Kế hoạch hành động phòng chống

Xem 1-20 trên 76 kết quả Kế hoạch hành động phòng chống
 • Quyết định 4631/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A (H1N1) trong các cơ sở giáo dục

  doc0p 1huutri 06-08-2009 163 7   Download

 • Bài viết Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 - 2020 bao gồm những nội dung về mục tiêu của kế hoạch hành động quốc gia; nội dung chính của kế hoạch hành động quốc gia. Mời các bạn tham khảo.

  pdf4p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 16 2   Download

 • Kế hoạch số 789/KH-UBND triển khai thực hiện tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2016 trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Thực hiện Công văn số 791/TTg-KGVX ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2016

  doc4p nghqcp 09-11-2017 2 0   Download

 • Kế hoạch số 52/BCĐ 130/CP về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em từ năm 2004 đến năm 2010 do Ban chỉ đạo 130/CP ban hành

  pdf3p lawvhxh11 19-11-2009 97 7   Download

 • KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM CỦA NGÀNH GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2013 - 2020 Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  pdf6p minhtri2205 29-05-2013 23 2   Download

 • "Tài liệu hướng dẫn dạy và học về: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai" là tài liệu tham khảo hướng dẫn cụ thể về dạy và học về phòng tránh giảm nhẹ thiên tai cho giáo viên và học sinh nhằm từng bước nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Cuốn sách là bước đi kịp thời góp phần thực hiện thực thi kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai của ngành giáo dục.

  pdf0p hoa_hong91 23-05-2014 96 24   Download

 • Quyết định số 721/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) trong các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

  pdf8p lawttyt1 30-11-2009 37 3   Download

 • Ngày 25 tháng 8 năm 2009, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống đại dịch cúm A (H1N1) Bộ lao động- thương binh và xã hội ( gọi tắt là Ban chỉ đạo), sau khi nghe đại diện Cục An toàn lao động- Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo báo cáo Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A (H1N1) tại nơi làm việc và các cơ sở dạy nghề,

  pdf2p thanhan 23-09-2009 54 2   Download

 • Quyết định 4631/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A (H1N1) trong các cơ sở giáo dục

  doc1p 1huutri 06-08-2009 141 1   Download

 • Quyết định số 4631/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch hành động phòng chống đại dịch cúm A(H1N1) trong các cơ sở giáo dục

  pdf5p lawttyt1 30-11-2009 50 1   Download

 • Thiên tai ở Việt Nam là tác nhân gây cản trở trực tiếp tới sự phát triển kinh tế, phát triển bền vững, gia tăng đói nghèo; là trở ngại lớn trong quá trình phấn đấu đạt các mục tiêu phát triển đất nước. Việt Nam có tới hơn 80% dân số có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai. Thiên tai xảy ra đã làm mất đi nhiều thành quả của quá trình phát triển kinh tế - xã hội trong cả nước.

  pdf39p hongle 24-06-2009 217 38   Download

 • Bảo vệ tài sản và quản lý an ninh Sổ tay Kế hoạch hành động xuất bản ISBN:Xây dựng một Chương trình Bảo đảm thông tin toàn cầu Xây dựng Chương trình nâng cao nhận thức bảo mật thông tin Mark B. giống chuột nước quan trọng Quản lý sự cố​​tội phạm Điều tra viên

  pdf0p kennguyen9 11-11-2011 33 8   Download

 • THÔNG BÁO TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 128/QĐ-BTC NGÀY 17/01/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07/01/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG, GIẢI QUYẾT NỢ XẤU Ngày 0...

  pdf2p luatsuminhtri 19-06-2013 34 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 81/NQ-CP NGÀY 04/12/2012 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH.

  pdf8p minhtri2205 29-05-2013 24 2   Download

 • VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS CỦA TỈNH VĨNH LONG, ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030 CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-TTg, ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; Xét Tờ trình số 121/TTr-SYT, ngày 17/01/2013 của Gi...

  pdf36p luatsuminhtri 19-06-2013 24 2   Download

 • Kế hoạch 5056/KH-UBND năm 2013 tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW năm 2010 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới do tỉnh Lâm Đồng ban hành.

  pdf3p nanghonghoang 27-03-2014 25 1   Download

 • Quyết định 2113/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch hành động giai đoạn 2013 - 2015 của tỉnh Bắc Kạn thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

  doc19p juliakaka 07-06-2014 21 1   Download

 • Chỉ thị 1813/CT-BGDĐT về công tác tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão, tìm năm 2013 và thực hiện kế hoạch hành động của ngành Giáo dục giai đoạn 2011 - 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  pdf3p thanhpham11 10-03-2014 28 0   Download

 • Quyết định 2870/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch hành động về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tập trung vào làm mẹ an toàn và chăm sóc sơ sinh tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013 - 2015.

  doc13p juliakaka 07-06-2014 11 0   Download

 • Kế hoạch 5455/KH-UBND năm 2013 triển khai nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014 do tỉnh Bến Tre ban hành.

  doc4p bumbumkin 23-06-2014 18 0   Download

Đồng bộ tài khoản