intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế hoạch số 06

Xem 1-20 trên 171 kết quả Kế hoạch số 06
 • Kế hoạch số 06/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf5p lawgd2 04-11-2009 83 8   Download

 • Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật biển Việt Nam nhằm thực hiện Kế hoạch số 06 /KH-HĐPH ngày 20/8/2013 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Chí Linh về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu “ Luật Biển Việt Nam”.

  doc13p hoanganhquang1992 30-03-2014 61 5   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  pdf3p inoneyear2 24-03-2010 383 81   Download

 • Mẫu số 06 Mẫu Báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu dự án ban hành kèm theo Thông tư số 65/2011/TT-BCA ngày 30/9/2011 giúp các bạn biết cách trình bày một báo cáo kế hoạch đấu thầu dự án theo đúng quy định của Nhà nước. Đây là tài liệu mà các bạn chuyên ngành Xây dựng nên biết.

  pdf8p thewalkingdead 01-11-2011 644 76   Download

 • Thông tư số 06/1999/TT-BKH về việc hướng dẫn về nội dung Tổng mức đầu tư, Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và Báo cáo đầu tư do Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành

  pdf8p truongvu 10-10-2009 151 35   Download

 • Giáo trình Tìm hiểu và xây dựng kế hoạch trồng bông vải là quyển 01 trong số 06 mô đun của chương trình đào tạo nghề “Trồng cây Bông vải” trình độ sơ cấp. Trong mô đun này có 08 bài dạy thuộc thể loại tích hợp. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

  pdf109p minhminh_3 02-12-2014 93 32   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư 05/2010/tt-bkh của bộ kế hoạch và đầu tư', văn bản luật, xây dựng - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc57p giangnam45 01-07-2010 222 29   Download

 • Giáo trình Xây dựng kế hoạch trồng cây bời lời là 01 trong số 06 giáo trình mô đun của chương trình đào tạo nghề “Trồng cây bời lời” trình độ sơ cấp. Trong mô đun này có 04 bài dạy thuộc thể loại tích hợp. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf73p minhminh_1 01-12-2014 143 28   Download

 • Thông tư 06/2007/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển

  doc4p uyenson 19-08-2009 188 17   Download

 • Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Căn cứ Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Căn cứ Quyết định số 143/2004/QĐ-TTg ngày 10/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp...

  pdf11p haichau 24-06-2009 143 7   Download

 • Quyết định số 06/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải năm 1979 (Công ước SAR 79) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf7p lawgtvt1 26-11-2009 72 7   Download

 • Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện và dự toán ngân sách năm 2009 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

  pdf8p lawttnh19 19-11-2009 67 6   Download

 • Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND về quy định chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

  pdf7p lawdt2 02-12-2009 57 4   Download

 • Chỉ thị số 06/2002/CT-UB về việc triển khai lập dự án xây dựng kè, làm đường du lịch; điều chỉnh, sắp xếp lại dân cư và qui hoạch khai thác sử dụng đất ngoài để sông Hồng cho phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf2p lawdt8 02-12-2009 75 4   Download

 • Thông tư liên tịch số 06/1998/TTLT-BKH-BTC về cơ chế quản lý vốn đối ứng cho các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Bộ Kế hoạch và Đầu Tư - Bộ Tài Chính ban hành

  pdf4p lawdt11 02-12-2009 96 4   Download

 • Chỉ thị số 06/2003/CT-BBCVT về kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

  pdf5p quyenlinh 23-10-2009 67 3   Download

 • Nghị quyết số 06/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Chính phủ ban hành

  pdf12p lawbds3 06-11-2009 64 3   Download

 • Quyết định số 06/2000/QĐ-BCN về việc giao kế hoạch địa chất năm 2000 cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf10p lawbmhc9 24-11-2009 63 3   Download

 • Thông tư số 06/2003/TT-BKH về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng chuyên ngành thuộc nguồn vốn vay Ngân hàng hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

  pdf14p lawdt6 02-12-2009 62 3   Download

 • Thông tư số 06/2000/TT-BKH về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/2000/QĐ-TTg ngày 24/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

  pdf8p lawdt10 02-12-2009 48 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế hoạch số 06
p_strCode=kehoachso06

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2