Lĩnh v

Xem 1-20 trên 381 kết quả Lĩnh v
 • Mc đích ca chuyên đê này là kho sát, tóm tat tong quan các lý thuyêt vê đâu tư trong lĩnh vc nông nghiep nham xác đnh các yêu tô thúc đay/kìm hãm đong lc đâu tư trong nông nghiep và kinh tê nông thôn. Đâu tiên, bài nghiên cu xem xét các lý thuyêt đâu tư tong quát nham ch ra nhng yêu tô căn bn tác đong đên đong lc đâu tư nói chung. Tiêp đó, nhng đac thù riêng biet ca khu vc sn xuât nông nghiep và kinh tê nông thôn đư"c xác đnh. Trên cơ s$ đó, chuyên đê tóm...

  pdf29p manutd1907 01-04-2013 65 16   Download

 • kiện quang điện tử là những linh kiện cảm biến có đặc tính đổi dạng năng lượng ánh sáng thành dòng điện hay ngược lại đổi dòng điện thành ánh sáng . Những linh kiện có đặc tính đổi từ ánh sáng thành dòng điện như: quang trở, quang diode, quang transistor, tế bào quang điện, quang SCR, quang triac,…..; những linh kiện có đặc tính đổi dòng điện thành ánh sáng là diode phát quang ( Led ), Led hồng ngoại....

  doc16p duccuong852002 19-04-2010 630 210   Download

 • Sau khi học xong bài học này người học có khả năng: - Trình bày được cách thức nhận biết các linh kiện điện tử thông dụng - Nhận biết được các linh kiện điện tử thông dụng - Xác định được các thông số của các linh kiện điện tử thông dụng. - Rèn luyện tính cẩn thận tỉ mỉ. II. §å dïng vµ trang thiÕt bÞ d¹y häc - M¸y tÝnh, m¸y chiÕu, c¸c m¹ch ®iÖn tö cã linh kiÖn ®iÖn tö th«ng dông....

  doc9p nguyencuong22891 19-08-2012 456 166   Download

 • Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm chùa Bà Đá, Hà Nội Khu vực đồng bằng Bắc Bộ là nơi tập trung nhiều đình, chùa, đền, miếu, văn chỉ, võ chỉ, từ đường... là nơi thờ thành hoàng làng, thờ phật, thờ thánh, thờ thần, thờ các đường âm liệt tôn, liệt tổ của các gia tộc, dòng họ v.v.. Tục thờ các vị ngay trên quê hương mình và theo tập quán thờ tự đã có ngàn xưa để lại. .Hầu hết kiến trúc các nơi thờ tự ở khu vực đồng bằng bắc bộ từ buổi sơ khai là...

  pdf6p hatmitxinhtuoi 04-02-2010 314 126   Download

 • Điện Trở Tính Chất Điện DC Khi mắc Điện Trở với điện DC có Điện Thế, V, và Dòng Điện, I . Điện Trở Kháng, R sẻ bằng tỉ lệ Điện thế trên Dòng Điện Điện Thế của Điện Trở bằng tích của Dòng Điện với Điện Trở Kháng VR = I R Dòng Điện của Điện Trở bằng tỉ lệ của Điện Thế trên Điện Trở Kháng Công Xuất của Điện Trở bằng tích của Dòng Điện với Điện Thế của Điện Trở PR = VR IR = I2 R = Tính Chất Điện AC Điện Kháng Z = R /_ 0...

  pdf22p butmaulam 17-09-2013 270 100   Download

 • Đào tạo cử nhân ngành Tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề và sức khỏe tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được nhu cầu xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập.

  pdf6p ngoclanh 10-06-2009 597 95   Download

 • Trong thời gian qua ngành Y tế Thành phố cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các đơn vị y tế công lập tăng cường đổi mới trang thiết bị khám chữa bệnh kỹ thuật cao, phát triển cơ sở hạ tầng ...v...v...nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng phục vụ nhân dân.

  pdf130p bidao13 19-07-2012 189 92   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định số 40/2009/ nđ-cp ngày 24/4/2009 v.v quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y', văn bản luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p trannhu 07-07-2009 1413 71   Download

 • Cách đây hàng ngàn năm, nấm Linh chi đã đƣợc dùng để làm thuốc. Các sách dƣợc thảo của nhiều triều đại ở Trung Quốc đều ghi nhân Linh chi đƣợc sử dụng làm thuốc từ lâu đời. Sách “Thần nông bản thảo” đã nói: “Linh chi là thuốc kết tinh đƣợc cái quý của mây mƣa trên núi cao, cái tinh của ngũ hành trong ngày đêm mà khoe năm sắc nên có thể giữ sức khỏe cho các bậc đế vƣơng”.

  pdf76p haitinh09 12-06-2013 136 66   Download

 • V.I. Lê - nin toàn tập - Tập 7 gồm các tác phẩm của Lênin viết trong thời gian từ tháng 9 năm 1902 đến tháng 9 năm 1903. Nội dung chính thể hiện những tư tưởng có liên quan đến cuộc đấu tranh để thành lập ở nước Nga một đảng mác xít cách mạng, cương lĩnh, nguyên tắc tổ chức của đảng và về thống nhất những tổ chức cách mạng dân chủ Nga. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf401p mylan23 16-04-2013 96 59   Download

