Lập trình WinSock

Xem 1-20 trên 32 kết quả Lập trình WinSock
 • Chương 3 LẬP TRÌNH WINSOCK (Windows Socket) 1 Nội dung Giới thiệu Winsock BSD socket trong Windows Các hàm hỗ trợ 2 Giới thiệu Winsock Mô tả giao tiếp socket trong Windows dựa tên nền tảng của BSD socket Tồn tại dưới các hàm Windows API Các hàm cơ bản được chứa trong DLL Ứng dụng 16bit: winsock.dll, winsock.lib Ứng dụng 32bit: wsock32.dll, wsock32.lib File header: winsock.h, winsock2.

  pdf21p hangkute_1 27-08-2010 502 198   Download

 • LẬP TRÌNH WINSOCK HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH WINSOCK VỚI VISUAL C++ 1 Tạo Project mới 2 Chọn Win32 Console Application 3 Chọn A simple application 4 Khai báo sử dụng thư viện winsock 5

  pdf7p hangkute_1 27-08-2010 276 99   Download

 • Bài giảng "Lập trình mạng - Chương 3: Windows Socket" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiến trúc Windows Socket, đặc tính Windows Socket, lập trình WinSock, các phương pháp vào ra. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf90p nhansinhaoanh_03 21-10-2015 40 9   Download

 • Bài giảng "Lập trình mạng - Bài 1: Mở đầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ bản về mạng máy tính, nguyên lý tầng ứng dụng, nguyên lý tầng giao vận, địa chỉ IPv4, thư viện lập trình WinSock. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf32p tieu_vu06 09-06-2018 3 0   Download

 • Bài giảng "Lập trình mạng - Bài 2: Bắt đầu với lập trình WinSock" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu một số hàm lập trình WinSock cơ bản, xây dựng một ứng dụng TCP cơ bản, xây dựng một ứng dụng UDP cơ bản, thiết kế giao thức ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf38p tieu_vu06 09-06-2018 3 0   Download

 • Bài giảng "Lập trình mạng - Bài 4: Lập trình WinSock nâng cao" cung cấp cho người học các kiến thức: Xây dựng ứng dụng yêu cầu lớn (Scalable Apps), sử dụng raw socket, xây dựng ứng dụng broadcast và multicast. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p tieu_vu06 09-06-2018 2 0   Download

 • Bản chất lập trình của biến là một vùng các ô nhớ trong RAM được đặt tên để tiện sử dụng. Tại một thời điểm biến chỉ có một giá trị duy nhất. Người ta có thể dùng biến này làm giá trị định vị hoặc kích thước lưu trữ cho biến kia. Các hàm API có thể được gọi nhiều lần để sử dụng kết quả trả về của các biến truyền Bien1, Bien2, Bien3 để xử lý theo quy luật xác định nào đó....

  doc86p dongson_hongduc 30-08-2009 348 145   Download

 • Là môi trường lập trình C++ cho phép thiết kế trực quan giao diện. Các ứng dụng được tổ chức theo dạng project, một project chứa các file khác nhau về mã chương trình, giao diện, các file header… Có nhiều loại ứng dụng trong VC++. Chương này giới thiệu về ứng dụng MFC

  pdf48p thaonhi 18-06-2009 1715 505   Download

 • Bài tập môn lập trình mạng chương 2&3 (Phần SOCKET/WINSOCK) 1.

  pdf1p hangkute_1 27-08-2010 544 199   Download

 • Chương 6 LẬP TRÌNH MULTICAST 1 Nội dung Khái niệm lập trình Multicast Địa chỉ Multicast Lập trình Multicast với winsock Lập trình Multicast với Java 2 Khái niệm lập trình Muticast Một máy có thể gửi message cho nhiều máy theo một địa chỉ (Multicast group) nào đó.

  pdf22p hangkute_1 31-08-2010 366 87   Download

 • I. KHỞI ĐỘNG WINSOCK Để lập trình được Winsock chúng ta sẽ khai báo thư viện winsock2.h (chứa các prototypes) và 1 file lib (chính là file .cpp đã được biên dịch thành .lib) có tên là ws2_2.lib. Bây giờ hãy tạo 1 project Windows32 Console Project. Lưu ý: Chúng ta không khai báo trong file .cpp có hàm main mà khai báo trong file stdafx.h. Đây là cách khai báo thư viện của Visual C++. #include ... #include #pragma comment (lib,"ws2_32.

  pdf37p abcdef_45 27-10-2011 167 60   Download

 • Lập trình mạng trong windows Chương 2 1. Giới thiệu thư viện winsock Giao tiếp lập trình mạng cho phép phát triển ứng dụng giao tiếp trên cùng một máy hoặc nhiều máy khác nhau thông qua môi trường mạng Winsock được hỗ trợ sẵn trong windows cho phép lập trình mạng với giao thức TCP/IP hoặc IPX Lập trình Winsock trong windows ta sử dụng thư viện WINSOCK2.H, WS2_32.LIB Phiên bản winsock hỗ trợ cho các hệ điều hành Windows như sau: Chương 2 1.

  pdf37p meoheo6 28-05-2011 96 24   Download

 • Bài giảng môn Lập trình mạng: Chương 1 - Lập trình mạng theo mô hình client/server dùng giao thức TCP/IP (cụ thể là winsock) có nội dung ôn lại kiến thức mạng internet, mô hình hoạt động client/server dùng socket, đặc tả các hàm winsock cơ bản, vấn đề bất đồng bộ trong gởi/nhận thông tin, thí dụ về ứng dụng mạng cơ bản.

  pdf25p talata_1 22-09-2014 36 14   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu các mô hình lập trình mạng; bộ giao thức Internet (TCP/IP); Winsock; MFC Socket;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Lập trình mạng" của Lương Ánh Hoàng. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf81p huyenngoc0628 02-11-2015 19 4   Download

 • Bài giảng "Lập trình mạng - Bài 3: Các chế độ vào ra trên WinSock" cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật vào ra theo sự kiện, kỹ thuật Overlapped, kỹ thuật vào ra trên Completion Port. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf25p tieu_vu06 09-06-2018 3 0   Download

 • Bài giảng "Lập trình mạng - Bài 3: Các chế độ vào ra trên WinSock" cung cấp cho người học các kiến thức: Chế độ vào ra blocking và non-blocking, kỹ thuật đa luồng, kỹ thuật thăm dò, kỹ thuật vào ra theo thông báo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf27p tieu_vu06 09-06-2018 2 0   Download

 • Chương 4 LẬP TRÌNH MẠNG VỚI VISUAL BASIC (WinSock Control) 1 Nội dung Giới thiệu Winsock control Các thuộc tính Các phương thức Các sự kiện Các mô hình lập trình với winsock control 2 Giới thiệu Winsock control Là ActiveX Control cung cấp các dịch vụ mạng TCP và UDP dưới dạng các thuộc tính, phương thức và sự kiện.

  pdf16p hangkute_1 27-08-2010 421 155   Download

 • Giới thiệu thư viện winsock Giao tiếp lập trình mạng cho phép phát triển ứng dụng giao tiếp trên cùng một máy hoặc nhiều máy khác nhau thông qua môi trường mạng Winsock được hỗ trợ sẵn trong windows cho phép lập trình mạng với giao thức TCP/IP hoặc IPX Lập trình Winsock trong windows ta sử dụng thư viện WINSOCK2.H, WS2_32.LIB Phiên bản winsock hỗ trợ cho các hệ điều hành Windows như sau: .Chương 2 1.

  pdf37p longmontran 15-01-2010 189 110   Download

 • Lập trình mạng với thư viện Winsock của Windows Lập trình multicasting - Lập trình mạng với hệ thống Web - Lập trình mạng với hệ thống Email 6. Lập trình mạng với hệ thống truyền File 7. Chương trình multiuser chat Chương 1: Tổng quan về lập trình mạng Chương

  pdf35p lavie8 22-06-2011 105 39   Download

 • LẬP TRÌNH MẠNG Nội dung chương trình 1. Tổng quan về lập trình mạng 2. Lập trình mạng với thư viện Winsock của Windows 3. Lập trình multicasting 4. Lập trình mạng với hệ thống Web 5. Lập trình mạng với hệ thống Email 6. Lập trình mạng với hệ thống truyền File 7. Chương trình multiuser chat Chương 1: Tổng quan về lập trình mạng Chương

  pdf35p meoheo6 28-05-2011 78 29   Download

Đồng bộ tài khoản