intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế hoạch tiến độ sản xuất

Xem 1-20 trên 281 kết quả Kế hoạch tiến độ sản xuất
 • Bài giảng học phần "Quản trị sản xuất: Chương 7 - Lập tiến độ và kiểm soát sản xuất chế tạo" cung cấp cho người học các kiến thức khái quát về lập tiến độ và kiểm soát sản xuất chế tạo; lập tiến độ và kiểm soát sản xuất đơn chiếc, lập kế hoạch tiến độ sản xuất lặp lại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf39p tsmttc_007 12-09-2015 111 12   Download

 • Tham khảo bài giảng Quản trị sản xuất chương 7: Lập tiến độ và kiểm soát sản xuất chế tạo sẽ giúp sinh viên và giáo viên hiểu hơn về khái quát về lập tiến độ và kiểm soát sản xuất chế tạo, cách lập tiến độ và kiểm soát sản xuất đơn chiếc, đường cong kinh nghiệm, lập kế hoạch tiến độ sản xuất lặp lại.

  ppt38p lehanhtuyet 17-07-2014 283 55   Download

 • Bài giảng Quản trị sản xuất và điều hành - Chương 4: Lập lịch tiến độ sản xuất nhằm trình bày các nội dung: xếp thứ tự ưu tiên công việc, ưu tiên cho những công việc có thời gian thực hiện ngắn, ưu tiên cho những công việc có thời gian thực hiện dài...

  pdf15p small_12 10-06-2014 225 45   Download

 • Phó Giám đốc sản xuất phụ trách việc lập kế hoạch sản xuất và triển khai sản xuất tại xí nghiệp; Lập kế hoạch sản xuất của xí nghiệp căn cứ kế hoạch và lịch sản xuất của công ty; Nghiên cứu, tham mưu cho Giám đốc các vấn đề liên quan đến sản xuất: kế hoạch sản xuất (sản lượng, chất lượng), tổ chức sản xuất, điều độ sản xuất, sản xuất thử nghiệm, lao động; Phối hợp các đơn vị trong xí nghiệp để triển khai sản xuất các mặt hàng từ khâu thiết kế công nghệ, cân đối dây chuyền, bố trí máy, sử dụng nguyên liệu và theo dõi tiến độ sản xuất, kịp thời báo cáo tình hình và có đề xuất phù hợp với Giám...

  doc1p lanjingyi 11-03-2020 23 0   Download

 • Chương 3 sẽ giới thiệu các công cụ giúp người kỹ sư xây dựng những phương pháp sản xuất từ các ý tưởng thiết kế trên lý thuyết. Chương này gồm ba phần: Phần 1 sẽ giới thiệu biểu đồ sản xuất. Những biểu đồ sản xuất này là xương sống trong việc lập kế hoạch sản xuất và cải thiện hoạt động sản xuất. Tiếp theo, các hệ thống sản xuất sẽ dẫn chúng ta đến các loại hình tổ chức sản xuất khác nhau, ưu điểm và nhược điểm của mỗi loại.

  pdf39p tangtuy20 22-07-2016 272 34   Download

 • Công tác quản lý bao gồm các nội dung chính: Lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra. Trong đó chức năng lập kế hoạch là quá trình đầu tiên, không thể thiếu với công tác quản lý. Lập kế hoạch đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định chất lượng hoạt động của tổ chức. Đặc biệt, đối với các cơ quan nhà nước, công tác kế hoạch luôn giữ một vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, theo em nhận thấy thì: việc đổi mới công tác lập kế hoạch trong lĩnh vực tư nhân diễn ra nhanh chóng, cùng với...

  doc60p truongducgiang 22-10-2012 347 104   Download

 • Bài giảng Quản trị sản xuất và điều hành - Chương 3: Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu nhằm trình bày về tiến độ sản xuất và kế hoạch sản xuất, vì lịch tiến độ và kế hoạch sản xuất tác động đến lượng nguyên vật liệu tiêu hao qua các thời kỳ, tiến hành lập hóa đơn nguyên vật liệu.

  pdf31p small_12 10-06-2014 252 49   Download

 • Kế hoạch hoá sản xuất xây dựng 2.1. Các ph-ơng pháp lập kế hoạch Lập kế hoạch tiến độ là quyết định tr-ớc xem quá trình thực hiện mục tiêu phải làm cái gì, cách làm nh- thế nào, khi nào làm và ng-ời nào phải làm cái đó. Kế hoạch làm cho các sự việc có thể xảy ra phải xảy ra, nếu không có kế hoạch có thể chúng không xảy ra.

  pdf0p suatuoiconbo 29-07-2011 128 39   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 Tài liệu trình bày các nội dung: Tổ chức thực hiện các quá trình sản xuất xây lắp, tổ chức và lập kế hoạch tiến độ thi công các hạng mục công trình, thiết kế tổ chức thi công và lập kế hoạch tổng tiến độ thi công công trình nhiều hạng mục (hoặc nhóm nhà).

  pdf86p uocvong11 02-11-2015 79 34   Download

 • Bài giảng Tổ chức thi công - Chương III: Tổ chức tác nghiệp xây lắp theo phương pháp sản xuất dây chuyền trình bày các nội dung: một số khá niệm, thiết kế kế hoạch tiến độ xây lắp theo phương pháp dây chuyền. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Xây dựng.

  pdf39p mnhat91 11-04-2014 126 30   Download

 • Giáo án môn học Quản trị sản xuất 2 gồm có những nội dung chính sau: Mục tiêu của quản trị sản xuất, lập kế hoạch sản xuất tổng hợp, lập tiến độ, quản trị tồn kho, quản lý dự án. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf81p tangtuy19 22-07-2016 104 14   Download

