intTypePromotion=1
ADSENSE

Lãnh đạo doanh nghiệp

Xem 1-0 trên 0 kết quả Lãnh đạo doanh nghiệp
 • Luận án "Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế từ năm 2010 đến năm 2020" nhằm nghiên cứu làm sáng tỏ quá trình Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế từ năm 2010 đến năm 2020; qua đó đúc kết kinh nghiệm để vận dụng trong lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong thời gian tới.

  pdf240p colinhthu 01-08-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Quản trị học (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) kết cấu gồm 6 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổng quan quản trị học; thông tin và ra quyết định quản trị; chức năng lập kế hoạch; chức năng tổ chức; chức năng lãnh đạo; chức năng kiểm tra;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf58p hayatogokudera 18-07-2022 5 4   Download

 • Giáo trình Quản trị học với mục tiêu giúp các bạn có thể hiểu và có khả năng vận hành, quản trị một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thông qua các chức năng quản trị. Biết được các kỹ năng cần thiết đối với nhà quản trị và những vai trò cơ bản của nhà quản trị trong một tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình!

  pdf83p namkimcham25 19-07-2022 5 2   Download

 • Bài viết Đánh giá mức độ áp dụng mô hình tổ chức học tập tại các doanh nghiệp trên địa bàn Kon Tum tiến hành khảo sát 204 nhân viên tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum, kết quả cho thấy các nhóm như an toàn tâm lý, tôn trọng sự khác biệt, cởi mở những ý tưởng mới, thời gian cho phản ánh, giáo dục và đào tạo, trao đổi thông tin, lãnh đạo củng cố học tập đều xếp vào nhóm thấp nhất so với định chuẩn của đại học Harvard đưa ra.

  pdf7p vimelindagates 18-07-2022 6 1   Download

 • Giáo trình "Quản trị chiến lược" được biên soạn nhằm mục đích cung cấp những kiến thức có tính cập nhật và được chọn lọc cho phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp và thực tiễn môi trường kinh doanh Việt Nam, đồng thời coi trọng cung cấp kỹ năng thực hành quản trị chiến lược cơ bản. Giáo trình được thiết kế thành 10 chương, và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: thực thi chiến lược; những vấn đề quản trị cơ bản trong thực thi chiến lược; kiểm soát chiến lược; hướng dẫn phân tích tình huống quản trị chiến lược;...

  pdf174p ryomaechizen 01-07-2022 8 1   Download

 • Giáo trình "Quản trị học" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản, nền tảng về quản trị học cho ngành quản trị kinh doanh và các ngành liên quan ở bậc đại học, là tài liệu tham khảo cho học viên cao học và nghiên cứu sinh cũng như các nhà nghiên cứu, thực hành quản trị ở các tổ chức, doanh nghiệp. Giáo trình được kết cấu thành 7 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: chức năng hoạch định; chức năng tổ chức; chức năng lãnh đạo; chức năng kiểm soát;...

  pdf164p ryomaechizen 01-07-2022 14 3   Download

 • Bài giảng Lãnh đạo và quản lý - Chương 4: Quản lý. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: quản lý theo hệ thống; quản lý theo chức năng; quản lý phối hợp các nguồn lực của tổ chức; quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực, các tổ chức, cá nhân;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p hidetoshidekisugi 15-06-2022 9 4   Download

 • Bài giảng Quản trị nhân lực căn bản - Chương 0: Mở đầu. Chương này giới thiệu đến học viên về: đối tượng nghiên cứu; nội dung nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; tài liệu tham khảo; đánh giá kết quả của môn học Quản trị nhân lực căn bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p hidetoshidekisugi 16-06-2022 6 2   Download

 • Mục tiêu của bài viết là nghiên cứu sự tác động của lãnh đạo chuyển đổi đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại TP. Cần Thơ. Dữ liệu nghiên cứu được khảo sát từ 218 doanh nghiệp; Sử dụng các phương pháp phân tích như kiểm định Cronbach’s alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, nhân tố khẳng định CFA và mô hình cấu trúc tuyến tính SEM.

  pdf7p vipatriciawoertz 30-05-2022 15 1   Download

 • Với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trong năm 2018 nền kinh tế Việt Nam đã có bước chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả ấn tượng, tạo động lực để tiếp tục vươn lên trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

  pdf10p vimarillynhewson 17-05-2022 15 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố chính ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân và đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này tại VPBank Bến Ngự (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – phòng giao dịch Bến Ngự). Kết hợp với việc tìm hiểu một số xu hướng hiện nay trong ngành Tài chính – Ngân hàng, từ đó có thể đóng góp một số đề xuất giải pháp, khuyến nghị giúp ban lãnh đạo VPBank Bến Ngự xây dựng được các chiến lược huy động vốn phù hợp.

  pdf119p bakerboys02 10-05-2022 29 4   Download

 • Nghiên cứu này nhằm mục đích giới thiệu mô hình xây dựng tổ chức học tập tại Viettel - Tập đoàn Công nghiệp, Viễn thông số một tại Việt Nam hiện nay. Mô hình này xuất phát từ thực tiễn xây dựng tổ chức học tập tại Viettel, với 04 nhân tố: (1) Văn hóa và tầm nhìn của lãnh đạo trong tổ chức; (2) Hệ thống cơ chế chính sách điều hành học tập, đào tạo và ILP; (3) Sử dụng các ứng dụng chuyển đổi số trong học tập và đào tạo; (4) Xây dựng, phát triển tư liệu học tập và chương trình đào tạo.

  pdf6p vithales 20-04-2022 19 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Điều hành doanh nghiệp thật là dễ có cấu trúc phần còn lại: làm rõ công việc lãnh đạo quản lý, những nghiệp vụ do cảm hứng, tiền chẵn và tiền lẽ, tình yêu và kinh doanh, cùng những điều quan trọng khác,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf172p huyenhuyen0827 13-04-2022 18 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Một đời quản trị - Phan Văn Trường có kết cấu nội dung gồm các chương còn lại: nghề làm lãnh đạo, môi trường kinh doanh, đại chiến để tranh quyền trong doanh nghiệp: trận Tuxpan-Mexico, vài ý nghĩ về khởi nghiệp,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf197p huyenhuyen0827 15-04-2022 18 2   Download

 • Ebook Văn hóa doanh nghiệp và sự lãnh đạo mang lại cho độc giả những hiểu biết cơ bản và cập nhật nhất đó là văn hóa doanh nghiệp và thuật lãnh đạo doanh nghiệp. Phần 1 cuốn sách gồm 2 nội dung chính: định nghĩa về văn hóa và lãnh đạo tổ chức các khía cạnh của văn hóa. Mời các bạn tham khảo!

  pdf263p redrose24 16-04-2022 23 6   Download

 • Phần 2 của sách Văn hóa doanh nghiệp và sự lãnh đạo nói về vai trò của lãnh đạo trong việc xây dựng gắn kết và phát triển văn hóa, các nhà lãnh đạo có thể quản lý sự thay đổi văn hóa như thế nào, các vai trò mới cho người lãnh đạo và công tác lãnh đạo. Mời các bạn tham khảo

  pdf252p redrose24 16-04-2022 20 5   Download

 • Ebook Quản trị dựa vào tri thức phần 1 giới thiệu về vấn đề tại sao chúng ta cần một lý thuyết mới về doanh nghiệp dựa trên tri thức,đặc điểm của tri thức, lãnh đạo công ty sáng tạo tri thức, tầm nhìn và mục tiêu định hướng những giá trị cho lợi ích chung. Mời các bạn tham khảo!

  pdf156p redrose24 16-04-2022 15 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm đáng giá tác động của phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến sự gắn kết công việc của nhân viên các doanh nghiệp Công nghệ thông tin tại Tp.HCM như thế nào; mức độ tác động của các yếu tố thành phần phong cách lãnh đạo chuyển dạng đến sự gắn kế công việc của nhân viên các công CNTT tại TP.HCM.

  pdf126p badbuddy09 05-04-2022 17 2   Download

 • Nghiên cứu các yếu tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu tỉnh Bình Định rất quan trọng. Nghiên cứu cho thấy có 7 yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên văn phòng tại các doanh nghiệp này gồm: Lương và phúc lợi, điều kiện làm việc, đào tạo và phát triển, quan hệ với đồng nghiệp, phong cách lãnh đạo, sự tự chủ trong công việc và sự ổn định trong công việc.

  pdf11p viplato 05-04-2022 6 0   Download

 • Trong những năm (1965 - 1968), sau khi Mỹ dựng lên “sự kiện vịnh Bắc Bộ” lấy cớ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, đế quốc Mỹ đã dùng không quân và hải quân đánh phá miền Bắc Việt Nam. Trước tính hình đó, Trung ương Đảng đã kịp thời chuyển mọi hoạt động sang thời chiến với phương châm địch đến là đánh, ai không trực tiếp chiến đấu thì phục vụ chiến đấu, bình thường thì toàn dân sản xuất. Thực hiện chủ trương của Đảng, miền Bắc đã giành được nhiều thành tích trên các lĩnh vực: Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải và sẵn sàng đánh bại chiến tránh phá hoại của đế quốc Mỹ.

  pdf6p vilouispasteur 11-03-2022 28 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1125 lượt tải
207 tài liệu
1302 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Lãnh đạo doanh nghiệp
p_strCode=lanhdaodoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2