intTypePromotion=3
ADSENSE

Lối sống con người việt nam

Xem 1-20 trên 367 kết quả Lối sống con người việt nam
 • Trên cơ sở phân tích giá trị đạo đức của Tin Lành ở các phương diện, bài viết này đưa ra một số khuyến nghị nhằm phát huy giá trị đạo đức của Tin Lành đối với việc xây dựng đạo đức và lối sống con người Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p bautroibinhyen16 16-02-2017 56 9   Download

 • Triết lý nhân sinh quan Phật giáo: Nhân sinh quan trong triết học Ấn Độ luôn xuất phát từ quan niệm cho rằng, cuộc đời của con người là khổ đau. Sự khổ đau ấy được bắt nguồn từ nghiệp chướng của kiếp trước. Con người càng trải qua nhiều kiếp thì nỗi khổ càng chồng chất, còn gọi là luân hồi.

  pdf11p chipbia 17-07-2012 1904 423   Download

 • Xã hội là một hệ thống toàn vẹn có cấu trúc phức tạp với nhiều yếu tố hợp thành. Với tính cách là một yếu tố của cấu trúc đó, tôn giáo đã có những ảnh hưởng không nhỏ đến con người và xã hội trên cả hai mặt, tích cực và tiêu cực, góp phần tạo nên sắc thái đặc biệt cho đời sống nhân loại. Trong lịch sử, vai trò của tôn giáo được đánh giá hết sức khác nhau, thậm chí đối lập nhau. Tuy nhiên, điểm chung có thể rút ra là, tôn giáo vừa...

  pdf127p dellvietnam 24-08-2012 487 142   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'vấn đề đạo đức, lối sống con người việt nam trong nền kinh tế thị trường', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc24p vnzoomvn 17-06-2011 253 93   Download

 • Con người luôn là chủ đề trung tâm của lịch sử triết học từ cổ đại đến hiện đại. Với tư cách là sinh vật cao cấp nhất, là tinh hoa của muôn loài, con người luôn sống có ý thức và tự tạo nên “cái tôi” riêng biệt. Sự hình thành và phát triển của nhân cách là sự thống nhất của các yếu tố sinh học, tâm lý và xã hội để xác lập “cái tôi” của cá nhân. Sự biến đổi to lớn, sâu sắc của đời sống kinh tế - xã hội đã tác động mạnh...

  doc24p vnzoomvn 17-06-2011 505 183   Download

 • Bài viết phân tích sự cần thiết xây dựng lối sống có văn hóa của con người Việt Nam hiện nay. Theo tác giả bài viết, xây dựng lối sống có văn hóa là định hình văn hóa cho lối sống, là làm cho lối sống có được các giá trị văn hóa.

  pdf8p thicrom300610 03-04-2018 31 2   Download

 • Do sự tác đông của công nghê ̣hiên đai nên các giá trị lối sống gia đình Việt Nam truyền thống đang bi ̣biến đang bị mai một. Tuy nhiên, nguyên nhân làm biến dạng giá tri ̣lối sống gia đình truyền thống không phải là tiến bô ̣công nghê ̣hiên đ̣aị, mà là do con người quá lạm dụng, trở thành nô lệ của những sản phẩm.

  pdf8p duaheocuctan 30-03-2018 29 2   Download

 • Bài viết giới thiệu các thành quả cơ bản của một số nhà nghiên cứu đã từng hoặc đang còn công tác tại Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trong vòng 25 năm qua. Những thành tựu này thể hiện ở những nội dung tiêu biểu như: lịch sử Phật giáo Việt Nam, tư tưởng triết học Phật giáo Việt Nam, đặc điểm Phật giáo Việt Nam, danh tăng và đại cư sĩ Phật giáo Việt Nam, ảnh hưởng của giá trị Phật giáo đối với đạo đức và lối sống con người Việt Nam hiện nay.

  pdf31p vicross2711 27-06-2019 20 1   Download

 •  Bệnh vô cảm không chị làm tâm hồn khô cằn mà còn làm hủy hoại đạo đức con người. Những hành vi vô cảm có thể dẫn đến chết người, làm rối loạn trật tự xã hội và xa hơn nữa là kĩm hãm sự phát triển của đất nước. Tiểu luận: Bệnh vô cảm của một bộ phận người Việt Nam sau đây sẽ tập trung làm rõ về "căn bệnh" này.

   

  pdf28p thanhtan0696 29-03-2015 449 72   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đã đề cập và luận chứng một số vấn đề cần quan tâm khi nghiên cứu đặc điểm tư duy và lối sống của con người Việt Nam. Theo tác giả, nghiên cứu đặc điểm tư duy và lối sống của con người Việt Nam hiện nay là một trong những vấn đề hết sức phức tạp. Do vậy, để việc nghiên cứu này đạt kết quả mong muốn cũng như có tính giá trị cao, người nghiên cứu không thể chỉ dừng lại ở sự mô tả giản đơn, mà phải phân...

  pdf6p bengoan258 11-12-2011 164 39   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam tiêu biểu cho những phẩm chất đạo đức, lối sống và khí phách cao đẹp của Đảng và dân tộc ta. Giáo dục, xây dựng lối sống tốt đẹp theo tư tưởng và tấm gương của Người cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta hiện nay vừa là yêu cầu cấp bách, vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài nhằm khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

  pdf10p sieunhansoibac2 07-04-2018 26 0   Download

 • Toàn cầu hoá là một xu thế khách quan, có tác động mạnh mẽ đến mỗi quốc gia, dân tộc và mỗi cá nhân con người. Sự tác động của nó có tính hai mặt: tích cực và tiêu cực. Tác động tiêu cực của toàn cầu hoá dẫn đến nhiều nguy cơ mà trong bài viết này, chúng tôi muốn làm rõ, do nhiều nguyên nhân, dẫn đến nguy cơ suy thoái đạo đức, lối sống của con người Việt Nam hiện nay. Ngày nay, toàn cầu hoá không còn là hiện tượng mới mẻ; nó là...

  pdf8p bengoan369 08-12-2011 146 32   Download

 • Bài viết đề cập đến cơ sở lý luận quan trọng để triển khai giáo dục kỹ năng sống theo định hướng mới thích hợp với chương trình giáo dục tổng thể đổi mới bao gồm: nguyên tắc và phương pháp giáo dục lối sống, rèn luyện kỹ năng sống cơ bản, phát triển năng lực, lấy con người làm trung tâm (người học) và định hướng ứng dụng để giáo dục kỹ năng sống, hình thành lối sống và rèn luyện kỹ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, các giá trị sống cơ bản trên thế giới và hệ giá trị của con người Việt Nam hiện đại nhưng đậm đà bản sắc dân tộc - định hướng cho việc giáo dục lối sống và rèn...

  pdf11p sieunhansoibac7 25-04-2018 55 16   Download

 • Bài viết nêu lên đạo đức môi trường là một phẩm chất đạo đức của con người nói chung và con người Việt Nam nói riêng và do nhiều nguyên nhân, nên ở Việt Nam, đạo đức môi trường còn nhiều hạn chế. Để nâng cao đạo đức môi trường của con người Việt Nam hiện nay, chúng ta cần thực hiện nhiều giải pháp như tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước, ý thức tự giác bảo vệ môi trường của người dân và doanh nghiệp, xây dựng lối sống văn hóa môi trường.

  pdf7p duaheocuctan 30-03-2018 57 5   Download

 • Bài viết này phân tích những giá trị đặc thù của Tin Lành và những giá trị tương đồng về luân lý, đạo đức phù hợp với công cuộc xây dựng lối sống con người ở Việt Nam hiện nay.

  pdf18p vicross2711 27-06-2019 8 0   Download

 • Theo cách hiểu thông thường, văn hóa là học thức, trình độ học vấn và lối sống lành mạnh. Theo nghĩa rộng,VH bao gồm toàn bộ đời sống con người Trên thế giới có nhiều định nghĩa về VH. Chúng ta chọn định nghĩa đã được UNESCO công nhận: “Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy trong quá trình hoạt động thực tiễn và trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội”...

  pdf4p meomayhu 16-06-2011 843 287   Download

 • Văn hoá phản ánh và thể hiện sống động mọi mặt cuộc sống của cá nhân và cộng đồng. Trải qua quá trình lịch sử đã tạo nen một hệ thống giá trị và lối sống thể hiện và khẳng định bản sắc riêng của mỗi dân tộc (ví dụ hệ giá trị chủ yếu và lớn nhất của dân tộc Việt Nam là: chủ nghĩa yêu nước). - Các giá trị văn hoá đã tạo nên nền tảng tinh thần của mỗi dân tộc, trở thành tiêu chí định hướng cho hoạt động của mỗi cá nhân cũng như cả cộng đồng trong sự nghiệp...

  doc27p dante258 10-06-2011 426 150   Download

 • Trong những năm gần đây tình hình kinh tế phát triển, đời sống con người không ngừng được cải thiện. các dịch vụ y tế, phúc lợi xã hội, vui chơi của con người cũng từ đó tăng lên. Song song với nó là vấn đề bảo vệ môi trường và một vấn đề nhức nhối đó là chất thải y tế Chất thải y tế là một lọai chất thải rất nguy hại,nó không giống như những lọai chất thải khác đó là ở khả năng lây nhiễm mạnh,độc tính cao,có những ảnh hưởng lớn đến môi trường tự nhiên,sức...

  ppt37p trautuongquan 20-02-2013 418 118   Download

 • Văn hóa chào hỏi là một lĩnh vực quan trọng trong đời sống văn hóa của mỗi dân tộc. Đặc biệt đối với ngườiViệt thì nó còn đóng vai trò đánh giá con người. Chính vì vậy mà người Việt có rất nhiều cách chào hỏi khác nhau. Bài báo cáo nghiên cứu cách chào hỏi của người Việt, và so sánh với cách chào hỏi của người Pháp.

  pdf5p pfievnet 18-02-2011 360 77   Download

 • Quan niệm về sự sống và chết đối với người Việt Nam Người Việt Nam thường hay quan niệm rằng: "Sống Gởi Thác Về". Họ chỉ nói đơn giản thế thôi. Câu nói chỉ có 4 chữ ấy bao gồm một triết lý sâu xa của Đạo Phật. Đầu tiên nói về ý niệm vô thường của cuộc sống. Sau đó cho biết cuộc sống nầy trước đó đã có sự sống và sau khi chết lại còn sự sống khác tiếp tục nữa. Đức Phật đã dạy về vô thường, khổ, không và vô ngã; nhưng chấp nhận lời dạy...

  pdf17p caott4 22-05-2011 215 54   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lối sống con người việt nam
p_strCode=loisongconnguoivietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản