intTypePromotion=1
ADSENSE

Khái niệm sản xuất

Xem 1-0 trên 0 kết quả Khái niệm sản xuất
 • Câu 1. Khái niệm sản xuất, các yếu tố của quá trình sản xuất? Cho ý kiến nhận xét về các yếu tố sản xuất tại đơn vị anh (chị) công tác hoặc tại 1 đơn vị nào đó mà anh (chị) biết? Câu 2. Khái niệm quản trị sản xuất và mục tiêu của quản trị sản xuất? Câu 3. Hãy chọn địa điểm bố trí doanh nghiệp tốt nhất căn cứ vào kết quả cuộc điều tra ý kiến chuyên gia cho ở bảng sau: ......

  pdf4p hoangvietmk07071990 08-10-2010 1752 703   Download

 • CHƯƠNG I QUẢN TRỊ SẢN XUẤT & VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN TRỊ TRONG CHỨC NĂNG SẢN XUẤT I. VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 1- Khái niệm Sản xuất là quá trình biến đổi những yếu tố đầu vào thành đầu ra. Mục đích của quá trình chuyển hoá này là tạo giá trị gia tăng để cung cấp cho khách hàng. Đầu vào của quá trình chuyển đổi bao gồm nguồn nhân lực, vốn, kĩ thuật, nguyên vật liệu, đất, năng lượng, thông tin. Đầu ra của quá trình chuyển đổi...

  pdf19p iiduongii6 17-04-2011 1271 597   Download

 • Môn học này nhằm mục đích: trang bị cho sinh viên kiến thức cơ sở ban đầu về sản xuất may công nghiệp, các công đoạn của quá trình công nghệ, tổ chức và điều hành sản xuất công nghiệp. Học phần Cơ sở sản xuất may công nghiệp bao gồm các phần chính: khái niệm sản xuất may công nghiệp, yêu cầu của quá trình sản xuất, các công đoạn sản xuất chính, tổ chức quản lý sản xuất may công nghiệp. ...

  pdf89p namson94 12-07-2012 912 219   Download

 • Khái niệm sản xuất vật chất: Là quá trình con người sử dụng công cụ lao động tác động vào tự nhiên để tao ra của cải xã hội nhằm thỏa mãn nhưu cầu của con người. -Sản xuất vật chất là nhắm tạo ra của cải vật chất để duy trì sự tồn tại và phát triển của mình, đồng thời con người sang tạo ra toàn bộ đời sống vật chất và tinh thần của xã hội với tất cả sự phong phú và phức tạp của nó. -Tóm lại sự sản xuất vật chất luôn luôn đóng vai trò...

  doc4p le_thuytinh_249 10-03-2013 1341 86   Download

 • Thuyết trình: Sản xuất sạch hơn nhằm trình bày về khái niệm sản xuất sạch hơn, quy trình thực hiện những nguyên tắc và các phương pháp xuất sạch hơn, giải pháp kỹ thuật của xuất sạch hơn, lợi ích của xuất sạch hơn, những khó khăn trong việc áp dụng xuất sạch hơn.

  pdf23p little_12 23-06-2014 425 80   Download

 • GAP (Good Agricultural Practices) có nghĩa là thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. Tốt ở đây còn có nghĩa là an toàn, sạch và có chất lượng cao theo một tiêu chuẩn thống nhất chung trên toàn cầu mà lần đầu tiên vào năm 1997, một tổ chức bán lẻ ở Châu Âu có tên là Euro-Retailer Produce Working Group, đưa ra khái niệm sản xuất nông nghiệp tốt (Good Agricultural Practics, viết tắt là GAP) nên gọi là EurepGAP và sau đó trở thành GlobalGAP áp dụng chung cho toàn cầu. Căn cứ vào GlobalGap, nước ta...

  pdf6p trongminh123 16-10-2012 173 41   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 1 Tổng quan chung nhằm trình bày về khái niệm sản xuất, so sánh giữa sản phẩm vật chất và sản phẩm dịch vụ. Quản trị sản xuất là quản trị các hoạt động có liên quan đến việc tổ chức, phối hợp, sử dụng các yếu tố đầu vào nhằm chuyển hóa thành kết quả ở đầu ra (SP vật chất hoặc dịch vụ) với chi phí thấp nhất và hiệu quả cao nhất.

  ppt13p sms_12 07-05-2014 149 32   Download

 • SXBV- Các khái niệm cơ bản 2.2. Sản xuất sạch hơn (Cleaner Production-CP) 2.3. EMS & ISO 14001 2.4. Thiết kế sinh thái (Eco Design), 2.5. Cộng sinh công nghiệp (Industrial Symbiosis) & Sinh thái công nghiệp (Industrial Ecology) .2.1. Sản xuất bền vững Các khái niệm cơ bản .Những thách thức Phát triển công nghiệp phải: bền vững .Khái niệm Sản xuất bền vững Phát triển các quy trình, sản phẩm và dịch vụ ít ô nhiễm và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn để tăng hiệu suất và giảm tác hại và rủi ro cho con người và môi trường....

