intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh tế hội nhập

Xem 1-20 trên 9454 kết quả Kinh tế hội nhập
 • Bài viết Đóng góp của phụ nữ nông thôn vào phát triển kinh tế xã hội: Điển cứu tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, Việt Nam nghiên cứu nhằm lượng hóa mức độ đóng góp của phụ nữ vào phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Châu Phú - tỉnh An Giang. Sự đóng góp được đại diện bằng tổng thời gian tham gia các hoạt động kinh tế có thu nhập và các hoạt động không thu nhập, được qui đổi thành tiền.

  pdf15p vihennessey 26-09-2022 0 0   Download

 • "Giáo trình Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương thức xây dựng văn hóa doanh nghiệp thời kỳ hội nhập; Hệ thống các văn bản về văn hóa doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf88p viastonmartin 08-09-2022 4 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ theo hướng liên kết và hội nhập" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan tình hình nghiên cứu về phát triển du lịch theo hướng liên kết và hội nhập quốc tế; Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển du lịch theo hướng liên kết và hội nhập quốc tế; Thực trạng phát triển du lịch Phú Thọ theo hướng liên kết và hội nhập quốc tế; Giải pháp thúc đẩy sự phát triển du lịch Phú Thọ theo hướng liên kết và hội nhập quốc tế đến năm 2025.

  pdf179p vibentley 08-09-2022 4 3   Download

 • Giáo án môn Địa lí lớp 7 sách Kết nối tri thức: Bài 15 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh phân tích được một trong những vấn đề về dân cư, xã hội: vấn đề nhập cư và chủng tộc, vấn đề đô thị hóa ở Bắc Mỹ; phân tích được phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ; xác định được các luồng nhập cư vào Bắc Mỹ trên lược đồ; xác định được trên bản đồ một số trung tâm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ;...

  doc11p manhitieulinh 29-08-2022 5 1   Download

 • Giáo án môn Địa lí lớp 10 sách Cánh diều: Bài 18 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh trình bày được khái niệm và phân loại các nguồn lực, phân tích được vai trò của mỗi loại nguồn lực đối với phát triển kinh tế; phân tích được sơ đồ nguồn lực;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p gianghavan18 18-08-2022 2 0   Download

 • Bài viết Những yếu tố dẫn đến thay đổi của luật bảo vệ môi trường tại Việt Nam được nghiên cứu nhằm hệ thống các yếu tố dẫn đến sự thay đổi của Luật Bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy các động lực dẫn đến thay đổi Luật và các quy định về môi trường là do quá trình hội nhập quốc tế, sự phát triển chưa bền vững của kinh tế - xã hội.

  pdf10p vimaryamnawaz 04-08-2022 1 0   Download

 • Luận văn "Hoạt động xuất bản sách khoa học xã hội của Nhà xuất bản Khoa học Xã hội trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay" nghiên cứu về hoạt động xuất bản sách khoa học xã hội của Nhà xuất bản Khoa học xã hội, nghiên cứu mối cảnh và tác động của hội nhập quốc tế đối với hoạt động xuất bản sách khoa học xã hội của Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  pdf115p unforgottennight01 11-08-2022 4 2   Download

 • Kinh tế học pháp luật (law and economics) là ngành khoa học còn tương đối mới ở Việt Nam. Tuy nhiên, đây là ngành khoa học có nhiều sáng tạo và thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Bài viết Trường phái kinh tế học pháp luật nghiên cứu một số vấn đề cơ bản của kinh tế học pháp luật nhằm góp phần du nhập ngành khoa học này vào Việt Nam.

  pdf4p viaudi 04-08-2022 10 1   Download

 • Tài liệu "Trung Quốc, Ấn Độ, và nền kinh tế toàn cầu: Vũ điệu với Người khổng lồ" được thiết kế gồm 7 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: mở đầu - vũ điệu với Người khổng lồ; Trung Quốc và Ấn Độ tạo lại hình dáng địa lý công nghiệp toàn cầu; cạnh tranh với Người khổng lồ: ai được, ai thua; hội nhập tài chính quốc tế của Trung Quốc và Ấn Độ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf156p vuhuyennhi 02-08-2022 4 1   Download

 • Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 4 của bộ sách trình bày về Nam Bộ từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX, phần 2 này trình bày về mở rộng các hình thức khai hoang, xây dựng nền hành chính Việt Nam thống nhất từ đầu thế kỷ XIX đến năm 1862.

  pdf216p vuhuyennhi 02-08-2022 11 3   Download

 • Giáo trình Kinh tế quốc tế (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được những lý luận chung nhất của kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, cán cân thanh toán quốc tế, liên kết và hội nhập kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf60p hayatogokudera 18-07-2022 14 2   Download

 • Bài viết Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế ở các nước ASEAN nghiên cứu sự tác động của nợ công đến tăng trường kinh tế nhằm cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm để làm rõ tầm quan trọng của việc quản lý chi tiêu vào dịch vụ và hàng hoá công của Chính phủ, việc gia nhập các khối kinh tế thì sẽ tác động đến tăng trưởng kinh tế như thế nào trong bối cảnh hiện nay.

  pdf14p viangelamerkel 18-07-2022 7 1   Download

 • Bài viết Nhân lực du lịch Việt Nam – cơ hội và thách thức trong cộng đồng ASEAN 2015 trình bày việc tìm hiểu cộng đồng ASEAN năm 2015; Thách thức, cơ hội và giải pháp của giáo dục, đào tạo nhân lực du lịch Việt Nam khi gia nhập Cộng đồng ASEAN 2015.

  pdf6p vigeneralmotors 13-07-2022 10 1   Download

 • Bài viết Công tác đào tạo nguồn nhân lực tại trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế trong bối cảnh toàn cầu hoá giới thiệu công tác đào tạo nguồn nhân lực tại trường cao đẳng nghề Du lịch Huế trong bối cảnh toàn cầu hoá du lịch.

  pdf9p vigeneralmotors 13-07-2022 4 1   Download

 • Bài viết Nhận định khả năng cạnh tranh về thu hút vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 trình bày lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong thu hút vốn FDI; Khả năng cạnh tranh của Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; Một số khuyến nghị chính sách để cải thiện khả năng cạnh tranh.

  pdf9p vigeneralmotors 13-07-2022 10 2   Download

 • Bài viết Lợi thế cạnh tranh và tác động của nguồn vốn FDI đến các doanh nghiệp trong nước thời kỳ hội nhập và phát triển trình bày lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong thu hút FDI; Đánh giá lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong thu hút nguồn vốn FDI; Tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đối với doanh nghiệp trong nước.

  pdf18p vigeneralmotors 13-07-2022 13 1   Download

 • Bài viết Nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của FDI trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo định hướng phát triển bền vững đánh giá hiệu quả KT - XH của khu vực FDI trên địa bàn thành phố theo các tiêu chí như hệ số Icor, hiệu quả đóng góp ngân sách thành phố, hiệu quả việc làm và hiệu quả thu nhập trên cơ sở những số liệu thống kê sẵn có.

  pdf9p vigeneralmotors 13-07-2022 11 2   Download

 • Bài viết Kết nối du lịch vùng miền bền vững: Trường hợp du lịch Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nhấn mạnh sự liên kết du lịch để phát huy giá trị hệ thống di sản, di tích, tiềm năng du lịch và trao đổi định hướng xây dựng, kết nối và phát triển du lịch theo hướng bền vững. Trên cơ sở đó tạo sự chú ý từ các nhà đầu tư, niềm tin từ khách du lịch, phát huy mọi nguồn lực để góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của vùng miền và cả nước trước bối cảnh hội nhập.

  pdf7p vigeneralmotors 13-07-2022 12 2   Download

 • Bài viết FDI và bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam phân tích tác động của luồng FDI đối với bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam. Đặc biệt là nghiên cứu thực nghiệm dựa trên phân tích hồi quy phân vị số liệu trong giai đoạn 2007 - 2017 FDI vào Việt Nam và tác động của nó đối với bất bình đẳng thu nhập.

  pdf8p vigeneralmotors 13-07-2022 9 1   Download

 • Bài viết Đánh giá thực trạng hệ thống chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường phân tích, đánh giá thực trạng các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho CBCCVC ngành tài nguyên và môi trường, từ đó, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng các chương trình bồi dưỡng cho CBCCVC ngành tài nguyên và môi trường trong xu thế hội nhập hiện nay.

  pdf9p vigeneralmotors 12-07-2022 11 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Kinh tế hội nhập
p_strCode=kinhtehoinhap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2