 • Du lịch Việt Nam đã cam kết tham gia chương trình hμnh động ASEAN với 5 nội dung lμ: xúc tiến ASEAN - một điểm du lịch chung; tạo điều kiện đi lại trong ASEAN; xúc tiến đầu tư du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; phát triển du lịch bền vững về môi trường vμ tiếp tục tham gia trong khuôn khổ AFAS. Trong Hiệp định Thương mại Việt-Hoa Kỳ, DLVN đã cam kết 2 phân ngμnh lμ dịch vụ khách sạn, nhμ hμng vμ dịch vụ lữ hμnh.

  pdf5p grayswan 19-04-2011 124 51   Download

 • Linh vc ðào to nghê nýc ta ðã ðýc Ðng và Nhà nýc ðac biet coi tr ng, nhât là trong giai ðon hien nay, giai ðon ðay nhanh Công nghiep hoá - Hien ði hoá (CNH - HÐH) ðât nýc. S nghiep CNH - HÐH ðòi hi mot lc lýng lao ðong có trình ðo chuyên môn ky thuat cao, tiêp can ðýc vi khoa h c công nghe hien ði. Chiên lýc Giáo dc - ðào to ca Ðng và Nhà nýc ðýc ðê ra theo hýng m rong qui mô, nâng cao chât lýng ðào to nghê, to ðiêu kien thuan li ðáp ng...

  pdf110p carol123 29-07-2012 104 49   Download

 • V.I.Lê-Nin toàn tập - Tập 6: Tháng Giêng - tháng Tám 1902 là những luận chứng và phát triển một cách phù hợp với hoàn cảnh lịch sử mới, những tư tưởng của Các Mác và Ph.Ăngghen về Đảng, phát triển những nguyên lý của học thuyết về Đảng kiểu mới, đảng cách mạng vô sản; và các tài liệu để thảo cương lĩnh Đảng công nhân dân chủ - xã hội Nga.

  pdf395p mylan23 16-04-2013 90 37   Download

 • 40 Cụm động từ phải có V-ing theo sau tập hợp những cụm động từ thường dùng trong tiếng Anh cần có Ving theo sau như avoid, admit, advise, appreciate, completem,... Mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. Đây là tài liệu hữu ích với các bạn yêu thích tiếng Anh.

   

  doc1p tamtranduongtam 16-06-2015 77 34   Download

 • Tập 31 trong V.I.Lê nin toàn tập bao gồm những tác phẩm do V.I.Lê nin viết từ tháng ba đến cuối tháng tư 1917. Trong tập này có nhiều tác phẩm được coi như những văn kiện mang tính chất cương lĩnh của Đảng Bôn-sê-vích của chủ nghĩa Mác sáng tạo.

  pdf432p saodoivangem 26-12-2014 50 29   Download

 • Giáo trình Linh kiện điện tử - Phần 2 gồm nội dung từ chương V đến chương IX. Chương V: Transistor lưỡng cực, chương VI: Transistor trường ứng, chương VII: Linh kiện có bốn lớp bán dẫn PNPN và những linh kiện khác, chương VIII: Linh kiện quang điện tử, chương IX: Sơ lược về IC.

  pdf103p missminh32 02-04-2014 85 27   Download

 • Hướng Dẫn Các bộ lịch sử tiểu thuyết của Yên-tử cư sĩ được chia ra làm năm thời đại: 1. Thời đại Lĩnh-Nam (39-43 sau Tây-lịch) Thuật cuộc khởi nghĩa của vua Trưng cùng 162 anh hùng, lập thành triều đại Lĩnh-Nam. Thời đại này chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn 1.

  pdf762p dongthao_1 17-04-2013 59 24   Download

 • Nội dung chính của tập 6 là những luận chứng và phát triển một cách phù hợp với hoàn cảnh lịch sử mới, những tư tưởng của C.Mác và Ph.Awngghen về Đảng, phát triển những nguyên lý của học thuyết về Đảng kiểu mới, Đảng cách mạng vô sản và các tài liệu để thảo cương lĩnh Đảng công nhân dân chủ-xã hội Nga.

  pdf395p bachbt92 24-12-2014 48 23   Download

 • Các tác phẩm trong tập 4 được V.I.Lê nin viết trong thời gian hoạt động khẩn trương cho việc xây dựng một Đảng vô sản kiểu mới, vạch ra những nguyên tắc cơ bản của cương lĩnh đảng và đấu tranh chống lại chủ nghĩa xét lại ở Nga trên trường quốc tế.

  pdf371p bachbt92 24-12-2014 21 14   Download

 • Hiệu quả ở 1,5-Một nguồn đầu ra liên tục hoặc chìm hiện tại 0,9-V 3.3-V Điện áp ra điều chỉnh với độ chính xác 1% bù cho bên ngoài thiết kế linh hoạt đáp ứng nhanh thoáng rộng PWM tần số: cố định 350 kHz, 550 kHz hoặc 280 kHz đến 700 điều chỉnh kHz tải Giới hạn bảo vệ bởi hiện tại cao điểm và Shutdown nhiệt tích hợp giải pháp Giảm Khu vực Ban và tổng chi phí

  pdf21p monte_carlo 02-08-2011 34 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản