intTypePromotion=1
ADSENSE

Lịch sử lý thuyết điều kiện

Xem 1-20 trên 68 kết quả Lịch sử lý thuyết điều kiện
 • Bài giảng Lý thiết điều khiển tự động: Chương 1 - Đại cương về hệ thống điều khiển nêu lên khái niệm về hệ thống điều khiển, các nguyên tắc điều khiển, phân loại điều khiển, lịch sử phát triển của lý thuyết điều khiển.

  pdf35p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 47 7   Download

 • Kinh tế - xã hội: Đầu thế kỷ XIX, CM công nghiệp đã hoàn thành Năm 1825, cuộc khủng hoảng KT đầu tiên của CNTB Mâu thuẫn kinh tế - xã hội của CNTB ngày một gay gắt. Lý luận: KTCT cổ điển tan rã làm xuất hiện một số khuynh hướng: Phê phán CNTB trên tầm nhìn của giai cấp tiểu tư sản CNXH không tưởng Bảo vệ sự tồn tại vĩnh cửu của CNTB trong điều kiện lịch sử mới

  ppt43p t2_ph3 15-03-2013 88 8   Download

 • Vài nét lịch sử phát triển lý thuyết điều khiển . - Phương pháp biến phân cổ điển Euler_Lagrange 1766 . - Tiêu chuẩn ổn định Lyapunov 1892 . - Trí tuệ nhân tạo 1950 . - Hệ thống điều khiển máy bay siêu nhẹ 1955 . - Nguyên lý cực tiểu Pontryagin 1956 . - Phương pháp quy hoạch động Belman 1957 . - Điều khiển tối ưu tuyến tính dạng toàn phương LQR ( LQR : Linear Quadratic Regulator )

  doc90p hongnghien 21-01-2010 375 134   Download

 • Triệu Đà trong dòng chảy lịch sử Việt Nam 1 Nhân có người bàn về câu thơ: " Từng nghe: Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, Quân điếu phạt trước lo trừ bạo; Như nước đại Việt ta từ trước, Vốn xưng nền văn hiến đã lâu, Nước non bờ cõi đã chia, Phong tục Bắc Nam cũng khác; Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập; Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương; Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, Song hào kiệt thời nào cũng có. " Triệu ở đây là...

  pdf6p caott1 15-05-2011 152 27   Download

 • Keynes đã bác bỏ quan điểm giá cả và tiền lương sinh hoạt, để tự cân đối cung – cầu của trường phái kinh tế cổ điển và tân cổ điển. Ông cho rằng một nền kinh tế không có khả năng tự động điều chỉnh một cách hoàn hảo. Theo ông trong điều kiện một nền kinh tế mới thì giá cả và tiền lương là cân nhắc. Vì thế thị trường không còn khả năng tự điều chỉnh. Các tổ chức độc quyền và nhà nước đã can thiệp vào giá cả mặt hàng và sự đấu tranh...

  pdf2p truongdoan 09-11-2009 1327 495   Download

 • Đối tượng nghiên cứu của thống kê học là môn khoa học kỹ thuật nghiên cứu mặt lượng của các hiện tượng và quá trình kinh tế trong một điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể. Trả lời: Sai Đối tượng nghiên cứu của thống kê học là môn khoa học kỹ thuật ( Là môn khoa học xã hội )nghiên cứu mặt lượng trong mối quan hệ mật thiết với mặt chất( ko chỉ nghiên cứu mặt lượng) của các hiên tượng quá trình kinh tế xã hội số lớn trong điều kiện lịch sử cụ thể....

  doc16p nguoicuagio 16-05-2010 597 410   Download

 • Điều kiện ra đời nhà nước Văn Lang – Âu Lạc 2. Những điểm đặc thù trong quá trình ra đời nhà nước VL – ÂL II. Nhà nước và pháp luật thời Bắc thuộc : 1. Các bước phát triển của chính quyền phong kiến Trung Quốc ở Âu Lạc từ 179 TCN – 903 2. Đặc điểm của nhà nước và pháp luật thời Bắc thuộc 3. Những hệ quả của thời kì Bắc thuộc đối với nhà nước phong kiến Việt Nam 4. Những hệ quả của thời kì Bắc thuộc đối với pháp luật phong kiến Việt Nam...

