intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Khấu hao thuế

Xem 1-20 trên 186 kết quả Khấu hao thuế
 • Giáo trình "Hạch toán kế toán tài sản cố định (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trình độ: Trung cấp/Cao đẳng)" biên soạn nhằm giúp người học trình bày được những khái niệm, nguyên tắc về kế toán tài sản cố định; nêu được phương pháp tính giá tài sản cố định, phương pháp tính khấu hao tài sản cố định. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf62p phuong3128 08-06-2023 1 1   Download

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 2 (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) nhằm cung cấp các khái niệm, nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư, kế toán hoạt động đầu tư tài chính cho học viên. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan tài sản cố định; kế toán tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp; kế toán tài sản cố định đi thuê và cho thuê; kế toán khấu hao tài sản cố định;...

  pdf53p hayatogokudera 18-07-2022 16 7   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: kế toán tài sản cố định thuộc quyền sở hữu; kế toán tài sản cố định thuê; kế toán bất động sản đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p hidetoshidekisugi 15-06-2022 20 1   Download

 • Tiếp tục chương 5, chương 6 bài giảng Lập và phân tích dự án Tính toán khấu hao và phân tích dự án sau thuế gồm các nội dung giới thiệu chi phí khấu hao, mô hình khấu hao đều – SL, thuế lợi tức, dòng tiền tệ sau thuế - CFAT, so sánh phương án theo CFAT.

  pdf27p lavender2022 21-04-2022 16 3   Download

 • Giáo trình mô đun Kế toán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ (Nghề Kế toán doanh nghiệp - Trình độ trung cấp) gồm 8 bài như sau: Bài 1: Cách tính, phân bổ và hạch toán công cụ, dụng cụ; Bài 2: Nhập chứng từ và ghi sổ về công cụ dụng cụ; Bài 3: Kế toán tăng tài sản cố định; Bài 4: Kế toán giảm tài sản cố định; Bài 5: Cách tính khấu hao; Bài 6: Phương pháp kế toán khấu hao; Bài 7: Kế toán sửa chữa tài sản cố định; Bài 8: Kế toán thuế hoạt động.

  pdf104p lovebychance10 04-09-2021 47 1   Download

 • Để đảm bảo hài hòa các yếu tố này, thời gian qua, Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện sắc thuế thu này, nhưng trong thực tiễn triển khai sắc thuế này vẫn còn một số bất cập. Bài viết đề cập đến những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn áp dụng Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, qua đó đề xuất những kiến nghị góp phần hoàn thiện sắc thuế này.

  pdf3p vichaelisa2711 22-05-2021 50 3   Download

 • Mẫu Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ (Mẫu số: 06-TSCĐ) được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc2p luhhan 23-04-2021 30 1   Download

 • Mẫu Đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/14/2013 của Bộ Tài Chính của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc2p luhhan 23-04-2021 37 0   Download

 • Bài giảng "Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 6: Tính toán khấu hao và phân tích kinh tế dự án sau thuế" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về khấu hao, mô hình khấu hao đều, giới thiệu về thuế thu nhập DN, dòng tiền sau thuế, so sánh phương án dựa vào CFAT. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf35p nanhankhuoctai10 23-07-2020 32 2   Download

 • Công văn số 3166/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p yuziyuan 23-06-2020 7 0   Download

 • Công văn số 21841/CT-TTHT năm 2019 về khấu hao tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc3p yuziyuan 23-06-2020 10 1   Download

 • Công văn số 35839/CT-TTHT năm 2019 về thời gian khấu hao tài sản cố định cho thuê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc3p yuziyuan 23-06-2020 9 0   Download

 • Công văn số 44996/CT-TTHT năm 2019 về trích khấu hao tài sản cố định do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc3p yuziyuan 23-06-2020 5 0   Download

 • Công văn số 8954/CT-TTHT năm 2019 về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p jiangwanyin 02-06-2020 10 0   Download

 • Công văn số 65929/CT-TTHT năm 2019 về khấu hao nhanh xe máy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc3p jiangwanyin 02-06-2020 4 1   Download

 • Công văn số 80196/CT-TTHT năm 2019 về chi phí khấu hao tài sản cố định do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc3p jiangwanyin 02-06-2020 9 0   Download

 • Công văn số 72235/CT-TTHT năm 2019 về trích khấu hao tài sản cố định nhận chuyển nhượng và thanh toán bù trừ 03 bên do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p jiangwanyin 02-06-2020 9 0   Download

 • Công văn số 86239/CT-TTHT năm 2019 về chi phí khấu hao được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc3p lanqiren 28-05-2020 6 0   Download

 • Máy móc thi công là các loại máy phục vụ trực tiếp cho sản xuất xây lắp như máy trộn bê tông, cần trục, cần cẩu tháp, máy ủi, máy xúc,... Chi phí sử dụng máy thi công là những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc sử dụng xe và máy thi công, bao gồm các loại nguyên, vật liệu xuất dùng cho máy thi công, tiền lương phải trả cho công nhân điều khiển và phục vụ máy thi công, khấu hao máy thi công, tiền thuê máy thi công, chi phí dịch vụ mua ngoài cho sử dụng máy thi công...

  doc4p lanqiren 20-05-2020 52 2   Download

 • Kế toán viên chịu trách nhiệm kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp; Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh; Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp; Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết; Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty...

  doc2p lanjingyi 16-03-2020 80 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khấu hao thuế
p_strCode=khauhaothue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2