intTypePromotion=4
ADSENSE

Kinh doanh bảo hiểm hỏa hiểm

Xem 1-20 trên 284 kết quả Kinh doanh bảo hiểm hỏa hiểm
 • Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển Việt Nam sau khi gia nhập WTO nhằm làm rõ cơ sở lý luận liên quan đến dịch vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển, đưa ra thực trạng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển tại Việt Nam, đánh giá thực trạng phát triển của dịch vụ Việt Nam trong những năm gần đây, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội thách thức đối với dịch vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển tại Việt Nam khi hội nhập WTO và ...

  pdf96p pink_12 28-05-2014 137 37   Download

 • Sau khi học xong phần tái bảo hiểm sinh viên có thể giải thích bản chất của tái bảo hiểm; Nhận dạng và sử dụng chính xác thuật ngữ tái bảo hiểm; Định hình các nguyên tắc pháp lý chi phối tái bảo hiểm; Hiểu các quan hệ trong hợp đồng tái bảo hiểm; Xác định và giải thích những lợi ích khác nhau của tái bảo hiểm; Giải thích được tái bảo hiểm hoạt động như một nguồn vốn thay thế trong việc tính toán biên độ thanh toán như thế nào; Hiểu được các nguyên tắc của rủi ro về thảm họa.

  pdf63p bad_12 03-07-2014 139 22   Download

 • luật kinh doanh bảo hiểm số 24 - 2000 Luật Của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 về kinh doanh bảo hiểm Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm; góp phần thúc đẩy và duy trì sự phát triển bền vững của nền kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm;...

  pdf41p lavie1 22-06-2011 143 47   Download

 • Chương 4 Bảo hiểm tài sản của bài giảng Bảo hiểm đại cương nghiên cứu về lý thuyết bảo hiểm tài sản và một số nghiệp vụ bảo hiểm tài sản tại Việt Nam như bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển.

  pdf51p xuanlan_12 24-04-2014 201 34   Download

 • Chương 1 lí luận chung về bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển, chương 2 thực trạng kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại PJICO, chương 3 một số giải pháp để phát triển nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại PJICO là những nội dung chính trong 3 chương của chuyên đề tốt nghiệp "Thực trạng kinh doanh bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex". Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc107p clackpy 13-11-2015 156 31   Download

 • Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường; tìm hiểu thực trạng năng lực cạnh tranh của Trung tâm Đào tạo nghề GTVT Quảng Nam; đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Trung tâm Đào tạo nghề GTVT Quảng Nam, giúp Trung tâm đứng vững trong tốp đầu của các cơ sở đào tạo nghề lái xe trong toàn tỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc36p dhb1201 28-03-2017 55 16   Download

 • "Luận văn: Marketing trong bảo hiểm nhân thọ" với mục tiêu hệ thống hoá cơ sở lý thuyết về dịch vụ và marketing dịch vụ nói chung. Từ đó đưa ra những lý luận tổng quan marketing bảo hiểm nhân thọ. Phân tích môi trường kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Việt nam, đánh giá thực trạng của việc thực hiện dịch vụ bảo hiểm nhân thọ của các hãng bảo hiểm nhân thọ trên thị trường Việt Nam.

  pdf101p one_12 10-01-2014 524 150   Download

 • Trong những năm qua, thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nước ta đã có sự biến đổi sâu sắc và mạnh mẽ. Cùng với sự đi lên của nền kinh tế Việt Nam, hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng phát triển hết sức sôi động. Thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay đã xuất hiện nhiều nghiệp vụ bảo hiểm mới nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tham gia bảo hiểm....

  doc52p chinhdt 31-03-2010 196 60   Download

 • Rủi ro là một sự kiện khách quan không lường trước được và khi xảy ra gây nên hậu quả xấu về tài chính. Rủi ro bao gồm hai yếu tố chính: Nguy cơ và hiểm hoạ Các loại rủi ro detail. “Tổn thất là sự hư hại hoặc mất mát giá trị của đối tượng bảo hiểm là tài sản khi gặp rủi ro”.

  pdf47p lavie0 19-07-2011 165 40   Download

 • Chính sách bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của các quốc gia trên thế giới. ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm tới lĩnh vực an sinh xã hội nói chung và lĩnh vực bảo hiểm xã hội nói riêng. Các chính sách bảo hiểm xã hội luôn được đổi mới, phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần đảm bảo đời sống của người lao động, ổn định xã hội, thúc đẩy...

  pdf68p vaio1111 31-08-2012 120 34   Download

 • Luận văn thạc sỹ kinh tế: Bảo hiểm họat động xuất nhập khẩu hàng hóa bằng các công cụ phái sinh của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay trình bày tổng quan công cụ phái sinh, thực trạng bảo hiểm họat động xuất nhập khẩu hàng hóa bằng công cụ phái sinh của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, các giải pháp ứng dụng và phát triển bảo hiểm hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa bằng công cụ phái sinh của doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf90p fast_12 23-06-2014 126 31   Download

 • Tiểu luận: Các loại bảo hiểm trong thanh toán quốc tế nhằm trình bày về bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển, bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển đường hàng không và đường bộ, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu.

  pdf41p bad_12 04-07-2014 127 22   Download

 • Bài giảng "Vận tải - Bảo hiểm - Chương 3: Vận tải hàng không trong kinh doanh quốc tế" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể trình bày được vai trò và đặc điểm của vận tải hàng không, mô tả được cơ sở vật chất - kỹ thuật của vận tải hàng không, diễn đạt được quy trình giao nhận hàng hóa trong vận tải hàng không,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf85p doinhugiobay_01 09-11-2015 102 20   Download

 • Công văn 837/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hoá đơn đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm

  pdf1p missthuy85 15-08-2009 47 3   Download

 • Những năm gần đơy, cụng cuộc đổi mới của Chớnh phủ với việc chuyển nền kinh tế kế hoạch hoỏ tập trung sang cơ chế thị trường đú mở ra cơ hội kinh doanh, làm ăn lớn cho cỏc nhà đầu tư nước ngoài và gúp phần đẩy nhanh tiến trỡnh tư nhơn hoỏ tại Việt Nam. Một trong những vấn đề đang được cỏc doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế quan tơm là bảo hiểm núi chung và bảo hiểm tài sản núi riờng do vai trũ quan trọng của chỳng trong việc bảo toàn vốn, hỡnh...

  pdf46p maybay_thaboom 02-07-2010 181 80   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý thu BHXH tại Bảo hiểm xã hội thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa, đảm bảo tốt mục tiêu an sinh xã hội tại địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf119p bautroibinhyen4 27-11-2016 156 53   Download

 • Giá trị bảo hiểm là giá trị thực tế của lô hàng.Giá trị thực tế của lô hàng có thể là giá hàng hoá (giá FOB) cũng có thể bao gồm: giá hàng hoá, cước phí vận chuyển, phí bảo hiểm và các chi phí liên quan khác. Công thức xác định: V=C+I+F Trong đó: V- là giá trị bảo hiểm của hàng hoá C- là giá hàng tại cảng đi (giá FOB) I- là phí bảo hiểm F- là cước phí vận tải Ngoài ra để đảm bảo quyền lợi của mình, người được bảo hiểm có thể bảo...

  pdf13p lavie7 29-07-2011 79 19   Download

 • "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn tại công ty bảo hiểm Hà nội" gồm 3 phần chính như sau: khái quát chung về bảo hiểm hảo hoạn, tình hình hoạt động và 1 số giải pháp nhằm nâng cao nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn.

  pdf56p ttcao8 27-08-2011 86 8   Download

 • Thực tiễn triển khai nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới tại công ty Pjico cho thấy kinh doanh nghiệp vụ này không những đạt kết quả khá cao mà còn nâng cao được trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm hạn chế được tình hình tai nạn giao thông hiện nay, đóng góp chung vào sự bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn tồn tại hành vi trục lợi bảo hiểm. Hành vi này rất nguy hiểm đối với tất cả các Công ty bảo hiểm, bởi vì nó không chỉ...

  pdf76p trungtri 23-07-2009 2009 559   Download

 • Tóm tắt luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng nhằm hệ thống hóa và làm rõ các vấn đề lý luận liên quan đến việc đánh giá thành tích nhân viên trong các tổ chức đơn vị, phân tích và đánh giá công tác đánh giá thành tích nhân viên tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng, đề ra giải pháp đề hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng.

  pdf26p ctrl_12 10-07-2013 456 151   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1243 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Kinh doanh bảo hiểm hỏa hiểm
p_strCode=kinhdoanhbaohiemhoahiem

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2