intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiểm định phương sai

Xem 1-20 trên 312 kết quả Kiểm định phương sai
 • "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê kế toán – Bài 7: Kiểm định giả thuyết thống kê" với các nội dung lý thuyết cơ bản về kiểm định; thủ tục thực hiện bài toán kiểm định; kiểm định giá trị trung bình của tổng thể phân phối chuẩn; kiểm định phương sai của tổng thể phân phối chuẩn; kiểm định tỷ lệ tổng thể.

  pdf15p chauchaungayxua9 25-11-2020 17 0   Download

 • Bài giảng Xác suất thống kê - Chương 6: Kiểm định giả thiết thống kê nhằm trình bày về kiểm định giá trị trung bình, kiểm định tỷ lệ, các thống kê từ một mẫu để khẳng định hay bác bỏ một giả thiết nào đó nói về tổng thể được gọi là kiểm định giả thiết thống kê.

  pdf19p small_12 11-06-2014 393 70   Download

 • Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 8 do Phạm Trí Cao biên soạn trình bày các nội dung sau: Hậu quả của phương sai thay đổi đối với OLS, thống kê suy diễn cải thiện khi có phương sai thay đổi, kiểm định phương sai thay đổi,...

  pdf14p kyniemchieumua_09 20-12-2017 87 9   Download

 • Kiểm định giả thuyết thống kê (statistical hypothesis test) là phương pháp ra quyết định sử dụng dữ liệu, hoặc từ thí nghiệm hoặc từ nghiên cứu quan sát (observational study)(không có kiểm soát). Trong thống kê (statistics), một kết quả được gọi là đủ độ tin cậy mang tính thống kê

  pdf8p bk224k57 18-12-2013 82 8   Download

 • Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 7: Kiểm định tham số" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, kiểm định trung bình, kiểm định tỷ lệ, kiểm định phương sai, kiểm định 2 trung bình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p tieu_vu09 18-04-2018 41 8   Download

 • Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các kết quả của việc bỏ qua phương sai của sai số thay đổi, kiểm định phương sai của sai số thay đổi, các thủ tục ước lượng, ứng dụng: một mô hình của chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe ở Mỹ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p nomoney7 04-03-2017 41 5   Download

 • Bài giảng "Thống kê trong kinh doanh và kinh tế - Chương 4: Kiểm định tham số" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, kiểm định phương sai, kiểm định trung bình, kiểm định tỷ lệ, kiểm định 2 phương sai, kiểm định 2 trung bình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p tieu_vu09 18-04-2018 32 4   Download

 • Tài liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định phương sai, kiểm định hiệu quả, so sánh tỉ lệ, hồi quy tuyến tính,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf3p hpnguyen15 20-06-2018 32 1   Download

 • Bài giảng "Nguyên lý thống kê - Chương 7: Kiểm định tham số" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, kiểm định trung bình, kiểm định phương sai, kiểm định 2 phương sai, ước lượng 2 trung bình, kiểm định 2 tỷ lệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p tieu_vu08 01-05-2018 2 0   Download

 • Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 8: Phương sai thay đổi" trình bày: Hậu quả của phương sai thay đổi đối với OLS, thống kê suy diễn cải thiện khi có phương sai thay đổi, kiểm định phương sai thay đổi, ước lượng bình phương nhỏ nhất có trọng số(WLS),... Mời các bạ cùng tham khảo.

  pdf14p koxih_kothogmih10 26-10-2020 12 0   Download

 • "Bài giảng Kinh tế lượng 1 - Bài 6: Đánh giá các khuyết tật" với các kiến thức tiêu chí đánh giá; kiểm định dạng hàm sai – kỳ vọng sai số khác 0; kiểm định phương sai sai số thay đổi; kiểm định tính phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên.

  pdf41p nguathienthan9 08-12-2020 16 0   Download

 • Phân tích phương sai thực chất là phân tích so sánh trung bình tổng thể áp dụng cho. Nhưng áp dụng cho nhiều hơn 2 tổng thể mẫu. Ví dụ: So sánh điểm trung bình theo số giờ đầu tư tự học của sinh viên. Trong đó, điểm là biến định lượng, giờ tự học là biến định tính có 3 option (1: dưới 9giờ/tuần, 2: từ 9-18 giờ/tuần, 3: trên 18 giờ/tuần) Phân tích phương sai 1 yếu tố Là phân tích ảnh hưởng của một biến nguyên nhân (biến định tính) đến 1 biến kết quả (biến định lượng)....

  pdf7p tom0505 17-08-2010 1125 213   Download

 • Khi gia thuyết về phương sai không thay đổi của mô hình hồi quy tuyến tính bị vi phạm dẫn đến hiện tượng phương sai thay đổi.Hay mô hình bị HET (HETEROSKEDASTICITY). Lý do phương sai thay đổi là do bản chất của mối quan hệ kinh tế, do kỹ thuật thu thập, xử lý số liệu được cải tiến thì sai số có xu hướng giảm dần, do việc tích luỹ kinh nghiệm từ quá khứ.

  ppt16p vutrungtam 12-06-2009 962 194   Download

 • Kiểm định giả thiết là một bài toán quan trọng trong đời sống cũng như trong thống kê, kiểm toán. Ta thường gặp 1 cặp giả thiết đối nghịch nhau, bằng khả năng của mình, ta phải xác định xem giả thiết nào đúng. - Giả thiết thống kê là các giả thiết về trung bình (μ), phương sai mẫu (σ2), tỉ lệ

  pdf7p ntgioi1204 16-10-2009 359 109   Download

 • Kinh tế lượng là việc áp dụng các kĩ thuật thống kê vào việc đánh giá, kiểm định các lý thuyết kinh tế (theo businessdictionary.com). thống kê và toán học trong lĩnh vực kinh tế nhằm kiểm định, đo lường các lý thuyết kinh tế và các giải pháp kinh tế (theo pitmaster.com). Kinh tế lượng là bao gồm xây dựng các mô hình toán mô tả các mối quan hệ kinh tế, kiểm định sự phù hợp của các giả thuyết và ước lượng các hệ số nhằm lượng hóa các tác động của các biến độc lập (theo Dictionary of...

  doc23p ngocnuhy 27-10-2011 370 109   Download

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 6 - Kiểm định giả thiết thống kê có nội dung trình bày các vấn đề: Bài toán kiểm định giả thuyết về tham số, kiểm định giả thuyết về kỳ vọng, kiểm định giả thuyết về tỷ lệ, kiểm định giả thuyết về phương sai.

  pdf7p hoa_loaken91 30-05-2014 777 108   Download

 • Chương 6. Phân tích dữ liệu định lượng – phân tích phương sai (ANOVA): Khi sử dụng kiểm định t đối với hai mẫu độc lập, trường hợp biến phân lọai có 3 nhóm, chúng ta có thể thực hiện 3 cặp so sánh (1-2,1-3,2-3). Nếu biến phân loại có 4 nhóm, chúng ta có thể phải thực hiện 6 cặp so sánh (1-2,1-3,1-4,2-3,2-4,3-4).

  ppt5p ktouch_12 20-06-2013 619 98   Download

 • Kiểm định white do eview thực hiện dựa trên hồi quy bình phương phần dư (kí hiệu là RESID) theo bậc nhất và bậc hai của biến độc lập.Kiểm định white là mô hình tổng quát về sự thuần nhất của phương sai.

  doc9p hacbang2012 20-03-2011 976 92   Download

 • Chương 4 Kiểm định trung bình nói đến việc kiểm định trung bình của tổng thể trong trường hợp mẫu lớn và mẫu nhỏ, với điều kiện đã biết hoặc chưa biết phương sai tổng thể, để tiến hành kiểm định thống kê cho một giả thuyết nào đó, cần thiết phải đưa ra những giả định nào đó về dữ liệu quan sát.

  pdf16p small_12 10-06-2014 774 68   Download

 • Mục tiêu của phân tích phương sai là so sánh trung bình của nhiều nhóm (tổng thể) dựa trên các số trung bình của các mẫu quan sát từ các nhóm này và thông qua kiểm định giả thuyết để kết luận về sự bằng nhau của các số trung bình này. Để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo bài giảng Bài 5: Phân tích phương sai (anova) sau đây.

  ppt40p cocacola_10 07-12-2015 445 67   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kiểm định phương sai
p_strCode=kiemdinhphuongsai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2