Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Khung giá tiêu thụ nước sạch

Xem 1-20 trên 20 kết quả Khung giá tiêu thụ nước sạch
 • Trong quá trình thực hiện, khung giá đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể ở nước ta còn có nhiều hạn chế, bất cập dẫn đến nhiều tiêu cực, nhất là làm giảm nguồn thu ngân sách từ đất. Bài viết "Khung giá đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể đối với nguồn thu ngân sách từ đất" luận giải những vấn đề cơ bản về khung giá đất, bảng giá đất và giá đất cụ thể; đồng thời đề xuất vài ý kiến về tiếp tục hoàn thiện chúng trong giai đoạn tới.

  pdf8p huyetthienthan 23-11-2021 21 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là luận văn này là tiến hành phân tích tính khả thi về mặt kinh tế và tài chính của dự án sân bay Long Thành dựa trên khung phân tích lợi ích và chi phí. Trước hết, việc quyết định thực hiện dự án phải được căn cứ vào tính khả thi về mặt kinh tế. Kể cả khi dự án khả thi về mặt kinh tế mà không khả thi về mặt tài chính thì Nhà nước sẽ đóng vai trò quan trọng để dự án được tài trợ đầu tư và hoạt động.

  pdf108p ganuongmuoimatong 12-08-2021 51 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là phân tích và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến việc lựa chọn địa điểm đầu tư của doanh nghiệp FDI theo tỉnh/thành phố ở Việt Nam; đưa ra các hàm ý cho Nhà nước dựa trên tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn địa điểm đầu tư của doanh nghiệp FDI theo tỉnh/thành phố, để thiết kế được khung chính sách để thu hút FDI vào Việt Nam nói chung và vào những tỉnh/thành phố và khu vực mục tiêu.

  doc30p acacia2510 11-05-2021 30 4   Download

 • Thông tư này quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước để điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất. Thông tư này áp dụng đối với: Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường để đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất. Đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ phù hợp, đáp ứng yêu cầu cung ứng dịch vụ điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất.

  doc11p yilinglaozu 10-01-2020 33 1   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TỈNH NAM ĐỊNH Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc . ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­. Số:  08/2019/QĐ­UBND Nam Định, ngày 20 tháng 03 năm 2019 . .. QUYẾT ĐỊNH.. QUY ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH DO CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH VẬT . LIỆU ­ XÂY DỰNG TUẤN ANH SẢN XUẤT.. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH..Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;..

  doc2p thuyanlac000 04-11-2019 67 0   Download

 • Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu làm rõ nội dung, vai trò về bảo hiểm y tế đối với nông dân; Xây dựng khung lý thuyết về mối quan hệ giữa Chính sách BHYT của Nhà nước, chất lượng của các hoạt động điều trị bệnh khi sử dụng thẻ BHYT, thu nhập và nhận thức của nông dân về ích lợi khi tham gia BHYT, tổ chức và năng lực quản lý của tổ chức BHYT với sự tham gia của nông dân vào hệ thống BHYT;

  pdf0p sohucninh321 09-07-2019 98 7   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là làm rõ cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn của QLNN về thu PLPHH tại các cảng biển ở nước ta hiện nay dưới góc nhìn quản lý kinh tế. Lấy cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn đó làm khung phân tích, khảo sát, đánh giá thực trạng QLNN về thu PLPHH của Việt Nam qua một số nội dung và tiêu chí nhằm tìm ra các thành công, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế đó.

  pdf216p sohucninh321 09-07-2019 68 8   Download

 • Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới gần đây bắt đầu từ năm 2008 và 2009 đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế VN bởi hiện nay chúng ta đã gia nhập WTO, hòa nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Trong suốt một thời gian dài, các doanh nghiệp VN dường như chỉ mải mê với thị trường xuất khẩu mà quên mất thị trường nội địa. Chính vì vậy, khi nền kinh tế thế giới biến động, các doanh nghiệp VN đã phải loay hoay để tìm đầu ra cho sản phẩm của mình.

  pdf7p caplock2711 21-02-2019 38 2   Download

 • Bản tóm tắt luận án đã tổng hợp hệ thống hóa và làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, xây dựng khung nghiên cứu và nêu bật được nội dung chính của các chính sách thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và từ đó đề xuất các chính sách thu hút phù hợp hơn. Đi sâu phân tích, đánh giá những thuận lợi; khó khăn của doanh nghiệp FDI và các đề xuất của doanh nghiệp đối với các cơ quan liên quan thông qua việc khảo sát doanh nghiệp. Dựa trên cơ sở thực tế tại địa phương.

  pdf27p dtphuongg 03-09-2018 113 13   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định khả năng áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên mặt hàng nước giải khát không cồn tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng dựa trên khung phân tích kinh tế học về thuế được Stiglitz (1986) đề xuất. Kết quả nghiên cứu cho thấy mặt hàng nước giải khát có cầu co giãn mạnh theo giá, và không phải là mặt hàng xa xỉ.

  pdf10p advanger1 06-05-2018 54 7   Download

 • Mục tiêu cụ thể: (1) Làm sáng tỏ quan niệm, bản chất, vai trò phát triển làng nghề và chính sách nhà nước đối với làng nghề thủ công mỹ nghệ, tạo khung lý thuyết cho luận án; (2) Đánh giá thực trạng chính sách nhà nước về phát triển làng nghề thủ công mỹ nghệ Việt Nam, qua đó rút ra những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của chúng; (3) Đề xuất quan điểm, giải pháp hoàn thiện chính sách phát triển làng nghề thủ công mỹ nghệ Việt Nam.

  pdf24p change05 14-06-2016 92 8   Download

 • Theo đánh giá của ngân hàng thế giới, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2013 chỉ ước đạt 6.3%, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, các nguồn vốn đầu tư vào Việt Nam giảm mạnh. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu sự ảnh hưởng của vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tới tổng sản phẩm trong nước (GDP).

  pdf9p chaen_12 10-12-2013 123 10   Download

 • Thế giới trong những năm gần đây có nhiều biến động, đặc biệt nạn khủng bố, ảnh hưởng rất lớn đến dòng khách du lịch vào Việt Nam. Du lịch Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thử thách mới, cần có những chính sách và chiến lược cụ thể để tận dụng những tiềm năng và lợi thế nhằm mang lại lợi ích lớn cho đất nước. Trong những yếu tố cần tập trung nhiều chính sách chiến thuật như nội dung chương trình du lịch, giá cả, doanh số,… khách du lịch là đối tượng...

  pdf71p chupchup1122 22-03-2013 124 27   Download

 • Đất nước sau 15 năm đổi mới. Nền kinh tế nước ta để thoát ra khỏi khủng hoảng và đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế, chính trị và trên các lĩnh vực khác. Nó đánh giá đúng đắn đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Để đảm bảo thắng lợi cho sự nghiệp đổi mới kinh tế xã hội của đất nước. Ngày 17/9/2001. Thủ tướng Chính phủ đề ra Quyết định cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 nhằm huyện với yêu cầu quản lý nền kinh tế...

  pdf22p paradise_12 04-01-2013 399 76   Download

 • GDP của Việt Nam tăng trưởng tương đối cao khoảng 7%/năm, mặc dù năm 2008 xảy ra khủng hoảng toàn cầu nhưng vẫn giữ mức tăng trưởng trên 5%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2009 đạt 1083 USD. Mỗi quyết định mở rộng quy mô, tiêu thụ, giá cả của doanh nghiệp trong ngành sản xuất xe máy đều bị chi phối bởi chính sách của các cơ quan quản lý nhà nước. Honda Việt Nam được thừa hưởng công nghệ của Honda Nhật Bản nên đáp ứng được những tiêu chí và luật sở hữu trí tuệ, luật bản quyền...

  ppt70p peheo_2 31-07-2012 639 207   Download

 • THÔNG TƯ VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT

  pdf2p hoacuc_tim 18-07-2012 122 8   Download

 • Nước ta đang bước sang nền kinh tế thị trường mà trong nền kinh tế thị trường hiện nay , các hiện tượng và quá trình kinh tế làm nảy sinh ra các hiện tượng và quá trình tài chính .Nhưng chính các vấn đề tài chính lại tác động trực tiếp đến các vấn đề kinh tế với sản xuất .Trong điều kiện quốc tế hoá đời sống kinh tế ,các vấn đề tài chính của một nước hay một khu vực xảy ra khủng hoảng không chỉ tác động đến nền kinh tế ấy mà còn tác động...

  pdf11p kemoc4 06-06-2011 277 96   Download

 • Quyết định số 38/2005/QĐ-BTC về khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

  pdf2p duongyenngoc 23-10-2009 107 3   Download

 • Thông tư 100/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

  pdf2p lythong 18-08-2009 197 24   Download

 • Quyết định 38/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

  doc2p dembuonngu 16-08-2009 78 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khung giá tiêu thụ nước sạch
p_strCode=khunggiatieuthunuocsach

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2