intTypePromotion=4
ADSENSE

Kế toán dự phòng giảm giá hàng hóa

Xem 1-9 trên 9 kết quả Kế toán dự phòng giảm giá hàng hóa
 • Bài giảng Kế toán mua bán hàng hóa trong nước trình bày về khái niệm, nguyên tắc, nhiệm vụ của kế toán mua bán hàng hóa, kế toán mua hàng, kế toán tiêu thụ hàng hóa, kế toán dự phòng giảm giá hàng hóa tồn kho.

  pdf16p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 98 16   Download

 • Theo quy định kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong chuẩn mực kế toán “Tồn kho” VAS 02 và trong chế độ kế toán ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC thì cuối kì kế toán năm, khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc thì phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Mực dự phòng (MDF) được xác định như bảng cuối trang.

  pdf16p hamdocsach08 26-12-2010 382 119   Download

 • Chương 3 Kế toán vật tư, hàng hoá thuộc bài giảng kế toán tài chính. Trong chương này các bạn cần tìm hiểu nhiệm vụ kế toán các loại vật tư, hàng hoá; Phân loại và nguyên tắc đánh giá vật tư, hàng hóa; Kế toán chi tiết vật tư, hàng hoá; Kế toán tổng hợp vật tư, hàng hoá; Kiểm kê, đánh giá lại vận tư, hàng hoá; Kế toán dự phòng giảm giá vật tư, hàng hóa tồn kho.

  pdf57p canhdangxuan 02-04-2014 205 37   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Kế toán hàng tồn kho" trình bày các nội dung: Tổng quan về hàng tồn kho, kế toán nguyên vật liệu, kế toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, kế toán công cụ dụng cụ, kế toán hàng hóa kho bảo thuế, kế toán hàng hóa, kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

  pdf18p bautroibinhyen12 07-01-2017 47 5   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Kế toán hàng tồn kho được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về cách tính giá hàng tồn kho; kế toán NVL và CCDC; kế toán sản phẩm đang chế tạo và thành phẩm ở các doanh nghiệp sản xuất; kế toán hàng hóa; kế toán dự phòng giảm giá HTK; trình bày thông tin HTK trên BCTC.

  pdf16p cocacola_07 07-11-2015 46 3   Download

 • Tài liệu tham khảo thông tư hưỡng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho , tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm , hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp

  pdf9p maybay_thaboom 02-07-2010 238 97   Download

 • - Cuối kỳ kế toán năm, khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc thì phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng. + Trường hợp khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập ở cuối kỳ kế toán năm nay lớn hơn khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã được lập ở...

  pdf10p ttcao1 28-07-2011 57 8   Download

 • 1. Hàng mua đang đi trên đường 141 2. Nguyên liệu vật liệu tồn kho 3. Công cụ dụng cụ tồn kho 142 143 4.Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 5.Thành phẩm tồn kho 6. Hàng hóa tồn kho 146 7. Hàng goải đi bán 147 8. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V. Tài sản lưu động khác 1. 2. Chi phí trả trước 152 3. Chi phí chờ kết chuyển 153 4. Tài sản thiếu chờ sử lý 154 5. các khoản thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn VI Chi sự nghiệp 160 155...

  pdf7p lavie5 26-07-2011 54 2   Download

 • Sơn Trà là quận có vị trí thuận lợi về phát triển kinh tế và là địa bàn quan trọng về quốc phòng - an ninh, có vị trí quan trọng trong chiến lược an ninh khu vực và quốc gia. Thiên nhiên đã dành cho Sơn Trà nhiều địa điểm lý tưởng để tổ chức các hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng, các làng cá truyền thống lâu đời, đang còn lưu trữ một nền văn hoá dân gian mang đầy bản sắc dân tộc, độc đáo của vùng ven biển miền Trung... Sự kết hợp hài hoà giữa...

  pdf13p ctrl_12 09-07-2013 54 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế toán dự phòng giảm giá hàng hóa
p_strCode=ketoanduphonggiamgiahanghoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2