intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế toán tài sản

Xem 1-20 trên 8169 kết quả Kế toán tài sản
 • Tài liệu tham khảo về bài tập Kế toán tài chính có kèm bài giải chuyên đề kế toán tài sản cố định giúp cho sinh viên ôn tập môn kế toán tài chính, cùng tham khảo để hệ thống kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập. Mời các em cùng tham khảo.

  pdf13p tiennuhoiai 01-07-2010 6265 3391   Download

 • Mục đích: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về kế toán tài sản cố định trong ngân hàng thương mại bao gồm các khái niệm cơ bản, cơ chế quản lý TSCĐ và qui trình kế toán, giúp cho sinh viên nắm được những điểm chung và khác biệt giữa kế toán TSCĐ trong các ngân hàng và các doanh nghiệp. 4.1. Các khái niệm về tài sản cố định Khái niệm TSCĐ: Là những TS do doanh nghiệp kiểm soát được và dự tính đem...

  pdf17p ntgioi120404 09-11-2009 2903 1102   Download

 • Chương 4: Kế toán tài sản cố định của giáo trình Kế toán ngân hàng sẽ trang bị cho các bạn sinh viên những kiến thức về kế toán tài sản cố định trong i ngân hàng thương mại bao gồm các khái niệm cơ bản, cơ chế quản lý tài sản cố định và qui trình kế toán, giúp cho sinh viên nắm được những điểm chung và khác biệt giữa kế toán tài sản cố định trong các ngân hàng và các doanh nghiệp.

  pdf17p truclyvl 05-01-2010 1255 1062   Download

 • Báo cáo thực tập: Kế toán tài sản cố định tại công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Bách Gia, có cấu trúc nội dung gồm 3 phần: Phần 1 Các vấn đề chung về kế toán TSCĐ, phần 2 Thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại công ty, phần 3 Nhận xét và đánh giá về công tác kế toán TSCĐ tại công ty. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p kimkhanhkh 17-03-2014 1908 528   Download

 • Trong các khâu quản lý tại doanh nghiệp thì có thể nói công tác quản lý kế toán tài sản cố định là một trong những mắt xích quan trọng nhất của doanh nghiệp. Tài sản cố định không chỉ là điều kiện cơ bản, là nền tảng của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh

  doc68p duckute69 11-07-2013 1053 333   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài 5: kế toán tài sản cố định misa', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt41p nguyen_nvnk 06-01-2011 646 266   Download

 • Chuyên đề: Kế toán tài sản cố định và các giải pháp sử dụng hiệu quả tài sản cố định tại công ty Xăng Dầu Trà Vinh nhằm đánh giá công tác quản lý, sử dụng TSCĐ và công tác hạch toán kế toán TSCĐ tại công ty Xăng Dầu Trà Vinh, nhận xét ưu và nhược điểm còn tồn tại trong thời gian qua tại đơn vị. Đề xuất một số giải pháp tiêu biểu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng TSCĐ và hoàn thiện công tác hạch toán kế toán TSCĐ trong thời gian tới.

  doc85p kim1611 17-04-2014 762 219   Download

 • Đề tài Thực trạng công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Thực trạng công tác kế toán Tài sản cố định tại Công ty nhằm trình bày các nội dung chính: tổng quan về công ty, những vấn đề chung về kế toán tài sản cố định.

  doc78p thanhbinhdao 27-03-2014 378 151   Download

 • Chuyên đề thực tập với đề tài "Công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý tài sản cố định tại ngân hàng" sẽ giúp bạn tìm hiểu về cơ sở lý luận chung của công tác kế toán tài sản cố định ở Ngân hàng và thực trạng công tác kế toán tài sản cố định tại ngân hàng ngoại thương Hải phòng và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tài sản cố định tài ngân hàng Ngoại thương Hải Phòng.

