intTypePromotion=1
ADSENSE

Lối sống con người việt nam

Xem 1-20 trên 414 kết quả Lối sống con người việt nam
 • Trên cơ sở phân tích giá trị đạo đức của Tin Lành ở các phương diện, bài viết này đưa ra một số khuyến nghị nhằm phát huy giá trị đạo đức của Tin Lành đối với việc xây dựng đạo đức và lối sống con người Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p bautroibinhyen16 16-02-2017 75 9   Download

 • Triết lý nhân sinh quan Phật giáo: Nhân sinh quan trong triết học Ấn Độ luôn xuất phát từ quan niệm cho rằng, cuộc đời của con người là khổ đau. Sự khổ đau ấy được bắt nguồn từ nghiệp chướng của kiếp trước. Con người càng trải qua nhiều kiếp thì nỗi khổ càng chồng chất, còn gọi là luân hồi.

  pdf11p chipbia 17-07-2012 2214 434   Download

 • Xã hội là một hệ thống toàn vẹn có cấu trúc phức tạp với nhiều yếu tố hợp thành. Với tính cách là một yếu tố của cấu trúc đó, tôn giáo đã có những ảnh hưởng không nhỏ đến con người và xã hội trên cả hai mặt, tích cực và tiêu cực, góp phần tạo nên sắc thái đặc biệt cho đời sống nhân loại. Trong lịch sử, vai trò của tôn giáo được đánh giá hết sức khác nhau, thậm chí đối lập nhau. Tuy nhiên, điểm chung có thể rút ra là, tôn giáo vừa...

  pdf127p dellvietnam 24-08-2012 638 147   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'vấn đề đạo đức, lối sống con người việt nam trong nền kinh tế thị trường', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc24p vnzoomvn 17-06-2011 262 93   Download

 • Con người luôn là chủ đề trung tâm của lịch sử triết học từ cổ đại đến hiện đại. Với tư cách là sinh vật cao cấp nhất, là tinh hoa của muôn loài, con người luôn sống có ý thức và tự tạo nên “cái tôi” riêng biệt. Sự hình thành và phát triển của nhân cách là sự thống nhất của các yếu tố sinh học, tâm lý và xã hội để xác lập “cái tôi” của cá nhân. Sự biến đổi to lớn, sâu sắc của đời sống kinh tế - xã hội đã tác động mạnh...

  doc24p vnzoomvn 17-06-2011 607 185   Download

 • Do sự tác đông của công nghê ̣hiên đai nên các giá trị lối sống gia đình Việt Nam truyền thống đang bi ̣biến đang bị mai một. Tuy nhiên, nguyên nhân làm biến dạng giá tri ̣lối sống gia đình truyền thống không phải là tiến bô ̣công nghê ̣hiên đ̣aị, mà là do con người quá lạm dụng, trở thành nô lệ của những sản phẩm.

  pdf8p duaheocuctan 30-03-2018 40 2   Download

 • Bài viết phân tích sự cần thiết xây dựng lối sống có văn hóa của con người Việt Nam hiện nay. Theo tác giả bài viết, xây dựng lối sống có văn hóa là định hình văn hóa cho lối sống, là làm cho lối sống có được các giá trị văn hóa.

  pdf8p thicrom300610 03-04-2018 50 2   Download

 • Bài viết giới thiệu các thành quả cơ bản của một số nhà nghiên cứu đã từng hoặc đang còn công tác tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong vòng 25 năm qua. Những thành tựu này thể hiện ở những nội dung tiêu biểu như: lịch sử Phật giáo Việt Nam, tư tưởng triết học Phật giáo Việt Nam, đặc điểm Phật giáo Việt Nam, danh tăng và đại cư sĩ Phật giáo Việt Nam, ảnh hưởng của giá trị Phật giáo đối với đạo đức và lối sống con người Việt Nam hiện nay.

  pdf31p vicross2711 27-06-2019 40 5   Download

 •  Bệnh vô cảm không chị làm tâm hồn khô cằn mà còn làm hủy hoại đạo đức con người. Những hành vi vô cảm có thể dẫn đến chết người, làm rối loạn trật tự xã hội và xa hơn nữa là kĩm hãm sự phát triển của đất nước. Tiểu luận: Bệnh vô cảm của một bộ phận người Việt Nam sau đây sẽ tập trung làm rõ về "căn bệnh" này.

   

  pdf28p thanhtan0696 29-03-2015 519 77   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đã đề cập và luận chứng một số vấn đề cần quan tâm khi nghiên cứu đặc điểm tư duy và lối sống của con người Việt Nam. Theo tác giả, nghiên cứu đặc điểm tư duy và lối sống của con người Việt Nam hiện nay là một trong những vấn đề hết sức phức tạp. Do vậy, để việc nghiên cứu này đạt kết quả mong muốn cũng như có tính giá trị cao, người nghiên cứu không thể chỉ dừng lại ở sự mô tả giản đơn, mà phải phân...

  pdf6p bengoan258 11-12-2011 173 39   Download

 • Là một dân tộc "Vốn xưng nền văn hiến đã lâu" (Trích "Đại Cáo bình Ngô" - Nguyễn Trãi), đất nước ta rất coi trọng và đề những bài học về văn hóa ứng xử và lối sống. Bàn về vấn đề này, nhà nghiên cứu Trần Đình Hượu - tác giả của những cuốn sách bàn về đặc sắc văn hóa của người Việt Nam cho rằng: "Không ca tụng trí tuệ mà ca tụng sự khôn khéo. Khôn khéo là ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau, biết thủ thế, giữ mình, gỡ được tình thế khó khăn". Câu nói đã thể hiện quan niệm của tác giả về lối sống của người Việt Nam truyền thống.