  pdf4p thiuyen2 12-08-2011 683 207   Download

 • Trường phái trọng tiền hiện đại ở Mỹ chủ trương tự do hóa nền kinh tế đồng thời nhấn mạnh vai trò tự điều tiết của thị trường. Trường phái trọng tiền hiện đại ở Mỹ đối lập và phê phán gay gắt những quan điểm chủ yếu của Keynes: - Về tình trạng nền kinh tế: Cho rằng giá cả và tiền lương trong điều kiện mới là tương đối linh hoạt mềm dẻo. - Thị trường vẫn có khả năng tự động điều tiết. ...

  pdf2p truongdoan 09-11-2009 597 193   Download

 • Đối tượng của Lịch sử xã hội học • 1. Khái niệm về lịch sử • 2. Lịch sử Xã hội học • II. Các điều kiện kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của xã hội học • 1. Các cuộc cách mạng chính trị • 2. Các cuộc cách mạng công nghiệp•.... • 6. Vai trò của khoa học.

  pdf123p thiuyen14 17-09-2011 665 114   Download

 • Dưới chế độ tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân còn được gọi là giai cấp vô sản, là giai cấp hoàn toàn không có tư liệu sản xuát, phải bán sức lao động cho nhà tư bản để kiếm sống. Là giai cấp gắn liền với sản xuất đại công nghiệp và được nền công nghiệp rèn luyện, giai cấp công nhân có tính tổ chức, kỷ luật cao và có điều kiện thuận lợi tập hợp lực lượng, biểu thị sức mạnh của mình...

  pdf17p tengteng11 13-12-2011 334 111   Download

 • Một số lý thuyết công tác xã hội ở Việt Nam và Đức: Phần 1 gồm 3 chương đầu của Tài liệu. Ở chương một, hai tác giả Stefan Borrmann và Christian Spatscheck giới thiệu những điều kiện lý thuyết khoa học CTXH. Trong chương hai, ông Lê Chí An trình bày lịch sử phát triển CTXH ở Việt Nam đặc biệt từ những năm 1940 đến nay. Trong phần đầu chương ba, tác giả Tôn-Nữ Ái-Phương giới thiệu các lý thuyết tập trung vào cá nhân và môi trường của họ.

  pdf60p hoa_hong91 24-05-2014 241 65   Download

 • Chương 12: Trường phái thể chế CHƯƠNG XII: TRƯỜNG PHÁI THỂ CHẾ GIỚI THIỆU Mục đích yêu cầu: Hiểu được hoàn cảnh lịch sử xuất hiện các học thuyết kinh tế thuộc trường phái thể chế và các đặc điểm của nó. Nắm vững tư tưởng và nội dung cơ bản của trường phái thể chế. Vị trí vai trò của trường phái này trong điều kiện hiện nay. Nội dung chính: - Hoàn cảnh lịch sử và đặc điểm của trường phái thể chế. - Một số khuynh hướng và lý thuyết của trường phái thể chế: Trường phái thể chế cũ,...

  pdf9p littleduck801 18-08-2011 92 38   Download

 • Ai trong chúng ta lkhi chụp ảnh cũng có lần sử dụng flash nhưng không nhiều người biết flash có lịch sử và quá trình phát triển thế nào. Bài viết rất súc tích của bác 11002 sẽ giải thích cặn kẽ về điều này. Flash - Sơ lược về lịch sử phát triển A. Sơ lược về quá hình phát triển của Flash 1. Khởi điểm: Từ thập niên 60 của thế kỷ XIX Để đảm bảo cung cấp đủ AS cho quá trình chụp ảnh khi điều kiện AS thực quá yếu, người ta chế tạo ra...

