Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lập trình visual c

Xem 1-20 trên 853 kết quả Lập trình visual c
 • Giáo trình Lập trình Visual C# (Nghề: Công nghệ thông tin - Trình độ: Cao đẳng) trang bị cho sinh viên những kiến thức sau: Hiểu được các kiến thức về nền tảng Microsoft .NET; có kiến thức về lập trình hướng đối tượng bằng C#; thao tác với các đối tượng cơ bản trên .Net (Visual C#). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

  pdf125p runordie10 09-10-2022 4 1   Download

 • Tài liệu "Kỹ thuật lập trình Visual C# (Tập 2)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Xuất nhập dữ liệu và sản sinh hàng loạt đối tượng; Xây dựng một ứng dụng Windows; Tìm hiểu về Assembly và cơ chế Version; Tìm hiểu về Type Attributes và Reflection;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf337p viastonmartin 08-09-2022 17 3   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ thuật lập trình Visual C# (Tập 2)" tiếp tục trình bày nội dung chính sau: Marshaling và Remoting; Mạch trình và đồng bộ hóa; Tương tác với Unmanaged code; Lập trình ứng dụng Web với Web Forms và ASP .NET; Lập trình Web Services. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf266p viastonmartin 08-09-2022 4 2   Download

 • Tài liệu "Lập trình Visual C#" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Visual C# và .NET Framework; Chương trình C#; Lớp, đối tượng và kiểu dữ liệu; Sử dụng Debugger thế nào; Căn bản ngôn ngữ C#; Kế thừa và đa hình; Nạp chồng tác tử;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf286p viastonmartin 08-09-2022 7 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Lập trình Visual C#" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cấu trúc Struct; Giao diện; Bản dãy, Indexers và Collections; Chuỗi chữ và biểu thức regular; Thụ lý các biệt lệ; Lập trình trên môi trường .NET. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf325p viastonmartin 08-09-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Xây dựng ứng dụng quản lý cơ bản gồm các nội dung chính sau: Visual Studio .NET; Cơ bản về ngôn ngữ C#; Xử lý ngoại lệ; Các đối tượng trên Windows Form; Truy cập và xử lý cơ sở dữ liệu; Lập báo cáo với CrystalReport. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 sau đây!

  pdf47p viastonmartin 15-08-2022 12 1   Download

 • Mục tiêu của giáo trình nhằm giúp các bạn có thể tạo các ứng dụng trên nền Windows; Tạo được các ứng dụng cơ sở dữ liệu trên nền Windows; Lập trình và sử dụng được các đối tượng của .NET; Tạo được ứng dụng cơ sở dữ liệu với các báo cáo bằng CrystalReport. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 sau đây!

  pdf66p viastonmartin 15-08-2022 8 1   Download

 • Tài liệu Xây dựng ứng dụng Windows với C++ .NET (Tập 1): Phần 1 có nội dung trình bày về kiến trúc .NET Framework; lập trình Visual C++ .NET; tạo giao diện người dùng; menu, hộp thoại và các điều khiển của Windows; kiến trúc Document/View của MFC .NET; tiểu trình (Thread); cơ chế kết nối và truy xuất cơ sở dữ liệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf137p linyanjun_2408 24-03-2022 36 4   Download

 • Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 1 Tổng quan về lập trình giao diện với Visual Studio.Net với mục tiêu giúp các bạn có thể phân biệt được các tầng và chức năng mỗi tầng trong quá trình thiết kế xây dựng phần mềm, đặc biệt là tầng giao diện. Phân biệt được các loại giao diện ứng dụng để có thể lựa chọn loại giao diện phù hợp với yêu cầu sử dụng của phần mềm. Biết và sử dụng được công nghệ VisualStudio.Net của Microsoft và C#2010.

  pdf23p cuchoami2510 18-02-2022 23 1   Download

 • Bài giảng Lập trình giao diện: Chương 2 Ngôn ngữ lập trình C#, với mục tiêu giúp các bạn có thể phân biệt và so sánh được các đặc điểm của ngôn ngữ C# và ngôn ngữ lập trình đã học (C++); Thao tác thành thạo trong môi trường Visual Studio.NET để xây dựng được ứng dụng bằng ngôn ngữ C#; Sử dụng được cú pháp và ngôn ngữ C# trong lập trình; Vận dụng được kỹ thuật xử lý ngoại lệ để phát hiện và xử lý lỗi chương trình.

  pdf25p cuchoami2510 18-02-2022 25 1   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình C/C++ - Chương 1: Tổng quan về giải thuật cung cấp cho học viên những kiến thức về lập trình; các đặc điểm cần có của chương trình; các ngôn ngữ lập trình; các môi trường hỗ trợ lập trình; xác định bài toán; xác định cấu trúc dữ liệu; tìm giải thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf26p tanmocphong 19-01-2022 24 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình C# 2005 - Tập 4, Quyển 2: Lập trình cơ sở dữ liệu, report, visual sourcesafe 2005" tiếp tục cung cấp cho học viên các kiến thức về đối tượng DataGridView và ADO.NET, làm việc với Report và Crystal Report, làm việc với Visual SourceSafe 2005, Visual Studio 2005 và Visual SourceSafe 2005, ứng dụng quản lý nhân sự và tiền lương,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!

  pdf197p hanthienngao 16-12-2021 14 2   Download

 • Giáo trình C# 2005 - Tập 4, Quyển 2: Lập trình cơ sở dữ liệu, report, visual sourcesafe 2005 (Phần 1) cung cấp cho học viên các kiến thức về đối tượng SqlDataAdapter và DataSet, đối tượng DataSet và DataTable, đối tượng DataView, DataColumn, DataRow và DataRowView,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!

  pdf173p hanthienngao 16-12-2021 5 0   Download

 • Đề tài sẽ thực hiện việc phân tích và thiết kế hệ cơ sở dữ liệu hỗ trợ công tác quản lý thông tin xuất nhập khẩu hàng hóa tại Công ty công ty xăng dầu khu vực II, từ đó xây dựng một phần mềm ứng dụng hỗ trợ việc quản lý thông tin xuất nhập xăng dầu với ngôn ngữ Visual C#.NET và SQL Server để khai thác hệ cơ sở dữ liệu này.

  pdf95p closefriend07 05-11-2021 19 1   Download

 • Bài giảng Lập trình web: Tổng quan về lập trình web phía Server Asp.Net cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu công nghệ ASP.NET; Kiến trúc chung của ASP.NET; Cách tạo một project ASP.NET. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf56p tomjerry003 03-11-2021 32 0   Download

 • Bài viết trình bày việc đề xuất một mô hình tính toán phát tán hóa chất độc (trên cơ sở phân bố Gauss) trong không khí. Một phần mềm máy tính (đặt tên là: ChemCode) cũng được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình C/C++ (dựa trên các công cụ Visual Studio 2013/2017, Spyder với Python và các thư viện NumPy, Matplotlib,...), cho phép tính toán nhanh nồng độ hóa chất độc phát tán theo không gian và thời gian xảy ra trong các sự cố.

  pdf7p vibigates 29-10-2021 41 0   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C++: Chương 1 Tổng quan về C++.Net cung cấp cho người học những kiến thức như: Sơ lược về .Net Framework; Cài đặt Visual .Net 2005; Màn hình làm việc C++.Net 2005; Tạo ứng dụng với C++.Net. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p ganuongmuoixa 13-08-2021 20 3   Download

 • Giáo trình Lập trình Windows Forms với C#: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về C#; Giới thiệu về Windows Forms; Các điều khiển thông thường; Các điều khiển đặc biệt; Điều khiển dùng để xây dựng Menu.

  pdf181p chuheodethuong 11-07-2021 42 7   Download

 • Giáo trình Lập trình trên nền Web: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về ASP.NET; Ngôn ngữ lập trình C#; Làm việc với Web Form. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf194p ermintrudetran 01-06-2021 24 6   Download

 • (NB) Giáo trình Lập trình C#2 cung cấp cho người học các kiến thức và kỹ năng chính sau: Tạo các ứng dụng trên nền Windows; Tạo được các ứng dụng cơ sở dữ liệu trên nền Windows; Lập trình và sử dụng được các đối tượng của .NET; Tạo được ứng dụng cơ sở dữ liệu với các báo cáo bằng CrystalReport; Tạo ra các ứng dụng MDI.

  doc134p calliope09 20-05-2021 25 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1332 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Lập trình visual c
p_strCode=laptrinhvisualc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2