  pdf38p boy_them_yeu 04-07-2013 110 20   Download

 • Chương 1: Tổng quan [1] 1.1. Khái niệm và một số yếu tố cơ bản về phát triển bền vững (PTBV) 1.2. Khái niệm sản xuất và tiêu thụ bền vững (SX&TTBV) 1.3. Xu hướng PTBV và SX&TTBV trên thế giới www.themegallery.com 4/1968: Sáng lập The Club of Rome - nghiên cứu "Những vấn đề của thế giới" - báo cáo The Limits to Growth (1972) đề cập tới hậu quả của việc tăng dân số quá nhanh, sự hữu hạn của các nguồn tài nguyên... 6/1972: Hội nghị của Liên Hợp Quốc về con người và môi trường được tổ...

  pdf41p boy_them_yeu 04-07-2013 111 17   Download

 • Bài giảng Quản trị sản xuất trong công nghiệp thực phẩm bao gồm những nội dung về khái niệm sản xuất thực phẩm; vai trò, chức năng của giám đốc sản xuất; kỹ năng, nhiệm vụ của giám đốc sản xuất trong doanh nghiệp thực phẩm; những nguyên tắc tối ưu trong sản xuất.

  pdf16p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 63 8   Download

 • Bảo mật thông tin trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay giữ một vai trò sống còn đối với các doanh nghiệp và các tổ chức. Mặc dù đa số các doanh nghiệp và các tổ chức đều áp dụng các chương trình bảo mật thông tin cho toàn bộ hệ thống tin học của mình, nhưng những chương trình này vẫn chưa hoạt động đạt hiệu quả tốt.

  pdf7p uocvong07 14-10-2015 52 8   Download

 • Bài giảng Kinh tế thủy sản: Chương 3 - Kinh tế sản xuất nêu lên mục đích của sản xuất, khái niệm sản xuất, các yếu tố của sản xuất, sản xuất thủy sản, các giai đoạn trong sản xuất, tối ưu hóa sản xuất và một số nội dung khác.

  pdf19p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 34 1   Download

 • Bài giảng Hệ thống sản xuất (Phần 1) - Chương 2: Hoạt động sản xuất cung cấp cho người học các kiến thức về sản xuất công nghiệp và sản phẩm công nghiệp; các hoạt động của một quá trình sản xuất; mối liên hệ giữa sản xuất và sản phẩm; các khái niệm sản xuất và các mô hình tính toán, tính kinh tế trong quá trình hoạt động sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf39p deja_vu10 30-03-2018 44 1   Download

 • Chương 2 trình bày những nội dung chính sau: Sản xuất công nghiệp và sản phẩm công nghiệp, các hoạt động của một quá trình sản xuất, mối liên hệ giữa sản xuất và sản phẩm, các khái niệm sản xuất và các mô hình tính toán, tính kinh tế trong quá trình hoạt động sản xuất.

  pdf39p nanhankhuoctai9 23-07-2020 11 0   Download

 • 1. Khái niệm sản phẩm theo quan điểm truyền thống Sản phẩm là tổng hợp các đặc tính vật lý học, hoá học, sinh học... có thể quan sát được, dùng thoả mãn những nhu cầu cụ thể của sản xuất hoặc đời sống.

  ppt33p nhocbuonthich 18-07-2011 372 122   Download

 • CHƯƠNG 4 : Công nghệ sản xuất gạch ngói Khái niệm : Sản phẩm gạch ngói là lọai sản phẩm sử dụng rất nhiều trong xây dựng cơ bản hiện nay.

  ppt6p xinprobkdn 26-11-2011 358 83   Download

 • TÌM HIỂU VỀ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ĐÁ CỦA CÔNG TY XUẤT ÁNH..MỤC LỤC..A.PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT DÂY CHUYỀN.1) Khái niệm:..Sản xuất dây chuyền quá trình sản xuất chế tạo ra các chi ti ết giống nhau

  doc18p giangftb 07-05-2013 198 45   Download

 • Khái niệm sản phẩm Tuỳ theo nội dung từng môn học mà sản phẩm được nghiên cứu từ nhiều góc độ khác nhau.. Theo Mác: " Sản phẩm là kết quả của quá trình lao động dùng để phục vụ cho việc làm thoả mãn nhu cầu của con người trong nền kinh tế thị trường " Theo quan niệm của môn học Marketing: "Sản phẩm là bất cứ thứ gì có thể mang ra thị trường nhằm tạo ra sự chú ý mua sắm và tiêu dùng"...

  pdf70p tengteng10 09-12-2011 111 26   Download

 • Sản phẩm thâm dụng lao động: là sản phẩm sử dụng nhiều lao động (một các tương đối) so với các yếu tố sản xuất khác. Bài thuyết sau đây sẽ trình bày khái niệm sản phẩm thâm dụng, ví dụ và cách xác định sản phẩm thâm dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt10p lalala06 02-12-2015 65 2   Download

 • Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Những khái niệm cơ bản Yêu cầu: 1. Hiểu và phân biệt được các khái niệm + Cơ khí hoá quá trình sản xuất + Tự động hoá quá trình sản xuât + Tự động hoá từng phần + Tự động hoá hoàn toàn + Máy tự động 2. Phân tích được ưu nhược điểm của việc ứng dụng các thiết bị tự động trong sản xuất 3. Lý giải được nguyên nhân tăng năng suất lao động khi tự động hoá quá trình sản xuất 4. Ý nghĩa xã hội của, ưu điểm...

  pdf32p manhcuongdbh 04-07-2010 1739 673   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khái niệm sản xuất
p_strCode=khainiemsanxuat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2