Luật điện ảnh

Xem 1-20 trên 485 kết quả Luật điện ảnh
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh, số 31/2009/QH12 của Quốc hội

  pdf6p sundaisy 08-08-2009 156 15   Download

 • Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 của Quốc hội

  doc18p trangson 19-08-2009 94 10   Download

 • "Luật điện ảnh" quy định về tổ chức và hoạt động điện ảnh, quyền và nghĩa vụ của tổ chức và hoạt động điện ảnh; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf24p doinhugiobay_00 05-11-2015 13 2   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Luật điện ảnh", phần 2 trình bày các nội dung: Phổ biến phim, lưu chiểu phim, lưu trữ phim, thanh tra và xử lý vi phạm, điều khoản trị hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p doinhugiobay_00 05-11-2015 12 2   Download

 • 1. Điện ảnh là loại hình nghệ thuật tổng hợp thể hiện bằng hình ảnh động, kết hợp với âm thanh, được ghi trên vật liệu phim nhựa, băng từ, đĩa từ và các vật liệu ghi hình khác để phổ biến đến công chúng thông qua các phương tiện kỹ thuật. ...5. Kịch bản phân cảnh là sản phẩm sáng tạo của đạo diễn dưới dạng văn bản thể hiện kỹ thuật chuyên môn và phương pháp thực hiện các cảnh quay của bộ phim dựa trên kịch bản văn học. ...

  pdf22p truongdoan 10-07-2009 240 53   Download

 • Luật này quy định về tổ chức và hoạt động điện ảnh; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh

  doc18p meomeo 10-05-2009 261 31   Download

 • căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh số 62/2006/QH11. Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh. 1. Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau: “2.

  pdf6p abcdef_42 01-11-2011 26 5   Download

 • Điện ảnh, cũng như tất cả các ngành nghệ thuật nói chung, chỉ có thể tồn tại được khi có công chúng tiếp nhận. Đấy là một quy luật tất yếu, như con cá cần nước, cái cây cần đất và con chim cần khí trời. Từ lâu, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đã có rất nhiều ý kiến, nhiều cuộc trao đổi về thực trạng của nền điện ảnh Việt Nam hiện nay.

  pdf7p chuyenphimbuon 27-09-2012 63 12   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đó được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về điện ảnh. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về tổ chức và hoạt động điện ảnh; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh. Điều 2.

  pdf25p abcdef_45 30-10-2011 33 6   Download

 • Luật số 31/2009/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5

  pdf5p lawttnh5 12-11-2009 68 5   Download

 • Đây là từ điển song ngữ Anh-Việt, Việt-Anh dùng để tra cứu các thuật ngữ của nhiều ngành và lĩnh vực trong xã hội, nhưng đa số là các thuật ngữ dùng trong lĩnh vực kinh tế học. Có thể kể qua các lĩnh vực đó như Kinh tế tổng hợp, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế quốc tế, Kinh tế chính trị, Tài chính ngân hàng, Thương mại, Marketing, các thuật ngữ trong ngành Luật, Toán học, Thống kê học, Bảo hiểm nhân thọ, các thuật ngữ được dùng trong ngành dân số…...

  xls274p enyouan 09-03-2010 6211 3440   Download

 • - Kinh doanh là phương thức hoạt động kinh tế trong điều kiện tồn tại nền kinh tế hàng hoá, gồm tổng thể những phương pháp, hình thức và fương tiện mà chủ thể kinh tế sử dụng để thực hiện các hoạt động kinh tế của mình ( bao gồm quá trình đầu tư, sản xuất , vận tải ,thương mại, dịch vụ...) trên cơ sở vận dụng quy luật giá trị cùng với các quy luật khác , nhằm đạt mục tiêu vốn sinh lời cao nhất.

  pdf189p augi19 28-03-2012 936 416   Download

 • Ở nơi tập trung ngành điện ảnh như Hollywood, người ta hiểu kịch bản phim qua những công thức định lượng rõ ràng, mà hầu như những ai mới đến đều phải tuân theo luật chơi này. Kịch bản là kim chỉ nam cho diễn viên và đoàn làm phim Trước hết, kịch bản phải được viết bằng phông chữ Courier 12, mà theo đó một trang kịch bản sẽ bằng khoảng một phút phim sau khi dàn dựng.

  pdf5p bmw750 01-09-2010 409 174   Download

 • Quốc Triều Hình Luật thời Lê (hay còn được gọi là Bộ Luật Hồng Đức) là bộ luật được nhiều nhà khoa học trong nước và nước ngoài đánh giá rất cao về nhiều phương diện trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Luật pháp thời này nghiêm đến mức "của rơi ngoài đường không ai nhặt, nhà nhà đêm ngủ mở cửa không phải lo trộm cướp".

  pdf8p thiuyen2 12-08-2011 206 65   Download

 • Sân khấu là một nhánh của nghệ thuật trình diễn. Dù một vài loại trình diễn được xem là sân khấu - như một nghệ thuật trình diễn, nó thường được xem là những buổi biểu diễn trực tiếp mang tính kịch.[1] Một sự trình diễn mang tính kịch tạo ra sự ảo tưởng trong khán giả.[2] Theo định nghĩa trên, sân khấu đã tồn tại từ buổi bình minh của loài người, như một sự phát triển của của quá trình kể chuyện.

  pdf22p heavenmaster1990 17-04-2011 146 31   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2010 Số: 54/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN ẢNH SỐ 62/2006/QH11 VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN ẢNH SỐ 31/2009/QH12 CHÍNH PHỦ

  pdf13p shishomaru 02-06-2010 168 21   Download

 • Ta sẽ áp dụng các định luật qung học cho các môi trường cụ thể, các hệ quang học thường gặp. Mục đích là để nghiên cứu quy luật tạo ảnh trong các hệ quang học. 1. VẬT VÀ ẢNH. Xét chùm tia sáng, phát suất từ một điểm P, sau khi qua quang hệ, chùm sáng hội tụ tại điểm P’. Ta gọi P là vật, P’ là ảnh đối với quang hệ trên. Các mặt Σ, Σ’trên hình vẽ biểu diễn của mặt khúc xạ đầu và cuối của quang hệ....

  pdf5p phuoctam40 14-07-2011 46 10   Download

 • Nghị định 96/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh

  doc9p trangson 19-08-2009 135 8   Download

 • Thông tư số 06/1998/TT-BVHTT về việc lưu chiểu phim điện ảnh do Bộ văn hoá thông tin ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định 48/CP ngày 17/7/1995 của Chính phủ về việc lưu chiểu phim điện ảnh

  pdf8p truongvu 10-10-2009 56 5   Download

 • Báo cáo số 245 BC/UBTVQH12 về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

  pdf8p lawvhxh1 16-11-2009 60 5   Download

Đồng bộ tài khoản