intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật bảo vệ người tiêu dùng

Xem 1-20 trên 279 kết quả Luật bảo vệ người tiêu dùng
 • Chương 8: Những vấn đề lý luận về bảo vệ người tiêu dùng và pháp luật bảo vệ người tiêu dùng nằm trong phần bài giảng Luật bảo vệ người tiêu dùng trình bày về tổng quan bảo vệ người tiêu dùng, những vấn đề lý luận về pháp bảo vệ người tiêu dùng.

  pdf25p canon_12 28-03-2014 476 98   Download

 • Bài giảng Luật bảo vệ người tiêu dùng do TS. Bùi Quang Xuân biên soạn trình bày về những vấn đề lý luận về bảo vệ người tiêu dùng gồm những nội dung chính được trình bày như sau: tổng quan về bảo vệ người tiêu dùng, những vấn đề lý luận về pháp luật bảo vệ người tiêu dùng, khái quát pháp luật bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.

  ppt75p chuakieudam 23-01-2018 248 72   Download

 • Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011, đến nay đã hơn một năm đi vào thực tiễn, tuy nhiên bộ luật này vẫn rất xa lạ với đại bộ phận người tiêu dùng thành phố Thái Nguyên. Luật Bảo vệ người tiêu dùng vẫn chưa phát huy được hiệu quả thiết thực từ vấn đề nâng cao nhận thức cho toàn xã hội, cũng như phòng chống những hiện tượng mới nảy sinh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế như hành vi khuyến mại, quảng cáo không trung thực, bán hàng đa cấp bất chính, gian lận.

  pdf7p vision1234 21-06-2018 24 2   Download

 • Chương 9 Thiết chế bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam trình bày các nội dung cơ bản như: khái niệm thiết chế bảo vệ người tiêu dùng, cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng.

  pdf14p canon_12 28-03-2014 264 48   Download

 • Bên cạnh việc gia tăng quyền hạn của Hiệp hội, tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì việc quy định rõ ràng đối tượng, trình tự thủ tục khiếu nại, chế tài xử lý khi cơ sở kinh doanh không thực hiện giải quyết khiếu nại trong Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ người tiêu dùng sẽ được ban hành trong thời gian tới là yêu cầu hết sức cần thiết. Bài viết làm sáng tỏ quyền khiếu nại của người tiêu dùng cần có một cơ chế bảo vệ hợp lý.

  pdf5p vinaruto2711 05-04-2019 24 1   Download

 • Bài viết phân tích làm rõ khái niệm người tiêu dùng thực phẩm cũng như làm rõ thực trạng nhận thức của người tiêu dùng thực phẩm ở Việt Nam. Bài viết đồng thời đề cập đến những hạn chế trong nhận thức của người tiêu dùng thực phẩm, từ đó kiến nghị một số giải pháp tăng cường bảo vệ người tiêu dùng thực phẩm thông qua việc cải thiện chính nhận thức của họ.

  pdf16p viputrajaya2711 18-06-2020 3 0   Download

 • Luật bảo vệ người tiêu dùng của Malaysia Về nguyên tắc, NLĐ chỉ được trả thù lao khi có làm việc song cũng có một số trường hợp ngoại lệ. Theo đó, NLĐ vẫn được trả lương trong những trường hợp sau: nghỉ phép; nghỉ ngày lễ; ngừng việc (chẳng hạn do máy hỏng, mất điện, khó khăn trong tiêu thụ hàng hoá...),

  pdf6p keomotmau 20-05-2013 87 6   Download

 • Bài viết rà soát các quy định về giới hạn về tự do ý chí trong Bộ luật Dân sự năm 2005 và năm 2015 (BLDS) gắn liền với giao kết hợp đồng giữa người tiêu dùng và thương nhân, nhằm phát hiện những điểm hạn chế, bất cập và so sánh, đối chiếu với các quy định của pháp luật nước ngoài và đề xuất giải pháp thích hợp.

  pdf5p truongtien_09 10-04-2018 45 5   Download

 • Tổng quan về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thực trạng pháp luật bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam. Những vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam.uyề

  pdf107p nine_12 22-02-2014 267 93   Download

 • Đề tài nghiên cứu đã làm rõ cơ sở khoa học về vấn đề bảo vệ NTD và pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD; phân tích thực trạng pháp luật và thực thi bảo vệ quyền lợi NTD của Việt Nam, từ đó rút ra những bất cập cần được hoàn thiện trong hệ thống pháp luật này; đề xuất các kiến nghị về phương hướng và các giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf155p tsmttc_003 06-06-2015 147 55   Download

 • Đề tài đã phân tích và làm sáng tỏ cơ sở lý luận về đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay; hệ thống hóa những thành tựu Việt Nam trên lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phân tích, đánh giá những thành tựu, hạn chế trong việc bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf130p tsmttc_009 12-08-2015 116 27   Download

