intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế khen thưởng

Xem 1-20 trên 368 kết quả Kế khen thưởng
 • Mục đích nghiên cứu của luận án là đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, chỉ ra được những nội dung đã được các công trình nghiên cứu làm rõ mà Luận án có thể kế thừa, phát triển, những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu.

  pdf27p caphesuadathemtieu 02-03-2022 15 1   Download

 • Quyết định số 180/2021/QĐ-BTP ban hành về việc phê duyệt kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Thi đua - Khen thưởng. Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTP ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế xây dựng kế hoạch của Bộ Tư pháp.

  doc15p hoadaquy852 16-02-2022 9 1   Download

 • Quyết định số 252/2021/QĐ-BTP ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2021. Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013. Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

  doc8p hoadaquy852 16-02-2022 9 1   Download

 • Quyết định số 665/2021/QĐ-BTP ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025. Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013.

  doc7p hoadaquy852 16-02-2022 10 1   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm được hoàn thành với một số nội dung như sau: Công tác tổ chức chi hội khuyến học, công tác lập kế hoạch và triển khai kế hoạch hoạt động, thực hiện công tác xã hội hóa, phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể, gặp gỡ động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, công tác hỗ trợ học sinh khó khăn, khen thưởng học sinh giỏi, công tác hỗ trợ học sinh yếu và học sinh ôn tập buổi tối.

  doc9p caphesuadathemmuoi 11-11-2021 14 0   Download

 • Điểm mới của đề tài là xây dựng kế hoạch để chỉ đạo xây dựng khuôn viên sân trường - Thiết kế quy hoạch khu vực sân trường; Làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo các cấp xin nguồn kinh phí và huy động xã hội hóa nhằm xây dựng sân trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện và hiệu quả. Bố trí các khu vực tích hợp hoạt động vui chơi ở trường mầm non; làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

  doc10p caphesuadathemtac 02-11-2021 19 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là nghiên cứu tài liệu, xây dựng kế hoạch. Ứng dụng trong tổ chức hoạt động tạo hình. Ứng dụng vào các hoạt động trong ngày. Phối kết hợp với phụ huynh. Nêu gương, khen thưởng kịp thời.

  doc25p bobietbo 14-10-2021 34 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là ngay từ đầu năm học tôi đã xây dựng kế hoạch mua sắm sửa chữa, thay thế, tự làm đồ dùng đồ chơi; Sưu tầm mẫu đồ dùng đồ chơi trên mạng internet; Tìm kiếm nguyên vật liệu thay thế; Lên kế hoạch tổ chức chuyên đề hướng dẫn làm đồ dùng đồ chơi cấp trường;. Phát động tự làm đồ dùng đồ chơi trong hội học hội giảng, tổ chức triển lãm cấp trường; Đưa vào tiêu chí thi đua, lên kế hoạch tháng, kiểm tra đôn đốc thường xuyên; Động viên khen thưởng kịp thời.

  pdf22p chubongungoc 23-09-2021 6 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm giúp trẻ rất hứng thú với các phần thưởng hay mức độ đánh giá khen, trê ngộ nghĩnh làm trẻ đam mê, ham học, khám phá nhiều phần thưởng mới lạ hấp dẫn. Giúp học sinh nắm bắt được nhiều nội dung kiến thức bài học hơn, nâng cao được kỹ năng quan sát, phân tích, so sánh, tổng hợp.

  pdf30p tabicani09 22-09-2021 15 1   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học được hoàn thành với một số biện pháp như sau: Xây dựng kế hoạch ngoài giờ lên lớp; Tổ chức thực hiện kế hoạch ngoài giờ lên lớp; Kiểm tra đánh giá, khen thưởng, động viên cho các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

  pdf39p tabicani09 22-09-2021 27 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về tạo động lực làm việc cho người lao động. Đánh giá, phân tích thực trạng của việc tạo động lực làm việc cho nhân viên tại SKHĐT tỉnh Gia Lai. Đề xuất, kiến nghị một số giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại SKHĐT tỉnh Gia Lai.

  pdf26p tabicani12 21-09-2021 12 2   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm mầm non được hoàn thành với một số biện pháp như sau: Xây dựng kế hoạch rèn kĩ năng tự phục vụ; Lồng ghép giáo dục kĩ năng tự phục vụ vào các hoạt động; Thường xuyên động viên khen ngợi trẻ trong các hoạt động; Luyện tập cho trẻ các công việc tự phục vụ vừa sức;

  pdf20p canhvatxanhbaola 22-07-2021 14 3   Download

 • Bài báo trình bày kết quả cũng như lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí công tác thi đua, khen thưởng của ngành Giáo dục. Sản phẩm minh họa là một số module được đưa vào dùng thử và đã đem lại hiệu quả lớn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p tamynhan8 04-11-2020 31 2   Download

 • Công văn số 2963/BTNMT-TĐKTTT về kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p jiangfengmian 17-06-2020 7 0   Download

 • Quyết định số 172/2020/QĐ-BTP ban hành về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Thi đua - Khen thưởng. Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

  doc16p cotithanh999 05-05-2020 8 0   Download

 • Nhân viên kế hoạch tổng hợp chịu trách nhiệm thông tin yêu cầu các đơn vị cung cấp số liệu liên quan trong phạm vi, chức năng của đơn vị phục vụ cho các báo cáo định kỳ (hoặc đột xuất) công tác kế hoạch của Công ty & Cơ quan cấp trên; Có quyền kiểm tra định kỳ (hoặc đột xuất) tình hình xậy dựng và tổng hợp số liệu công tác kế hoạch tại các đơn vị SXKD theo Quy định kiểm tra giám sát theo lĩnh vực của Công ty; Tham gia đề xuất khen thưởng các trường hợp thực hiện tốt công tác kế hoạch tại các đơn vị SXKD và Công ty...

  doc2p lanjingyi 11-03-2020 73 2   Download

 • Nhân viên theo dõi thử nghiệm chịu trách nhiệm yêu cầu các đơn vị cung cấp thông tin, tài liệu hồ sơ, các văn bản cần thiết để làm cơ sở cho quá trình kiểm tra theo kế hoạch đã xây dựng; Lập biên bản các đơn vị vi phạm các quy định của phòng KH được chấp thuận ban hành; Lập biên bản xử lý, hoặc khen thưởng các đơn vị theo quy định qua việc kiểm tra giám sát; Theo dõi lập quyết định sản xuất đơn hàng thử nghiệm; Báo cáo đột xuất theo chỉ đạo; Tổng hợp các quyết định; Theo dõi tiến độ thực hiện các đơn hàng đã được duyệt...

  doc1p lanjingyi 11-03-2020 29 1   Download

 • Trưởng phòng kinh tế kế hoạch được quyền chủ động quản lý, tổ chức, điều hành hoạt động của Phòng Kế hoạch; Được quyền đề xuất tuyển dụng phù hợp với nhu cầu hoạt động của phòng; Từ chối tiếp nhận, trả công ty những nhân viên không đạt yêu cầu công việc; Đề xuất kỷ luật, khen thưởng với những nhân viên thuộc quyền quản lý; Tiếp nhận mail chỉ đạo của GĐ, mail thông tin của các đơn vị trong công ty tổ chức triển khai thực hiện, phối hợp; Kiểm tra, hiệu chỉnh các văn bản, báo cáo, kế hoạch, phương án, v.v.. của CBNV trong phong trước khi trình duyệt hoặc phát hành...

  doc2p lanjingyi 11-03-2020 64 0   Download

 • Đánh giá nhân viên được xem như là một trong những khâu quan trọng trong quy trình quản lý để có thể xem xét khả năng hoàn thành nhiệm vụ, sự phù hợp với công việc… Đánh giá nhân viên là việc làm cần thiết nhưng bạn đã biết những tiêu chí nào để đánh giá nhân viên chưa? Cùng tham khảo qua bài viết dưới đây nhé!

  doc4p lanyuann 05-03-2020 38 0   Download

 • Xu nịnh tức khen ngợi quá đáng hay hoang tưởng nảy sinh từ quyền lợi riêng tư, có thể được định nghĩa: “Đó là cử chi đáng khinh bỉ. Đó là quà tặng xấu xa và chỉ là bài học của những kẻ hợm hĩnh”. Kẻ nịnh hót thường là những tên ích kỉ nguy hiểm. Nó cố nhét vào trí óc con người những điều hư ảo hòm kiếm chát ân huệ hay đổi lại sự giúp đỡ thật lòng. Đó là kẻ xấu xa nhất trong số những kẻ thù. Nó vừa là tội phạm, vừa là nhân chứng: “Kẻ này lừa dối người phán xử, kẻ kia lừa dối chúng ta”.

  doc6p lanzhan 20-01-2020 66 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế khen thưởng
p_strCode=kekhenthuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2