intTypePromotion=1
ADSENSE

Keo lá liềm

Xem 1-20 trên 25 kết quả Keo lá liềm
 • Nghiên cứu: Khả năng cải thiện về khối lượng riêng và hàm lượng Cellulose của keo lá liềm trong khảo nghiệm hậu thế thế hệ 1 tại Cam Lộ, Quảng Trị nhằm tìm hiểu cơ sở khoa học cho chương trình chọn giống; kết quả nghiên cứu cho thấy sinh trưởng, độ thẳng thân, khối lượng riêng và hàm lượng Cellulose giữa các xuất xứ không có sự phân hóa rất rõ rệt, nhưng giữa các gia đình lại hoàn toàn khác biệt (fpr).

   

  pdf12p hreanh 30-03-2015 103 15   Download

 • Bài viết Đánh giá đa dạng di truyền cây keo lá liềm (Acarassicarpa) bằng chỉ thị RAPD trình bày: Mục đích của nghiên cứu là đánh giá đa dạng di truyền của 53 mẫu giống keo lá liềm thu thập tại các địa phương khác nhau ở Việt Nam sử dụng 56 chỉ thị RAPD. Sản phẩm PCR của 56 chỉ thị RAPD được phân tích bằng phần mềm NTSYS pc 2.10,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p lamducduy 05-05-2018 37 1   Download

 • Nội dung bài viết đề cập diện tích đất cát hoang hóa chưa sử dụng còn khá lớn, chiếm 29,3% (10.020ha) tổng diện tích đất cát ven biển của tỉnh. Diện tích rừng chắn gió chắn cát ven biển có khoảng 16.428ha, chủ yếu trồng. Keo lá tràm và Phi lao trên lập địa cát trắng, cát di động nên cây trồng sinh trưởng phát triển kém, khả năng phòng hộ thấp. Ở vùng cát nội đồng Keo lá liềm được đưa vào thử nghiệm từ năm 2000, đến nay đã trồng được 23ha, trong đó 17ha ở Triệu Phong và 6ha ở Gio Linh. Cây Keo lá liềm sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ sống sau 27 tháng tuổi đạt trên 90,0%...

  pdf10p hanh_tv31 26-04-2019 21 1   Download

 • Nghiên cứu biến dị và khả năng di truyền về sinh trưởng, độ thẳng thân cây, khối lượng riêng gỗ và hàm lượng cellulose của Keo lá liềm được thực hiện tại tuổi 10 ở khảo nghiệm hậu thế thế hệ 1 tại Cam Lộ, Quảng Trị, nhằm tìm hiểu cơ sở khoa học cho chương trình chọn giống. Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh trưởng, độ thẳng thân, khối lượng riêng và hàm lượng cellulose giữa các xuất xứ không có sự phân hóa rất rõ rệt, nhưng giữa các gia đình lại hoàn toàn khác biệt.

  pdf12p hanh_tv31 26-04-2019 15 0   Download

 • Vùng đất cát ven biển Nam Trung Bộ có diện tích 264.981ha, chiếm tỷ lệ khá lớn so với diện tích tự nhiên của khu vực. Đặc điểm của vùng này là khô nóng, đất nghèo dinh dưỡng và thường xuyên chịu tác động của bão biển và biến đổi khí hậu. Việc đánh giá tính thích ứng, sinh trưởng, sinh khối để lựa chọn các loài cây, dòng cây trồng cho khu vực này là rất cần thiết. Nghiên cứu đã trồng khảo nghiệm 9 dòng Keo lá liềm (Acacia crassicarpa) và 1 dòng đối chứng. Nghiên cứu đánh giá các chỉ tiêu: tỷ lệ sống, sinh trưởng và sinh khối của các dòng Keo lá liềm ở giai đoạn rừng trồng 16 tháng tuổi.

  pdf9p hanh_tv31 26-04-2019 16 0   Download

 • Nội dung bài viết trình bày trồng rừng vô tính theo gia đình (CFF - Clonal Family Forestry) cho Keo lá liềm đã được ứng dụng thành công ở Indonesia, đây là phương pháp nhằm nhân giống sinh dưỡng hàng loạt các cá thể ưu việt trong các gia đình ưu việt, không giữ lại dòng vô tính đồng nhất. Ứng dụng phương pháp này, nghiên cứu về nhân giống cho 5 gia đình ưu việt Keo lá liềm trong vườn giống thế hệ 2 tại Quảng Trị và Bình Thuận bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào đã được tiến hành.

  pdf10p hanh_tv31 26-04-2019 16 0   Download

 • Đề tài tiến hành nghiên cứu đánh giá khả năng chịu nóng, chịu hạn làm cơ sở để chọn dòng/loài cây keo lá liềm (Acacia crassicarpa) trồng trên vùng đất khô, nóng này là rất cần thiết... Phương pháp xác định khả năng chịu nóng theo phương pháp của Maxcốp; xác định khả năng giữ nước và phục hồi sức trương của lá theo phương pháp của G.N.Eremeev; xác định cường độ thoát hơi nước của lá bằng phương pháp của Ivanop; xác định hệ số héo của cây bằng phương pháp của V. A..Novikop.

  pdf7p hanh_tv32 02-05-2019 13 0   Download

 • Tên khác:Keo lưỡi liềm .Tên latinh:Acacia orassicarpa A.Cunn ex benth Họ:Trinh nữ (Minosaceae) Vùng trồng:Vùng trồng : Bắc Trung Bộ,Nam Trung Bộ,Đông Nam Bộ

  pdf5p barbie87 13-01-2010 198 35   Download

 • Nội dung bài viết đề cập kết quả thí nghiệm đã tìm ra được kỹ thuật chăm sóc rừng trồng: Vun gốc + bón 50g NPK là thích hợp nhất, cho sinh khối và tỷ lệ sống của cây cao nhất so với các công thức: Không vun gốc + bón 50g NPK, Vun gốc + không bón phân, Không vun gốc + không bón phân. Kết quả nghiên cứu thời vụ trồng cho thấy trồng vào tháng 11 cho tỷ lệ sống cao nhất với 95,6% với = 4,05 > = 3,84, tuy nhiên sinh khối cây trồng tháng 11 và tháng 2 không có sự sai khác rõ rệt với Ft = 0,62 < F05 =7,7.

  pdf8p hanh_tv31 26-04-2019 21 0   Download

 • Keo lá tràm hay tràm bông vàng[1] có danh pháp khoa học là Acacia auriculiformis là một loài cây thuộc chi Acacia. Loài này trong tiếng Việt còn có tên gọi khác là keo lưỡi liềm, tên này được sử dụng nhiều khi loài này mới nhập nội vào Việt Nam (thập kỷ 1960-1970), sau này người ta sử dụng rộng rãi tên gọi keo lá tràm. Keo lá tràm được phân bố tự nhiên ở vùng Indonesia và Papua New Guinea. Hiện tại được trồng rộng rãi tại nhiều quốc gia ở vùng nhiệt đới....

  pdf37p trua_nang 20-04-2013 96 12   Download

 • Bài viết nghiên cứu tác động của tỉa thưa tới phát triển đường kính, tác động của tỉa cành tới giảm khuyết tật gỗ và tác động của phân lân tới sinh trưởng của Keo lai tại Quảng Bình và Quảng Trị.

  pdf10p kequaidan7 04-09-2020 12 0   Download

 • Một số cây họ đậu dùng để cải tạo đất bạc màu: Cây keo trắng ( cây bản xe lá phượng), Cây đậu ma Tên khác: Tóp mỡ, đậu Sơn Tây, Cây cốt khí Tên khác: Đoãn kiếm trắng, Keo dậu hoa đỏ Tên khác: keo dậu gỗ nhỡ, Keo dậu Philippin Tên khác: keo dậu, Cây đậu thiều Tên khác: Đậu triều, đậu xăng, đậu cọc rào, đậu chiều, Đậu thiều ấn độ Tên khác: Đậu thiều hạt đỏ, đậu bồ câu, Cây keo lá liềm, Đậu Tràm Tên khác: Muồng lá nhọn, tràm cánh rảnh. Dưới đây...

  pdf7p traxanh1209 27-12-2010 326 64   Download

 • Một số cây họ đậu dùng để cải tạo đất bạc màu: Cây keo trắng ( cây bản xe lá phượng), Cây đậu ma Tên khác: Tóp mỡ, đậu Sơn Tây, Cây cốt khí Tên khác: Đoãn kiếm trắng, Keo dậu hoa đỏ Tên khác: keo dậu gỗ nhỡ, Keo dậu Philippin Tên khác: keo dậu, Cây đậu thiều Tên khác: Đậu triều, đậu xăng, đậu cọc rào, đậu chiều, Đậu thiều ấn độ Tên khác: Đậu thiều hạt đỏ, đậu bồ câu, Cây keo lá liềm, Đậu Tràm Tên khác: Muồng lá nhọn, tràm cánh rảnh. ...

  pdf8p traxanh1209 28-12-2010 178 31   Download

 • Đất cát vùng Bắc Trung Bộ chiếm một diện tích rất lớn là: 334.740 ha, chiếm 12% tổng diện tích đất Lâm nghiệp của cả vùng, trong đó 36,7 % diện tích còn bỏ hoang. Với diện tích lớn nh- vậy nh-ng việc canh tác Nông Lâm nghiệp còn nhiều bất cập. Một trong những bất cập lớn nhất là ch-a xác định đ-ợc cây trồng và các biện pháp kỹ thuật trồng rừng phù hợp. Tập đoàn cây Lâm nghiệp trồng trên cát nội đồng vùng Bắc Trung Bộ vẫn ch-a đ-ợc điều tra và nghiên cứu một cách...

  pdf11p miumiungon 02-02-2012 72 26   Download

 • Bài báo này tóm tắt một số kết quả nghiên cứu về xử lý thực bì, làm đất và bón phân trong trồng rừng keo tại Việt Nam trong những năm gần đây. Sinh trưởng của keo lưỡi liềm (Acacia srassicarpa) và keo lá tràm (A. auriculiformis) tốt hơn khi đất được xử lý bằng cách lên líp nơi đất bị ngập lụt vào mùa mưa. Kích thước líp cho keo lưỡi liềm là cao 0,2m và rộng 4, và với keo lá tràm cao 0,2m và rộng 1,5m. Việc để lại cành, nhánh sau khai thác làm tăng...

  pdf8p miumiungon 02-02-2012 94 14   Download

 • Có hai người bạn Ân và Nghĩa cùng làm nghề sơn tràng. Thường ngày họ vào trong rừng sâu tìm cây đốn ngã xuống, phạt cành lá, rồi cho trâu kéo ra bán cho bọn lái gỗ. Những ngày lên rừng họ thường làm chung với nhau, và cùng sống cạnh nhau vui vẻ hòa thuận. Sau đó ít lâu Ân lấy vợ. Vợ Ân rất đẹp. Hai vợ chồng sống rất tương đắc.

  pdf4p cuugiathu 28-05-2013 34 2   Download

 • Collagen là một loại protein chiếm tới 25% tổng lượng protein trong cơ thể người,Collagen có chức năng chính là kết nối các mô trong cơ thể lại với nhau. Các nhà khoa học thường ví Collagen giống như một chất keo dính các bộ phận trong cơ thể người lại thành một khối hoàn chỉnh, nếu không có chúng cơ thể người sẽ chỉ là các phần rời rạc.

  ppt72p ktouch_12 25-06-2013 291 88   Download

 • Lá lúa điển hình gồm: bẹ lá, phiến lá, lá thìa và tai lá. + Bẹ lá: là phần đáy lá kéo dài cuộn thành hình trụ và bao phần non của thân. + Phiến lá: hẹp, phẳng và dài hơn bẹ lá ( trừ lá thứ hai). + Lá thìa: là vảy nhỏ và trắng hình tam giác. + Tai lá: Một cặp tai lá hình lưỡi liềm Lá được hình thành từ các mầm lá ở mắt thân. Tốc độ ra lá thay đổi theo thời gian sinh trưởng và điều kiện ngoại cảnh. ...

  pdf3p kata_2 17-02-2012 59 6   Download

 • Thu hoạch bào quản Thu hoạch lúa Thu hoạch thủ công: Liềm các loại là công cụ chủ yếu và được sử  dụng phổ biến tại các hộ gia đình, trang trại nhỏ. Thu hoạch cơ giới: Sử dụng các máy gặt cải tiến loại vừa và nhỏ để  thu hoạch lúa. Đập, tuốt lúa: Đập lúa bằn tay, trục lúa bằng trục đá có trâu bò kéo,  tuốt lúa bằng máy đạp chân, bằng máy tuốt thủ công nhỏ hoặc bằng máy tuốt lúa. Nơi đập tuốt lúa phải được lót bạt, hoặc tực tiếp ở sân phơi, nhưng phải sạch rác, sạn và...

  pdf3p kata_2 17-02-2012 71 5   Download

 • Diêm Bà nói : - Nếu Áp Ti rộng lòng như vậy thì cũng là ơn trọng lắm, song bây giờ đây phải mua quan quách tẩn liệm và chôn cất nó đi cho rồi . Tống Giang nói : - Ðể tôi lấy viết làm một cái thơ , đặng mẹ đến tiệm Trần Nhị Lang mua quan quách. Diêm Bà nói : - Không đặng đâu , Áp Ti phải đi với tôi cho có bạn, kẻo bây giờ còn khuya lắm, tôi không đành đi một mình. Tống Giang thấy nói, ngở là tình thiệt, bèn xuống...

  pdf7p xaluan1209 28-12-2010 87 32   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Keo lá liềm
p_strCode=keolaliem

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2