 • Thu hồi hàng hoá khuyết tật là nội dung quan trọng của Luật bảo vệ người tiêu dùng. Thông thường, doanh nghiệp chỉ chịu trách nhiệm thu hồi hàng hoá và bồi thường thiệt hại khi họ có lỗi. Tuy nhiên, để bảo vệ tốt hơn quyền lợi người tiêu dùng đồng thời xác định trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp về những hành vi trong kinh doanh, pháp luật các nước cũng như Việt Nam đã xây dựng chế định thu hồi và bồi thường thiệt hại do hàng hoá khuyết tật gây ra cả khi doanh nghiệp không có lỗi trên nền lý thuyết trách nhiệm nghiêm ngặt.

  pdf8p meolep4 02-01-2019 57 2   Download

 • Trong một thị trường cạnh tranh, người tiêu dùng được bảo vệ bởi pháp luật nhằm ngăn ngừa những rủi ro, thiệt hại do những bất cân xứng về vị thế giữa bên bán và người tiêu dùng, hay còn biết đến tới khái niệm “người tiêu dùng yếu thế”. Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam đều tại các cơ sở pháp lí cần thiết để người tiêu dùng có thể vận dụng trong suốt quá trình tiêu dùng và ngay cả khi phát sinh thiệt hại, rủi ro.

  pdf8p vihana2711 10-07-2019 25 1   Download

 • Hệ thống giám sát tài chính quốc gia hoạt động với nhiều chức năng như điều phối hoạt động giám sát chuyên ngành, phân tích, dự báo, cảnh báo mức độ an toàn hệ thống tài chính.và nguy cơ rủi ro đối với thị trường tài chính quốc gia... trong đó có chức năng kiến nghị với các cơ quan thanh toán - giám sát chuyên ngành và cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành hoặc không thực hiện đầy đủ các điều kiện trong hoạt động kinh doanh. Bài viết này xin đưa ra một số nguyên nhân đến từ chính những người được hưởng lợi từ hệ thống này.

  pdf11p hanh_tv32 02-05-2019 20 0   Download

 • Cục Quản lý cạnh tranh là cơ quan do Chính phủ thành lập trong hệ thống tổ chức của Bộ Công Thương có nhiệm vụ thực thi Luật Cạnh tranh, Pháp lệnh về Bảo vệ người tiêu dùng, Pháp lệnh Chống bán phá giá, Pháp lệnh Chống trợ cấp và Pháp lệnh tự vệ. Với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Nghị định số 06/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 01 năm 2006, Cục Quản lý cạnh tranh hoạt động nhằm mục tiêu thúc đẩy và duy trì môi trường cạnh tranh hiệu quả cho các doanh nghiệp...

  pdf32p gackiem196 20-04-2011 165 45   Download

 • Bài giảng Vai trò của Luật Cạnh tranh trong công tác bảo vệ người tiêu dùng nêu lên vai trò của Luật Cạnh tranh; quyền cạnh tranh trong kinh doanh; các công cụ để cạnh tranh trên thị trường; cạnh tranh lành mạnh;... Mời các bạn tham khảo.

  ppt19p cocacola_02 02-10-2015 105 13   Download

 • tài liệu gồm các phần chính: phần i: những vấn đề chung về người tiêu dùng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phần ii: quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; phần iii: trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với người tiêu dùng; phần iv: hợp đồng giao kết giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh; phần v: quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phần vi: tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phần vii: giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh; phần viii: xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyề...

  pdf196p hpnguyen1 02-03-2018 76 11   Download

 • Mục đích của đề tài là nhằm nghiên cứu lý luận và thực tiễn về vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hợp đồng gia nhập dưới góc độ pháp lý, góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng.

  pdf7p truongtien_08 03-04-2018 96 11   Download

 • Thương hiệu thường hình thành từ nhãn hiệu một sản phẩm lâu đời, nổi tiếng hoặc gắn với tên của công ty, doanh nghiệp. Nhãn hiệu gắn với sản phẩm, hàng hóa cụ thể vì thế một doanh nghiệp thường gồm nhiều nhãn hiệu. Sự ra đời của Luật Cạnh tranh, Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Bảo vệ người tiêu dùng... đã phần nào bảo vệ được người tiêu dùng cũng như thương hiệu của các doanh nhân Những ảnh hưởng điển hình Những sản phẩm nhạy cảm đối với sức khỏe như thuốc, thực phẩm, vắc-xin thường được...

  pdf3p thientruc1605 12-08-2010 220 68   Download

 • Luật Cạnh tranh và luật bảo vệ người tiêu dùng là hai bộ luật nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Người tiêu dùng được lợi nhờ luật cạnh tranh. Người tiêu dùng có khả năng thúc đẩy viêc thi hành luật cạnh tranh. Người tiêu dùng có vai trò quan trọng trong việc thực thi luật cạnh tranh.

  ppt23p tuanhoangbank123 28-06-2013 144 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Luật bảo vệ người tiêu dùng
p_strCode=luatbaovenguoitieudung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2