intTypePromotion=4
ADSENSE

Kỹ thuật mô tả hệ thống thông tin

Xem 1-20 trên 305 kết quả Kỹ thuật mô tả hệ thống thông tin
 • Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán P3 - Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống thông tin quản lý, hệ thống thông tin kế toán, các công cụ kỹ thuật mô tả hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p bautroibinhyen13 10-01-2017 96 9   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán P3 - Chương 1: Tổng quan hệ thống thông tin kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin quản lý, hệ thống thông tin kế toán, các công cụ kỹ thuật mô tả hệ thống thông tin. Mời các bạn tham khảo.

  pdf17p thangnamvoiva22 03-10-2016 79 8   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán P3 - Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức về hệ thống thông tin quản lý, hệ thống thông tin kế toán, các công cụ kỹ thuật mô tả hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p bautroibinhyen13 10-01-2017 51 3   Download

 • Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin của tác giả Thạc Bình Cường gồm 11 chương. Phần 1 giáo trình gồm nội dung 7 chương đầu tài liệu, gồm có: Chương 1 - Đại cương về hệ thống thông tin quản lý, Chương 2 - Các công cụ diễn tả xử lý, Chương 3 - Các phương tiện và mô hình dịch tả dữ liệu, Chương 4 - Khảo sát hiện trạng và thiết lập dự án, Chương 5 - Phân tích hệ thống về xử lý, Chương 6 - Phân tích hệ thống về dữ liệu, Chương 7 - Thiết kế tổng thể và thiết kế giao diện.

  pdf121p talata_9 28-02-2015 240 72   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản trị chương 1: Thông tin trong quản trị với mục tiêu giúp phân biệt: Dữ liệu - - thông tin - tri thức, mô tả và đánh giá chất lượng thông tin qua các đặc tính của thông tin, phân loại các quyết định theo loại và cấp độ ra quyết định trong tổ chức, nhận diện các thông tin cần thiết để hỗ trợ ra quyết định ở các cấp độ khác nhau của tổ chức, nhận diện một số công cụ và kỹ thuật giúp đề ra quyết định.

  pdf13p lamtran89 14-07-2014 164 26   Download

 • Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: Phần 1 với kết cấu gồm 5 chương giới thiệu những nội dung về: Hệ thống thông tin, mô tả hệ thống, thành phần dữ liệu mức quan niệm, thành phần dữ liệu mức logic (Mild), lưu đồ dòng dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf94p anhgau456 20-11-2015 254 38   Download

 • Quản lý vốn vay Số phiếu, Ngày vay, Mã khách hàng, Vốn vay, Kỳ hạn Danh sách khách hàng: Mã khách hàng, Tên khách hàng, địa chỉ, Số CM Danh mục lãi suất Kỳ hạn, Lãi suất CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG THÔNG TIN Bước 3: Mô tả các tệp: Mỗi danh sách ở bước 2 là một tệp cơ sở dữ liệu.

  pdf11p xingau3 04-08-2011 104 14   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán nâng cao - Chương 2: Công cụ kỹ thuật mô tả hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức về sơ đồ dòng dữ liệu, lưu đồ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf25p bautroibinhyen13 10-01-2017 76 11   Download

 • Mục tiêu bài giảng nhằm mô tả sự xuất hiện của kỹ nguyên thông tin và cách thức đạo đức máy tính ảnh hưởng việc sử dụng hệ thống thông tin, thảo luận những quan tâm đạo đức với “sự riêng tư”, chính xác, đặc trưng, và truy xuất thông tin, định nghĩa tội phạm máy tính, và các loại tội phạm máy tính, phân biệt các thuật ngữ “computer virus,” “worm,” Trojan Horse,...

  pdf6p phongphong321 05-07-2018 44 7   Download

 • Giáo trình "Bảo mật máy tính và mạng" sẽ giúp người học có khả năng mô tả các nguyên lý bảo mật và các mô hình bảo mật, phân tích rủi ro cho một hệ thống thông tin, triển khai các kỹ thuật bảo mật bảo vệ hệ thống thông tin, tư vấn về các vấn đề bảo mật cho doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo và nắm vững nội dung kiến thức trình bày trong giáo trình.

  pdf99p galaxyhehe 12-08-2014 208 76   Download

 • Hệ thống nhúng và sự phát triển của công nghệ thông tin.Trong truyền thông đại chúng, "cyborgs" và "robot" đã được người ta nói nhiều tới. Những ý tưởng và thử nghiệm điều khiển học đem lại cho mơ ước mới về cuộc sống nhân tạo của máy móc... Những tác giả như John Holland, Kauffman và Brian Arthur Stuart và lĩnh vực cuộc sống nhân tạo, đã tận dụng sức mạnh của máy tính hiện đại để thử nghiệm và phát triển nhiều ý tưởng điều khiển học. ...

  pdf9p butmaucam 28-08-2013 49 5   Download

 • Các khái niệm tổng quan về kỹ thuật đồ họa máy tính Definition (ISO): Phƣơng pháp và công nghệ chuyển đổi dữ liệu từ thiết bị đồ hoạ sang máy tính. Thuật ngữ đồ họa máy tính (computer graphics) do William Fetter đặt ra năm 1960 để mô tả một cách thiết kế mới khi đang làm việc tại hãng Boeing. Với cách này giúp tạo nhiều ảnh có thể sử dụng lại để có thể dễ dàng thiết kế buồng lái của phi công theo ý muốn. ...

  pdf66p samsung_12 06-05-2013 81 19   Download

 • GIỚI THIỆU VỀ MÔ HÌNH HÓA DỮ LIỆU (INTRODUCTION TO DATA MODELLING) Chương này trình bày các kỹ thuật cơ bản để xây dựng mô hình dữ liệu sử dụng mô hình thực thể kết hợp – Thực thể - thuộc tính – phiếu thực thể thuộc tính - tự điển dữ liệu - Nhận diện được thực thể, thuộc tính và mối quan từ đặc tả vấn đề. - Liệt kê được các qui tắc quản lý của doanh nghiệp. - Xây dựng mô hình ER bằng các thực thể, thuộc tính nhận diện, thuộc tính mô tả và mối...

  pdf14p thachthaoxanh 26-08-2011 82 15   Download

 • ảnh hưởng của mangan đến tính chất gang cầu phrrit trạng thái đúc Trong phần nghiên cứu trước đây, chúng tôi đã mô tả khái quát tình hình hoạt động của các tác nhân chính trong ngành hàng vải Thanh Hà (tác nhân sản xuất, tác nhân sản xuất kiêm sấy, tác nhân thu gom, tác nhân thu gom kiêm sấy và tác nhân chế biến vải đóng hộp)

  pdf6p muacuoihe 13-08-2013 53 10   Download

 • TẬP THỰC THỂ CHA VÀ TẬP THỰC THỂ CON (SUPERTYPES AND SUBTYPES) I TẬP THỰC THỂ PHỤ THUỘC (DEPENDENT ENTITY, ID-DEPENDENT ENTITY) Trong thực tế, có các thực thể trong một tập thực thể lại tồn tại phụ thuộc vào sự tồn tại của các thực thể trong tập thực thể khác. Ta gọi tập thực thể này là tập thực thể phụ thuộc, còn tập thể mà chúng phụ thuộc vào là tập thực thể cha. Mô hình ER của tập thực thể phụ thuộc phải có tính chất sau: Thuộc tính nhận diện của tập thực thể phụ thuộc gồm một...

  pdf9p thachthaoxanh 26-08-2011 36 4   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật số - TS. Lê Chí Thông giới thiệu nhiều chủ đề về các nguyên tắc và thực hành thiết kế số, bao gồm: Hệ thống số; đại số Boole, các cổng logic, tối thiểu hóa mạch; hệ tổ hợp; bộ nhớ ROM, RAM và logic khả lập trình, hệ tuần tự: chốt, flip-flop, thanh ghi, bộ đếm, máy trạng thái; các họ vi mạch số; ngôn ngữ mô tả phần cứng. Giới thiệu chuyển đổi tương tự -số và tổ chức máy tính. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf17p huyenngoc0628 02-11-2015 56 4   Download

 • Vị trí Application IT cần chịu trách nhiệm về các công việc như: cài đặt hệ điều hành, hỗ trợ người dùng về các vấn đề kỹ thuật IT; quản trị hệ thống mạng máy tính nội bộ (LAN) của công ty; quản trị hệ thống phần mềm chấm công, camera;... Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Công nghệ thông tin - IT qua Bộ Tài Liệu Hệ Thống Mô Tả Công Việc Dành Cho Nhân Viên IT trên trang TaiLieu.VN.

  doc1p lottexylitol 24-06-2019 21 4   Download

 • Thiết kế hệ thống điều khiển thang máy. Lý thuyết chung các hệ thống là thuật ngữ đã được L. Von Bertalarffy đưa vào vốn từ vựng khoa học để mô tả lý thuyết các hệ thống mở và các trạng thái cân bằng động năm 1933 tại trường đại học tổng hợp Chicago.

  pdf14p butmaucam 28-08-2013 124 28   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu các thông tin cơ bản về hệ thống điều khiển tự động; mô tả toán học hệ thống điều khiển liên tục; đặc tính động học của hệ thống; khảo sát tính ổn định của hệ thống;... được trình bày cụ thể trong Tài liệu Kỹ thuật điều khiển tự động.

  pdf199p thanhquang09cdt2 09-03-2016 133 32   Download

 • Trong những năm gần đây, trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên thì xử lý ngữ nghĩa chiếm vai trò quyết định tính chính xác của các mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Để xử lý ngữ nghĩa chúng ta phải có cơ sở tri thức ngữ nghĩa từ vựng của ngôn ngữ cần xử lý, hiện nay tiếng Anh đã có cơ sở tri thức ngữ nghĩa hoàn chỉnh. Trong đó hệ thống cơ sở tri thức ngữ nghĩa từ vựng WordNet là phổ biến nhất hiện nay....

  pdf57p samsung_12 06-05-2013 64 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kỹ thuật mô tả hệ thống thông tin
p_strCode=kythuatmotahethongthongtin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2