intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế toán quá trình cung cấp

Xem 1-20 trên 752 kết quả Kế toán quá trình cung cấp
 • Bài giảng Nguyên lý kế toán chương 8: Kế toán các quá trình kinh doanh trang bị cho sinh viên về khái quát các quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán quá trình cung cấp, kế toán quá trình sản xuất, kế toán quá trình tiêu thụ, kế toán xác định kết quả kinh doanh.

  pdf27p phuongpham357 21-07-2014 84 12   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán do Ths. Hồ Thị Thanh Ngọc biên soạn, chương 6 sẽ mang đến cho các bạn sinh viên các kiến thức về kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu, kế toán quá trình cung cấp, kế toán quá trình sản xuất, kế toán quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

  pdf20p viamman2711 17-08-2020 16 0   Download

 • - Đối với DN dịch vụ thì quá trình kinh doanh chủ yếu là quá trình cung cấp; quá trình sản xuất và quá trình tiêu thụ sản phẩm. DN dịch vụ chỉ có 2 quá trình kinh doanh chủ yếu là quá trình cung cấp và quá trình tiêu thụ sản phẩm. Kế toán có nhiệm vụ là thu thập, xử lí thông tin, số liệu kế toán theo từng quá trình kinh doanh chủ yếu để cung cấp thông tin nhằm đánh giá chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn ở từng khâu, từng vụ việc trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của...

  ppt79p kellyboo 19-01-2011 384 131   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế toán các quá trình kinh doanh_chương 7', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p huemanvdoc 24-11-2009 216 85   Download

 • Bài giảng "Chương 5: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp" cung cấp cho người đọc các nội dung: Kế toán các yếu tố cơ bản của quá trình SXKD, kế toán quá trình sản xuất, kế toán quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, kế toán mua bán hàng hóa (doanh nghiệp thương mại). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf76p doinhugiobay_02 12-11-2015 305 32   Download

 •  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 6: Kế toán các quá trình chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ kế toán, kế toán quá trình mua hàng, kế toán quá trình sản xuất, kế toán quá trình bán hàng, kế toán quá trình hoạt động tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf52p doinhugiobay_07 16-12-2015 118 19   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 6 Hạch toán các quá trình kinh doanh chủ yếu nhằm trình bày về nhiệm vụ của hạch toán kế toán trong quá trình kinh doanh, hạch toán quá trình cung cấp, hạch toán quá trình sản xuất, hạch toán quá trình tiêu thụ.

  pdf57p expensive_12 07-07-2014 77 8   Download

 • Chủ đề 6 của bài giảng Nguyên lý kế toán đề cập đến kế toán quá trình sản xuất sản phẩm, kế toán quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p nganga_04 27-09-2015 36 3   Download

 • Bài giảng Kế toán chi phí Chương 1 do ThS. Vũ Quốc Thông biên soạn với mục tiêu chính là: Giải thích khái niệm kế toán chi phí và thông tin của kế toán chi phí cung cấp, trình bày vai trò của kế toán chi phí trong quá trình quản trị doanh nghiệp, giải thích ý nghĩa của thông tin kế toán chi phí,...

  pdf21p cobematxanh 05-12-2017 40 1   Download

 • (NB) Tiếp nội dung phần 1 Bài giảng Nguyên lý kế toán: Phần 2 cung cấp các nội dung chính như: kế toán các quá trình chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sổ kế toán và hình thức kế toán, tổ chức công tác hạch toán kế toán.

  pdf58p thuyanlac888 16-05-2020 6 0   Download

 • (NB) Căn cứ vào chương trình đào tạo nghề Kế toán Doanh nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ năng giao tiếp ứng xử trong hoạt động kinh doanh, từ đó người học có thể vận dụng những kiến thức này trong quá trình nghiên cứu tâm lý của khách, cũng như tạo cho bản thân phong cách giao tiếp ứng xử văn minh, lịch sự và chuyên nghiệp.

  pdf78p ochuong999 22-06-2020 35 7   Download

 • Mỗi doanh nghiệp là một trung tâm trao đổi các dòng vật chất và tiền tệ. a. Dòng vật chất (và coi như vật chất): phát sinh trong quá trình cung cấp sản phẩm, hàng hóa, lao vụ, dịch vụ giữa doanh nghiệp với các tổ chức, đơn vị, cá nhân bên ngoài doanh nghiệp. b. Dòng tiền (còn gọi là dòng tài chính): Có chiều ngược với dòng vật chất, nhằm thanh toán cho dòng vật chất.

