intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kế hoạch nhà nước

Xem 1-20 trên 4097 kết quả Kế hoạch nhà nước
 • Kinh tế nước ta năm 2022 đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, nổi bật là GDP ước tăng 8,02% so với năm 2021. Để ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà nghiên cứu trong quản lý, hoạch định chính sách phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì biên soạn và công bố “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2023”. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ebook sau đây để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf284p zizaybay1103 05-06-2024 0 0   Download

 • “Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 năm 2023-2024 - Trường THPT Hồ Nghinh, Quảng Nam” sau đây sẽ giúp bạn đọc nắm bắt được cấu trúc đề thi, từ đó có kế hoạch ôn tập và củng cố kiến thức một cách bài bản hơn, chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p gaupanda036 05-06-2024 2 1   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Đề thi học kì 2 môn Lịch sử và Địa lí lớp 6 năm 2023-2024 có đáp án - Trường THCS Nguyễn Huệ, Bắc Trà My" sau đây để biết được cấu trúc đề thi, cách thức làm bài thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn học sinh có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

  doc12p gaupanda036 05-06-2024 2 0   Download

 • Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân là một cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng của nhà văn Nga - Xô Viết Iulian Xêmiônốp, ra đời năm 1969. Tác phẩm được xây dựng trên cơ sở tài liệu về kế hoạch vô hiệu hóa cuộc đàm phán riêng rẽ của ban lãnh đạo Đức Quốc xã với tình báo Mỹ vào mùa xuân năm 1945. Nhân vật chính của tiểu thuyết - một sĩ quan tình báo Liên Xô có tên Mikhail Isayev (mật danh Stirlitz). Bối cảnh truyện diễn ra vào tháng Hai, tháng Ba năm 1945, ngay trước thời điểm phát xít Đức đầu hàng Đồng minh. Mời các bạn cùng đón đọc phần 1 cuốn tiểu thuyết.

  pdf321p zizaybay1102 20-05-2024 3 3   Download

 • Quyết định số 740/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2024; Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

  doc18p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc39p khanhchi2540 11-05-2024 3 0   Download

 • Quyết định số 184/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước trực thuộc bộ y tế, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đến hết năm 2025; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc8p khanhchi2540 11-05-2024 3 0   Download

 • Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc giao dự toán và kế hoạch, đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024 từ nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 cho bộ giao thông vận tải và 08 địa phương để thực hiện 03 dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia theo nghị quyết số 58/2022/QH15, nghị quyết số 59/2022/QH15 và nghị quyết số 60/2022/QH15.

  doc5p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 1603/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc73p khanhchi2540 11-05-2024 3 0   Download

 • Quyết định số 1746/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc5p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 65/QĐ-BGTVT ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc12p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Cổ phần hoá (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường. Trong những năm vừa qua, Chính phủ luôn đẩy mạnh quá trình CPH DNNN để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp (DN), từ đó gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế và nâng cao tính minh bạch của thị trường. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều khó khăn.

  pdf5p zizaybay1101 09-05-2024 3 0   Download

 • Bài viết trình bày một số nhân tố tác động đến cầu tiền ở Việt Nam. Nghiên cứu này có thể hữu ích trong quá trình hoạch định chính sách để đáp ứng nhu cầu tiền của nền kinh tế. Kết quả nghiên cứu làm rõ rằng, trong dài hạn, GDP và chi phí cơ hội của việc nắm giữ tiền đều có ảnh hưởng đáng kể đến cầu tiền, đặc biệt là GDP có ảnh hưởng mạnh nhất và hệ số nhạy cảm của cầu tiền đối với lãi suất là nhỏ.

  pdf14p viellison 06-05-2024 3 0   Download

 • Kinh tế thị trường là một trong những thành tựu văn minh của xã hội loài người, rất nhiều quốc gia trên thế giới đã và đang sử dụng mô hình kinh tế này để vươn tới sự giàu có và thịnh vượng. Hiện nay, trong quan hệ quốc tế còn không ít quốc gia chưa công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 4 3   Download

 • Bài giảng Quản lý thu ngân sách nhà nước - Chương 2: Xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước, cung cấp cho người học những kiến thức như Khái niệm và yêu cầu xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước; căn cứ, trình tự xây dựng và nội dung dự toán thu ngân sách nhà nước; kế hoạch thu ngân sách nhà nước trung hạn; phương pháp dự báo thu ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p khanhchi2530 06-05-2024 2 1   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Giáo dục KT và PL lớp 10 năm 2023-2024 - Trường THPT Sơn Động Số 3" sau đây để biết được cấu trúc đề thi, cách thức làm bài thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn học sinh có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.

  doc5p gaupanda027 22-04-2024 5 2   Download

 • Đề tài nhằm làm rõ một số lý thuyết về dự án FDI, môi trường đầu tư trong nước, các nhân tố của môi trường đầu tư có tác động như thế nào đến việc thực hiện dự án FDI. Từ đó đi vào phân tích những tác động của môi trường đầu tư trong nước đối với việc hoàn thiện dự án lọc dầu Nghi Sơn, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp để dự án được thực hiện đúng như kế hoạch đã đề ra.

  pdf68p khanhchi2510 19-04-2024 5 3   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Thiết kế kiến trúc công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị (Tập 1)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Mở đầu; Chương 2 - Thiết kế kiến trúc nhà máy cấp nước, quy hoạch tổng mặt bằng và thiết kế kiến trúc nhà máy cấp nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf51p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 3 3   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Thiết kế kiến trúc công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị (Tập 1)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 3 - Thiết kế kiến trúc nhà máy xử lý nước thải; Chương 4 - Thiết kế kiến trúc nhà máy xử lý chất thải rắn, quy hoạch tổng mặt bằng và thiết kế kiến trúc nhà máy xử lý chất thải rắn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf62p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 7 3   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Quản lý chi ngân sách nhà nước" do TS. Bùi Tiến Hanh biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan quản lý chi ngân sách nhà nước, xây dựng kế hoạch chi ngân sách nhà nước, tổ chức chấp hành và quyết toán chi đầu tư phát triển ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf196p muasambanhan10 11-04-2024 8 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1224 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2