Khấu hao thuế

Xem 1-20 trên 161 kết quả Khấu hao thuế
 • Một công ty đầu tư vào một dây chuyền sản suất sữa chua với chi phí đầu tư ban đầu của thiết bị là 15 trĐ. Sau 5 năm sử dụng, giá trị còn lại là 2trĐ. Thu nhập hàng năm là 7 trĐ, chi phí hàng năm là 1 trĐ. Thuất suất là 50%. Khấu hao đều hàng năm. Giá bán thiết bị sau 5 năm là 3 trĐ.

  pdf19p luongmylm 21-12-2013 105 10   Download

 • Hầu hết tài sản cố định giảm giá trị dần đi trong quá trình sử dụng. Khấu hao đó là xem xét tới hao mòn tài sản cố định khi tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh Có hai dạng hình thái: khấu hao mang tính kinh tế và khấu hao mang tính kế toán. Khấu hao vật lý được định nghĩa là sự suy giảm khả năng phục vụ sản xuất kinh doanh của tài sản do các hao mòn có tính vật lý.

  ppt30p x_lexuanhao 27-08-2012 250 89   Download

 • Công văn về việc chi phí khấu hao tài sản cố định

  doc2p hoangyen 17-08-2009 336 72   Download

 • Thuế = (Lợi tức – Các khoản khấu trừ) . (Thuế suất) - Chi phí khấu hao trong thời đoạn càng lớn thì tiền thuế trong thời đoạn đó càng nhỏ. - Khấu hao để thu lại, để hoàn trả lại nguồn vốn hay phần giá trị bị giảm đi của tài sản. - Không phải là một khoản thực chi. .MÔ HÌNH KHẤU HAO ĐỀU – STRAIGHT LINE (SL)  Mang tính truyền thống.  Dùng cho tài sản tuổi thọ 1 năm, thời đoạn tính là năm  Chi phí khấu hao hằng năm: D = (P- SV)/N D: CP...

  pdf23p tab_12 26-07-2013 37 10   Download

 • Chi phí khấu hao (Depreciation): - Là một khoản khấu trừ vào tiền thuế của DN Tiền thuế = (Lợi tức – Các khoản khấu trừ) . (Thuế suất) - Chi phí khấu hao trong thời đọan càng lớn thì tiền thuế trong thời đoạn đó càng nhỏ. - Khấu hao để thu lại, để hoàn trả lại nguồn vốn hay phần giá trị bị giảm đi của tài sản. - Không phải là một khoản thực chi.

  ppt17p tab_12 29-07-2013 45 6   Download

 • Mẫu Bảng trích khấu hao tài sản cố định

  pdf1p phuongthanh1 26-10-2009 3865 361   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu giúp cho việc học tập được tốt hơn. Dưới đây là Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Phân tích và quyết định thuê tài sản với các bài tập tự luận liên quan tới các kiến thức đã học như: Thuê tài chính, phí sử dụng nợ, lãi suất thị trường, chi phí khấu hao,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf3p hoaitrinhphuong 04-10-2014 307 67   Download

 • Tài sản cố định hữu hình: như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị... Tài sản cố định vô hình: như bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả... Hao mòn tài sản cố định: là sự giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của tài sản cố định do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do bào mòn của tự nhiên, do tiến bộ kỹ thuật... trong quá trình hoạt động của tài sản cố định....

  ppt26p thanhnghiacntt 29-10-2009 231 61   Download

 • Công văn 1807/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc trích khấu hao tài sản cố định và chữ ký giám đốc trên hoá đơn liên 2

  pdf2p dieucomet 14-08-2009 142 36   Download

 • CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TSCĐ Phương pháp 1: Phương pháp khấu hao theo đường thẳng Khái niệm: Là phương pháp khấu hao mà tỉ lệ khấu hao và số khấu hao hàng năm không thay đổi theo suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản. Công thức: Mức khấu hao năm của TSCĐ = Nguyên giá của TSCĐ/ Số năm sử dụng Mức khấu hao tháng = Mức khấu hao năm/ 12 tháng Có thể xác định mức khấu hao năm của TSCĐ theo công thức: Mức khấu hao năm TSCĐ = Nguyên giá của TSCĐ x...

  pdf2p nkt_bibo46 17-02-2012 105 32   Download

 • Công văn 2481/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc tính khấu hao TSCĐ

  pdf2p landai 14-08-2009 140 20   Download

 • Công văn 4442/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc trích khấu hao TSCĐ

  pdf2p minetuyen 15-08-2009 100 20   Download

 • 37 khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp gồm có: Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, chi phí khấu hao tài sản cố định (TSCĐ), chi nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa phần vượt mức tiêu hao hợp lý,...

  doc5p bachma47 01-02-2018 73 17   Download

 • Công văn 3708/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc trích khấu hao tài sản cố định mua vào bằng hoá đơn bất hợp pháp

  pdf2p nguyendung 13-08-2009 101 16   Download

 • Công văn 4343/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc khấu hao nhanh tài sản cố định

  pdf1p kevintu 14-08-2009 120 16   Download

 • Công văn 3238/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế GTGT và trích khấu hao TSCĐ trên đất thuê

  pdf1p phuongtruc 16-08-2009 95 11   Download

 • Công văn 1203/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc khấu hao giá trị quyền sử dụng đất và thuế nhà thầu

  pdf1p nuoanh 15-08-2009 66 9   Download

 • Công văn 3136/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc khấu hao tài sản cố định

  pdf1p tonynguyen 14-08-2009 76 8   Download

 • Công văn 2914/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng và trích khấu hao tài sản cố định trên đất thuê

  pdf2p quangminh 14-08-2009 85 8   Download

 • Công văn 1539/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc trích khấu hao tài sản cố định

  pdf1p myngoc 13-08-2009 94 7   Download

Đồng bộ tài khoản