Kinh tế doanh ngiệp

Xem 1-20 trên 33 kết quả Kinh tế doanh ngiệp
 • Sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường phụ thuộc vào nhiều yếu tố như môi trường kinh doanh, trình độ quản lý của các doanh nghiệp, đặc biệt là trình độ quản lý tài chính. Quản lý tài chính và hạch toán luôn luôn giữ một vị trí trọng yếu trong hoạt động quản lý của doanh nghiệp, nó quyết định tính độc lập, sự thành bại của doanh nghiệp trong quá trình tham gia vào lĩnh vực kinh doanh.

  pdf32p hotmoingay1 03-01-2013 101 22   Download

 • Đại hội đồng cổ đông là Cơ quan cao nhất có quyền thông qua phê chuẩn những thay đổi, bổ sung các điều luật của Công ty. Đại hội đồng Cổ đông bầu ra Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát để quản lý và giám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty.

  pdf74p fambun66 08-03-2013 150 48   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 6: Phân tích tình hình tài chính

  doc3p camchanhchua 29-09-2010 668 448   Download

 • Luận văn tốt nghiệp: Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế trình bày tổng quan doanh ngiệp vừa và nhỏ, thực trạng và khả năng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, bài học về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ từ các nước Đông Á cho Việt Nam.

  pdf91p fast_12 23-06-2014 61 22   Download

 • Đề tài nghiên cứu trình bày các nội dung: Sự cần thiết và những căn cứ xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng cho doanh ngiệp Việt Nam về hội nhập kinh tế quốc tế, đánh giá công tác đào tạo bồi dưỡng cho doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế thời gian qua,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

   

   

  pdf97p tsmttc_003 06-06-2015 30 10   Download

 • Khi nền kinh tế thị trường phát triển đến một trình độ nhất định doanh nghiệp cũng trở thành hàng hoá khi nhu cầu mua và bán và đầu tư rộng rãi trên thị trường thì hoạt động định giá trở nên sôi động và ngày càng được chú trọng trong cac cuộc cải cách doanh ngiệp nhà nước ,cổ phần hoá là giải pháp mang tính đột phá giải quyết vấn đề cơ bản là sở hữu doanh ngiệp .và do đó tạo ra môi trường động lực to lớn giúp cho doanh ngiệp nhà nước sau khi...

  pdf30p minhtam 15-07-2009 566 275   Download

 • Trong những năm trở lại đây nền kinh tế nước ta đó cú nhiều chuyển biến đáng kể, chuyển từ cơ chế hoá tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường, nền kinh tế mở đó tạo được rất nhiều cơ hội cho các doanh ngiệp. Và cũng đặt cỏc doanh nghiệp trong môi trương cạnh tranh gay gắt, bên cạnh đú là cỏc biến động khoa học, cụng nghệ, kinh tế, chớnh trị mang đến cho doanh nghiệp những cơ hội nhưng cũng nhiều rủi ro thách thức.

  pdf25p hotmoingay1 03-01-2013 59 15   Download

 • chú trọng trong cac cuộc cải cách doanh ngiệp nhà nước ,cổ phần hoá là giải pháp mang tính đột phá giải quyết vấn đề cơ bản là sở hữu doanh ngiệp .

  pdf29p tengteng5 22-11-2011 43 3   Download

 • Xét về mặt hình thức cổ phần hoá là việc nhà nước bán một phần hay toàn bộ giá trị cổ phần của mình trong xí ngiệp cho các đối tượng cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước hoặc cho cán bộ quản lý hay công nhân của xí nghiệp bằng đấu giá công khai hay thông qua thị trường chứng khoán để hình thành công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần

  pdf24p emilynguyen 08-07-2009 2032 770   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, doanh ngiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải không ngừng đổi mới,phát triển phù hợp với quy luật và phải thắng được trong cạnh tranh.

  doc90p nhaquantritaiba 14-06-2011 312 166   Download

 • Trong điều kiện nước ta hiện nay, kinh tế đối ngoại có vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Vì vậy Đảng và nhà nước luôn coi trọng lĩnh vực này và nhấn mạnh “nhiệm vụ ổn định và phát triển kinh tế cũng như sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công ngiệp hoá của nước ta tiến hành nhanh hay chậm, điều đó phụ thuộc một phần vào việc mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại”.

  doc105p tiennuhoiai 16-07-2010 259 141   Download

 • Hàng dệt may được coi là một trong những mũi nhọn xuất khẩu của Việt Nam, phát triển hàng dệt may là bước đi có tính chất chiến lược. Là một nước đang phát triển và đang trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế (WTO) những con đường mới đang được mở ra cho các doanh ngiệp xuất khẩu dệt may Việt Nam. Việc gia nhập WTO cũng làm cho hạn ngạch xuất khẩu dệt may đối với Việt Nam được xoá bỏ.

  pdf33p nhanma1311 28-12-2012 115 65   Download

 • Hàng dệt may là trong những mặt hàng chủ lực của Việt Nam. Trong hoạt động kinh doanh trong kinh tế thị trường luôn có những cơ hội và nguy cơ. Đặc biệt là trong hoạt động xuất khẩu. Làm thế nào để thành công trong kinh doanh hàng dệt may ở thị trường EU? Đó là một vấn đề mà các chủ thể kinh doanh hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường EU rất quan tâm. Bên cạnh đó, thị trường EU có những rào cản gì mà các doanh ngiệp Việt Nam cần vượt qua để thâm...

  pdf37p thuytienvang_1 31-10-2012 147 50   Download

 • Ngày nay, với sự phát tiển không ngừng của khoa học kĩ thuật, đời sống của người dân ngày càng nâng cao. Do đó nhu cầu về các hàng hoá, dịch vụ có chất lượng, uy tín ngày càng cao. Trước thực tế, các doanh ngiệp muốn chiến thắng trong cạnh tranh phải tạo được niềm tin, uy tín với khách hàng, phải tạo được nhiều hơn giá trị trong sản phẩm của mình.

  pdf42p kemoc5 29-05-2011 87 38   Download

 • Nền kinh tế đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển cùng với lịch sử phát triển của xã hội loài người. Ngày nay, việc giao lưu buôn bán đã vượt ra khỏi biên giới của quốc gia, của khối, của châu lục, và mang tính toàn cầu sâu sắc. Marketing không phải chỉ là một công cụ giúp các doanh nghiệp bán các sản phẩm mà họ làm ra, mà marketing hiện đại còn là phương thức mà doanh ngiệp áp dụng để "tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và thoả mãn nhu cầu của họ".

  pdf35p konbetocroi 19-09-2012 131 38   Download

 • Nhiều doanh nghiệp phải chật vật tìm nguồn vốn để khởi sự kinh doanh. Có nhiều nguồn tài chính để xem xét, do đó, điều quan trọng là doanh ngiệp phải xem xét thấu đáo tất cả các phương án huy động vốn. Các doanh nghiệp cũng nên huy động từ nhiều nguồn khác nhau. Vốn cà các mô hình tăng trưởng Phân tích các nguồn tài trợ

  pdf48p yy8891 10-04-2011 97 19   Download

 • Kế toán – là một trong những chuyên ngành phức tạp nhất, cẩn thật nhất và thật sự là có khá nhiều người quan tâm đến chuyên ngành này Chế độ kế toán doanh ngjiệp được Bộ Tài Chính ban hành ngày 20/03/2006 và đựơc áp dụng trong các doanh nghiệp nhà nước từ năm 2006 đến nay Thực tế, khi tra cứu các tài khoản trong các ngiệp vụ thực tế, thì việc tra cứu khônh nhanh chóng vì không phải bất cứ kế toán viên nào cũng đủ tiền mua 02 quyến chế độ kế toán với t...

  pdf10p bichtram862 07-05-2011 80 19   Download

 • Trong quá tình hội nhập Kinh tế quốc tế, vấn đề nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh trạnh của doanh ngiệp nhà nước ( DNNN) được đặt ra hết sức cấp bách. Đảng ta cũng chỉ rõ “ Chính sách tài chính quốc gia hướng vào việc tạo ra vốn và sử dụng vốn có hiệu quả trong toàn xã hội, tăng nhanh sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân

  pdf54p tangtocmuathi 25-05-2013 54 15   Download

 • Khi tham gia xuất khẩu hàng hoá sang thị trường nước ngoài không những phải chịu sự cạnh tranh của các doanh nghiệp từ nhiều nơi khác mà còn phải chịu áp lực từ chính nước mình xuất khẩu hàng hoá sang lý do là nhiều khi các nước đó áp dụng các chính sách quy chế gây cản trở cho các doanh ngiệp xuất khẩu mục đích là để bảo hộ cho ngành sản xuất trong nước của họ.

  pdf10p ttcao1 05-08-2011 49 8   Download

 • Rủi ro là độ bất định mà các doanh nghiệp gặp phải trong quá tình kinh doanh của mình, nó có thể là nguy cơ gây tổn thất lớn cho doanh ngiệp tuỳ theo độ bất định của nó. rủi ro là điều mà không ai mong muốn cả, nó phát sinh một cách khách quan trong mọi hoàn cảnh và mọi trường hợp. quản lý rủi ro là mọi nỗ lực phát hiện và quản lý nguy cơ có thể gấy tác động lớn hoặc khiến các doanh nghiệp thất bại. quản lý rủi ro được coi là việc...

  pdf6p caott8 21-07-2011 25 4   Download

Đồng bộ tài khoản