intTypePromotion=3
ADSENSE

Kinh tế swot

Xem 1-20 trên 119 kết quả Kinh tế swot
 • Luận văn tiếp cận khái niệm Logistics ở góc độ kinh tế vĩ mô, phân tích thực trạng của ngành Logistics qua ma trận SWOT, tập trung phân tích các điểm yếu và sự manh mún, thiếu liên kết, dẫn đến chi phí cao và kém hiệu quả trong ngành Logistics. Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp tổng hợp thống kê, so sánh, phân tích định tính, áp dụng các thành quả nghiên cứu của các đề tài khoa học trong nước và trên thế giới chứng minh cho lập luận và đề xuất hệ thống Logistics thích hợp....

  pdf119p bidao13 19-07-2012 448 188   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phân tích swot kinh tế việt nam', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p tacnep 27-05-2011 640 157   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Trên cơ sở khái quát hệ thống lý luận về sản phẩm du lịch, đánh giá thực trạng và tiềm năng đa dạng hóa sản phẩm du lịch Lâm Đồng; nhận định được những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với du lịch Lâm Đồng; từ đó thiết lập nên bảng ma trận SWOT. Đồng thời, đề tài tiến hành khảo sát đánh giá của du khách về sản phẩm du lịch Lâm Đồng bằng phương pháp nghiên cứu định lượng.

  pdf104p lalala04 25-11-2015 274 84   Download

 • Nền kinh tế Việt Nam: Câu chuyện thành công hay tình trạng lưỡng thể bất thường? Một phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ Chuẩn bị cho Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc và Ban Nghiên cúu của Thủ tướng Chính phủ Bối cảnh Nhiều người đã ca ngợi Việt Nam là một thành công.

  pdf0p muaythai9 15-11-2011 111 23   Download

 • Tài liệu Kinh tế sinh vật cảnh Việt Nam do TS. Nguyễn Thị Lan biên soạn được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây trình bày nội dung của phần Kinh tế lý thuyết. Nội dung phần này gồm 3 chương: Những khái niệm về kinh tế, phân tích chi phí - lợi ích, phương pháp phân tích SWOT.

  pdf44p talata_4 01-12-2014 46 10   Download

 • Phần 2 Tài liệu Kinh tế sinh vật cảnh Việt Nam do TS. Nguyễn Thị Lan biên soạn trình bày nội dung phần Kinh tế ứng dụng sinh vật cảnh. Nội dung phần này có tất cả 4 chương (chương 4 đến chương 7), gồm có: Những đặc điểm về sinh vật cảnh, ứng dụng phương pháp phân tích SWOT,... Mời bạn đòn đọc nội dung hai phần Tài liệu.

  pdf130p talata_4 01-12-2014 50 8   Download

 • Thái Nguyên được đánh giá là mảnh đất có tiềm năng phát triển du lịch to lớn. Trong những năm qua, kinh tế du lịch Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, du lịch Thái Nguyên vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế và khó khăn nhất định. Để khai thác triệt để tiềm năng nhằm đưa du lịch Thái Nguyên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh thì vẫn còn rất nhiều vấn đề đặt ra cần phải giải quyết.

  pdf6p blackwidow123 15-06-2018 63 10   Download

 • Bài viết Một số vấn đề về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng kinh tế trọng điểm miền Trung qua phân tích SWOT trình bày vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (KTTĐMT) có diện tích 27.884 km2 chiếm 8,45% diện tích cả nước, dân số khoảng 6,133 triệu người (năm 2009) chiếm 7,1% dân số cả nước và dự báo đến 2025 là 8,15 triệu người. Với chuỗi đô thị đang phát triển nằm trải dài trên 558 km bờ biển, là mặt tiền của cả nước, tiểu vùng sông Mê Kông và Châu Á - Thái Bình Dương,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p vangthibaoyen1907 15-05-2018 46 4   Download

 • Trên cơ sở các phân tích chuyên sâu, bài viết đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chiến lược phát triển du lịch nhằm phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn nữa ngành du lịch trong bối cảnh Việt Nam đang trong tiến trình gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN thời gian tới.

  pdf8p hpnguyen2 05-03-2018 39 4   Download

 • Bài viết đã đề xuất giải pháp để nâng cao tính cạnh tranh của nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh hình thành cộng đồng kình tế ASEAN trên cơ sở khai thác nhưng thế mạnh, hạn chế những điểm yếu, tận dụng thời cơ và ứng phó những thử thách đặt ra.

  pdf12p tieuthi3006 16-03-2018 47 2   Download

 • Bằng phương pháp thống kê mô tả, so sánh, SWOT nghiên cứu đã chỉ ra các yếu tố tác động đến kinh tế nông nghiệp của thị trấn Ba Hàng, Phổ yên, Thái Nguyên. Trong 3 năm 2006-2008 tại thị trấn giá trị sản xuất ngành trồng trọt đạt mức tăng trưởng bình quân 9,28%, ngành chăn nuôi tăng 14,55%, ngành dịch vụ nông nghiệp tăng 27,8%, và ngành thuỷ sản tăng 31,95%.

  pdf9p cumeo2005 02-07-2018 21 4   Download

 • Điểm lại quá trình hình thành và phát triển của Sáng kiến Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) thuộc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP). Phân tích SWOT của FETP OER trong hỗ trợ học tập suốt đời và đưa ra một số chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của FETP OER trong hỗ trợ học tập suốt đời.

  pdf12p thicrom3006 31-03-2018 32 4   Download

 • Phân tích SWOT là một trong 5 bước hình thành chiến lược sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp; bao gồm: xác lập tôn chỉ của doanh nghiệp, phân tích SWOT, xác định mục tiêu chiến lược, hình thành các mục tiêu và kế hoạch chiến lược, xác định cơ chế kiểm soát chiến lược. SWOT là tập hợp viết tắt những chữ cái đầu tiên của các từ tiếng Anh: Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Thách thức) - là một mô hình nổi tiếng trong phân tích kinh doanh của doanh nghiệp....

  pdf4p trngmodinh 18-08-2011 933 345   Download

 • Ngày 7 tháng 11 năm 2006, Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), điều này mang lại cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam nói riêng nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn nếu như không có sự nỗ lực, cố gắng. Sự mở cửa hệ thống ngân hàng với những quy định nới lỏng và một lộ trình giảm dần sự bảo hộ của Chính phủ đang và sẽ tạo điều kiện cho...

  pdf18p bingo_do 25-05-2010 461 267   Download

 • Mô hình phân tích SWOT - Nguồn gốc và ý nghĩa! Mô hình phân tích SWOT là một công cụ rất hữu dụng cho việc nắm bắt và ra quyết định trong mọi tình huống đối với bất cứ tổ chức kinh doanh nào. Viết tắt của 4 chữ Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (điểm yếu), Opportunities (cơ hội) và Threats (nguy cơ), SWOT cung cấp một công cụ phân tích chiến lược, rà soát và đánh giá vị trí, định hướng của một công ty hay của một đề án kinh doanh. SWOT phù hợp với làm việc và phân tích...

  pdf4p thanh_trieu 29-12-2009 536 231   Download

 • Quản lý hiệu quả cùng mô hình SWOT, STEEPLE và PLC Thuật ngữ SWOT này đã khá quen thuộc với giới kinh doanh, nó là từ viết tắt của 4 yếu tố: strengths (S) - điểm mạnh, weaknesses (W) - điểm yếu, và các nhân tố tác động bên ngoài như thời cơ (opportunities – O) hay mối nguy hại (threats – T). STEEPLE lấy từ chữ cái đầu của các từ tiếng anh khi chuyển nghĩa sang tiếng Việt có nghĩa là: văn hoá – xã hội, công nghệ, kinh tế, môi trường, chính trị, kinh doanh điện tử và...

  pdf2p angel_ko_co_canh 06-08-2010 324 155   Download

 • Trong thị trường kinh tế hiện nay, một công ty không nhất thiết phải theo đuổi các cơ hội tốt nhất mà có thể thay vào đó là tạo dựng khả năng phát triển các cơ hội tốt nhất mà có thể thay vào đó là tạo dựng khả năng phát triển lợi thế cạnh tranh bằng cách tìm hiểu mức độ phù hợp giữa các điểm của mình và cơ hội sắp đến

  doc15p nhocphonui 25-09-2010 449 141   Download

 • 1. Phân tích SWOT là gì ? SWOT là tập hợp viết tắt những chữ cái đầu tiên của các từ tiếng Anh: Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Nguy cơ). Đây là công cụ cực kỳ hữu ích giúp chúng ta tìm hiểu vấn đề hoặc ra quyết định trong việc tổ chức, quản lý cũng như trong kinh doanh. Nói một cách hình ảnh, SWOT là khung lý thuyết mà dựa vào đó, chúng ta có thể xét duyệt lại các chiến lược, xác định vị thế cũng như hướng đi của một...

  pdf5p bibocumi10 19-10-2012 265 67   Download

 • Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới đứng trước mặt. Câu chuyện của tôi chỉ có thế thôi. Thế nhưng tay ăn mày đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc hơn một khoá học MBA ở trường. Tôi kể câu chuyện này chính bởi ý nguyện của tay ăn mày đó. - Xin anh… cho tôi ít tiền đi! - Tôi đứng đó chả có việc gì nên tiện tay vứt cho hắn đồng tiền xu, rồi bắt chuyện cùng nhau. Ăn mày rất thích kể lể. - Tôi chỉ ăn...

  pdf0p muaythai9 15-11-2011 216 45   Download

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 3 trình bày những kiến thức về môi trường của Quản trị như: khái niệm, các yếu tố của môi trường Quản trị, công cụ phân tích SWOT trong môi trường Quản trị. Tài liệu phục vụ cho các bạn thuộc chuyên ngành Kinh tế.

  ppt13p hohanhnhi 16-01-2014 186 40   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh tế swot
p_strCode=kinhteswot

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản