intTypePromotion=1
ADSENSE

Kết thúc thông báo

Xem 1-20 trên 5102 kết quả Kết thúc thông báo
 • I. KHÁI NIỆM: 1. Khái niệm: Thông báo là một văn bản hành chính thông thường, dùng truyền đạt nội dung một quyết định, tin tức cho các cơ quan, cá nhân biết và giới thiệu một chủ trương chính sách chưa được thể chế hóa bằng văn bản. II. CẤU TRÚC: Văn bản thông báo gồm 3 phần: phần mở đầu, phần nội dung và phần kết thúc 1. Phần mở đầu:  Quốc hiệu và tiêu ngữ  Ngày tháng và nơi viết thông báo  Cơ quan thông báo  Số và kí hiệu  Trích yếu nội dung và tên văn bản...

  doc13p hongphuoc10dkn 28-03-2013 622 67   Download

 • KHÁI NIỆM Thông báo là một văn bản hành chính thông thường, dùng truyền đạt nội dung một quyết định, tin tức cho các cơ quan, cá nhân biết và giới thiệu một chủ trương chính sách chưa được thể chế hóa bằng văn bản.

  ppt14p hongphuoc10dkn 28-03-2013 741 54   Download

 • TÊN CQ, TC CẤP TRÊN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : ......../TB-… (3) TP. Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 200… THÔNG BÁO(4) Về ……(5)……. Phần mở đầu: Nêu rõ mục đích, chủ thể và thẩm quyền thông báo …………………………………………………………………………………………………………………………. Phầnnội dung: Nêucụthểnội dung cầnthôngbáo (Nếuchỉthôngbáomộtnội dung thìtrìnhbàybằngmộtđoạnvăn. Nếuthôngbáonhiềunội dung thìtrìnhbàythànhnhiềuđoạnvăn hay bằnghệthốngđềmục)...

  doc1p hongphuoc10dkn 28-03-2013 590 32   Download

 • Luận văn nghiên cứu khả năng ứng dụng, điều kiện áp dụng cũng như yêu cầu của một số giải thuật mật mã nhẹ, đề xuất phương án sử dụng mật mã dòng trong mật mã nhẹ phù hợp với từng lớp bài toán cụ thể. Đi vào thực nghiệm luận văn đề xuất sử dụng mã hóa đầu cuối với mật mã dòng Grain trong mật mã nhẹ và mã xác thực thông báo với hàm băm nhẹ Keccak trên thiết bị Raspberry Pi để thu thập, điều khiển nhiệt độ, độ ẩm, cửa ra vào trong một ngôi nhà - tiền đề cho những nghiên cứu về bảo mật trong mô hình smart home nói riêng và các mô hình IoT nói chung.

  pdf98p hanh_tv25 02-04-2019 27 4   Download

 • Luận văn nghiên cứu và đề xuất sử dụng mã hóa đầu cuối với mật mã dòng trong mật mã nhẹ và mã xác thực thông báo trên thiết bị raspberry pi để thu thập, điều khiển nhiệt độ, độ ẩm, cửa ra vào trong một ngôi nhà – tiền đề cho những nghiên cứu về bảo mật trong mô hình smart home nói riêng và các mô hình IoT nói chung.

  pdf98p tamynhan1 13-06-2020 18 4   Download

 • Chuyên đề: Hệ thống bảo vệ so lệch thanh cái có kết cấu nội dung gồm 4 phần. Trong đó Phần 1 giới thiệu chung, phần 2 giới thiệu về nguyên lý làm việc của bảo vệ so lệch, phần 3 giới thiệu vệ bảo vệ trở kháng cao và thấp, phần 4 giới thiệu một số bảo vệ được sử dụng phổ biến trong thực tế.

  doc15p thekybk 26-09-2014 722 148   Download

 • - Là khoảng thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp, được tính từ khi tế bào hình thành ngay sau lần nguyên phân thứ nhất đến khi kết thúc lần nguyên phân thứ hai.

  pdf9p ntgioi120401 29-10-2009 501 93   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý và bảo vệ môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)

  pdf1p vang_phanboi 31-07-2010 496 73   Download

 • (NB) Thực tập bảo trì thiết bị điện tử nhằm giúp các bạn sinh viên thực hiện được các phương pháp đo kiểm, kiểm tra chất lượng thiết bị điện tử, kết hợp với kỹ năng quan sát và đọc các ký hiệu tiêu chuẩn bản vẽ cơ khí và bản vẽ điện, biểu diễn vật thể chính xác giúp nâng cao kỹ năng phân tích bóc tách bản vẽ kết cấu để thực hiện công việc bảo trì và lắp đặt thiết bị, phân tích được bản vẽ trong bản vẽ hệ thống điều khiển đƣa ra nguyên lý cơ bản nhằm phục vụ cho việc xác định vị trí sai hỏng để lập kế hoạch bảo trì kịp thời.

  pdf227p convitdola 11-12-2017 96 27   Download

 • Để đánh giá hiệu quả của hệ thống đã xây dựng, chúng tôi đã thử nghiệm và đánh giá thông qua môi trường mạng có giới hạn băng thông và độ trễ giống với môi trường mạng Internet hiện nay. Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống xây dựng đã đáp ứng được các yêu cầu của dịch vụ thông báo sự kiện là cung cấp dịch vụ thời gian thực và có thể dễ dàng mở rộng hệ thống.

  pdf53p sunflower_1 04-09-2012 90 17   Download

 • Thông báo số 249/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về bản quyền tác giả, quyền liên quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf2p truongvekien 10-10-2009 135 16   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương, tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các KCN Bình Định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các KCN Bình Định Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Thông báo công nhận về việc đăng...

  pdf4p tiensislump 29-11-2010 93 16   Download

 • Thông báo 189/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước

  pdf4p tuyettrang 07-08-2009 162 15   Download

 • Thông báo số 273/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawttnh2 11-11-2009 97 14   Download

 • Luận văn tốt nghiệp: Xây dựng hệ thống báo cáo bộ phận phục vụ quản lý nội bộ ở công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng với kết cấu gồm 2 phần giới thiệu một số nội dung về sự cần thiết của hệ thống báo cáo bộ phận và thực trạng báo cáo kế toán ở công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng, xây dựng hệ thống báo cáo bộ phận phục vụ quản lý nội bộ ở công ty du lịch Việt Nam tại Đà Nẵng. Mời các bạn tham khảo.

  pdf72p bevi123 13-11-2015 81 14   Download

 • Thông báo số 94/TB-BGDĐT về việc kết luận của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf3p lawgd1 04-11-2009 81 12   Download

 • Đề thi kết thúc học phần môn Nguyên lý thiết kế kiến trúc học kì I (năm 2011-2012): Đề 1 bao gồm hai phần thi. Phần 1 là những hiểu biết về nguyên lý chung với 6 câu hỏi tự luận, phần 2 là hiểu biết về kiến trúc nhỏ với 4 câu hỏi để các bạn trả lời. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf3p anh0510 23-01-2016 152 11   Download

 • Thông báo 37/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giá khí ẩm mỏ Bạch Hổ

  doc1p myngoc 13-08-2009 69 10   Download

 • Thông báo 78/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp với Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Tổng công ty Lương thực miền Nam

  pdf6p nguyetnga 19-08-2009 142 10   Download

 • Thông báo số 98/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện pháp lệnh phòng, chống mại dâm (2003-2008) do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf5p lawvhxh1 16-11-2009 91 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kết thúc thông báo
p_strCode=ketthucthongbao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2