Kỹ năng phát triển nguồn nh

Xem 1-20 trên 22 kết quả Kỹ năng phát triển nguồn nh
 • Sử dụng mô hình năng lực để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng những nhu cầu phát triển khu kinh tế dung quát. Trong bối cảnh toàn cầu hoá và sự bùng nổ tri thức hiện nay, hệ thống giáo dục và đào tạo của tất cả các quốc gia trên thế giới bị đặt vào tình trạng khủng hoảng, không đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội và nền kinh tế.

  pdf0p anhtuyet 10-06-2009 486 211   Download

 • Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã ban hành hàng loạt các chính sách tín dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp - nông thôn, nhờ đó hoạt động của mạng lưới tín dụng chính thức cho nông nghiệp - nông thôn nước ta ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, điều đó đã giúp cho nhiều hộ nông dân cải thiện được tình trạng thiếu vốn.

  pdf10p leon_1 05-08-2013 84 25   Download

 • Bắp là cây lƣơng thực rất quan trọng với hàm lƣợng dinh dƣỡng cao, cung cấp nhiều năng lƣợng, nên bắp đƣợc làm thức ăn cho gia súc, làm thực phẩm, nguồn cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và là nguồn hàng hóa xuất nhập khẩu đem lại lợi nhuận cao ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trong nền nông nghiệp Việt Nam, bắp là cây lƣơng thực xếp hàng thứ hai sau cây lúa, cũng là một cây trong có ý nghĩa cho sự phát triển chăn nuôi.

  pdf90p canhchuon_1 19-06-2013 44 18   Download

 • 1. Nguồn gốc và đặc điểm sinh vật học Leuceana leucocephala (Cây Keo dậu) có nguồn gốc từ Trung Mỹ và Mexico, người Tây Ban Nha đưa hạt đến Philipin, từ đó nó được phát triển rộng rãi trong các vùng nhiệt đới trên thế giới, Đông Nam Á, Australia vào cuối thế kỷ 19. Keo dậu là cây thân gỗ nhẵn, không có gai. Cây cao từ 7-18m, có từ 8-23 đôi kép lông chim, lá chét dài 8-16mm (hình 1).

  pdf9p lotus_2 16-01-2012 98 11   Download

 • 48 Việt Nam và Trung Quốc là hai n-ớc láng giềng gần gũi, có đ-ờng biên giới trên đất liền dài 1.643 km và cùng chung Vịnh Bắc Bộ. Hai n-ớc có vị trí địa lý quan trọng và có nguồn tài nguyên phong phú, tiềm năng phát triển rất lớn. Sau khi quan hệ giữa hai n-ớc đ-ợc bình th-ờng hóa, nhiều hiệp định đã đ-ợc ký kết nh- Hiệp định Th-ơng mại, Hiệp định Hợp tác Kinh tế kỹ thuật, Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ,v.v...

  pdf18p gaunau123 27-11-2011 28 6   Download

 • Vào những năm đầu của thập kỷ 90, một ngành kỹ thuật điều khiển mới đã phát triển rất mạnh mẽ và đã đem lại nhiều thành tựu bất ngờ trong lĩnh vực điều khiển, đó là điều khiển mờ. Ưu điểm cơ bản của điều khiển mờ so với các phương pháp điều khiển kinh điển là có thể tổng hợp được bộ điều khiển mà không cần biết trước đặc tính của đối tượng một cách chính xác. ...

  pdf9p bichtram864 27-05-2011 28 4   Download

 • Tưng quan về thiết bị sử dụng năng l-ợng mƯt trới Năng l-ợng mƯt trới là nguơn năng l-ợng mà con ng-ới biết sử dụng từ rÍt sớm, nh-ng ứng dụng NLMT vào các công nghệ sản xuÍt và trên quy mô rĩng thì mới chỉ thực sự vào cuỉi thế kỷ 18 và cũng chủ yếu ị những n-ớc nhiều năng l-ợng mƯt trới, những vùng sa mạc. Từ sau các cuĩc khủng hoảng năng l-ợng thế giới năm 1968 và 1973, NLMT càng đ-ợc đƯc biệt quan tâm. Các n-ớc công nghiệp phát triển đã đi tiên phong...

  pdf9p nguoivt21 23-07-2010 217 129   Download

 • Với một sự tác động nào của phần thƣợng nguồn đều có thể tác động đến sự phát triển kinh kế xã hội của các tỉnh nằm dọc hệ thống sông Đồng Nai nhƣ: Bình Phƣớc, Bình Dƣơng, Tây Ninh, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Thuận và Bình Thuận… Các tỉnh này khống chế một diện tích 44.500 km2 với số dân 14.621 triệu ngƣời (chiếm 17,6% cả nƣớc).

  pdf205p dacnac 28-08-2012 112 47   Download

 • 1. Nguồn gốc: Nhật Bản 2. Đặc điểm sinh học: Giống khoai lang có chất lượng, sản lượng cao;Thân to mập, ít phân cành và có màu tím. Khả năng sinh trưởng phát triển mạnh, thời gian sinh trưởng 105 – 120 ngày. Năng suất 9 - 15 tấn/ha. Dạng củ thuôn dài, vỏ củ nhẵn màu tím, ruột màu vàng đậm. Hàm lượng chất khô 27 – 33%. Phù hợp ăn tươi, chế biến, xuất khẩu. 3.1. Chọn giống: - Nhân giống (thông thường bằng dây hoặc bằng củ).

  pdf4p luan89tn 21-04-2011 266 44   Download

 • Đặt vấn đề Hiện nay điện năng đã và đang là nguồn năng lượng chính tạo đà cho sự phát triển của mọi, ngành mọi lĩnh vực đời sống, kinh tế, quốc phòng... của mỗi quốc gia. ở mỗi thời kỳ khác nhau năng lượng điện thâm nhập vào quá trình sản xuất, phục vụ các mục đích của con ng−ời cũng khác nhau.

  pdf10p bichtram858 18-04-2011 58 19   Download

 • Đặt vấn đề Hiện nay điện năng đã và đang là nguồn năng lượng chính tạo đà cho sự phát triển của mọi, ngành mọi lĩnh vực đời sống, kinh tế, quốc phòng... của mỗi quốc gia. ở mỗi thời kỳ khác nhau năng lượng điện thâm nhập vào quá trình sản xuất, phục vụ các mục đích của con người cũng khác nhau. Nhưng một điều rõ ràng là xã hội càng phát triển, hiện đại thì nhu cầu về điện năng càng lớn và nó càng được ứng dụng rộng rãi.

  pdf10p phuoctam24 08-06-2011 179 15   Download

 • Nguồn nitơ dễ hấp thụ nhất đối với vi khuẩn là NH3 và NH+4. Nhiều khi để nuôi cấy vi khuẩn bằng nguồn nitơ là Urê ng−ời ta phải bổ sung thêm muối amon (nh− amon sunphat chẳng hạn). Sở dĩ nh− vậy là bởi vì có thức ăn nitơ dễ hấp thụ cho vi khuẩn phát triển đã thì mới có thể sản sinh ra đ−ợc Ureaza để thủy phân Urê.

  pdf10p bichtram866 30-05-2011 50 9   Download

 • Cisco đang cố gắng h−ớng tới sự t−ơng thích với các nhà sản xuất khác nhau nh−ng mỗi nhà sản xuất đã phát triển sản phẩm VLAN riêng độc quyền của họ cho nên chúng có thể không hoàn toàn t−ơng thích với nhau. VLAN với cách phân nguồn tài nguyên và user theo lôgic đã làm tăng hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống mạng.

  pdf6p phuoctam31 22-06-2011 40 8   Download

 • Nguồn nitơ dễ hấp thụ nhất đối với vi khuẩn là NH3 và NH+4. Nhiều khi để nuôi cấy vi khuẩn bằng nguồn nitơ là Urê người ta phải bổ sung thêm muối amon (như amon sunphat chẳng hạn). Sở dĩ như vậy là bởi vì có thức ăn nitơ dễ hấp thụ cho vi khuẩn phát triển đã thì mới có thể sản sinh ra được Ureaza để thủy phân Urê.

  pdf10p bichtram857 18-04-2011 31 6   Download

 • PD PD F- XC h a n g e Vi e w F- XC h a n g e Vi e w er er ! O W w .d o c u -tr a c k .c Giáo trình hình thành quy trình phân tích nguyên lý của quá trình sấy trong bộ điều chỉnh MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề N y bu to k lic C m C lic k to bu y N w .d o c u -tr a c k O W ! o .c Trong nhiều năm qua ngành nông nghiệp nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc.

  pdf10p iphone5 25-10-2011 33 4   Download

 • Đặt vấn đề Trong nhiều năm qua ngành nông nghiệp nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc. Lượng sản phẩm sản xuất ra không những cung cấp đủ nguồn lương thực thực phẩm cho đất nước mà còn được xuất khẩu ra thị trường thế giới. Với những thành tựu to lớn đã đạt được của ngành nông nghiệp một lượng lớn các sản phẩm nông sản cho đất nước tiêu dùng cũng như xuất khẩu cần phải được bảo quản...

  pdf10p bichtram857 18-04-2011 20 3   Download

 • Đặt vấn đề Hiện nay điện năng đã và đang là nguồn năng l−ợng chính tạo đà cho sự phát triển của mọi, ngành mọi lĩnh vực đời sống, kinh tế, quốc phòng... của mỗi quốc gia. ở mỗi thời kỳ khác nhau năng l−ợng điện thâm nhập vào quá trình sản xuất, phục vụ các mục đích của con ng−ời cũng khác nhau.

  pdf10p phuoctam34 01-07-2011 28 3   Download

 • Trong thời gian qua cùng với việc phát triển nền kinh tế, xã hội nên vấn đề điện năng ngày càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Vì thế mà nhà nước chính phủ đã xây dựng nhiều công trình thủy điện và các nhà máy điện sử dụng nhiều loại nguồn nhiên liệu khác nhau.

  pdf13p tommy_1993 11-11-2013 12 1   Download

 • Lịch sử hình thành & phát triển của hệ thống NHTM 1.1.Lịch sử hình thành Thợ kim hoàn Nhận bảo quản tiền gửi, thu phí Nhận tiền gửi, trả phí và bắt đầu kinh doanh tiền gửi để thu lãi Cung cấp dịch vụ đổi tiền, chuyển tiền I.Lịch sử hình thành & phát triển của hệ thống NHTM 1.2.

  pdf28p muaythai5 24-08-2011 107 10   Download

 • Công nghệ sinh học đang ngày càng thể hiện tầm quan trọng trong rất nhiều ngành khoa học nhƣ chăn nuôi, thực vật, thực phẩm...Áp dụng kỹ thuật gen trong nghiên cứu di truyền đã làm tăng cấp độ và hiệu quả của việc cải thiện cây trồng và chăn nuôi. Một điều kiện tiên quyết để đạt ƣu điểm của những phƣơng pháp này là khả năng tách chiết và tinh sạch DNA đạt yêu cầu số lƣợng và giữ nguyên cấu trúc.

  pdf40p canhchuon_1 21-06-2013 58 15   Download

Đồng bộ tài khoản