intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế toán đối chiếu

Xem 1-20 trên 484 kết quả Kế toán đối chiếu
 • Phần 1 Tài liệu Kế toán Mỹ - Đối chiếu kế toán Việt Nam (Lý thuyết, bài tập và bài giải) cung cấp cho các bạn các nội dung về: Tổng quan về kế toán đối chiếu, mô hình kế toán, tài khoản và hệ thống kế toán kép, đo lường thu nhập kinh doanh và các bút toán điều chỉnh, kế toán các yếu tố đầu vào chủ yếu, hoàn tất chu trình kế toán, kế toán trong công ty sản xuất.

  pdf446p talata_10 27-03-2015 258 118   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán đối chiếu', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p dahlia1212 24-10-2011 65 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán đối chiếu 2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p dahlia1212 24-10-2011 62 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán đối chiếu 8', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p dahlia1212 24-10-2011 59 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán đối chiếu 9', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p dahlia1212 24-10-2011 46 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán đối chiếu 3', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p dahlia1212 24-10-2011 49 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán đối chiếu 4', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p dahlia1212 24-10-2011 44 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán đối chiếu 5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p dahlia1212 24-10-2011 48 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán đối chiếu 6', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p dahlia1212 24-10-2011 54 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán đối chiếu 7', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p dahlia1212 24-10-2011 49 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán đối chiếu 10', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p dahlia1212 24-10-2011 50 5   Download

 • Là phương pháp theo dõi và phản ánh một cách thường xuyên liên tục, có hệ thống tình hình nhập, xuất, tồn kho vật tư hàng hoá trên cơ sở các chứng từ kế toán. -Mọi tình hình biến động tăng giảm (nhập, xuất) và số hiện có của vật tư, hàng hoá đều được phản ánh thường xuyên, liên tục trên các TK vật tư hàng hoá (TK 151,152,153, 156). - Cuối kỳ kế toán đối chiếu số liệu kiểm kê thực tế vật tư hàng hoá tồn kho với số liệu vật tư hàng hoá tồn kho trên sổ kế...

  ppt58p biendegi 15-05-2012 607 180   Download

 • Tài liệu Kế toán Mỹ - Đối chiếu kế toán Việt Nam (Lý thuyết, bài tập và bài giải): Phần 2 giới thiệu đến bạn đọc các kiến thức về kế toán trong công ty thương mại, hệ thống kế toán và các nhật ký đặc biệt, kế toán tiền và khoản phải thu, kế toán nợ phải trả, kế toán vốn chủ sở hữu, báo cáo ngân lưu, kế toán đầu tư công ty và báo cáo tài chính hợp nhất.

  pdf407p talata_10 27-03-2015 250 96   Download

 • Nguyên tắc chung: - Trước khi lập bảng CĐKT, kế toán cần phải phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết có liên quan, thực hiện việc kiểm kê tài sản và phản ánh kết quả kiểm kê vào sổ kế toán. Đối chiếu công nợ phải thu, phải trả; đối chiếu giữa số liệu tổng hợp và số liệu chi tiết, số liệu trên sổ kế toán và số thực kiểm kê, khoá sổ kế toán và tính số dư các tài khoản. - Số...

  pdf2p nkt_bibo46 17-02-2012 240 89   Download

 • Bài tập thực hành kế toán máy: Phần mềm Simba Accounting giúp bạn đọc sử dụng phần mềm Simba Accounting, làm quen và vận hành hệ thống vào công tác kế toán một cách dễ dàng và thuận tiện. Phần 2 của Tài liệu giới thiệu các sổ kế toán đối chiếu để so sánh. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf22p hoa_hong91 20-05-2014 117 27   Download

 • Chương 3 Tài khoản và ghi sổ kép thuộc bài giảng Nguyên lý kế toán do PGS.TS.Mai Thị Hoàng Minh biên soạn, trong chương học này sẽ giới thiệu đến người học các nội dung cần tìm hiểu sau: Tài khoản, ghi sổ kép, kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, quan hệ giữa bảng cân đối kế toán với tài khoản kế toán, đối chiếu số liệu ghi chép trong các tài khoản, hệ thống tài khoản kế toán thống nhất áp dụng cho các doanh nghiệp.

  pdf89p canhdangxuan 01-04-2014 104 24   Download

 • Màng LH-900 36.000.000 Màng LH-1200 9.000.000 Tài vụ công ty số tổng hợp nhập xuất NVl - theo dõi từng kho NVL gôVà đối chiếu với thẻ kho tại kho của công ty. Tương tự như thế kế toán đối chiếu lần lượt các NVL chính với thẻ kho tại kho và lấy số liệu tồn đúng như sổ theo dõi chi tiết của kế toán. Phần III:MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NVL - CCDC TẠI CÔNG TY I. NHẬN XÉT CHUNG: Công ty tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập...

  pdf8p caott10 28-07-2011 69 18   Download

 • Chương 3 Tài khoản và ghi sổ kép thuộc bài giảng nguyên lý kế toán, trong chương học với mục tiêu trình bày kiến thức về: Tài khoản, ghi sổ kép, kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, quan hệ giữa báo cáo tài chính và tài khoản kế toán, đối chiếu kiểm tra số liệu trên tài khoản kế toán, hệ thống tài khoản kể toán thống nhất.

  pdf74p vanthanhthiennu22 21-05-2014 84 18   Download

 • Nội dung của chương 3 Tài khoản và ghi sổ kép thuộc bài giảng kế toán quản trị nhằm trình bày về các kiến thức chính: tài khoản, ghi sổ kép, kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, quan hệ giữa Báo cáo tài chính và tài khoản kế toán, đối chiếu, kiểm tra số liệu trên tài khoản kế toán và hệ thống tài khoản kế toán thống nhất.

  pdf73p bad_12 03-07-2014 68 6   Download

 • Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Hình thức nhật ký chứng từ có ưu điểm: giảm nhẹ khối lượng công việc ghi sổ kế toán do việc ghi theo quan hệ đối ứng ngay trên tờ sổ, kết hợp kế toán toán tổng hợp và kế toán đối chiếu tiến hành dễ dàng hơn, kịp thời cung cấp số liệu cho việc tổng hợp tài liệu để lập báo cáo tài chính, tuy nhiên hình thức này còn có nhược điểm mẫu sổ phức tạp nên đòi hỏi cán bộ CNV có trình độ chuyên môn vững vàng không thuận...

  pdf14p cnkbmt8 26-10-2011 294 133   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế toán đối chiếu
p_strCode=ketoandoichieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản