intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh phí trích nộp cấp trên

Xem 1-6 trên 6 kết quả Kinh phí trích nộp cấp trên
 • Công văn 4433/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc hạch toán kinh phí trích nộp cấp trên

  pdf1p kevintu 14-08-2009 104 4   Download

 • Đơn vị báo cáo... Mẫu số B 13 - H BÁO CÁO THU CHI VỀ PHÍ HÀNG DỰ TRỮ VÀ TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI CHÊNH LỆCH THU CHI Năm :................... S T T Chỉ tiêu Mã số Tổng số Trong đó Phí mua Phí bán Tổng số TX 1 1 2 3 4 5 6 7 2 I. Thực hiện Phí được hưởng theo định mức Chi thực tế về phí Chênh lệch phí định mức và thực tế II. Phân phối Nộp cấp trên Bổ sung nguồn kinh phí Trích lập quỹ cơ quan Chênh lệch thu chi chưa phân phối Người...

  pdf1p vantrungtran 02-02-2010 179 10   Download

 • 2.3 Phương pháp hạch toán Sơ đồ hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lương TK 334 TK 338 TK 622,627,641,642 Trích trợ cấp bảo hiểm phải trả cho người LĐ TK 111,112 Nộp BHXH cho cấp trên Mua BHYT cho người LĐ Trich BHXH, BHYT, KPCĐ Tính vào chi phí sản xuất (19%) TK 334 Khấu trừ lương tiền nộp hộ BHXH, BHYT cho người LĐ (6%) TK 111,112 Nhận kinh phí do cơ quan BHXH cấp để trả trợ cấp BHXH V. Hạch toán trích trước tiền lương nghỉ phép của CNSX Đối với những doanh nghiệp sản xuất, để đảm bảo ổn định của giá thành...

  pdf8p caott10 28-07-2011 139 54   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 56/2007/TT-BTC NGÀY 08/6/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, CẤP PHÁT TRANG PHỤC; TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ ĐƯỢC TRÍCH 2% TRÊN SỐ TIỀN THỰC NỘP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC PHÁT HIỆN

  pdf3p buomgiay 09-12-2011 56 4   Download

 • Thông tư 56/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục; trích lập và sử dụng nguồn kinh phí được trích 2% trên số tiền thực nộp vào Ngân sách nhà nước do Kiểm toán nhà nước phát hiện

  doc5p quangminh 14-08-2009 126 3   Download

 • Thông tư số 56/2007/TT-BTC về hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục; trích lập và sử dụng nguồn kinh phí được trích 2% trên số tiền thực nộp vào Ngân sách nhà nước do Kiểm toán nhà nước phát hiện do Bộ Tài Chính ban hành

  pdf5p lawktkt1 25-10-2009 68 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh phí trích nộp cấp trên
p_strCode=kinhphitrichnopcaptren

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2