  pdf19p civic123 11-08-2010 114 36   Download

 • Theo Baran (1957) Ấn Độ là một trong những quốc gia có điều kiện để phát triển kinh tế tốt nhất trong thế kỉ XVIII. Phương pháp sản xuất nền công nghiệp, các tổ chức thương mại ở Ấn Độ có thể so sánh với bất kì đâu trên thế giới.

  doc25p nguyenthao978692 26-04-2011 113 25   Download

 • Tồn đọng nhiều tàn dư quan hệ tư tưởng, ý thức xa hội, tâm lý do xa hội thực dân, phong kiến cũ để lại. Đây là những khó khăn, trở ngại lớn trong bước chuyển tiếp lịch sử từ một xa hội kém phát triển sang một xa hội hiện đại, phù hợp với những chuẩn mực và giá trị của nền văn minh nhân loại và của tiến bộ xa hội. Điều cần chú ý là có thể bỏ qua chế độ Tư bản quá độ lên Xa hội Chủ nghĩa, nhưng không thể bỏ qua những việc...

  pdf7p caott9 26-07-2011 83 12   Download

 • CÁC DẠNG KÊNH TRUYỀN Mục tiêu Sau khi hoàn tất bài học này bạn có thể: Biết kênh truyền không mất tin, Biết kênh truyền xác định, Biết kênh truyền không nhiễu, Biết kênh truyền không sử dụng được, Hiểu kênh truyền đối xứng, Hiểu định lý về dung lượng kênh truyền,Kênh truyền không mất tin Mô hình: từ tập hợp các giá trị có thể nhận được ở đầu nhận Y={y1, y2, …, yL} được phân thành M nhóm Bi tương ứng với các giá trị xi ở đầu truyền và xác suất để truyền xi với điều kiện đã nhận yj là p,...

  pdf16p cnkbmt9 25-10-2011 65 5   Download

 • Hối phiếu thực chất là một phiếu ghi nợ do chủ nợ ( người ký phát) lập ra để ra lệnh cho người thiếu nợ ( người bị ký phát) trả một số tiền nhất định cho người thụ hưởng. Người thụ hưởng có thể là chủ nợ hoặc một người nào đó do chủ nợ chỉ định. +Lệnh phiếu: là chứng chỉ có giá do người phát hành lập, cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời gian nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng....

  pdf23p cnkbmt8 26-10-2011 43 2   Download

 • Người thụ hưởng có thể là chủ nợ hoặc một người nào đó do chủ nợ chỉ định. +Lệnh phiếu: là chứng chỉ có giá do người phát hành lập, cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời gian nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng. Lệnh phiếu thực chất là một phiếu nhận nợ do người thiếu nợ ( người phát hành),

  pdf23p cnkbmt8 26-10-2011 46 1   Download

 • Mục đích của luận án nhằm phân tích, trình bày những nhận thức mới về điêu khắc trang trí trên kiến trúc trong Hoàng thành Huế trên cơ sở lý thuyết, lý luận mỹ học, mỹ thuật học nhằm xác định các hệ giá trị, hiệu quả và vai trò của nó trong trang trí kiến trúc.

  pdf27p phongtitriet000 08-08-2019 15 0   Download

 • Cung cấp vốn cho chính phủ thông qua việc làm đại lý phát hành về tổ chức lưu thông tín phiếu kho bạc Nhà nước. Tuy vậy: Qui chế điều tiết chưa được xác định thống nhất dẫn đến việc điều hành và can thiệp vào thị trường còn chưa chủ động kịp thời độ lớn hơn sự cần thiết. Các công cụ lưu thông tín dụng và công cụ tài chính còn nghèo nàn, đơn điệu cho nên chưa thu hút được tiềm lực tài chính có sẵn trong nước, đặc biệt trong dân cư và sự phát triển...

  pdf17p cnkbmt10 24-10-2011 133 60   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lịch sử lý thuyết điều kiện
p_strCode=lichsulythuyetdieukien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2