  pdf58p quochung 20-07-2009 4992 1800   Download

 • Trong hoạt động thương mại, chất lượng hệ thống thông tin kế toán có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Vì thế một hệ thống quản lý tài chính kế toán nhanh, mạnh, cung cấp một cách chính xác và kịp thời thông tin, làm cơ sở cho nhà lãnh đạo ra các quyết định quản trị một cách nhanh chóng, hiệu quả là vô cùng cần thiết. Ngày nay, do tính đa dạng và phức tạp của các hoạt động kinh doanh, cùng với sự phát triển và ngày càng phổ cập của Công nghệ Thông tin, các phần mềm kế...

  pdf209p nhoc1329 22-07-2010 1424 995   Download

 • Sau khi đã hoàn thành việc xem xét kiểm soát nội bộ và thực hiện các thử nghiệm mở rộng (nếu có), kiểm toán viên bước vào công việc xử lý các phát hiện kiểm toán. Đó là những “vấn đề” mà kiểm toán viên phát hiện được trong quá trình kiểm toán. Kiểm toán viên sẽ trình bày những phát hiện của mình trong Bảng xử lý phát hiện kiểm toán, bảng này thường được lập cho từng phát hiện kiểm toán; qua đó cung cấp một cách súc tích, đầy đủ và có hệ thống các thông tin...

  pdf7p misadu 05-07-2010 679 465   Download

 • Kế toán quá trình mua hàng: - Đặc điểm nghiệp vụ mua hàng trong doanh nghiệp thương mại - Kế toán nghiệp vụ mua hàng trong nước - Kế toán nghiệp vụ mua hàng nhập khẩuTrong các doanh nghiệp, để quản lý tài sản và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải sử dụng hàng loạt các công cụ quản lý khắc nhau. Kế toán ở doanh nghiệp với chức năng thu nhận, xử lý, hệ thống hoá thông tin vè toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính phát sinh ở doanh nghiẹp nhằm cung cấp...

  ppt127p phamhoangquykt 18-12-2010 743 433   Download

 • (NB) Bài giảng môn tiếng Anh chuyên ngành Kế toán - Tài chính cung cấp kiến thức và nâng cao trình độ sử dụng tiếng anh có hiệu quả nhất trong ngành kế toán - tài chính. Bài giảng có kết cấu rõ ràng, logic, phù hợp với quá trình học tập và nghiên cứu của bạn học, kết hợp giữa bài tập kiểm tra từ vựng, các thuật ngữ trong lĩnh vực kế toán vào các đoạn văn về chuyên ngành kế toán, sau đó đưa ra những thảo luận, học hiểu bằng tiếng Anh và giới thiệu cấu trúc ngữ pháp.

  doc76p vuthithanhhuyentvmb 13-05-2013 1083 285   Download

 • Doanh nghiệp là một tổ chức (đơn vị) sử dụng các phương tiện để sản xuất các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ bán trên thị trường.Dòng vật chất (và coi như vật chất): phát sinh trong quá trình cung cấp sản phẩm, hàng hóa, lao vụ, dịch vụ giữa doanh nghiệp với các tổ chức, đơn vị, cá nhân bên ngoài doanh nghiệp.

  doc52p nguyenthanhlamnn 13-11-2009 716 249   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Tổng quan về kế toán" học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán: Bản chất, chức năng nhiệm vụ của kế toán; tầm quan trọng của thông tin kế toán với hoạt động kinh doanh và nền kinh tế; các nguyên tắc phương pháp kế toán; quá trình đo lường ghi chép cung cấp thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tìm hiểu về nguyên lý kế toán thông qua bài giảng này.

  ppt72p nolimit_it 11-09-2011 393 127   Download

 • Bài giảng Xác suất thống kê và quá trình ngẫu nhiên gồm 2 phần, ở phần 1 nói về lý thuyết xác suất thống kê. Phần này gồm 2 chương, trong đó chương 1 cung cấp cho người đọc các kiến thức bổ sung về xác suất. Chương 2 trình bày các khái niệm, nội dung và công thức của xác suất ngẫu nhiên. Kiến thức trong phần này được trình bày cô đọng, rõ ràng và dễ hiểu, giúp người đọc dễ dàng nắm bắt và áp dụng trong việc tính toán những bài toán về xác suất thống kê.

  pdf83p nhatrangyeuthuong 04-04-2014 208 59   Download

 • Tài liệu Nguyên lý kế toán Mỹ do tác giả Đặng Kim Cương biên dịch trình bày và hệ thống hoàn chỉnh lý thuyết môn học kế toán được lưu hành và giảng dạy tại các trường đại học ở Mỹ. Nội dung Tài liệu đề cập đến 6 vấn đề chủ yếu, trong đó phần 1 sau đây sẽ trình bày các vấn đề như: Tổng quan về kế toán, báo cáo kế toán, quá trình thu thập ghi chép số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf127p kiepnaybinhyen_02 04-12-2015 168 36   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế toán quá trình cung cấp
p_strCode=ketoanquatrinhcungcap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2