intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật

Xem 1-20 trên 122 kết quả Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật
 • Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012....

  doc3p vantien2268 20-02-2011 209 27   Download

 • Luận văn góp phần sáng tỏ, sâu sắc thêm lý luận về phổ biến, giáo dục pháp luật tại chính quyền địa phương thông qua làm rõ đặc điểm của phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương và các yếu tố chi phối chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật. Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm phong phú thêm hệ thống cơ sở lý luận về phổ biến, giáo dục pháp luật.

  pdf24p anhinhduyet000 01-07-2019 6 0   Download

 • Bài giảng Một số nội dung giáo dục pháp luật trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) được biên soạn nhằm giúp cho các bạn hiểu những kiến thức cơ bản cần thiết của nội dung phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong TTHTCĐ; biết lựa chọn nhóm vấn đề cần thiết, phù hợp để xây dựng kế hoạch PBGDPL cho các nhóm đối tượng ở địa phương; tư vấn, hỗ trợ BCV, cộng tác viên trong việc xây dựng kế hoạch PBGDPL cho các nhóm đối tượng theo yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ.

  ppt54p cocacola_08 16-11-2015 168 6   Download

 • Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2013 thực hiện Đề án củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước của Chính phủ do tỉnh Tuyên Quang ban hành.

  pdf6p minhquanmq 27-03-2014 34 0   Download

 • Tài liệu gồm các nội dung sau: Xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền miệng; sử dụng báo chí và mạng lưới truyền thanh cơ sở; biên soạn và phát hành tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tư vấn pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về khiếu nại, tố cáo; phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  doc85p tangtuy06 01-04-2016 105 15   Download

 • Quyết định số: 25/QĐ-UBND ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2014.

  pdf8p hoa_cuc91 28-06-2014 37 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2010 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf52p inoneyear 07-04-2010 118 9   Download

 • Biểu số: 09d Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… .. Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 17 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 17 tháng 10 hàng năm. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (6 tháng, năm) - Đơn vị báo cáo: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang - Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính) Tuyên truyền (TT) miệng pháp luật (PL) Số Số lượt cuộc người TT được TT (Cuộc) (Lượt người) ...

  pdf4p banhbeonhanthit 30-07-2013 71 3   Download

 • KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2012

  pdf5p mungtetmoi 21-01-2013 47 2   Download

 • Biểu số: 08d Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… .. Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 17 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 17 tháng 10 hàng năm. CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (6 tháng, năm) - Đơn vị báo cáo: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang - Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)

  pdf3p banhbeonhanthit 30-07-2013 39 2   Download

 • Quyết định số 8137/QĐ­-UBND ban hành kế hoạch thực hiện đề án “đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2021.

  doc8p daoquocmanh28 13-12-2017 16 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2011 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf13p meoconanca 28-02-2011 67 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf7p mualan_mualan 03-04-2013 41 3   Download

 • Kế hoạch số 88/KH-UBND 2013 trong tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015.

  pdf13p kedungsautinhyeu123 15-03-2014 51 3   Download

 • Kế hoạch số 33/KH-UBND về thực hiện đề án củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển đất nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

  pdf12p kedungsautinhyeu123 19-03-2014 36 1   Download

 • Kế hoạch số: 17/KH-UBND phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố hà nội năm 2014.

  pdf11p hoa_cuc91 28-06-2014 31 0   Download

 • Quyết định số: 33/QĐ-UBND ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014.

  pdf6p hoa_cuc91 28-06-2014 32 0   Download

 • Quyết định số: 96/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

  pdf1p hoa_cuc91 28-06-2014 28 0   Download

 • Quyết định số: 120/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014.

  pdf9p connhangheo91 28-06-2014 25 0   Download

 • Quyết định Số 580/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của ngành giáo dục. Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP, căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-TTg, căn cứ Quyết định số 409/QĐ-TTg, căn cứ Quyết định số 1141/QĐ-BĐHĐA.

  pdf1p pechi1412 23-11-2015 23 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
802 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật
p_strCode=kehoachphobiengiaoducphapluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2