Kiểm soát giết mổ

Xem 1-20 trên 23 kết quả Kiểm soát giết mổ
 • 1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Hiện nay tình trạng giết mổ gia súc, gia cầm thủ công tự phát đang xảy ra ở rất nhiều nơi. Với số lượng điểm giết mổ nhỏ lẻ nhiều và phân bố rải rác khắp các khu dân cư đặc biệt là ở khu vực ven đô và vùng nông thôn làm cho lực lượng cán bộ thú y gặp nhiều khó khăn khi thực hiện kiểm soát giết mổ. Đặc biệt là những nơi đông dân cư, nhu cầu thực phẩm cao đòi hỏi nguồn cung cấp nhiều và rẻ. Bên cạnh đó...

  doc27p thuongnguyenevi 28-03-2013 171 70   Download

 • Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 33 /2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  doc20p hovantoai 11-03-2013 112 16   Download

 • Pháp lệnh của ủy ban thường vụ quốc hội về thú y quy định về phòng bệnh, chữa bệnh cho động vật, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; hành nghề thú y.

  pdf20p abcdef_42 01-11-2011 51 7   Download

 • Pháp lệnh thú y của Ủy Ban thường vụ Quốc hội số 18/2004/PLUBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 về thú y; pháp lệnh này quy định về phòng bệnh, chữa bệnh cho động vật, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; hành nghề thú y. 

   

  pdf36p cobetocxul9 31-08-2015 20 3   Download

 • Trước nhu cầu đòi hỏi của xã hội, nhiều lò mổ nhỏ và trung bình mới phát sinh mà vấn đề môi trường không được kiểm soát và xử lý đúng đắn đã gây ô nhiễm nghiêm trọng cho các thành phần môi trường không khí, đất, và vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, các lò mổ cần được quản lý và giảm thiểu ô nhiễm môi trường của các lò giết mổ là vô cùng to lớn, việc xử lý tốn kém, phức tạp và lâu dài. ...

  pdf171p peheo_3 18-08-2012 535 234   Download

 • Ô nhiễm môi trường đã và đang trở thành vấn đề nóng bỏng, luôn được đề cập đến như một phần tất yếu trong các kỳ họp của cấp chính phủ không những ở Việt Nam mà trong cả thế giới. Mức độ ô nhiễm luôn được quan trắc thu thập kiểm soát hàng năm, sự ô nhiễm trầm trọng ảnh hưởng lớn đến môi trường sống, sức khỏe của...

  pdf107p peheo_3 18-08-2012 205 103   Download

 • Các xí nghiệp (lò) giết mổ, chế biến gia súc gia cầm chịu ảnh hưởng rất lớn của điều kiện bên ngoài như việc xây dựng, trang thiết bị, môi trường .... Thật vậy, nếu xây dựng không đúng yêu cầu kỹ thuật, thiết bị thô sơ sẽ gieo rắc mầm bệnh

  pdf7p samsara69 07-05-2011 92 32   Download

 • A. Kỹ thuật giết mổ I/ Yêu cầu; - Tránh làm gia súc sợ hãi - Chọn phương pháp đơn giản nhất, vệ sinh nhất - Bảo đảm an toàn cho người sản xuất - Phóng tiết máu ra hoàn toàn

  pdf17p samsara69 07-05-2011 66 19   Download

 • "Luật số 79/2015/QH13 - Luật thú y" căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội ngủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Luật thú y quy định về phòng bệnh, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế biến động, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y; hành nghề thú y. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf72p tsmttc_010 26-08-2015 33 6   Download

 • Pháp lệnh này quy định về phòng bệnh, chữa bệnh cho động vật, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; hành nghề thú y

  doc33p meomeo 13-05-2009 572 93   Download

 • Chương 4: Nguyên tắc vệ sinh đối với lò mổ gia súc Các xí nghiệp (lò) giết mổ, chế biến gia súc gia cầm chịu ảnh hưởng rất lớn của điều kiện bên ngoài như việc xây dựng, trang thiết bị, môi trường .... Thật vậy, nếu xây dựng không đúng yêu cầu kỹ thuật, thiết bị thô sơ sẽ gieo rắc mầm bệnh

  pdf7p samsara246 28-05-2011 75 41   Download

 • Chương 7: Khám thịt Kỹ thuật giết mổ Yêu cầu - Tránh làm gia súc sợ hãi -Chọn phương pháp đơn giản nhất, vệ sinh nhất - Bảo đảm an toàn cho người sản xuất -Phóng tiết máu ra hoàn toàn - Hợp với yêu cầu vệ sinh

  pdf17p samsara246 28-05-2011 73 24   Download

 • Quyết định số 48/2005/QĐ-BNN về việc quy định mẫu dấu kiểm soát giết mổ, tem kiểm tra vệ sinh thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf24p lawttyt5 30-11-2009 96 12   Download

 • Chỉ thị số 07/2001/CT-UB về việc thực hiện tốt tiêm phòng dịch cho đàn gia súc gia cầm đặc biệt là bệnh Lở mồm long móng, công tác Kiểm dịch động vật, Kiểm soát giết mổ, Kiểm tra thú y trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

  pdf2p lawttyt9 30-11-2009 47 4   Download

 • Quyết định số 101/2000/QĐ-BNN-TY về việc ban hành Quy định về sắc phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật, thẻ kiểm tra vệ sinh thú y và chế độ cấp phát, sử dụng đối với bác sĩ kỹ thuật viên thú y làm công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thon ban hành

  pdf6p lawbmhc10 24-11-2009 60 3   Download

 • Chỉ thị số 403-TTg về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm nguồn gốc động vật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawttyt11 30-11-2009 64 3   Download

 • Công điện số 18 BNN/CĐ về việc kiểm soát giết mổ và buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điện

  pdf2p tadinhphong 23-10-2009 49 2   Download

 • Chỉ thị số 06/2003/CT-UB về việc tăng cường công tác: phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đối với gia súc, gia cầm và tiêm phòng bệnh lở mồm, long móng gia súc trên địa bàn Thành phố Hà Nội - năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

  pdf2p lawttyt7 30-11-2009 45 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT GIẾT MỔ GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

  pdf3p coolandclean 23-05-2012 26 1   Download

 • Phần 2 Sổ tay thực hành sản xuất tốt (GMPs) trong giết mổ, kinh doanh thịt lợn. Nội dung sẽ tập trung vào phân tích nhận diện mối nguy từ đó đề ra các biện pháp kiểm soát, loại trừ hoặc giảm thiểu mối nguy đến mức chấp nhận được của từng công đoạn giết mổ, pha lóc, đóng gói, vận chuyển và kinh doanh.

  pdf64p minhmuimui 19-09-2014 60 29   Download

Đồng bộ tài khoản