intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Xem 1-20 trên 337 kết quả Kế hoạch sử dụng đất năm 2019
 • Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đức Phổ. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

  doc26p soninhduc999 26-11-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Mộ Đức. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

  doc29p soninhduc999 26-11-2019 0 0   Download

 • Quyết định số 59/2019/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Quảng Ngãi. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

  doc3p soninhduc999 26-11-2019 2 0   Download

 • Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tư Nghĩa. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

  doc31p soninhduc999 26-11-2019 2 0   Download

 • Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Sơn Hà. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

  doc2p soninhduc999 26-11-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 68/2019/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nghĩa Hành. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

  doc2p soninhduc999 26-11-2019 2 0   Download

 • Quyết định số 475/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Yên Khánh do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành ngày ngày 17 tháng 4 năm 2019.

  doc8p sensacoolfree 26-04-2019 6 0   Download

 • Quyết định số 470/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Nho Quan do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 16 tháng 04 năm 2019.

  doc14p sensacoolfree 26-04-2019 36 0   Download

 • Quyết định số 472/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Gia Viễn do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 16 tháng 04 năm 2019.

  doc8p sensacoolfree 26-04-2019 29 0   Download

 • Quyết định số 1237/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc5p sohucninh000 23-08-2019 6 0   Download

 • Quyết định số 2309/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Ba Chẽ. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày 29/11/2013;

  doc16p sohucninh000 23-08-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 2686/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận 2. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc8p sohucninh000 23-08-2019 4 0   Download

 • Quyết định số 2687/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận 5. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc11p sohucninh000 23-08-2019 6 0   Download

 • Quyết định số 2688/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận 11. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc8p sohucninh000 23-08-2019 3 0   Download

 • Quyết định số 2776/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận 9. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc8p sohucninh000 23-08-2019 2 0   Download

 • Quyết định số 2777/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận 10. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc7p sohucninh000 23-08-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 2898/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Tân Bình. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc9p sohucninh000 23-08-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 2899/QĐ-UBND ban hành về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Gò Vấp. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc6p sohucninh000 23-08-2019 2 0   Download

 • Quyết định số 503/2019/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Kỳ Anh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc13p thuyanlac000 04-11-2019 3 0   Download

 • Quyết định số 617/2019/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bến Cầu. Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Điều 6 Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;

  doc10p thuyanlac000 04-11-2019 7 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế hoạch sử dụng đất năm 2019
p_strCode=kehoachsudungdatnam2019

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2