  pdf61p tienthanhcong7892 29-05-2014 354 110   Download

 • Thực tập nghề nghiệp "Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung" được nghiên cứu với mục đích nhằm: Tìm hiểu thực tế công tác hạch toán TSCĐ tại doanh nghiệp tư nhân Sơn Hưng Trung, đưa ra những ý kiến về ưu nhược điểm mà công ty đã đạt được và còn hạn chế. Từ đó tìm ra các giải pháp, đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán TSCĐ trong hiện tại và những năm tiếp theo.

  doc43p canh04061990 25-09-2014 243 100   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp tư nhân thành đạt', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf66p toant8 03-05-2013 224 91   Download

 • Chuyên đề thực tập tốt nghiệp với đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần Sông Đà 11" đã hoàn thành với kết cấu nội dung trình bày gồm 3 phần: phần 1 khái quát chung về công ty Cổ phần Sông Đà 11, phần 2 thực trạng công tác kế toán tài sản cố định tại công ty Cổ phần Sông Đà 11, phần 3 một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản xố định tại công ty Cổ phần Sông Đà 11.

  pdf92p langtuthangpro 01-08-2014 277 89   Download

 • Báo cáo thực tập: Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty CP bưu chính Viettel trình bày các nội dung chính: đặc điểm tổ chức quản lý tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần bưu chính Viettel, thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty CP bưu chính Viettel, hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần bưu chính Viettel. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kế toán.

  doc78p sakurayuri 20-04-2014 337 81   Download

 • Nội dung của khóa luận gồm 3 chương: Lý luận chung về kế toán tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp, thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Cổ phần giao nhận và thương mại VIKO, một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần giao nhận và thương mại VIKO.

  pdf85p luimotbuoc_3 03-11-2016 220 80   Download

 • Tài liệu Bài tập Kế toán tài sản cố định bao gồm 9 bài tập. Tài liệu giúp người học củng cố kiến thức lý thuyết và rèn luyện kỹ năng cần thiết để chuẩn bị bước vào kỳ thi. Chúc các bạn ôn tập tốt.

  pdf8p nguyenhahoangon 26-03-2015 479 71   Download

 • Luận văn tốt nghiệp với đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty Hoá chất mỏ Micco" có nội dung gồm 3 phần: phần 1 cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ, phần 2 thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại công ty Hóa chất mỏ, phần 3 một số kiến nghị và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại công ty Hóa chất mỏ.

  pdf78p ducanh11cdth02 06-09-2014 248 69   Download

 • Đề tài "Kế toán tài sản cố định hữu hình ở công ty THNN một thành viên Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Hoà Bình" trình bày nội dung được chia làm 3 phần: phần 1 tìm hiểu chung về tổ chức kế toán của công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển nhà và đô thị Hòa Bình, phần 2 kế toán chi tiết tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển nhà và đô thị Hòa Bình, phần 3 nhận xét và đánh giá về công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển nhà và đô thị Hòa Bình.

  pdf29p langtuthangpro 01-08-2014 191 48   Download

 • Đề tài "Kế toán tài sản cố định tại Công ty CP Vật Tư Nông Nghiệp Hà Nội" được nghiên cứu bao quát một cách có hệ thống tổng quan về công ty, đến thực trạng quản lý tổ chức công tác kế toán tài sản cố định và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty.

  doc53p phuonghoanghuong 07-06-2014 153 46   Download

 • Bài thuyết trình: Kế toán tài sản cố định có nội dung trình bày về: những vấn đề chung tài sản cố định hữu hình, chuẩn mực kế toán tài sản cố định hữu hình, quy định trong kế toán hạch toán tài sản cố định hữu hình, thực trạng áp dụng chuẩn mực kế toán tài sản cố định hữu hình ở các doanh nghiệp Việt Nam.

  ppt36p lg123456 21-04-2014 444 45   Download

 • Luận văn này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương I: Những lý luận cơ bản về kế toán Tài sản cố định trong Doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng kế toán Tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà. Chương III: Các đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán Tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.

  pdf105p sansan3 27-05-2018 178 45   Download

ADSENSE

p_strKeyword=Kế toán tài sản
p_strCode=ketoantaisan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2