Vương quốc Phổ.[1] Cha ông, Heinrich, người có nguồn gốc nhiều đời là giáo sĩ Do thái, đã cải đạo sang Ki-tô giáo, dù ông có nhiều xu hướng thần luận.

  pdf46p chaiendanhnobita 28-04-2011 40 5   Download

 • Tham khảo tài liệu '[triết học] học thuyết chủ nghĩa karl marx - marx engels tập 21 phần 9', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf56p chaiendanhnobita 28-04-2011 46 4   Download

 • C. Mac 5/5/1818 TP. T -ri- , Đ Ở ơ ơ ức. Trong gia đình luật sư Do Thái giàu có Heinrich Marx. Ở trường phổ thông, Mác học rất giỏi, đặc biệt nổi bật ở những lĩnh vực đòi hỏi tính độc lập, sáng tạo. Năm 1835, Mác vào học ngành Luật học ở Đại học Bonn, sau đó tiếp tục học ở Đại học Berlin và Đại học Jena.

  ppt9p vipvicboy 03-12-2010 1310 27   Download

 • Một vài điều không được diễn đạt một cách rõ ràng và/hay được diễn giải khác nhau. Thí dụ như rút kinh nghiệm từ Công xã Paris, Marx đã viết rằng "giai cấp công nhân không thể đơn giản chỉ chiếm lấy bộ máy nhà nước có sẵn và vận hành nó cho các mục đích riêng của mình"

  pdf70p banhtrangphoisuong 28-04-2011 33 7   Download

 • Marx cho rằng trong một cuộc khủng hoảng kinh tế như vậy giá lao động cũng sẽ sụt giảm, và cuối cùng khiến không thể đầu tư vào các kỹ thuật mới và sự tăng trưởng của các lĩnh vực của nền kinh tế.

  pdf56p banhtrangphoisuong 28-04-2011 34 7   Download

 • Những người ủng hộ Trotsky cho rằng sự thất bại của cách mạng ở phương Tây (theo những sự kiện đã được Marx dự đoán) để giúp đỡ cuộc cách mạng Nga sau năm 1917 đã dẫn tới sự xuất hiện của Chủ nghĩa Stalin và đã đặt ra khuôn khổ của lịch sử loài người trong bảy mươi năm.

  pdf80p banhtrangphoisuong 28-04-2011 35 7   Download

 • Sáu năm sau cái chết của Marx, Engels và những người khác đã thành lập "Quốc tế cộng sản hai" như một cơ sở để tiếp tục hoạt động chính trị. Tổ chức này chứng tỏ thành công hơn nhiều so với Quốc tế cộng sản một: nó bao gồm các đảng công nhân, đặc biệt là Đảng Dân chủ Xã hội Đức lớn và thành công, chủ yếu thể hiện một viễn cảnh Marxist.

  pdf80p banhtrangphoisuong 28-04-2011 32 6   Download

 • Từ hoàn cảnh của Quốc tế Cộng sản hai trong thập niên 1920 và 1930, một nhóm những người theo chủ nghĩa Marx bất đồng đã thành lập Viện Nghiên cứu Xã hội tại Đức, trong số đó có Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, và Herbert Marcuse.

  pdf57p banhtrangphoisuong 28-04-2011 29 6   Download

 • Với Marx, khả năng rằng một người có thể ngừng việc sở hữu sức lao động của chính mình—khả năng của một người trong việc cải tạo thế giới—là ngang với việc bị chuyển nhượng khỏi bản tính tự nhiên của chính mình; đó là một sự mất mát về tinh thần.

  pdf49p chaiendanhnobita 28-04-2011 29 6   Download

 • Theo Marx, một phương thức sản xuất tư bản đã phát triển ở châu Âu khi chính lao động trở thành một hàng hoá - khi những người nông dân được tự do bán sức lao động của chính mình - khả năng, và cần phải làm như vậy bởi họ không còn sở hữu đất đai của mình nữa.

  pdf49p chaiendanhnobita 28-04-2011 33 6   Download

 • Phong trào Dân chủ Xã hội mà Chủ nghĩa Mác-xít Áo (Austromarxism) là một hình thức đặc biệt. Hiện nay các đảng dân chủ xã hội trong phần lớn các nước ở phương Tây đều tách rời khỏi học thuyết Marx.

  pdf45p chaiendanhnobita 28-04-2011 30 5   Download

 • Các lý thuyết gia chịu ảnh hưởng của Marx phê phán ông rằng trong diễn đạt về giá trị sử dụng của hàng hóa Marx đã đánh giá quá cao những tác động của nó đến một thay đổi dẫn đến chủ nghĩa cộng sản, và văn hóa cũng như tự nhiên gần như không được đưa vào trong các thuyết về kinh tế của ông.

  pdf70p banhtrangphoisuong 28-04-2011 24 5   Download

 • Marx tin rằng sự gia tăng mức độ nghiêm trọng của các cuộc khủng hoảng sẽ xé rách chu kỳ tăng trưởng, sụp đổ, và tăng trưởng tiếp này. Hơn nữa, ông tin rằng về dài hạn quá trình này sẽ tăng cao và làm tăng cường sức mạnh cho tầng lớp tư bản và làm khốn khó tầng lớp vô sản.

  pdf56p banhtrangphoisuong 28-04-2011 35 5   Download

 • Tại Trung Quốc, Mao Trạch Đông cũng tự thể hiện mình là một người thừa kế của Marx, nhưng cho rằng những người nông dân - không chỉ những người công nhân - có thể đóng vai trò lãnh đạo trong một cuộc cách mạng vô sản, thậm chí tại các quốc gia thuộc thế giới thứ ba với đặc điểm là chủ nghĩa phong kiến nông dân và sự vắng mặt của những người công nhân công nghiệp.

  pdf80p banhtrangphoisuong 28-04-2011 33 5   Download

 • Trường phái Frankfurt chia rẽ với những người theo chủ nghĩa Marx thời kỳ đầu, gồm cả Lenin và những người Bolshevik ở nhiều khía cạnh quan trọng. Đầu tiên, thời ấy viết về sự gia tăng uy thế của chủ nghĩa Stalin, họ đã đưa ra những nghi ngờ về ý tưởng truyền thống Marxist về ý thức giai cấp của tầng lớp vô sản.

  pdf57p banhtrangphoisuong 28-04-2011 29 5   Download

 • Quan điểm của Marx về lịch sử, sẽ được gọi là chủ nghĩa duy vật lịch sử (bị sửa đổi theo cách gây tranh cãi như triết học của chủ nghĩa duy vật biện chứng bởi Engels và Lenin) rõ ràng cho thấy ảnh hưởng của khẳng định của Hegel rằng một người phải quan sát thực tế (và lịch sử) theo cách biện chứng.

  pdf49p chaiendanhnobita 28-04-2011 27 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản