intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Khoa học tính toán

Xem 1-20 trên 9046 kết quả Khoa học tính toán
 • Luận án "Nghiên cứu tổn thương mắt trước - sau ghép thận và kết quả điều trị từ năm 2021 đến năm 2023" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu tổn thương mắt ở bệnh nhân trước và sau ghép thận từ năm 2021 đến năm 2023 tại Bệnh viện Quân y 103; Phân tích mối liên quan giữa các biểu hiện tổn thương tại mắt với tình trạng toàn thân trước điều trị, các yếu tố sau ghép thận và kết quả đáp ứng với điều trị.

  pdf163p khanhchi2510 19-04-2024 0 0   Download

 • Bài khóa luận sẽ hệ thống hóa những vấn đề mang tính lý luận liên quan đến kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, các quy định của chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán hiện hành; củng cố và giúp bản thân sinh viên hiểu sâu hơn, rõ hơn những kiến thức đã học.

  pdf113p khanhchi2510 19-04-2024 0 0   Download

 • Trong những năm gần đây an ninh môi trường đang là một vấn đề được xã hội quan tâm. Tại Việt Nam an ninh môi trường đang bị đe dọa tác động tiêu cực tới toàn bộ dân cư. Vì vậy, ngay bây giờ chúng ta cần tìm hiểu và đưa ra những giải pháp để cải thiện tình trạng an ninh môi trường tại Việt Nam. Tham khảo bài viết "An ninh môi trường - Thực trạng và giải pháp" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf4p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong hội nhập kinh tế quốc tế. Sự hợp nhất về kinh tế giữa các quốc gia tác động một cách mạnh mẽ và sâu sắc đến nền kinh tế chính trị của các nước nói riêng và của toàn thế giới nói chung. Đó là sự phát triển vượt bậc nền kinh tế thế giới với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế có nhiều sự thay đổi. Sự ra nhập các tổ chức kinh tế thế giới như WTO, AFTA và nhiều tam giác phát triển khác giúp cho Việt Nam đã và đang từng bước cố gắng chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf5p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Tình hình kinh tế thế giới năm 2023, dự báo năm 2024 và khuyến nghị chiến lược cho kinh tế Việt Nam" tiến hành đánh giá tình hình kinh tế thế giới năm 2023 và dự báo cho năm 2024. Theo đó, tăng trưởng kinh tế của hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới năm 2023 vẫn duy trì ở mức tích cực nhưng thấp hơn so với năm 2022. Trong khi đó, lạm phát đã được kiểm soát do việc thực thi hiệu quả chính sách tiền tệ thắt chặt của các ngân hàng trung ương.

  pdf15p tukhauquantuong1011 22-04-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Cơ hội và thách thức cho tổng cầu kinh tế Việt Nam: Dự báo năm 2024 và chính sách khuyến nghị" đánh giá toàn cảnh về tình hình kinh tế của Việt Nam, tập trung vào ba lĩnh vực chính: tổng cầu, xuất khẩu, và tín dụng. Xuất phát từ việc đánh giá sự suy giảm trong các thành phần tổng cầu (bao gồm cả đầu tư, xuất khẩu, và tiêu dùng), bài viết đi sâu vào ảnh hưởng của xuất khẩu và chiến lược tăng trưởng. Trong lĩnh vực tín dụng và tình hình tài chính, bài viết nhấn mạnh đến tăng trưởng tín dụng và hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ kinh tế.

  pdf14p tukhauquantuong1011 22-04-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Kinh tế Việt Nam năm 2023 và khuyến nghị cho năm 2024 – Góc nhìn từ ba động lực tăng trưởng tổng cầu" nhằm đưa ra một bức tranh toàn cảnh về tình hình tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam năm 2023 thông qua ba yếu tố trên, từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm thúc đẩy, làm mới các động lực tăng trưởng trong thời kỳ kinh tế mới, giúp cho nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng một cách bền vững và đạt được những mục tiêu đã đặt ra trong năm 2024.

  pdf13p tukhauquantuong1011 22-04-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam thời kỳ 2021-2023" phân tích và đánh giá thực trạng hệ thống ngân hàng Việt Nam thời kỳ 2021-2023 trên các khía cạnh: mức độ đủ vốn, chất lượng tài sản, tình hình thanh khoản và khả năng sinh lời. Bài viết đưa ra một số hàm ý chính sách cho hệ thống ngân hàng Việt Nam trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p tukhauquantuong1011 22-04-2024 3 1   Download

 • Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phƣơng pháp và các công cụ cho phép thu thập và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lƣợng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, giúp ngƣời sử dụng thông tin đƣa ra các quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp.

  pdf4p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng về sản xuất thông minh, dựa trên việc sử dụng internet kết nối vạn vật để chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số. Giai đoạn khởi phát của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tạo ra cấu trúc mới cho nền kinh tế, đó là dựa trên ứng dụng công nghệ cao, mạng lƣới internet kết nối vạn vật Internet of Things (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), robot thông minh, công nghệ blockchain, điện toán đám mây.... CMCN 4.

  pdf4p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Gian lận xuất xứ hàng hóa vẫn luôn là một bài toán lớn và khó khăn cần tìm lời giải xác đáng, bởi hiện nay, các thủ đoạn hành vi gian lận ngày càng tinh vi và khó phát hiện.

  pdf3p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Những yếu tố cốt lõi của Kỹ thuật số trong Cách mạng công nghiệp (CMCN 4.0) như Trí tuệ nhân tạo (AI), Vạn vật kết nối - Internet of Things (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data) đang và sẽ tác động mạnh mẽ hơn nữa tới rất nhiều ngành, nghề trên toàn thế giới. Không tránh khỏi làn sóng đó, các lĩnh vực, nghề nghiệp của kinh tế cũng bị thay đổi một cách mạnh mẽ. Và đây là thời điểm mà ngành kế toán - kiểm toán cần có những bước chuyển mình mạnh mẽ để tận dụng tối đa những lợi thế của cuộc Cách mạng 4.0 để có thể phát triển mang tính đột phá trong tương lai.

  pdf4p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 23 (VAS 23) và số 29 (VAS 29) đƣợc Bộ Tài chính ban hành năm 2005 đã đƣa ra những quy định và hướng dẫn các doanh nghiệp xử lý các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm và sau ngày phát hành báo cáo tài chính. Bài viết sẽ hệ thống hóa, hướng dẫn vận dụng 2 chuẩn mực trên để xử lý tình huống thực tế trong doanh nghiệp.

  pdf4p longtimenosee09 08-04-2024 1 0   Download

 • Nguồn tài nguyên thiên nhiên đang ngày càng cạn kiệt vì vậy việc lựa chọn mô hình kinh tế tuần hoàn là một yêu cầu tất yếu đối với nền kinh tế Việt Nam. Không chỉ ở Việt Nam mà các quốc gia trên thế giới có tốc độ phát triển tương đương, nguồn lực sản xuất ngày càng cạn kiệt, nhất là nguồn lực không tái tạo được. Do vậy, việc phát triển kinh tế tuần hoàn là một hướng đi đúng đắn, giúp các doanh nghiệp giảm thiểu tình trạng thiếu hụt nguồn cung cấp đầu vào cho hệ thống kinh tế và giảm thiểu tối đa chất thải ra môi trường.

  pdf4p longtimenosee09 08-04-2024 1 0   Download

 • Việt Nam là một nước nhiều tiềm năng về năng lượng mặt trời, theo tính toán, tiềm năng kỹ thuật điện mặt trời mặt đất khoảng 309 GW, mặt nước khoảng 77 GW và áp mái khoảng 48 GW. Do vậy, năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp tối ưu để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và giảm những tác động tiêu cực đến môi trường. Trong bài viết này sẽ đề cập đến một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách tín dụng cho điện năng lượng mặt trời tại Việt Nam.

  pdf3p longtimenosee09 08-04-2024 3 0   Download

 • Phát triển công nghiệp hỗ trợ là một trong những giải pháp quan trọng nhất để Việt Nam cải thiện chất lượng nền kinh tế, phát triển bền vững và tránh bẫy thu nhập trung bình; giúp tăng khả năng thu hút đầu tƣ trực tiếp nước ngoài, đẩy mạnh tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nƣớc. Từ đó, tạo tính lan tỏa mạnh mẽ, giúp các doanh nghiệp trong nƣớc có thể tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI và chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia.

  pdf3p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Thủy văn công trình" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương I - Mở đầu; Chương II - Sông ngòi và lưu vực; Chương III - Khái niệm về lý thuyết xác suất và thống kê; Chương IV - Dòng chảy năm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf147p khuynhlinhnguyet1009 05-04-2024 0 0   Download

 • Đào tạo liên tục là hoạt động bắt buộc, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của cá nhân và còn ảnh hưởng đến triển khai hoạt động chuyên môn của toàn bệnh viện, đặc biệt là đội ngũ bác sĩ nòng cốt. Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu xác định nhu cầu và định hướng đào tạo liên tục của bác sĩ làm việc trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

  pdf6p vioraclene 16-04-2024 1 0   Download

 • Luận văn đã xây dựng được một thuật toán khuyến nghị CB mới có khả năng tận dụng được đặc trưng phân phối dữ liệu, đánh dấu bước đi đầu tiên trong việc giải quyết các bài toán phân phối trong các hệ thống khuyến nghị CB hiện nay.

  pdf50p khanhchi0912 12-04-2024 0 0   Download

 • Luận văn "Phát triển mô hình ra quyết định đa tiêu chí sử dụng tập neutrosophic khoảng và động" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu, tổng hợp, phân tích và đề xuất lý thuyết mở rộng của tập neutrosophic để thể hiện yếu tố thời gian trong mô hình ra quyết định đa tiêu chí. Nghiên cứu, phát triển phương pháp mở rộng cho mô hình ra quyết định dựa trên lý thuyết đã đề xuất như phương pháp TOPSIS.

  pdf156p khanhchi0912 12-04-2024 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2