intTypePromotion=1
ADSENSE

Lịch sử kháng chiến chống Mỹ

Xem 1-20 trên 234 kết quả Lịch sử kháng chiến chống Mỹ
 • Bài viết trình bày các nội dung: Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ và Việt Nam Cộng hòa - quân và dân hướng hóa chiến đấu chống lại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ và Việt Nam Cộng hòa.

  pdf8p vithales 20-04-2022 3 0   Download

 • Bài viết mong muốn góp phần giới thiệu tiềm năng phát triển “dark tourism” ở Việt Nam gắn với các di tích cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954-1975) và đề xuất một số gợi ý vận dụng “dark tourism” trong phát triển ngành du lịch nói chung, cũng như là một cách góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh.

  pdf10p viedison 13-04-2022 12 0   Download

 • Cuốn sách cung cấp thêm thông tin, tư liệu lịch sử, những câu chuyện đời thường của các anh hùng trong chiến đấu cũng như trong thời bình tại Lữ đoàn Đặc công hải quân 126. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

  pdf110p bakerboys01 07-04-2022 1 0   Download

 • Cuốn sách góp phần tạo nên hứng thú tìm hiểu lịch sử cho độc giả thông qua việc trình bày những nội dung nổi bật, đáng nhớ, những dấu ấn đậm nét của từng giai đoạn lịch sử…, giúp độc giả có thể tiếp cận lịch sử đất nước không chỉ theo thời gian mà còn theo các nội dung cụ thể có ý nghĩa như những "điểm nhấn", "dấu hiệu nhận biết" của mỗi thời kỳ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf113p bakerboys01 07-04-2022 5 0   Download

 • Nối tiếp những nội dung của phần 1, phần 2 cuốn "Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 1954 (Tập 6: Tầm vóc, ý nghĩa, bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến) trình bày những sự kiện: Xây dựng và phát triển sáng tạo nghệ thuật quân sự hiện đại của chiến tranh nhân dân Việt Nam; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc; liên minh chặt chẽ với lào và Campuchia, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ quốc tế; những bài học của cuộc kháng chiến chống Pháp là cơ sở phát triển đường lối và phương pháp của cuộc kháng chiến chống Mỹ.

  pdf92p cucngoainhan7 21-03-2022 4 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là nghiên cứu, tái hiện một cách hệ thống quá trình hình thành, phát triển và đóng góp của PTTĐYN trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước những năm 1961-1975; từ đó rút ra một số đặc điểm, ý nghĩa, kinh nghiệm để vận dụng vào quá trình phát động, tổ chức có hiệu quả các PTTĐYN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

  pdf206p caphesuadathemtieu 02-03-2022 5 1   Download

 • Ebook Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam (Tập 2): Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Quân đội nhân dân tiến lên tác chiến hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, cùng toàn dân đánh bại một bước chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" của đế quốc Mỹ (1969 - 1972); thành lập các quân đoàn, khẩn trương chuẩn bị cùng toàn dân tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân 1975 - Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1973 - 1975). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf292p cucngoainhan7 23-02-2022 3 1   Download

 • Nghiên cứu đề tài “Nghệ thuật quân sự trong chiến dịch Điện Biên Phủ” nhóm đã nhận thấy rằng: Nghệ thuật quân sự Việt Nam hình thành và phát triển gắn liền với các yếu tố chính trị, xã hội. Từ khi có Đảng lãnh đạo Nghệ thuật quân sự Việt Nam phát triển dựa trên nền tảng lý luận quân sự Mác- Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tinh hoa truyền thống quân sự dân tộc. Từ khi có Đảng lãnh đạo nghệ thuật quân sự Việt Nam đã thừa kế nghệ thuật đánh giặc giữ nước của tổ tiên và đã không ngững phát triển, góp phần quyết định thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ.

  doc25p alodiepdayyy 06-01-2022 53 8   Download

 • Nếu nước Mỹ có Thomas Edison, Anh có Newton, Ba Lan có Marie Curie, Đức có thiên tài vật lý Albert Enstein thì Việt Nam 4000 năm văn hiến cũng có những con người xuất chúng như vậy. Chúng ta có hai nhà toán học của thế kỷ XV - Lương Thế Vinh và Vũ Hữu, Lê Quý Đôn - nhà bác học vĩ đại của thế kỷ 18, Hồ Nguyên Trừng - người đúc súng thần công, giáo sư Trần Đại Nghĩa - người chế tạo thành công khẩu Bazooka trong kháng chiến chống Pháp,...

  pdf139p cucngoainhan4 26-11-2021 6 1   Download

 • Bài giảng Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam: Chương 2 Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945 – 1975) cung cấp cho người học những kiến thức như: Đảng lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975).

  pdf68p caphesuadathemtac 09-11-2021 35 2   Download

 • Bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 2 Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945 - 1975) cung cấp cho người học các kiến thức: Lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng, kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ (1945-1954); Lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975).

  pdf34p tomjerry003 03-11-2021 60 6   Download

 • Thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thành quả của nhiều nhân tố tạo lên sức mạnh tổng hợp của cách mạng Việt Nam, nhân tố chính là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết hợp nhuần nhuyễn và thành công chủ nghĩa Mác – Lênin với sức mạnh tổng hợp của nhân dân ta.

  pdf10p vivacation2711 23-10-2021 34 1   Download

 • Cuốn sách "40 năm thiên anh hùng ca giải phóng" được biên soạn để kỷ niệm 40 năm đại thắng mùa xuân 1975. cuốn sách tập hợp tư liệu phong phú, trình bày tương đối đầy đủ và ngắn gọn với 3 chương. Phần 1 của ebook sau đây sẽ gồm 2 chương, trình bày các sự kiện lịch sử đưa đến đại thắng mùa Xuân 1975. Phần này cũng bao gồm các bài viết, bài nghiên cứu của những nhà chuyên môn, giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể và hiểu sâu hơn về thắng lợi to lớn của mùa xuân 1975. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf144p lovebychance06 22-08-2021 10 0   Download

 • Trên cơ sở, yêu cầu của việc bồi dưỡng môn lịch sử cho các lớp chuyên sử trong trường THPT Chuyên và được sự phân công của tổ chuyên môn, tôi quyết định lựa chọn đề tài này, Trong phạm vi đề tài chủ yếu khai thác hai nội dung chủ yếu là: phong trào “phá Ấp chiến lược” và thắng lợi chính trị trong cuộc kháng chiến của Mĩ (1954-1975).

  pdf6p heavysweetness 04-08-2021 4 0   Download

 • Đề tài nêu lên cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước toàn thắng là thiên anh hùng ca vĩ đại của chiến tranh Việt Nam trong thế kỷ XX. Là một trong những trang chói lọi trong lịch sử của nhân dân cách mạng thế giới chống chủ nghĩa đế quốc ở thời đại ngày nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p thecontrollers 02-08-2021 15 3   Download

 • Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945 - 1954); Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975);...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf193p chanhh1303 04-08-2021 203 61   Download

 • bài viết "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Từ dự báo thiên tài đến thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1975" với mục tiêu giúp chúng ta ôn lại những dự báo thiên tài của người và diễn biến lịch sử của cuộc kháng chiến đã qua. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p wangxinling 23-07-2021 12 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của Luận án nhằm góp phần nhận thức đầy đủ hơn về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) ở địa phương. Mặt khác, bổ sung tư liệu cho công tác nghiên cứu, giảng dạy lịch sử địa phương; cung cấp luận cứ khoa học nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn Thành phố Hội An trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf232p armyofthedead 23-06-2021 31 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu của Luận án nhằm phục dựng phong trào chống, phá ấp chiến lược của quân và dân các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1965 có tính hệ thống và toàn diện theo quan điểm khách quan; đúc rút một số kinh nghiệm để có thể vận dụng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf204p armyofthedead 23-06-2021 10 4   Download

 • Nội dung của bài viết trình bày sự ra đời của các căn cứ địa cách mạng ở Trung Trung Bộ; xây dựng thế trận và chiến đấu bảo vệ căn cứ địa cách mạng ở Trung Trung Bộ.

  pdf7p nguaconbaynhay12 22-06-2021 4 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lịch sử kháng chiến chống Mỹ
p_strCode=lichsukhangchienchongmy

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2