intTypePromotion=1
ADSENSE

Loại hình dịch vụ

Xem 1-0 trên 0 kết quả Loại hình dịch vụ
 • Bài giảng Quản trị dịch vụ nâng cao - Chương 1: Chiến lược dịch vụ của doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm và phân loại dịch vụ; chiến lược dịch vụ cạnh tranh của doanh nghiệp; định vị chiến lược theo cấu trúc quá trình dịch vụ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf41p diepvunhi 17-01-2023 3 1   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính thuế tại Chi cục Thuế thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai" hệ thống hóa những vấn đề lý luận về sự hài lòng của khách hàng đối với các loại dịch vụ nói chung và dịch vụ hành chính thuế nói riêng; tìm ra mô hình đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với các dịch cụ hành chính thuế mà Chi Cục Thuế thành phố Pleiku cung cấp, chỉ ra những thành công và hạn chế trong phục cụ khách hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf123p starandsky01 03-01-2023 7 1   Download

 • Bài viết "Pháp luật về hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam: Thực trạng và một số kiến nghị" nghiên cứu thực trạng hoạt động cho thuê tài chính tại các Công ty từ đó đưa ra các giải pháp thúc đẩy sự phát triển của loại hình dịch vụ này là hết sức cần thiết, việc hoàn thiện và phát triển hoạt động này như thế nào đang là những vấn đề cấp bách, cần được quan tâm nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 5 1   Download

 • Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về du lịch, dịch vụ du lịch và phát triển dịch vụ du lịch, luận văn "Phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn Quận Ngũ Hành Sơn" đánh giá, phân tích thực trạng phát triển loại hình dịch vụ du lịch trên địa bàn Quận Ngũ Hành Sơn. Trong đó, nêu bật những nguyên nhân của mặt tích cực và hạn chế, yếu kém của nó; từ đó đề xuất phương hướng phát triển, giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dịch vụ du lịch trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.

  pdf26p bigdargon06 15-12-2022 7 1   Download

 • Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về du lịch, dịch vụ du lịch và phát triển dịch vụ du lịch, luận văn "Phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn Quận Ngũ Hành Sơn" đánh giá, phân tích thực trạng phát triển loại hình dịch vụ du lịch trên địa bàn Quận Ngũ Hành Sơn. Trong đó, nêu bật những nguyên nhân của mặt tích cực và hạn chế, yếu kém của nó; từ đó đề xuất phương hướng phát triển, giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dịch vụ du lịch trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.

  pdf124p bigdargon05 02-12-2022 8 0   Download

 • Bài viết Giải pháp phát triển dịch vụ hỗ trợ tư vấn marketing xuất khẩu cho các doanh nghiệp trình bày khái niệm, bản chất của marketing xuất khẩu; Khái niệm, đặc điểm dịch vụ hỗ trợ tư vấn marketing xuất khẩu và các loại hình dịch vụ hỗ trợ tư vấn marketing xuất khẩu; Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển dịch vụ hỗ trợ tư vấn marketing xuất khẩu; Những kết quả đạt được về dịch vụ hỗ trợ tư vấn marketing xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam.

  pdf11p viwmotors 02-12-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: các loại hình dịch vụ thanh toán chủ yếu của NHTM; các phương tiện thanh toán chủ yếu trong NHTM; thanh toán qua NHNN giữa các NHTM;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf36p trangvang0906 25-11-2022 3 1   Download

 • Luận văn "Chất lượng cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp – Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Bình Dương" được hoàn thành với mục tiêu nhằm đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng cung cấp dịch vụ kế toán tại các doanh nghiệp của tỉnh Bình Dương; Đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ kế toán tại các doanh nghiệp của tỉnh Bình Dương.

  pdf183p matroinho2510 08-11-2022 15 2   Download

 • Luận văn "Chất lượng cho vay lĩnh vực xây lắp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây" đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động cho vay lĩnh vực cho vay ngân hàng xây lắp của NHTM; đồng thời phân tích thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp xây lắp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây giai đoạn 2013-2017, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay đối với loại hình doanh nghiệp này tại chi nhánh.

  pdf111p bigdargon01 02-11-2022 8 1   Download

 • Mục đích của cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về di cư nội địa ở cấp quốc gia, cấp vùng kinh tế - xã hội và ở hai thành phố chính là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhằm phục vụ xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội và chính sách đối với người di cư, đồng thời cung cấp thông tin cho các nghiên cứu chuyên sâu về di cư nội địa ở Việt Nam. Các bước điều tra thu thập số liệu bắt đầu từ tháng 12 năm 2015 và kết thúc vào tháng 1/2016. Công tác xử lý và phân tích số liệu được tiến hành trong năm 2016.

  pdf246p dongcoxanh2510 25-10-2022 16 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn "Nghiên cứu tính chống chịu với xâm nhập mặn của các loại hình sinh kế khu vực ven biển tỉnh Bến Tre" nhằm hỗ trợ đưa ra các giải pháp làm tăng cường các đặc tính chống chịu tốt của các loại hình sinh kế hiện hữu như: trồng dừa, trồng lúa, nuôi tôm công nghiệp, nuôi trồng tôm lúa từ đó phục vụ cho công tác quản lý và đẩy mạnh các loại hình sinh kế có đặc điểm thích nghi với khu vực.

  pdf136p dongcoxanh2510 25-10-2022 25 3   Download

 • Quan việc khảo sát các loại hình dịch vụ thông tin, hoạt động thông tin phục vụ lãnh đạo trên địa bàn tỉnh, luận văn "Tăng cường công tác thông tin phục vụ lãnh đạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh" nghiên cứu thực trạng tổ chức hoạt động về tình trạng đảm bảo thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý trên địa bàn tỉnh, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực đảm bảo thông tin phục vụ lãnh đạo.

  pdf105p unforgottennight08 06-10-2022 3 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Xuất khẩu dịch vụ du lịch ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp" là đưa ra các thực trạng đang còn tồn tại trong ngành dịch vụ du lịch tại Việt Nam, phân tích và đánh giá cụ thể về xuất khẩu dịch vụ du lịch cũng như sự phát triển của ngành qua các giai đoạn. Từ đó, nghiên cứu đưa ra các nhân định, các giải pháp cụ thể để nâng cao khả năng xuất khẩu dịch vụ du lịch, tăng thêm sức cạnh tranh của ngành dịch vụ du lịch, đảm bảo vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

  pdf96p dongcoxanh10 10-10-2022 10 3   Download

 • Giáo trình Tổ chức sự kiện được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được các khái niệm cơ bản về sự kiện là gì? Vai trò của sự kiện? Các loại hình sự kiện; Biết được quy trình tổ chức sự kiện, các chất liệu và hiệu ứng thường sử dụng trong sự kiện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf242p namkimcham25 03-10-2022 26 6   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phát triển dịch vụ du lịch tại Công ty Du lịch dịch vụ Hội An" là làm rõ các vấn đề lý luận có liên quan đến vấn đề phát triển dịch vụ trong các doanh nghiệp, các Công ty du lịch, phân tích thực trạng phát triển các loại hình dịch vụ du lịch tại Công ty du lịch dịch vụ Hội An trong thời gian qua; đề xuất các giải pháp nhằm phát triển Dịch vụ du lịch tại Công ty du lịch dịch vụ Hội An trong thời gian tới.

  pdf94p unforgottennight05 19-09-2022 8 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tổng hợp hình huống tiếng Anh giao tiếp dành cho hướng dẫn viên du lịch và du khách" trình bày các tình huống giao tiếp tiếng Anh tại quán rượu, sử dụng các loại dịch vụ khác nhau, người hướng dẫn, tham quan, ngăn một khách qua đường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf61p unforgottennight06 19-09-2022 11 2   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Tự học tiếng Anh dùng trong các loại dịch vụ ăn uống" cung cấp cho bạn đọc cách tình huống giao tiếp mà bạn có thể dùng trong công việc như đặt bàn, vấn đề an toàn, giữ đồ nóng cho thực phẩm nóng, độ lạnh cho thực phẩm lạnh,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf156p unforgottennight03 27-08-2022 30 2   Download

 • Giáo trình Tổ chức sự kiện với mục tiêu giúp các bạn có thể hiểu được các khái niệm cơ bản về sự kiện là gì? Vai trò của sự kiện? Các loại hình sự kiện; biết được quy trình tổ chức sự kiện, các chất liệu và hiệu ứng thường sử dụng trong sự kiện; cách ứng dụng các công cụ truyền thông để quảng bá cho sự kiện. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf242p dongcoxanh10 06-09-2022 23 5   Download

 • Bài viết "Dịch vụ thông tin Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội" Nghiên cứu phân tích thực trạng các dịch vụ (cả truyền thống và hiện đại) phục vụ người dùng tin của Trung tâm TT-TV, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm đa dạng hóa và nâng cao hơn nữa chất lượng các loại hình dịch vụ thông tin thư viện hiện nay tại Trung tâm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học cho cán bộ, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội.

  pdf8p phuongnguyen2005 10-08-2022 7 0   Download

 • Giáo trình Chăn nuôi ong cung cấp kiến thức cơ bản về nguồn gốc, phân loại và hình thái cấu tạo cơ thể của ong mật, sinh học ong mật, nguồn mật phấn và công tác chăm sóc quản lý đàn ong, kỹ thuật nuôi ong, công tác giống ong, sâu bệnh và địch hại của ong mật. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p canhdongco25 02-08-2022 15 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Loại hình dịch vụ
p_strCode=loaihinhdichvu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2