intTypePromotion=1
ADSENSE

Khoản vay nước ngoài

Xem 1-20 trên 125 kết quả Khoản vay nước ngoài
 • Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 9 hướng dẫn các DN về việc vay và trả nợ vay nước ngoài. Theo đó, các DN được vay nước ngoài nếu muốn vay tiền, nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ trả chậm theo phương thức mở thư tín dụng, thuê tài chính nước ngoài, phát hành trái phiếu ra nước ngoài...

  pdf305p lanlan38 02-04-2013 60 8   Download

 • Tài liệu hướng dẫn này được xây dựng để hỗ trợ bên đi vay nước ngoài không được chính phủ bảo lãnh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và cơ quan quản lý Nhà nước tiếp cận và sử dụng trang điện tử nhằm tối ưu, đơn giản hóa trong việc thực hiện các thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài cũng như theo dõi, giám sát tình hình vay, trả nợ nước ngoài.

  pdf18p thuynguyen2994 16-08-2018 67 0   Download

 • Quyết định 883/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định về chi phí khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp

  doc2p sontinh 18-08-2009 76 5   Download

 • Quyết định 272/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài

  doc19p trongthuy 18-08-2009 150 14   Download

 • Thông tư Số: 25/2014/TT-NHNN Hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

  doc10p minhvanthuan 19-11-2014 110 9   Download

 • Nợ nước ngoài là một khái niệm cần làm rõ để quản lý một cách hiệu quả, với cách hiểu khác nhau sẽ cho số liệu khác nhau dẫn đến đánh giá và giải quyết vấn đề nợ khác nhau. Theo quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài (Ban hành kèm nghị định số 90/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 của Chính phủ) thì không gọi là nợ mà gọi là vay nước ngoài: “Vay nước ngoài là khoản vay ngắn, trung và dài hạn (có hoặc không có lãi) do Nhà nước Việt Nam, Chính phủ Việt Nam hoặc...

  pdf93p nokia2000 20-10-2011 663 238   Download

 • Theo Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài ( ban hành kèm theo Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01/11/2005 của Chính phủ) thì vay nước ngoài là các khoản vay ngắn hạn ( có thời hạn vay đến một năm ), trung và dài hạn ( có thời hạn vay trên một năm ) có hoặc không trả lãi do Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và các tổ chức là người cư trú ở Việt Nam ( gọi tắt là bên đi vay ) vay của các tổ chức tài chính quốc tế, Chính phủ các nước, các tổ chức và cá...

  ppt0p manhcuong193 16-12-2012 124 27   Download

 • Theo Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài thì vay nước ngoài là các khoản vay ngắn hạn, trung và dài hạn, có hoặc không trả lãi do Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và các tổ chức là người cư trú ở Việt Namvay của các tổ chức tài chính quốc tế, Chính phủ các nước, các tổ chức và cá nhân nước ngoài khác.

  ppt26p kieunhu11993 28-05-2013 102 21   Download

 • Nợ nước ngoài của quốc gia, Nợ nước ngoài là khoản vay nợ của một quốc gia từ một quốc gia khác Nợ nước ngoài là khoản nợ của người cư trú đối với người không cư trú ( theo IMF) Quản lý nợ nước ngoài nhằm mục đích hạn chế và ngăn ngừa rủi ro. Quản lý nợ nước ngoài caanf chú ý: Thực hiện tốt chu trình vay nợ nước ngoài; Xác lập các chỉ tiêu cơ bản về khả năng hấp thụ vốn vay và khả năng trả nợ. Tổng số nước hội viên của IMF cho...

  ppt33p talaai411 15-03-2010 864 358   Download

 • “Giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam” hiện nay là một đề tài mang tính cấp thiết nhưng còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành đề tài, tôi đã gặp không ít khó khăn về mặt kiến thức và tài liệu. Tuy vậy, đề tài đã đạt một số kết quả có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Có được kết quả đó là nhờ vào sự động viên, giúp đỡ to lớn của gia đình, thầy cô và bạn bè....

