intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Kết cấu tài khoản

Xem 1-20 trên 514 kết quả Kết cấu tài khoản
 • Thuyết trình: Kết cấu tài khoản quá trình hoạt động trình bày về hai các phản ánh tài khoản quá trình hoạt động, tài khoản thu nhập, kết cấu chung tài khoản thu nhập, tài khoản chi phí, tài khoản xác định kết quả kinh doanh,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  ppt17p miumiukaka 23-10-2014 36 7   Download

 • Mục tiêu: Học xong chương này, sinh viên phải hiểu được: - Khái niệm tài khoản - Phương pháp kế toán kép và nguyên tắc ghi Nợ, ghi Có - Hiểu rõ các mối quan hệ đối ứng kế toán. - Nắm chắc kết cấu tài khoản kế toán chủ yếu phản ánh tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. - Xác định, đo lường và phân tích được các giao dịch/các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh thông qua sử dụng phương trình kế toán cơ bản và tài khoản kế toán.

  doc22p tranvuhoa 27-03-2013 233 47   Download

 • Sau khi học xong chương này bạn có thể: Hiểu được tài khoản là gì? Mục đích tài khoản để làm gì và tại sao tài khoản là công cụ hữu ích của kế toán? Hiểu kết cấu tài khoản chung, kết cấu tài khoản tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. Hiểu được phương pháp ghi sổ kép, hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam. Nắm bắt tài khoản tổng hợp, tài khoản chi tiết và mối quan hệ tài khoản và bảng cân đối kế toán?

  pdf45p tangtuy11 20-05-2016 48 5   Download

 • Tài khoản sử dụng, kết cấu tài khoản, hạch toán tài sản cố định là những nội dung chính trong tài liệu "Hạch toán tăng tài sản cố định". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  doc3p tnbc_tr 15-09-2015 37 5   Download

 • Bài giảng Kế toán tài sản ngắn hạn: Bài 7 Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, bài giảng này giúp người học tìm hiểu 1 số kiến thức về TK 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang như: Công dụng tài khoản 154, kết cấu tài khoản 154, nguyên tắc hạch toán tài khoản 154, phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu.

  pdf114p canhdangxuan 03-04-2014 36 3   Download

 • Các vấn đề trong bài báo giải quyết bao gồm: Mô hình hóa kết cấu, mô hình hóa các điều kiện biên, tính dao động riêng giàn khoan tự nâng, thiết lập phổ gia tốc nền theo tiêu chuẩn ISO 19901-2:2004, tính toán, kiểm tra bền kết cấu giàn khoan tự nâng. Các tính toán này được thực hiện trên giàn khoan tự nâng 400ft trong điều kiện cụ thể tại Việt Nam.

  pdf7p viryucha2711 20-04-2019 6 0   Download

 • Tài liệu Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp sẽ giới thiệu đến với các bạn kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán. Bên cạnh đó, giúp các bạn giải thích nội dung của các tài khoản kế toán. Cùng tham khảo nhé.

  doc523p thanhvanelovi 24-05-2011 474 225   Download

 • Loại tài khoản 6 dùng để phản ánh các khoản chi của các hoạt động trong đơn vị, như chi BHXH; chi cho hoạt động chuyên môn và quản lý bộ máy của đơn vị; chi phí thực hiện các chương trình, dự án, đề tài; chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; chi phí thanh lý, nhượng bán vật tư, tài sản cố định...

  doc33p catbui 07-05-2009 311 147   Download

 • Loại tài khoản 2 phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động các loại TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình theo chỉ tiêu nguyên giá và giá trị đã hao mòn, đồng thời phản ánh tình hình thực hiện công tác đầu tư XDCB đang diễn ra ở đơn vị bảo hiểm xã hội

  doc33p catbui 07-05-2009 348 128   Download

 • Tài khoản loại 1: Tiền và vật tư dùng để phản ánh số hiện có, tình hình biến động các loại tiền và vật tư của đơn vị bảo hiểm xã hội.