 • Kỹ sư quản lý sản xuất chịu trách nhiệm lập kế hoạch sản xuất và theo dõi tiến độ sản xuất, lên kế hoạch điều tiết sản xuất; Phối hợp với các phòng ban khác để thực hiện hướng dẫn sản xuất; Theo dõi và kiểm tra quá trình vận hành, khắc phục nếu có sự cố xảy ra; Báo cáo kết quả cho cấp trên; Theo dõi PO đặt hàng của khách hàng; Lên kế hoạch giao hàng; Liên hệ với khách hàng khi có vấn đề về giao hàng...

  doc1p lanjingyi 11-03-2020 8 0   Download

 • Trong nền kinh tế tập trung bao cấp, mọi doanh nghiệp đều tiến hành sản xuất kinh doanh theo các kế hoạch của Nhà nước giao xuống, nhiệm vụ của các doanh nghiệp là hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao cho và khi hoàn thành các chỉ tiêu đó có nghĩa là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả.trong nền kinh tế thị trường và nhất là trong xu thế hội nhập về kinh tế hiện nay, sự cạnh tranh diễn ra rất gay gắt......

  doc73p kitty15 29-11-2009 507 282   Download

 • Trong thời kỳ kế hoạch hoá tập chung việc sản xuât kinh doanh của doanh nghiệp chủ yếu thực hiện theo chỉ thị, kế hoạch của nhà nước. Nhà nước chi vật tư đến tận xưởng để các doanh nghiệp tiến hành sản xuất. Thời đó chưa có cạnh tranh sản phẩm sản xuất ra được nhà nước phân phối và sử dụng. Do đó yếu tố tiết kiệm vật tư chưa được các doanh nghiệp chú trọng nhiều. Tuy rằng thời đó chính phủ đã đặt ra một số mức, định mức tiêu dùng vật tư nhưng chưa...

  pdf33p minhtam 15-07-2009 431 171   Download

 • Quá trình sản xuất kinh doanh của trang trại là quá trình lập kế hoạch, lựa chọn, kết hợp và chuyển hóa các yếu tố sản xuất, còn gọi là yếu tố đầu vào (đất đai, vốn, lao động. ...) theo một quy trình công nghệ nhất định để sản xuất ra các sản phẩm. còn gọi là đầu ra. Thực chất đó chính là quá trình tồ chức và quản lý các yếu tổ sản xuất trong trang trại. Để tiến hành sản xuất kinh doanh, trước tiên trang trại phải có dòng tài chính đi ra thị...

  pdf17p meoconlylom 03-07-2011 377 134   Download

 • Trong nền kinh tế tập trung bao cấp, mọi doanh nghiệp đều tiến hành sản xuất kinh doanh theo các kế hoạch của Nhà nước giao xuống, nhiệm vụ của các doanh nghiệp là hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao cho và khi hoàn thành các chỉ tiêu đó có nghĩa là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả.

  doc73p maimam 14-10-2009 206 87   Download

 • Xây dựng cơ bản khi tiến hành sản xuất kinh doanh - thực chất là quá trình biến đổi lao động trở thành sản phẩm, hàng hóa. Trong những năm gần đây, nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đang có có những bước phát triển mạnh mẽ, tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng cao.

  pdf42p thienpht 28-03-2011 175 72   Download

 • Tầm quan trọng của sản xuất lúa gạo Vai trò của lúa gạo Giá trị dinh dưỡng của lúa gạo Sản phẩm từ cây lúa phục vụ nhu cầu của đời sống Quá trình phát triển nghề trồng lúa Nghề trồng lúa trên thế giới Quá trình phát triển nghề trồng lúa ở Việt Nam Bản đồ diện tích trồng lúa ở Việt Nam Biểu đồ sản xuất lúa ở Việt nam giai đoạn 1975-2005 Bảng thống kê sản xuất hai loại cây lương thực chính ở việt Nam 1990-2005 Thu hoạch và xuất khẩu gạo Triển vọng và thách thức của nghề lúa Triển vọng và thách thức đối với nghề...

  pdf81p muathu102 19-03-2013 150 34   Download

 • Trong nền kinh tế tập trung bao cấp, mọi doanh nghiệp đều tiến hành sản xuất kinh doanh theo các kế hoạch của Nhà nước giao xuống, nhiệm vụ của các doanh nghiệp là hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao cho và khi hoàn thành các chỉ tiêu đó có nghĩa là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có hiệu quả. Trong nền kinh tế thị trường và nhất là trong xu thế hội nhập về kinh tế hiện nay, sự cạnh tranh diễn ra rất gay gắt....

  pdf69p tengteng8 04-12-2011 75 18   Download

 • Kế hoạch chiến lược được coi là công cụ mạnh để xác định các ưu tiên và đề ra các quyết định đúng đắn cho một tổ chức, trong một thời kì dài - thường bao quát trong khoảng 10-20 năm. Khái niệm này bắt nguồn từ khu vực kinh tế tư nhân. Các doanh nghiệp trong sự cạnh tranh kinh tế - sản xuất phải có tầm nhìn dài hạn cho chiến lược hành động, và chiến lược hành động thường được cụ thể hoá bằng một kế hoạch trong đó xác định "mục tiêu", "sự lựa chọn các siêu ưu tiên", "các tình huống phải đối phó" và "giải quyết".

  pdf14p dtphuongg 10-09-2018 37 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế hoạch tiến độ sản xuất
p_strCode=kehoachtiendosanxuat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2