  doc121p dinhthao00 14-06-2011 238 79   Download

 • Tài liệu tham khảo Biểu mẫu hành chính quản lý ngoại hối đối với việc vay trung, dài hạn nước ngoài của các ngân hàng thương mại là doanh nghiệp nhà nước Thông tư số 18/2011/TT-NHNN ngày 23 tháng 8 năm 2011

  pdf4p hayateuw125 07-10-2011 107 17   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ tài chính thuộc Lĩnh vực thống kê: Quản lý vay nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước của Chính phủ, nợ của khu vực công, nợ quốc gia và nguồn viện trợ quốc tế

  pdf7p zahu1234 16-09-2010 69 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'xác nhận đăng ký thay đổi vay, trả nợ nước ngoài đối với khoản vay trung, dài hạn của doanh nghiệp nhà nước hoặc khoản vay của doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước có giá trị trên 10 triệu đô la mỹ', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p quadau_haudau 28-01-2011 85 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'xác nhận đăng ký vay, trả nợ nước ngoài đối với khoản vay trung, dài hạn của doanh nghiệp nhà nước hoặc khoản vay của doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước có giá trị trên 10 triệu đô la mỹ', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p quadau_haudau 28-01-2011 88 2   Download

 • Các xung đột pháp luật về con nuôi có yếu tố nước ngoài bắt nguồn từ sự khác biệt trong những quan niệm cơ bản về chế định. Thực vậy, trong khi ở một số nước, vấn đề con nuôi không được quy định trong pháp luật thì ở một số nước khác, ví dụ các nước theo pháp luật Hồi giáo truyền thống, vấn đề con nuôi bị nghiêm cấm tuyệt đối.

  pdf10p nguaconbaynhay2 04-01-2020 18 0   Download

 • Công văn số 4744/TCT-CS năm 2019 về thuế nhà thầu và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản nợ vay nước ngoài được bên nước nước ngoài xóa nợ vay cả gốc và lãi vay do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p lanqiren 28-05-2020 6 0   Download

 • Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 1/1/2018. Tuy nhiên, việc thực thi điều khoản này gặp nhiều khó khăn trên thực tế. Một trong các nguyên nhân là thiếu quy định rõ ràng về tiêu chí để xác định đối tượng này. Do vậy, bài viết sẽ tập trung phân tích để đưa ra những kiến giải pháp lý nhằm xác định khái niệm “lao động nước ngoài” dưới góc độ của Luật Bảo hiểm xã hội.

  pdf8p viankanra2711 11-09-2020 17 2   Download

 • FII (Foreign Indirect Investment) là các khoản vốn đầu tư nước ngoài thực hiện qua định chế tài chính trung gian như các quỹ đầu tư, đầu tư trực tiếp vào cổ phần,các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán (còn gọi là đầu tư Porfolio). Khi thực hiện đầu tư gián tiếp,các nhà đầu tư nước ngoài không quan tâm đến quá trình sản xuất và kinh doanh thực tế mà chỉ quan tâm đến lợi tức (với một mức rủi ro nhất định) hoặc sự an toàn của những chứng khoán mà họ đầu tư vào (với một mức lợi tức nhất định)....

  doc29p thuylinh_ntl 18-10-2011 753 253   Download

 • Dù không được thừa nhận chính thức, nhưng giao dịch của nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài đôi lúc được xem là “hàn thử biểu” của thị trường chứng khoán. Vậy họ đã mua bán ra sao? Không chọn cổ phiếu giá cao hoặc tăng nóng Trong số 109 loại cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đang niêm yết tại HoSTC hiện đã có 10 loại cổ phiếu (tính đến ngày 10/7/2007) là AGF, BT6,TYA, STB, CII, GLI, GMD, IFS, REE và SAM đã hết room (tỷ lệ được phép sở hữu dành cho NĐT nước ngoài - 30% đối với ngành ngân hàng và 49% còn lại đối...

  doc3p nghiemvanhaicg 04-12-2009 124 26   Download

 • Quyết định số 233/1999/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế bảo lãnh của Chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf14p lawdn11 31-10-2009 85 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khoản vay nước ngoài
p_strCode=khoanvaynuocngoai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2