  doc32p catbui 07-05-2009 135 122   Download

 • Bài giảng Chương 3: Tài khoản kế toán và ghi kép với mục đích trình bày về: Khái niệm và vị trí của phương pháp đối ứng tài khoản; phương pháp kế toán kép và nguyên tắc ghi nợ, ghi có; hiểu rõ các mối quan hệ dối ứng kế toán; hiểu mối .quan hệ dối ứng kế toán, nắm chắc kết cấu tài khoản kế toán chủ yếu; biết sử dụng phương trình kế toán và tài khoản kế toán để phân tích các nghiệp vụ kinh tế phát sinh... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt80p nolimit_it 11-09-2011 403 122   Download

 • Diễn giải nội dung và kết cấu hệ thống tài khoản ngòai bảng.

  doc4p catbui 07-05-2009 264 86   Download

 • Tiếp theo phần 1, giáo trình Nguyên lý kế toán phần 2 trình bày nội dung: Báo cáo tài chính, nguyên tắc và cách lập bảng cân đối kế toán, tìm hiểu nội dung và kết cấu tài khoản, khái niệm bảng cân đối tài chính. Hãy tham khảo tài liệu này giúp giáo viên có thêm kinh nghiệm trong việc giảng dạy và sinh viên có thêm tư liệu học tập.

  pdf18p lamtran89 05-07-2014 79 19   Download

 • Hệ thống tài khoản kế toán mới nhất theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Hệ thống chi tiết từng Tài khoản kế toán doanh nghiệp như: nguyên tắc, kết cấu tài khoản, cách hạch toán từng Tài khoản kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p dautusangtao 12-07-2018 63 14   Download

 •  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản kế toán và ghi sổ kép" trình bày các nội dung: Tài khoản kế toán (khái niệm, phân loại tài khoản kế toán, kết cấu chung của tài khoản, hình thức tài khoản kế toán, kết cấu của tài khoản kế toán,...), ghi số kế toán (phương pháp ghi sổ kế toán, chuyển khoản, bẳng cân đối tài khoản,...). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf80p doinhugiobay_10 08-01-2016 134 14   Download

 • Mục tiêu trình bày trong chương 3 Tài khoản và Ghi sổ kép thuộc bài giảng Nguyên lý kế toán trình bày về khái niệm tài khoản kế toán, kết cấu tài khoản kế toán, phân loại tài khoản kế toán, nguyên tắc ghi chép tài khoản kế toán.

  pdf47p wide_12 29-07-2014 83 12   Download

 • Chương 3 - Tài khoản và ghi sổ kép. Chương này giúp người học hiểu được tài khoản là gì? Mục đích tài khoản để làm gì và tại sao tài khoản là công cụ hữu ích của kế toán? Hiểu kết cấu tài khoản chung, kết cấu tài khoản tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. Hiểu được phương pháp ghi sổ kép, hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam. Nắm bắt tài khoản tổng hợp, tài khoản chi tiết và mối quan hệ tài khoản và bảng cân đối kế toán?

  pdf80p tangtuy11 20-05-2016 30 3   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép" trình bày các khái niệm tài khoản và ghi sổ kép, phân loại tài khoản kế toán, kết cấu tài khoản, nguyên tắc ghi chép trên các tài khoản kế toán, kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf14p thangnamvoiva25 18-10-2016 42 3   Download

 • Chương 3 trình bày về tài khoản và ghi sổ kép. Sau khi học xong chương này người học có thể biết được: Khái niệm tài khoản, phân loại tài khoản, kết cấu tài khoản, khái niệm ghi sổ kép, các loại định khoản, kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 28 2   Download

 • Khung nhà nhiều tầng: đặc biệt là các loại nhà kiểu tháp ở thành phố . Nhà trên 15 tầng thì dùng kết cấu thép có lợi hơn bê tông cốt thép. - Cầu đường bộ, đường sắt: làm bằng thép khi nhịp vừa, nhịp lớn, khi cần thi công nhanh. Cầu treo bằng thép có thể vượt nhịp trên 1000m. - Kết cấu tháp cao: cột điện, ăng ten: như các loại cột điện, cột ăng ten vô tuyến, hoặc một số loại kết cấu đặc biệt như kết cấu tháp khoan dầu.

  pdf37p artemis06 13-09-2011 675 317   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Kết cấu tài khoản
p_strCode=ketcautaikhoan

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản