intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế hoạch 121

Xem 1-20 trên 25 kết quả Kế hoạch 121
 • Kế hoạch 121/KH-UBND phát triển nhân lực tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2011-2020 và năm 2013.

  pdf8p kimoanh13 29-03-2014 30 1   Download

 • Chuỗi giá trị bao gồm toàn bộ các hoạt động cần thiết để đưa ra một sản phẩm (hoặc dịch vụ) từ một ý tưởng thông qua các giai đoạn sản xuất khác nhau, phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng cuối cùng và vứt bỏ sau khi sử dụng (Kaplinsky 1999, trang 121; Kaplinsky và Morris 2001, trang 4).  Chuỗi giá trị tồn tại khi mà tất cả các tác nhân tham gia vào hoạt động của chuỗi theo cách để tối ưu hoá việc tạo ra giá trị dọc theo chuỗi....

  ppt99p leanhvfu 13-06-2013 145 63   Download

 • Căn cứ luật thi đua khen thưởng số 15/2003/QH.11 ngày 26/11/2003 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng số 47/2005/QH.11 ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng;

  pdf107p lanlan38 02-04-2013 70 5   Download

 • Công văn 121/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng năm 2008 kéo dài và kế hoạch vốn năm 2009

  doc1p hoanglinh 19-08-2009 87 4   Download

 • Nghị định 121/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

  doc13p uyenson 19-08-2009 187 32   Download

 • Quyết định 121/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

  pdf64p uyenson 19-08-2009 134 8   Download

 • Nghị định 121/2008/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông

  pdf8p uyenson 19-08-2009 137 7   Download

 • Quyết định 121/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp

  doc2p thanhuyen 19-08-2009 66 2   Download

 • Thông báo 121/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Vũ Khoan về cuộc họp bàn kế hoạch năm 2003 -2004 của ngành thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawtm5 29-10-2009 66 2   Download

 • Nghị định số 121/2007/NĐ-CP về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf12p lawdt2 02-12-2009 63 2   Download

 • Quyết định số 121 /2004/QĐ-UB về giao bổ sung kế hoạch chuẩn bị đầu tư năm 2004 nguồn vốn ngân sách thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawdt5 02-12-2009 46 1   Download

 • Quyết định số 121/2019/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2019. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 20 tháng 6 năm 2017;

  doc7p soninhduc999 26-11-2019 11 0   Download

 • Quyết định 121/2020/QĐ-UBND ban hành về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em (Dân số-Kế hoạch hóa gia đình) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  doc2p solacduy999 22-04-2020 3 0   Download

 • Nghị quyết số 121/2019/NQ-­CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc8p cuahoangde999 03-06-2020 1 0   Download

 • Nghị quyết số 121/2019/NQ-HĐND ban hành sửa đổi, bổ sung điều 1 nghị quyết số 112/NQ-HDND ngày 28/02/2019 của HDND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

  doc14p tomtit999 12-06-2020 1 0   Download

 • Nghị định số 17/2009/NĐ-CP về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung, một số điều của nghị định số 121/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

  pdf6p lawdt1 02-12-2009 105 6   Download

 • Đề thi giữa HK 1 môn Vật lý lớp 12 năm học 2017-2018 - THPT Chuyên Lương Thế Vinh - Mã đề 121 giúp cho các bạn học sinh trong việc nắm bắt được cấu trúc đề thi, dạng đề thi chính để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn.

  pdf4p trangvuive00 09-12-2017 27 1   Download

 • Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 năm 2017 môn Sinh học lớp 12 của trường THTP Nghi Lộc 5 - Mã đề 121 sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

  doc5p tranglieunguyen 17-12-2017 12 0   Download

 • Các bạn tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2018 lần 1 - THPT Sóc Sơn - Mã đề 121 sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn.

  doc5p mattroibecon_0609 14-05-2018 3 0   Download

 • Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán - THPT Phạm Phú Thứ - Mã đề 121 sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

  doc5p tuyensinhlop10_hoc247 25-05-2018 17 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế hoạch 121
p_strCode=kehoach121

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2