intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế khen thưởng

Xem 1-0 trên 0 kết quả Kế khen thưởng
 • phần 1 gồm 19 kế nhân hòa: kế 1. kế ban ơn, kế 2. kế vu hồi, kế 3. kế mượn cớ, kế 4. kế tấn công cạnh sườn, kế 5. kế khen thưởng, kế 6. kế lán tụng, kế 7. kế kích tướng, kế 8. kế dát vàng, kế 9: kế chữa thẹn;... mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1 tài liệu.

  pdf224p hpnguyen4 30-03-2018 49 11   Download

 • Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2010 và thay thế Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

  pdf56p phuocql31 18-07-2010 2450 114   Download

 • Không có ai mà không muốn được khen thưởng, song vấn đề là khen thưởng như thế nào để vừa khuyến khích được người khen lại vừa lôi kéo, cổ vũ được những người chưa được khen thưởng cô gắng hơn nữa. Khi xét thưởng, làm thế nào để không bỏ sót những người thực sự xứng đáng và không trao nhầm phần thưởng cho những kẻ chây lười. Đó luôn là điều trăn trở của các nhà lãnh đạo và quản lý chân chính.

  pdf20p banhtalong 24-07-2010 532 110   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm quỹ khen thưởng, phúc lợi của doanh nghiệp.

  doc3p chikorita 03-12-2009 593 79   Download

 • Thông tư này hướng dẫn về công tác thi đua - khen thưởng trong ngành Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm: Hình thức, nội dung tổ chức phong trào thi đua; danh hiệu, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định trao tặng, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; thẩm quyền thành lập, nhiệm vụ và quyền hạn Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp; quỹ thi đua-khen thưởng và xử lý các vi phạm về thi đua-khen thưởng....

  pdf45p bachdiemmy 15-12-2009 530 55   Download

 • Việc khen thưởng có thể là một công cụ khuyến khích tốt ngay cả đối với những người đang làm công ở các doanh nghiệp nhỏ nhất.Khen thưởng cũng có thể là một việc lãng phí về tiền bạc. Vấn đề quan trọng là lên kế hoạch và thực hiện khen thưởng như thế nào. Việc khen thưởng một cách đúng đắn và có tổ chức có thể củng cố các nổ lực dẫn tới sự thành công của công ty nhờ việc khen thưởng những người đã có đóng góp công sức cụ thể cho công ty. ...

  pdf4p cucai_trang 04-06-2010 259 54   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ; Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện. Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn...

  pdf4p ca_chepvang 28-10-2010 112 7   Download

 • Bài viết này trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn về thi đua khen thưởng, những kết quả đạt được trong việc xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống quản lí thi đua khen thưởng trực tuyến trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và một số kiến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p nganga_03 21-09-2015 51 5   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ giao thông vận tải thuộc Lĩnh vực thống kê:Giao thông vận tải, Thi đua khen thưởng

  pdf5p maybay_thaboom 02-07-2010 120 4   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ quận – huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ thành phố (Ban Thi đua - Khen thưởng) Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn...

  pdf4p ca_chepvang 28-10-2010 74 4   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Nội vụ Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ Bình Định. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trình Thủ tướng Chính phủ 2 đợt vào cuối tháng 6 và tháng 10 hàng năm. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả...

  pdf4p uu_xichdu 30-11-2010 105 4   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận- huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận- huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận – huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ...

  pdf3p ca_chepvang 28-10-2010 114 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận – huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ quận – huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Thi đua, Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ thành phố. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn...

  pdf4p ca_chepvang 28-10-2010 78 2   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ thành phố. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ thành phố. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong vòng 07 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC...

  pdf4p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 65 2   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ huyện, thị xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định (phụ thuộc vào thời gian trình và đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh và thời gian giải quyết của Ban...

  pdf3p yy_caily 27-12-2010 68 2   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Hoạt động khác Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thi đua - Khen thưởng) Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quy định Đối tượng thực hiện: Tổ chức

  pdf6p meoconbunngu 27-01-2011 87 2   Download

 • Bản "Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh Đồng Tháp năm 2017" trình bày mục đích, yêu cầu, nội dung và cách tổ chức thực hiện kế hoạch Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tỉnh Đồng Tháp năm 2017. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bản kế hoạch, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc5p tauthaovn 17-02-2017 58 1   Download

 • Tham khảo sách '36 kế nhân hòa', kỹ năng mềm, tâm lý - nghệ thuật sống phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf169p angola 04-07-2009 1529 1075   Download

 • Mười điều nhịn là chín điều lành.Là con người chúng ta hãy sống thật hoà nhã và thương yêu nhau, đùm bọc lẫn nhau, có vậy, cuộc đời sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều...Cương vốn rất tốt nhưng quá cương trực thành gai góc, sắc sảo khiến người ta sợ hãi thì người đời khó chấp nhận. Hòa vốn tốt nhưng nếu chỉ cầu hòa đến đánh mất nguyên tắc, thiếu chủ kiến riêng, nhân nhượng, tất cả chỉ để cầu hòa thì thường bị coi là hèn. Cổ xưa từng nói: "Thiên thời không bằng địa lợi. Địa lợi...

  pdf456p transang1 19-09-2012 230 122   Download

 • Mẫu số 3: Biên bản họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng , Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2011/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

  pdf2p tru_mua 16-02-2012 573 32   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế khen thưởng
p_strCode=kekhenthuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2