  doc4p lanzhan 20-01-2020 20 1   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam tiêu biểu cho những phẩm chất đạo đức, lối sống và khí phách cao đẹp của Đảng và dân tộc ta. Giáo dục, xây dựng lối sống tốt đẹp theo tư tưởng và tấm gương của Người cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta hiện nay vừa là yêu cầu cấp bách, vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài nhằm khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

  pdf10p sieunhansoibac2 07-04-2018 43 0   Download

 • Bài viết thông qua các du ký viết về nước Pháp để đánh giá lịch sử cũng như xác định bài học kinh nghiệm cho tương lai về thức tỉnh trong nhận thức của mỗi cá nhân về một nước Pháp hiện đại nhưng với nhiều vấn đề xã hội cần giải quyết; cảm nhận sâu sắc về nền văn hóa và con người Pháp gắn với truyền thống và thể chế xã hội dân chủ, tiến bộ, hướng về lợi ích và sự tôn trọng quyền sống con người cá nhân...

  pdf15p kinhdovanhoa 10-09-2019 24 0   Download

 • Tư tưởng thực dụng của người Việt Nam là một bộ phận thuộc ý thức xã hội, đề cao lợi ích thiết thực để đáp ứng nhu cầu của con người. Ở mỗi giai đoạn khác nhau, tư tưởng thực dụng được biểu hiện khác nhau, song nhìn chung đều phản ánh nhu cầu cuộc sống của con người. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của cơ chế thị trường, hiện nay tư tưởng thực dụng của người Việt Nam cũng thể hiện cả mặt tích cực và hạn chế.

  pdf6p tamynhan8 04-11-2020 24 0   Download

 • Văn hóa Việt Nam là một nền văn hóa phong phú, đa sắc màu, in đậm dấu ấn tính cách, lối sống của người Việt Nam. Những người Phương Tây đến Việt Nam trong các thế kỷ XVII - XIX, qua quá trình sinh sống và tiếp xúc với người dân bản địa, họ đã ghi chép hay du ký về đất nước, con người cũng như đời sống xã hội nơi đây.

  pdf7p vipennsylvania2711 05-11-2020 17 0   Download

 • Toàn cầu hoá là một xu thế khách quan, có tác động mạnh mẽ đến mỗi quốc gia, dân tộc và mỗi cá nhân con người. Sự tác động của nó có tính hai mặt: tích cực và tiêu cực. Tác động tiêu cực của toàn cầu hoá dẫn đến nhiều nguy cơ mà trong bài viết này, chúng tôi muốn làm rõ, do nhiều nguyên nhân, dẫn đến nguy cơ suy thoái đạo đức, lối sống của con người Việt Nam hiện nay. Ngày nay, toàn cầu hoá không còn là hiện tượng mới mẻ; nó là...

  pdf8p bengoan369 08-12-2011 155 32   Download

 • Bài viết đề cập đến cơ sở lý luận quan trọng để triển khai giáo dục kỹ năng sống theo định hướng mới thích hợp với chương trình giáo dục tổng thể đổi mới bao gồm: nguyên tắc và phương pháp giáo dục lối sống, rèn luyện kỹ năng sống cơ bản, phát triển năng lực, lấy con người làm trung tâm (người học) và định hướng ứng dụng để giáo dục kỹ năng sống, hình thành lối sống và rèn luyện kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, các giá trị sống cơ bản trên thế giới và hệ giá trị của con người Việt Nam hiện đại nhưng đậm đà bản sắc dân tộc - định hướng cho việc giáo dục lối sống và rèn...

  pdf11p sieunhansoibac7 25-04-2018 77 16   Download

 • Từ những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về xây dựng lối sống mới và thực trạng lối sống của sinh viên hiện nay, bài viết đề xuất các biện pháp xây dựng lối sống văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển con người Việt Nam trong điều kiện mới.

  pdf5p vilisbon2711 07-01-2020 64 10   Download

 • Bài viết nêu lên đạo đức môi trường là một phẩm chất đạo đức của con người nói chung và con người Việt Nam nói riêng và do nhiều nguyên nhân, nên ở Việt Nam, đạo đức môi trường còn nhiều hạn chế. Để nâng cao đạo đức môi trường của con người Việt Nam hiện nay, chúng ta cần thực hiện nhiều giải pháp như tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước, ý thức tự giác bảo vệ môi trường của người dân và doanh nghiệp, xây dựng lối sống văn hóa môi trường.

  pdf7p duaheocuctan 30-03-2018 108 6   Download

 • Bài viết giới thiệu bốn chương nghiên cứu trực tiếp nội dung của cuốn sách “Lối sống dân tộc - hiện đại: Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn”: cơ sở lý luận của lối sống; bản chất của lối sống dân tộc, hiện đại xã hội chủ nghĩa; lối sống dân tộc, hiện đại xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay; lối sống dân tộc, hiện đại và sự phát triển nhân cách con người Việt Nam trong thế kỷ mới.

  pdf7p chauchaungayxua 15-10-2019 13 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lối sống con người việt nam
p_strCode=loisongconnguoivietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2